Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Про визначення доходу платника єдиного податку

Повідомляємо про визначення об’єктом оподаткування єдиним податком суми перевищення між оціночною вартістю корпоративних прав або основних засобів, що вносяться до статутного капіталу іншого підприємства, та балансовою вартістю цих прав або основних засобів.

 

Щодо подання додатку при отриманні квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної

 У разі отримання квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної, платнику податків необхідно кожного разу заповнювати додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

 

ЩОДО ЗМІН В АДМІНІСТРУВАННІ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ

З метою належного адміністрування акцизного податку Державна фіскальна служба України листом від 23.10.2017 р. N 1528/99-99-15-03-03-17 поінформувала про приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог Податкового кодексу України (далі - Кодекс), а також до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1215 "Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів, а також скрапленого газу та бутану, ізобутану для використання як сировини для виробництва етилену".

За яких умов платнику можуть відмовити у реєстрації РРО

 Відповідно до п. 8 глави 2 розділу II Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 №547 протягом двох робочих днів після отримання документів, визначених у п. 4 глави 2 розділу II Порядку, контролюючий орган відмовляє в реєстрації реєстратора розрахункових операції, якщо: РРО вже зареєстрований; модель (модифікацію) РРО не включено або виключено з Державного реєстру РРО; РРО не відповідає сфері застосування, зазначеній в реєстраційній заяві; центр сервісного обслуговування не має права на технічне обслуговування та ремонт РРО у зв’язку з відсутністю договору з виробником (постачальником) такого РРО; документи подано не в повному обсязі; в контролюючому органі наявні відомості про анулювання ліцензії на право здійснення відповідної господарської діяльності; відсутній документ на право власності або інший документ, що дає право на розміщення господарської одиниці, де буде використовуватися РРО; суб’єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; суб’єкт господарювання не перебуває на обліку в контролюючому органі, до якого подано документи на реєстрацію РРО;суб’єкт господарювання або його відокремлені підрозділи не перебувають на обліку в контролюючому органі за адресою господарської одиниці, де буде використовуватися РРО.

 

У 2017 році оподаткування спадщини та подарунків змінено

З 25 березня набрав чинності Закон Українивід 23 лютого 2017 року № 1910-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини». Даним Законом № 1910-VIII внесено зміни до Податкового кодексу України щодо визначення членів сім’ї фізичної особи першого та другого ступенів споріднення, а також щодо оподаткування спадщини за нульовою ставкою у разі успадкування майна цими категоріями осіб.Застосовуються ці норм з 1 січня 2017 року.

 

У разі наявності боргу зі сплати ЄСВ, до платника застосовуються відповідні санкції

 Наразі заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території Київської області складає  223 млн. грн.

 

Особливості відображення у формі № 1ДФ доходів підприємців

Довідником ознак доходів, наведеним у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом МФУ від 13.01.2015 №4, визначено, що дохід, виплачений самозайнятій особі, відображається у формі № 1ДФ під ознакою доходу «157».

 

Ліквідаційна звітність фізичної особи - підприємця

Фізичні особи - підприємці на загальній системі, щодо яких починаючи з 01.01.2017 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) внесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, подають ліквідаційні декларації про майновий стан і доходи щодо отриманих доходів на загальній системі оподаткування востаннє за звітний період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

 

Своєчасна сплата єдиного внеску- обов’язок платника

Відповідно до частини 2 ст. 6 Закону України від 08.07.2010  №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464) платник єдиного внеску зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок.  

 

Доходи від продажу власної продукції тваринництва не оподатковуються, якщо не перевищують 50 розмірів мінімальної заробітної плати

 Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ).