Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

1. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

2. Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

3. Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

4. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності.

5. Внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

6. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

7. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

8. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

9. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

10. Довідка про наявність у ДЗК відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом

11. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

12. Надання витягу з Державного земельного кадастру

13. Надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-ЗЕМ)

14. Заява на вклейку фотографії в паспорт громадянина України при досягненні 25-ти чи 45-ти річного віку.

15. Відомості (зміни до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.

16. Відомості про державну реєстрацію обмеження у використанні земель.

17. Надання відомостей з Державного земельного кадастру що містить узагальнену інформацію про землі (території).

18. Надання відомостей у формі витягу з державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.

19. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.

20. Надання відомостей у формі витягу з державного земельного кадастру про обмеження у використанні земельної ділянки.

21. Дозвіл на рух транспортних засобів з надгабаритними та великогабаритними вантажами.

22. Погодження маршруту руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

23.Реєстрація декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб'єктагосподарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

24. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

12.Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державногоземельного кадастру.

13.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) проземельну ділянку.

14.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частиниземельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачеювитягу.

16.Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

17.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження увикористанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до нихнормативно-правовими актами, з видачею витягу.

18.Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельногокадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

19.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

19.1.а. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу зДержавного

19.1.б. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу зДержавного

19.1.в. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу зДержавного

19.2. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки,що містить

19.3.викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншоїкартографічної    документації.

20.Видача довідки про:

1)  наявність та розмір земельної частки (паю);

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання увласність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певнимвидом її цільового призначення (використання).

22.Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель тарозподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

23.Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінкуземельної ділянки.

Бланки заяв, відповідно до переліку послуг Головного територіального управління юстиції, які надаються через Центр надання адміністративних послуг (з 26 по 78 послугу), можна отримати за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16#n66

Бланки заяв у сфері державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців можна отримати за посиланням: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16