Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях міст і районів області станом на 1 серпня 2018 року

Станом на 1 серпня 2018 р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 31,6 млн.грн, що складає 2% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2018 року.

Інвестиційне забезпечення економіки області у січні -червні 2018 року

У січні - червні 2018 р.підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3504,1млн.грн капітальнихінвестицій,що на 7,2% більшевід обсягу січня - червня 2017р. За обсягомосвоєних капітальних інвестицій серед регіонів держави Івано-Франківщина посіла15 місце,за індексом – 17.

Стан ринку послуг області у IІ кварталі 2018 року

На ринку послуг області упродовж ІІ кварталу 2018 року працювало 1,8 тис. підприємств (юридичних осіб) та їх відокремлених підрозділів, основним видом діяльності яких є надання послуг.Обсяг реалізованих ними послуг за цей період склав 2 млрд.грн.

Прийняття в експлуатацію житла в Івано - Франківській області у січні - червні 2018 року

У січні - червні 2018р. в областіприйнято в експлуатацію 158,6 тис.м2  загальної площі житлових будівель новогобудівництва,що на 38,1% менше обсягів січня–червня попереднього року. У сільській місцевості, де збудовано 62,1% загальнообласного обсягу житла (98,6 тис.м2), у порівнянні з січнем - червнем 2017 року обсяги зменшилися на 5,7%. У міських поселеннях, на які припадає 37,9% (60 тис.м2), зниження склало 60,4%.

До Дня підприємця

У підприємницькому секторі економіки області діє понад 50 тис. суб’єктів господарювання, де частка фізичних осіб-підприємців становить близько 86%.

На підприємствах (юридичних особах)зайнято 91,5 тис. осіб, фізичні особи-підприємці та наймані у них працівники складають 73,2 тис. осіб. Частка підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) усіма суб’єктами господарювання області становить 83,9%, фізичних осіб-підприємців – 16,1%.

Зовнішня торгівля товарами міст і районів області у І півріччі 2018 року

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у І півріччі 2018р. становили  457,1 млн.дол. США, імпорту – 403,9 млн.дол. США. Проти І півріччя 2017р. обсяги експорту та імпорту збільшилися  в 1,7 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 53,2 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,13.Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти зі 103 країн світу.

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств області та стан їх взаєморозрахунків у січні -червні 2018 року

У січні - червні 2018 року великими та середніми підприємствами області отримано позитивний фінансовий результат діяльності до оподаткування в загальній сумі 3000,7 млн.грн (у відповідному періоді 2017 року – 861,5 млн.грн).

Про промислове виробництво в Івано-Франківській області у січні–липні 2018 року

Головне управління статистики інформує. У січні–липні 2018р. індекс промислової продукції в області склав 115,8% (в Україні – 102,6%), що є найвищим показником серед регіонів держави.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня–липня 2018р. одержано приріст промислової продукції на 4,9%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – на 4,5%, інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів – на 14%.