Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Адреса:

м. Тисмениця, вул. Галицька, 17,

(03436) 21249.

 

Однією із найважливіших галузей у Тисменицькому районі є сільське господарство, роботою якого курує управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

 

 

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ УПРАВЛІННЯ Є:

 

·        участь у реалізації державної аграрної та соціальної політики на селі, проведення аналізу тенденцій і прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій;

·        створення належних умов для організації виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, а також проведення моніторингу агропродовольчого ринку;

·              участь в межах своїх повноважень у здійсненні заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних та інших природних ресурсів, охорони праці і техніки безпеки.

 

 

ІСТОРІЯ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

В ТИСМЕНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

 

Управління сільського господарства і продовольства утворено 1966 року зі штатною чисельністю 21 одиниця. Начальником було призначено Кобця Феодосія Миколайовича.

25 червня 2005 року реорганізовано управління сільського господарства і продовольства в управління агропромислового розвитку Тисменицької районної державної адміністрації. Начальником призначено Винничука Михайла Михайловича, який на вказаній посаді  пропрацював до 05 вересня 2011 року.

З 14 вересня 2011 року по 29 березня 2012 року начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації працював Демянчук Михайло Миколайович.

 З   8 травня 2012 року         по 26 березня 2014 року начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації працювала  Мельник Орислава Михайлівна.

 З   21 серпня 2014 року       начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації призначено Собка Петра Васильовича.

У структурі управління агропромислового розвитку райдержадміністрації є: начальник управління; заступник начальника управління – начальник відділу виробництва, маркетингу ринку, переробки сільськогосподарської продукції та інженерно – технічного забезпечення, охорони праці, пожежної безпеки; відділ бухгалтерського обліку, фінансово-кредитного забезпечення та економіки, реформування, інвестиційно-інформаційного забезпечення аграрного сектора; обслуговуючий персонал.

Заступником  начальника управління – начальником відділу виробництва, маркетингу ринку, переробки сільськогосподарської продукції та інженерно – технічного забезпечення, охорони праці, пожежної безпеки 21 серпня 2014 року призначено Богак Ольгу Петрівну; начальником відділу  бухгалтерського обліку, фінансово-кредитного забезпечення та економіки, реформування, інвестиційно-інформаційного забезпечення аграрного сектора – Аліман Наталію Василівну.

 

Штат управління складає 6 працівників, 5 із них – державні службовці; відсоток спеціалістів з повною вищою освітою складає 100 % або 5 чол.

 

В управлінні агропромислового розвитку функціонують  такі структурні підрозділи, основними завданнями яких є:

 

відділвиробництва, маркетингу ринку, переробки сільськогосподарської продукції та інженерно – технічного забезпечення, охорони праці, пожежної безпеки із штатною чисельністю 1 працівник; головним завданням є:

       координація та методичне керівництво по забезпеченню ринку продовольчими товарами. Участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики в галузі рослинництва, тваринництва, організації розроблення і здійснення заходів щодо гарантування продовольчої безпеки району;

             розробка та здійснення заходів щодо державної і регіональної підтримки та захисту сільгосптоваровиробників, сприяння розвитку конкуренції та створення умов для формування ринкової інфраструктури;

 

відділ бухгалтерського обліку, фінансово-кредитного забезпечення та економіки, реформування, інвестиційно-інформаційного забезпечення аграрного сектораіз штатною чисельністю 3 працівники; головним завданням є:

             участь в організації і розробці основних  напрямків  аграрної політики;

            сприяння розвитку аграрної реформи;

            здійснення планування діяльності агропромислового виробництва з врахуванням визначених обсягів фінансових та матеріальних ресурсів;

            забезпечення своєчасності та оперативності у вирішенні питань з організації використання та обліку коштів державного, обласного та районного бюджетів, подання відповідної звітності, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що стосуються нових форм обліку в аграрному секторі економіки;

            проведення аналізу тенденцій розвитку агропромислового комплексу та подання управлінню пропозицій щодо прогнозування. Сприяння розвитку економічних зв’язків, малого бізнесу;

            впровадження інвестиційних проектів в агропромисловому комплексі району та узагальнення інформації по надходженню інвестицій в районі;

            забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

 

Сільське господарство Тисменицького району

 

            Агропромисловий комплекс району складається із 95 агроформувань: 19 товариств з обмеженою          відповідальністю,    6 приватних    сільськогосподарських       підприємств, 7 приватних підприємств,        2 публічних акціонерних товариств,    2 дочірніх підприємств, 1 приватного акціонерного товариства та 3 відкритих акціонерних товариств, 2 державних підприємств, 5 сільськогосподарських обслуговуючих  кооперативів та 47 фермерських господарств, які в основному забезпечують запити населення в сільськогосподарській продукції, реалізують державну аграрну політику.

            Основний напрямок аграрної спеціалізації району зерново-технічний з розвинутим тваринництвом.

В аграрному секторі економіки працюють 237 спеціалістів сільського господарства, в тому числі з вищою освітою – 185 осіб.

            У районі є в наявності 40,6 тис. га сільськогосподарських угідь, з яких 29,9 тис. га - рілля.

За попередніми даними валова продукція сільського господарства району по всіх категоріях      господарств     за 2017 рік складатиме     425,9 млн. грн.,    або в розрахунку на одного жителя – 5125,00 грн.

            В користуванні   сільськогосподарських   підприємств    нараховується 168 тракторів, 80 культиваторів,  61 сівалка та інша сільськогосподарська техніка.

                                                 

Всього  посівна   площа по всіх категоріях господарств у 2017 році  становитиме 28598 га, що на 224 га, або 0,8 відсотка   більше   порівняно з 2016 роком, в тому числі: у сільськогосподарських підприємствах 10494 га, що  становить  36,7 відсотка, у господарствах населення - 18104 га (63,3 відсотка).

Посіяно  озимих культур під урожай 2016 року  3848 га, з них у сільськогосподарських підприємствах - 1015 га.

Крім того, сільськогосподарськими підприємствами посіяно  озимого ріпаку на площі 2364 га.

            Ярих культур прогнозується посіяти на площі 19378 га, в тому числі зернових та зернобобових – 7584 га,     картоплі – 6837 га, овочів – 1114 га.

 

Озимі зернові культури проходять перезимівлю в доброму і задовільному стані на 99,1 відсотка  площ, озимий ріпак – стовідсотково.

            Сільськогосподарські товаровиробники району з початку березня  приступили до проведення весняно-польових робіт, зокрема: підживлення озимих культур та посіву ранніх зернових і зернобобових.

Так, на сьогоднішній день у всіх категоріях господарств  проведено:

- підживлення озимих зернових, технічних культур та багаторічних трав всього на площі 7138 га, що становить 80,7 відсотка до прогнозу, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 3147 га (83,7 відсотка), зокрема, підживлено посіви озимих зернових культур на площі 3397 га (88,3 відсотка), озимого ріпаку на площі 2364 га (стовідсотково), в тому числі у сільськогосподарських   підприємствах    відповідно 613 га (60,4 відсотка) та 2364 га (стовідсотково);

- посіяно ярих культур всього 1090 га, що становить 5,6 відсотка до прогнозу,    в   тому числі   у     сільськогосподарських підприємствах – 79 га (1,2 відсотка), з них ранніх зернових і зернобобових – 583 га (30,5 відсотка), в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 78 га (19,3 відсотка).

 

У  оперативно - звітуючихсільгосппідприємствах всіх форм власності району  станом на 01.03.2017 року за попередніми даними утримувалися:

- 811 гол. великої рогатої худоби,  що на 44 гол. або 5,1 відсотка менше, ніж    роком раніше,    в т. ч. корів – 431 гол., що на 22 гол. або 5,4 відсотка більше;

- 186 гол. свиней,  що  на 1140 гол. або 86,0 відсотків менше, ніж  станом на 01.03.2016 року;

Виробництво      молока   в    агроформуваннях    району    становить   490,4 тонни,     що    на  2,9 тонни, або  0,6   відсотка більше в порівнянні до січня-лютого 2016 року. Середній надій молока від однієї корови (на середнє поголів’я корів) складає 1230,6 кг,  що на 22,4 кг, або 1,8  відсотка менше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

З початку року оперативно-звітуючими агроформуваннями  району вирощено великої рогатої худоби у живій вазі 13,1 т, свиней 5,6 т.

 

Крім того,  СОК «Підлужанка» (голова   правління   кооперативу    Данилів Світлана   Степанівна)   с. Підлужжя займається тваринництвом – виробництвом молока та вирощуванням молодняка великої рогатої худоби. На   утриманні   в   господарстві   всього 17 гол. великої рогатої худоби, в тому числі – 13 корів. Молоко та молокопродукти реалізують на ринках м. Івано-Франківськ.

На      сьогоднішній   день  в с. Липівка Яворська Марія Михайлівна (в господарстві утримується 14 гол. великої  рогатої   худоби, в т. ч. 5 корів)   створено   молочну   ферму    сімейного типу.

Ряд господарств населення району утримує три і більше корів, а саме:

Остропольський Михайло Іванович (с. Павлівка) - 5 гол. корів;

Петрик Володимир Йосипович   (с. Марківці) - 5 гол. корів;

Гайдаш Надія Яківна (с. Липівка) - 5 гол. корів.

15 господарств населення  утримують по три  корови.

Також  проводиться робота по удосконаленню та впровадженню нових технологій по вирощуванню та розведенню тварин з високим генетичним потенціалом продуктивності. Для покращення племінних якостей  тварин та розширення виробництва тваринницької галузі   на  базі  ДП  «Ямниця»   ВАТ «Івано-Франківськцемент» створено 1 племінний завод з розведення великої   рогатої     худоби    української    чорно-рябої    молочної     породи    та 1 племінний репродуктор по розведенню великої рогатої худоби породи «Голштинська».

  

            ДП «Ямниця» ВАТ «Івано-Франківськцемент» здійснює реалізацію інвестиційного проекту «Модернізація тваринницької ферми  ДП «Ямниця» ВАТ «Івано-Франківськцемент» загальною вартістю 1924,3 тис. грн. Мета інвестиційного проекту:

-  модернізувати обладнання тваринницької ферми для забезпечення безперебійності виробництва продукції;

- освоїти нові види діяльності для диверсифікації доходів підприємства. При реалізації даного проекту прогнозується  додатково створити 10 робочих місць. Строк окупності проекту – 3 роки. Сума освоєних інвестицій -1,1 млн. грн., що становить 57,2 відсотка готовності.

Продукція переробки ДП «Ямниця» ВАТ «Івано-Франківськцемент»: м'ясо-ковбасні    вироби,       молоко   та       молокопродукти      реалізуються  у 8 магазинах м. Івано-Франківська.

Заборгованості  по виплаті заробітної плати сільськогосподарські товаровиробники району не мають.

Фінансова  підтримка сільськогосподарським агроформуванням та господарствам населення з боку держави не надавалась.

 

 

Серед пріоритетних завдань агропромислового комплексу району та шляхи їх досягнення аграрники вважають:

 

·        забезпечення раціонального використання сільськогосподарських угідь, підвищення їх родючості, розширення обсягів впровадження інтенсивних та  екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур, досягнень аграрної науки, селекції та насінництва;

·        стабілізацію ситуації у тваринництві, нарощування поголів’я  худоби у фермерських господарствах,  сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення;

·        підвищення рівня механізації та електрифікації виробничих  процесів у галузях агропромислового виробництва, оновлення матеріально-технічної бази сільського  господарства, технічне і технологічне переоснащення підприємств агропромислового комплексу, ритмічне забезпечення селян паливо-мастильними матеріалами;

·        надання допомоги місцевим органам виконавчої влади та агроформуванням щодо вдосконалення  орендних відносин між орендарями і орендодавцями земельних та майнових паїв;

·        підвищення ефективності селекційно-племінної роботи, максимальне охоплення осіменіння корів та  телиць в особистих господарствах населення за рахунок організації цієї роботи при ветеринарних установах та додаткового відкриття нових пунктів штучного  осіменіння;

·        формування інфраструктури аграрного ринку на основі передбачених коштів в бюджетах всіх  рівнів, інвестиційної політики;

·        розширення та введення в дію малих підприємств по виробництву  та переробці сільськогосподарської продукції на незадіяних виробничих площах сільськогосподарських підприємств, а саме:

- с. Вільшаниця – філія "Бакалія – Плюс" фірми "Екопродукт"- заготівля лікарської сировини та виробництво чаїв з ароматом лікарських трав – "Карпатський чай";

·        створення торгової мережі по реалізації сільськогосподарським підприємствам, господарствам населення: насіння, посадкового матеріалу, концкормів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин;

 

·        ПП "Меркурій" – створення рекреаційної зони з елементами відпочинку на території с. Узин з розвитком бджільництва та вирощуванням екологічно чистої продукції рослинництва.

 

 

 

Начальник управління

агропромислового розвитку

районної державної адміністрації                           П. Собко

 

 

Обговорили питання аграрних розписок в Україні та підготовки до проведення весняно-польових робіт

Обговорили питання аграрних розписок в Україні та підготовки до проведення весняно-польових робіт

28 лютого під головуванням першого заступника голови районної державної адміністрації Володимира Заника відбулася семінар-нарада за участі начальника Петра Собка та працівників управління агропромислового розвитку РДА, фермерів, керівників сільгосппідприємств усіх форм власності, сільських голів.