Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Плата за користування земельною ділянкою: орендовано не житлове приміщення багатоквартирного будинку

Відповідно до п.п. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (далі – орендна плата).

Спеціальний режим оподаткування: право, а не обов’язок

Державна фіскальна служба України надала роз’яснення щодо можливості відмови сільськогосподарського підприємства за добровільним рішення від застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, визначеного статтею 209 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Також відзначено перехід на загальну систему оподаткування ПДВ та перенесення сум ПДВ, сплачених при придбанні товарів, які не були використані при виробництві сільськогосподарської продукції із податкової декларації з ПДВ із позначками „0121” – „0123” до податкової декларації з ПДВ із позначкою „0110”.

Декларування доходів від провадження незалежної професійної діяльності

Фахівці Тисменицької ОДПІ інформують, що розрахунок оподатковуваного доходу від провадження підприємницької діяльності та провадження незалежної професійної діяльності здійснюється окремо за доходами в додатку Ф4 до нової декларації. Також в даному додатку передбачено визначення податкових зобов’язань окремо для податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Розділи III та IV додатку Ф4 до нової форми декларації заповнюються особами, які провадять незалежну професійну діяльність. Доходи, отримані від провадження кожного виду незалежної професійної діяльності, відображаються в окремому рядку розділу III із зазначенням у графі 2 назви та у графі 3 коду виду незалежної професійної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого одержано дохід. У графі 4 зазначається сума одержаного до­ходу від провадження окремого виду незалеж­ної професійної діяльності (2954790,50 грн), у графах 5-7 – сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження певного виду незалежної професійної діяльнос­ті, в тому числі сплачена сума єдиного внеску (1137979,88 грн, в тому числі єдиного внеску – 89995,12 грн) у графі 8 – сума чистого опо­датковуваного доходу (1816810,62 грн (2954790,50 грн-1137979,88 грн)). У рядку 8 розділу IV додатка Ф4 до декла­рації зазначається розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу в сумі 151400,89 грн. (1816810,62 грн/12 міс.), у рядку 9 – сума перевищення середньомі­сячного річного оподатковуваного доходу над граничним розміром доходу, встановленим абзацом першим п.167.1 ст.167 Податкового кодексу України (для доходу, отриманого фізичними особами, які здійснюють незалежну профе­сійну діяльність у 2015 р., – 1218 х 10 = 12180), тобто у рядку 9 зазначаємо різницю між показником рядка 8 і цифрою 12180 грн (139220,89 грн (151400,89 грн - 12 180 грн)). У рядку 10 зазначається сума податку на до­ходи фізичних осіб, яка розраховується наступним чином: (15% х (рядок 8 - рядок 9) + 20% х рядок 9) х кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи (15% х (151400,89 грн - 139220,89 грн) + 20% х 139220,89 грн) х 12 міс. = 356054,14 грн). Остаточний розрахунок податку на дохо­ди фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно. У рядку 11.1 зазначається сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, – 356054,14 грн, у рядку 12.1 – сума вій­ськового збору, що підлягає сплаті до бю­джету самостійно платником податків за результатами звітного року, в розмірі 27252,16 грн. (1816810,62 грн х 1,5%). Показник рядка «Усього» графи 8 розділу III додатка Ф4 до декларації до графи 3 рядка 10.8 розді­лу II Декларації (1816810,62 грн). В рядку 10.8 декларації  слід зазначити  суму  чистого доходу (за мінусом витрат і суми сплаченого єди­ного внеску). У графі 6 рядка 10.8 декларації зазнача­ється сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, яка перено­ситься з рядка 11.1 розділу III додатку Ф4 до декларації (356054,14 грн), у графі 7 рядка 10.8 декларації – сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься з рядка 12.1 розділу III додат­ку Ф4 до декларації (27252,16 грн). Графи 6 та 7 рядка 10 декларації запо­внюються відповідно сумарним значенням рядків 10.1-10.9.У рядку 12 зазначається сумарний підсу­мок усіх видів доходів, отриманих платни­ком податку протягом звітного року (1816810,62 грн).Для заповнення розділу IV декларації по­казник із графи 6 рядка 10 розділу II декларації переноситься до рядка 18 розділу IV декларації (356054,14 грн), і в разі відсутності показників у рядках 19-22 розділу IV декла­рації – дублюється у рядку 23.1 розділу IV декларації (сума податку на дохід фізичних осіб, що підлягає сплаті, – 356054,14 грн). Показник із графи 7 рядка 10 розділу її декларації переноситься до рядка 24.1 роз­ділу IV декларації (сума військового збору, що підлягає сплаті, – 27252,16 грн).

Зразок заповнення

http://tr.sfs.gov.ua/data/material/000/174/238875/zrazok_NEZALEZHNA_PROFES_YNA_D_YALN_ST.xls

Витрати, дозволені для включення до податкової знижки за 2015 рік

Метою декларування доходів фізичних осіб є не тільки сплата податку до бюджету, а й повернення платникам сум податку на доходи фізичних осіб, надмірно сплаченого з їх заробітної плати в минулому податковому році.

Податок на нерухомість зменшить податок на прибуток до сплати

Тисменицька ОДПІ повідомляє,що відповідно до п. 137.6 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, зменшується на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 ПКУ щодо об'єктів нежитлової нерухомості.

В який термін фізична особа - резидент зобов’язана сплатити військовий збір з доходів, які підлягають річному декларуванню?

Тисменицька ОДПІ інформує, що відповідно до п.п. 1.1 п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями (далі - ПКУ) платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 ПКУ, зокрема фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

19 лютого - граничний термін подання декларації з податку на нерухоме майно юридичними особами

Юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості сплачують у 2016 році податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нагадують в Тисменицькій ОДПІ.

Отримав іноземні доходи – подай декларацію

Фахівці Тисменицької ОДПІ інформують, що з 1 січня 2016 року громадяни декларують доходи, отримані у звітному році за формою декларації про майновий стан і доходи, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015р. № 859.

Податкова реформа: основні зміни, які вступили в дію з 1 січня 2016 року

Фахівці Тисменицької ОДПІ пропонують короткий огляд змін, які передбачені Законом України від 24 грудня 2015 р. №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році».

За січень подається податкова декларація з ПДВ, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21

Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» внесено суттєві зміни до Податкового кодексу України в частині визначення податкових зобов’язань з податку на додану вартість та їх сплати до бюджету, зокрема, сільськогосподарськими товаровиробниками.