Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Управління соціального захисту

Адреса: 77400, м. Тисмениця, вул. Липова, 7,

e-mail: soczah_if@ukrpost.ua,

тел. (03436) 24116

Управління соціального захисту населення Тисменицької райдержадміністрації

Управління соціального захисту населення Тисменицької районної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом районної держадміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації, підзвітним і підконтрольним голові райдержадміністрації та відповідно Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрації, наказами начальника Головного управління праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації, рішеннями районної ради, а також цим положенням про управління.

Основними завданнями управління є:

- забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення;

-удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

-призначення та виплата соціальної допомоги, встановленої законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

-у межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання;

- забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям;

-сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території

Начальник управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

Лутчин Мирослав Іванович

1974-1981 – навчання в Чернівецькому державному університеті;

1979-1981 – перекладач з французької мови з виїздом в закордонне відрядження;

1981-1982 – вчитель французької мови Воронської ЗОШ I-III ступенів;

1982-1985 – методист кабінету іноземних мов обласного інституту удосконалення вчителів;

1985-1992 – інспектор шкіл відділу народної освіти облвиконкому, інспектор-методист управління освіти облвиконкому;

1992-1994 – заступник директора Української гімназії №1 м. Івано-Франківськ;

1994-1998 – завідувач відділу освіти виконкому Тисменицької районної ради народних депутатів;

1998-2004 – заступник голови Тисменицької райдержадміністрації з гуманітарних питань;

2004-2006 – заступник голови Тисменицької районної ради;

з 2006 – начальник управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Перший заступник начальник управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

Сурмачевська Марія Богданівна

1993-1996 – навчання в Чернігівському юридичному коледжі;

2005-2009 – навчання в Івано-Франківському університеті права імені Короля Данила Галицького;

1993-2000 – інспектор по призначенню і виплаті пенсій;

2000-2001 – головний спеціаліст по призначенню допомог;

2001-2002 – заступник начальника відділу по призначенню допомог;

2002-2005 – заступник начальника управління;

з 2005 – перший заступник начальника управління.

Заступник начальника управління – начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Левко Любов Миколаївна

1982-1985 – навчання в Сільськогосподарському технікумі бухгалтерського обліку;

2003-2007 – навчання в Бережанському агротехнічному інституті Національного аграрного університету;

1985-1993 – інженер-економіст, заступник керуючого по економіці ремонтно-транспортного підприємства;

1996-2001 – спеціаліст I категорії відділу житлових субсидій; головний бухгалтер;

з 2001 – заступник начальника управління праці, начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності.

Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

1. Створення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги

2. Відшкодування пільг організаціям-надавачам послуг за надані житлово-комунальні послуги пільговикам, виплата пільг готівкою на тверде паливо і скраплений газ

3.Проведення компенсаційних виплат учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

4.Надання роз’яснень та консультацій щодо надання пільг особам, які згідно чинного законодавства мають на них право

Відділ контролю за правильністю призначення та виплати пенсій і обслуговування інвалідів війни і праці

1. Забезпечення технічними засобами реабілітації та санаторно-курортним лікуванням, оформлення документів щодо забезпечення інвалідів спецавтотранспортом

2. Надання матеріальної допомоги інвалідам та малозабезпеченим особам, видача направлень в будинки-інтернати одиноким особам, а також направлення на навчання та працевлаштування

3. Надання статусу «Учасник війни», «Жертва нацистських переслідувань», «Член сім'ї загиблого», «Ветеран праці». Видача талонів на проїзд пільговим категоріям населення

4. Перевірка правильності призначення, перерахунку та виплати пенсії в Пенсійному фонді

Відділ бухгалтерського обліку і звітності

1. Веде облік по операціях на утримання апарату управління, виплати державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми, допомог малозабезпеченим сім’ям з дітьми, субсидій та пільг

2. Проводить нарахування заробітної плати працівникам управління

3. Здійснює аналіз утворення дебеторської і кредиторської заборгованості по апарату управління, всіх видів допомог, пільг і субсидій

4. Подає оперативні та звітні (місячні, квартальні, річні) звіти

Відділ опрацювання заяв та прийняття рішень

1. Забезпечує формування в електронному вигляді особових справ з усіх видів соціальних допомог та житлових субсидій

2. Проводить обробку прийнятих заяв та документів для призначення усіх видів соціальних допомог

3. Проводить розрахунок розмірів усіх видів державних соціальних допомог та визначення термінів їх надання

4. Проводить перевірку правильності та повноти проведених розрахунків щодо надання всіх видів соціальних допомог, житлових субсидій та їх відповідність вимогам чинних нормативно-правових актів

Відділ виплати та автоматизованої обробки інформації

1. Формування та ведення особових рахунків отримувачів усіх видів допомог, компенсаційних виплат

2. Формування виплатних відомостей для банківських установ, підприємств зв’язку, організацій надавачів послуг

3. Готують відповідні звіти та фінансові довідки щодо надання всіх видів соціальних допомог та житлових субсидій

4. Забезпечує своєчасне нарахування коштів для виплати

Відділ праці

1. Здійснює контроль за своєчасною виплатою заробітної плати, надання працівникам пільг і компенсацій передбачених законодавством;

2. Забезпечує діяльність комісії з питань альтернативної (невійськової) служби;

3. Аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на території району, справ з укладанням колективного договору на підприємствах, сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу, здійснює реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них

4. Забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, вживає заходів для якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці

Сектор державних соціальних інспекторів

1. Перевірка достовірності та повноти інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сімей, що звертаються за призначенням соціальної допомоги

2. Вибіркова перевірка особових справ отримувачів соціальної допомоги за рішенням начальника управління і його заступника

3. Складання актів за підсумками перевірок з висновками щодо правильності призначення соціальних допомог

4. Підготовка матеріалів щодо припинення надання соціальної допомоги, позбавлення прав на її призначення протягом наступного терміну, зменшення її розміру у випадках передбачених законодавством

Відділ прийому заяв

1. Забезпечує прийом документів для призначення всіх видів державних соціальних допомог, компенсаційних виплат та житлових субсидій

2. Надання консультацій відвідувачам з питань надання всіх видів державних соціальних допомог, компенсаційних виплат та житлових субсидій, процедур їх припинення

3. Формування особових справ одержувачів всіх видів державних соціальних допомог, компенсаційних виплат та житлових субсидій

4. Видача довідок та посвідчень

Прийом заяв для призначення усіх видів допомог здійснюється з :

Понеділок – четвер з 8.00 – 17.15

П`ятниця з 8.00 – 16.00

Без обідньої перерви

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАПИС ГРОМАДЯН ЗА ТЕЛЕФОНОМ

(03436) 2-42-35, телефон «Гарячої лінії» (066) 029-31-10

В управлінні соціального захисту населення Тисменицької РДА створено "інформаційний центр" для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та надання по телефону консультацій учасникам АТО, членам їх сімей у такому складі:

- Павлюк Наталія Яківна - головний спеціаліст - координатор при йому, інформатор відділу прийому заяв; 2-42-35

- Костриця Галина Петрівна - начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення; 25-41-88

- Ганчак Оксана Михайлівна - спеціаліст І-ої категорії відділу з юридичної та кадрової роботи; 2-41-16

 

Збільшено допомогу особам, які здійснюють догляд за інвалідами внаслідок психічного розладу

Інформаційні матеріали щодо механізму надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за наявності засобів обліку

Державна допомога сім'ям з дітьми

Пенсійна реформа в дії

Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам

Пільги особам, які мають на це право

БАГАТОДІТНОЇ СІМ’Ї. ПІЛЬГИ ДЕРЖАВИ

Порядок оздоровлення громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

ВИБИРАЄМО ТЕ, ЩО ВИГІДНІШЕ

ЩОБИ ПІЛЬГИ НАДАТИ, ДОХІД СІМ’Ї ТРЕБА ПОРАХУВАТИ

СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ – нове у законодавстві

Внесено зміни до порядку призначення та розрахунку

Про субсидії

Інформація про роботу управління соціального захисту населення Тисменицької районної державної адміністрації за 12 місяців 2016 року