Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Адреса:

м. Тисмениця, вул. Галицька, 17,

(03436) 21249.

 

Однією із найважливіших галузей у Тисменицькому районі є сільське господарство, роботою якого курує управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ УПРАВЛІННЯ Є:

          участь у реалізації державної аграрної та соціальної політики на селі, проведення аналізу тенденцій і прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій;

          створення належних умов для організації виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, а також проведення моніторингу агропродовольчого ринку;

                участь в межах своїх повноважень у здійсненні заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних та інших природних ресурсів, охорони праці і техніки безпеки.

ІСТОРІЯ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ В ТИСМЕНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

Управління сільського господарства і продовольства утворено 1966 року зі штатною чисельністю 21 одиниця. Начальником було призначено Кобця Феодосія Миколайовича.

25 червня 2005 року реорганізовано управління сільського господарства і продовольства в управління агропромислового розвитку Тисменицької районної державної адміністрації. Начальником призначено Винничука Михайла Михайловича, який на вказаній посаді пропрацював до 05 вересня 2011 року.

З 14 вересня 2011 року по 29 березня 2012 року начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації працював Демянчук Михайло Миколайович.

З 8 травня 2012 року по 26 березня 2014 року начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації працювала Мельник Орислава Михайлівна.

З 21 серпня 2014 року начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації призначено Собка Петра Васильовича.

У структурі управління агропромислового розвитку райдержадміністрації є: начальник управління; заступник начальника управління; головні спеціалісти.

Заступником начальника управління 21 серпня 2014 року призначено Богак Ольгу Петрівну.

Основними завданнями управління агропромислового розвитку є:

координація та методичне керівництво по забезпеченню ринку продовольчими товарами. Участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики в галузі рослинництва, тваринництва, організації розроблення і здійснення заходів щодо гарантування продовольчої безпеки району;

розробка та здійснення заходів щодо державної і регіональної підтримки та захисту сільгосптоваровиробників, сприяння розвитку конкуренції та створення умов для формування ринкової інфраструктури;

участь в організації і розробці основних напрямків аграрної політики; сприяння розвитку аграрної реформи;

здійснення планування діяльності агропромислового виробництва з врахуванням визначених обсягів фінансових та матеріальних ресурсів;

забезпечення своєчасності та оперативності у вирішенні питань з організації використання та обліку коштів державного, обласного та районного бюджетів, подання відповідної звітності, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що стосуються нових форм обліку в аграрному секторі економіки;

проведення аналізу тенденцій розвитку агропромислового комплексу та подання управлінню пропозицій щодо прогнозування. Сприяння розвитку економічних зв’язків, малого бізнесу;

впровадження інвестиційних проектів в агропромисловому комплексі району та узагальнення інформації по надходженню інвестицій в районі;

безпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

Сільське господарство Тисменицького району

Агропромисловий комплекс району складається із 95 агроформувань: 19 товариств з обмеженою відповідальністю, 6 приватних сільськогосподарських підприємств, 7 приватних підприємств, 2 публічних акціонерних товариств, 2 дочірніх підприємств, 1 приватного акціонерного товариства та 3 відкритих акціонерних товариств, 2 державних підприємств, 5 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та 47 фермерських господарств, які в основному забезпечують запити населення в сільськогосподарській продукції, реалізують державну аграрну політику.

Основний напрямок аграрної спеціалізації району зерново-технічний з розвинутим тваринництвом.

В аграрному секторі економіки працюють 237 спеціалістів сільського господарства, в тому числі з вищою освітою - 185 осіб.

У районі є в наявності 40,6 тис. га сільськогосподарських угідь, з яких 29,9 тис. га -

рілля.

За попередніми даними валова продукція сільського господарства району по всіх категоріях господарств за 2018 рік складатиме 425,9 млн. грн., або в розрахунку на одного жителя - 5125,00 грн.

В користуванні сільськогосподарських підприємств нараховується 168 тракторів, 80 культиваторів, 61 сівалка та інша сільськогосподарська техніка.

Всього посівна площа по всіх категоріях господарств у 2018 році становитиме 29146 га - нарівні 2017 року, в тому числі: у сільськогосподарських підприємствах 11042 га, що становить 37,9 відсотка, у господарствах населення - 18104 га (62,1 відсотка).

Посіяно господарствами всіх категорій озимих зернових культур під урожай 2018 року всього на площі 6267 га, в тому числі: пшениці - 5527 га, жита - 180 га, ячменю - 560 га, з них у сільськогосподарських підприємствах - 3332 га, в тому числі: пшениці - 3143 га, жита - 29 га, ячменю - 160 га.

Крім того, озимого ріпаку посіяно на площі 603 га.

Всього по району виорано на зяб 16970 га, з них у сільсько­господарських підприємствах - 4337 га.

Ярих культур прогнозується посіяти на площі 19729 га, в тому числі зернових та зернобобових - 8009 га, технічних - 2108 га, кормових - 1663 га, картоплі - 6836 га, овочів -1113 га.

Озимі зернові культури проходять перезимівлю в доброму і задовільному стані на

95.7  відсотка площ, озимий ріпак - 92,9 відсотка.

Сільськогосподарські товаровиробники району, господарства населення приступили до проведення весняно-польових робіт - підживлення озимих зернових культур.

Так, на сьогоднішній день у всіх категоріях господарств проведено підживлення озимих зернових культур всього на площі 5898 га, що становить 62,6 відсотка до прогнозу, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах - 3471 га (81,3 відсотка).

Потреба в насінні ранніх зернових та зернобобових культур складає 680 тонн, засипано понад 90,0 відсотків до потреби. Не вистачає 50 тонн кукурудзи (у регіоні не виробляється), яке планується закупити за межами області.

При потребі мінеральних добрив в обсязі 2703 тонн діючої речовини, в сільгосппідприємствах є в наявності 2550 т діючої речовини або 94 відсотки до потреби. Потреба в протруйниках складає 2,1 тонни, їх забезпеченість - 75 відсотків. Ринок мінеральних добрив і засобів захисту рослин насичений, в даний час закупка продовжується.

Якість проведення весняно - польових робіт в значній мірі залежить від стану матеріально - технічної бази. У весняно - польовій кампанії прийме участь 713 тракторів, 390 культиваторів і 61 сівалка, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах - 168, 80 та 61 відповідно. Потреба сільгосппідприємств всіх форм власності в паливно - мастильних матеріалах складає 150 тонн дизельного палива, яких в наявності -120 тонн, що становить 80,3 відсотка забезпеченості.

Загальна потреба в коштах для проведення весняно - польових робіт складатиме

77.8   млн. грн., в тому числі власні кошти сільгосппідприємств становитимуть 67,7 млн. грн., запозичені - 10,1 млн. грн.

У оперативно - звітуючих сільгосппідприємствах всіх форм власності району станом на 01.03.2018 року за попередніми даними утримувалися:

-   821 гол. великої рогатої худоби, що на 10 гол. або 1,2 відсотка більше, ніж роком раніше, в т. ч. корів - 424 гол., що на 7 гол. або 1,6 відсотка менше в порівнянні до минулого року;

-    113 гол. свиней, що на 73 гол. або 39,2 відсотка менше, ніж станом на 01.03.2017

року.

Виробництво молока в агроформуваннях району становить 468,2 тонн, що на 22,2 тонни, або 4,5 відсотка менше, ніж роком раніше.

З початку року оперативно-звітуючими агроформуваннями району вирощено великої рогатої худоби у живій вазі 11,5 т, свиней 2,3 т.

Заборгованості по виплаті заробітної плати сільськогосподарські товаровиробники району не мають.

Серед пріоритетних завдань агропромислового комплексу району та шляхи їх досягнення аграрники вважають:

          забезпечення раціонального використання сільськогосподарських угідь, підвищення їх родючості, розширення обсягів впровадження інтенсивних та екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур, досягнень аграрної науки, селекції та насінництва;

          стабілізацію ситуації у тваринництві, нарощування поголів’я худоби у фермерських господарствах, сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення;

         стабілізацію ситуації у тваринництві, нарощування поголів’я худоби у фермерських господарствах, сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення;

          підвищення рівня механізації та електрифікації виробничих процесів у галузях агропромислового виробництва, оновлення матеріально-технічної бази сільського господарства, технічне і технологічне переоснащення підприємств агропромислового комплексу, ритмічне забезпечення селян паливо-мастильними матеріалами;

          надання допомоги місцевим органам виконавчої влади та агроформуванням щодо вдосконалення орендних відносин між орендарями і орендодавцями земельних та майнових паїв;

          підвищення ефективності селекційно-племінної роботи, максимальне охоплення осіменіння корів та телиць в особистих господарствах населення за рахунок організації цієї роботи при ветеринарних установах та додаткового відкриття нових пунктів штучного осіменіння;

          формування інфраструктури аграрного ринку на основі передбачених коштів в бюджетах всіх рівнів, інвестиційної політики;

         розширення та введення в дію малих підприємств по виробництву та переробці сільськогосподарської продукції на незадіяних виробничих площах сільськогосподарських підприємств, а саме:

-     с. Вільшаниця - філія "Бакалія - Плюс" фірми "Екопродукт"- заготівля лікарської сировини та виробництво чаїв з ароматом лікарських трав - "Карпатський чай";

          створення торгової мережі по реалізації сільськогосподарським підприємствам, господарствам населення: насіння, посадкового матеріалу, концкормів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин;

          ПП "Меркурій" - створення рекреаційної зони з елементами відпочинку на території с. Узин з розвитком бджільництва та вирощуванням екологічно чистої продукції рослинництва.

Народний депутат України Михайло Довбенко побував на Тисмениччині

Народний депутат України Михайло Довбенко побував на Тисмениччині

30 травня у селі Братківці Тисменицького району з робочим візитом побував народний депутат України Михайло Довбенко. Зустріч з громадою села із народним обранцем відбулася у будинку культури.

До уваги голів сільських, селищних міської рад та рад об’єднаних територіальних громад

На виконання пунктів 2.1.; 2.2. розділу ІІ протоколу № 7 засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 18 квітня 2018 року   та відповідного листа Дністровського басейнового управління Державного агентства водних ресурсів України просимо перевірити стан  внутрішньогосподарських осушувальних систем  і справність інженерної та іншої техніки, забезпечити їх справність  та підтримання у постійній готовності до застосування - можливості забору води для гасіння пожеж.

До уваги населення – дотація за утримання молодняка великої рогатої худоби!

До уваги населення – дотація за утримання молодняка великої рогатої худоби!

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації доводить до відома міського, селищних, сільських голів та голів об’єднаних територіальних громад, фізичних осіб інформацію про постанову Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 285 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва», якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107, зокрема, в абзаці першому п. 9 слова «у поточному році» виключено.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НАГАДУЄ ПРО ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПІД ЧАС РОБІТ З ПЕСТИЦИДАМИ

Загальні вимоги:

 

1.До робіт з пестицидами допускаються тільки ті особи, які пройшли спеціальну підготовку та мають допуск до даних робіт.

2.Асортимент, засоби, сфера застосування пестицидів, норми, кратність обробок повинні відпо­відати “Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні”.

3. Завчасно, але не менше ніж за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки, адмі­ністрація господарств сповіщає населення, власників суміжних с/г угідь про строки та методи зас­тосування пестицидів.

До уваги керівників сільськогосподарських підприємств і власників бджіл!

До уваги керівників сільськогосподарських підприємств і власників бджіл!

На виконання листа Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.03.2018 р. № 37-13-11/10464 щодо мінімізації випадків отруєнь бджіл в сезон 2018 р. всі юридичні і фізичні особи, які проводять  діяльність, що впливає або може вплинути на стан бджіл, зобов’язані забезпечити їх охорону, дотримуватися діючих нормативно-правових актів, що передбачають охорону бджіл від отруєння.

Обговорили питання аграрних розписок в Україні та підготовки до проведення весняно-польових робіт

Обговорили питання аграрних розписок в Україні та підготовки до проведення весняно-польових робіт

28 лютого під головуванням першого заступника голови районної державної адміністрації Володимира Заника відбулася семінар-нарада за участі начальника Петра Собка та працівників управління агропромислового розвитку РДА, фермерів, керівників сільгосппідприємств усіх форм власності, сільських голів.