Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Адреса:

м. Тисмениця, вул. Галицька, 17,

(03436) 21249.

 

Однією із найважливіших галузей у Тисменицькому районі є сільське господарство, роботою якого курує управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

 

 

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ УПРАВЛІННЯ Є:

 

·        участь у реалізації державної аграрної та соціальної політики на селі, проведення аналізу тенденцій і прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій;

·        створення належних умов для організації виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, а також проведення моніторингу агропродовольчого ринку;

·              участь в межах своїх повноважень у здійсненні заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних та інших природних ресурсів, охорони праці і техніки безпеки.

 

 

ІСТОРІЯ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

В ТИСМЕНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

 

Управління сільського господарства і продовольства утворено 1966 року зі штатною чисельністю 21 одиниця. Начальником було призначено Кобця Феодосія Миколайовича.

25 червня 2005 року реорганізовано управління сільського господарства і продовольства в управління агропромислового розвитку Тисменицької районної державної адміністрації. Начальником призначено Винничука Михайла Михайловича, який на вказаній посаді  пропрацював до 05 вересня 2011 року.

З 14 вересня 2011 року по 29 березня 2012 року начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації працював Демянчук Михайло Миколайович.

 З   8 травня 2012 року         по 26 березня 2014 року начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації працювала  Мельник Орислава Михайлівна.

 З   21 серпня 2014 року       начальником управління агропромислового розвитку райдержадміністрації призначено Собка Петра Васильовича.

У структурі управління агропромислового розвитку райдержадміністрації є: начальник управління; заступник начальника управління – начальник відділу виробництва, маркетингу ринку, переробки сільськогосподарської продукції та інженерно – технічного забезпечення, охорони праці, пожежної безпеки; відділ бухгалтерського обліку, фінансово-кредитного забезпечення та економіки, реформування, інвестиційно-інформаційного забезпечення аграрного сектора; обслуговуючий персонал.

Заступником  начальника управління – начальником відділу виробництва, маркетингу ринку, переробки сільськогосподарської продукції та інженерно – технічного забезпечення, охорони праці, пожежної безпеки 21 серпня 2014 року призначено Богак Ольгу Петрівну; начальником відділу  бухгалтерського обліку, фінансово-кредитного забезпечення та економіки, реформування, інвестиційно-інформаційного забезпечення аграрного сектора – Аліман Наталію Василівну.

 

Штат управління складає 6 працівників, 5 із них – державні службовці; відсоток спеціалістів з повною вищою освітою складає 100 % або 5 чол.

 

В управлінні агропромислового розвитку функціонують  такі структурні підрозділи, основними завданнями яких є:

 

відділ виробництва, маркетингу ринку, переробки сільськогосподарської продукції та інженерно – технічного забезпечення, охорони праці, пожежної безпеки із штатною чисельністю 1 працівник; головним завданням є:

       координація та методичне керівництво по забезпеченню ринку продовольчими товарами. Участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики в галузі рослинництва, тваринництва, організації розроблення і здійснення заходів щодо гарантування продовольчої безпеки району;

             розробка та здійснення заходів щодо державної і регіональної підтримки та захисту сільгосптоваровиробників, сприяння розвитку конкуренції та створення умов для формування ринкової інфраструктури;

 

відділ бухгалтерського обліку, фінансово-кредитного забезпечення та економіки, реформування, інвестиційно-інформаційного забезпечення аграрного сектораіз штатною чисельністю 3 працівники; головним завданням є:

             участь в організації і розробці основних  напрямків  аграрної політики;

            сприяння розвитку аграрної реформи;

            здійснення планування діяльності агропромислового виробництва з врахуванням визначених обсягів фінансових та матеріальних ресурсів;

            забезпечення своєчасності та оперативності у вирішенні питань з організації використання та обліку коштів державного, обласного та районного бюджетів, подання відповідної звітності, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що стосуються нових форм обліку в аграрному секторі економіки;

            проведення аналізу тенденцій розвитку агропромислового комплексу та подання управлінню пропозицій щодо прогнозування. Сприяння розвитку економічних зв’язків, малого бізнесу;

            впровадження інвестиційних проектів в агропромисловому комплексі району та узагальнення інформації по надходженню інвестицій в районі;

            забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

 

Сільське господарство Тисменицького району

 

            Агропромисловий комплекс району складається із 95 агроформувань: 19 товариств з обмеженою          відповідальністю,    6 приватних    сільськогосподарських       підприємств, 7 приватних підприємств,        2 публічних акціонерних товариств,    2 дочірніх підприємств, 1 приватного акціонерного товариства та 3 відкритих акціонерних товариств, 2 державних підприємств, 5 сільськогосподарських обслуговуючих  кооперативів та 47 фермерських господарств, які в основному забезпечують запити населення в сільськогосподарській продукції, реалізують державну аграрну політику.

            Основний напрямок аграрної спеціалізації району зерново-технічний з розвинутим тваринництвом.

В аграрному секторі економіки працюють 237 спеціалістів сільського господарства, в тому числі з вищою освітою – 185 осіб.

            У районі є в наявності 40,6 тис. га сільськогосподарських угідь, з яких 29,9 тис. га - рілля.

За попередніми даними валова продукція сільського господарства району по всіх категоріях      господарств     за 2016 рік складатиме     420,1 млн. грн.,    або в розрахунку на одного жителя – 5054,00 грн.

            В користуванні   сільськогосподарських   підприємств    нараховується 168 тракторів, 80 культиваторів,  61 сівалка та інша сільськогосподарська техніка.

                                                 

Всього  посівна площа по всіх категоріях господарств у 2016 році  становила   28374 га,    що   на 96 га, або 0,3   відсотка   менше   порівняно з 2015 роком, в тому числі: у сільськогосподарських підприємствах 10270 га, що  становить  36,2 відсотка, у господарствах населення - 18104 га (63,8 відсотка).

                                                

В усіх категоріях господарств   обмолочено  зернових     і    зернобобових   на    площі  12208   га, в тому    числі   у    сільськогосподарських    підприємствах – 5825 га. За попередніми даними в усіх категоріях господарств   валовий   збір  всього становить 57249 тонн     зерна при середній урожайності 46,9 ц/га, що на 5,5 ц/га більше, ніж у 2015 році, з них у сільгосппідприємствах – 29730 тонн   при середній урожайності 51,0 ц/га, що на 9,6 ц/га більше.    

Крім   того,   сільгосппідприємствами    обмолочено технічні культури: 387 га ріпаку озимого, 2152 га соняшнику  та 1156 га сої.      Валовий     збір   ріпаку   озимого    становить 1157,0 тонн  зерна, соняшнику – 5918 тонн, сої – 2317 тонн  при середній урожайності відповідно 29,9; 27,5 та 20,0 ц з гектара.

Фермерськими    господарствами  району   зібрано: картоплю на площі 8,1 га, валовий збір становить 127,5 т при середній урожайності 157,4 ц/га; овочі – площа 5,4 га, валовий збір - 67 т, урожайність 124,1 ц/га.

 

За оперативними даними посіяно  господарствами всіх категорій озимих зернових культур під урожай 2017 року всього на площі 3848 га, що становить 66,2 відсотка   до     прогнозу, в тому числі: пшениця – 3228 га (62,3    відсотка),   жито – 197 га (86,4 відсотка), ячмінь – 423 га (104,4   відсотка), з них у сільськогосподарських підприємствах - 1015 га, що становить 34,1 відсотка, в тому числі: пшениця – 908 га    (31,7 відсотка), жито – 39 га (55,7 відсотка), ячмінь – 68 га (136,0   відсотків).

Крім   того,    посів  озимого  ріпаку   здійснено   на    площі 2364  га (101,5 відс.).

 

У  оперативно - звітуючихсільгосппідприємствах всіх форм власності району  станом на 01.01.2017 року за попередніми даними утримувалися:

- 808 голів  великої рогатої худоби, що на 47  гол., або 5,5 відсотка менше,     ніж        роком    раніше,     в  т. ч. корів      428  гол, що на 31 гол. (7,8 відсотка) більше:

- 665 гол. свиней, що на 829   гол. (55,5 відсотка) менше, ніж роком раніше;

-739,7 тис. гол. птиці всіх видів, що на 425,2 тис. гол. або в 2,3 рази більше, ніж  у відповідному періоді минулого року. 

За оперативними даними виробництво      молока   в    агроформуваннях    району    становить   2954,9 тонн,     що    на 49,7 тонн, або  1,7   відсотка більше в порівнянні до 2015 року. Середній надій молока від однієї корови   (на середнє поголів’я корів)  складає     7625,5 кг,  що    на  59,5 кг, або 0,8  відсотка більше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

Виробництво         яєць  від птиці всіх видів  в      оперативно-звітуючих агроформуваннях   району    становить   65,0 млн. шт.,     що на  110,6 млн. шт., або  63,0  відсотки менше, ніж було роком раніше. Середня несучість курки –несучки з початку року становить 315 яєць.

З початку року оперативно-звітуючими агроформуваннями  району вирощено   великої рогатої худоби – 103,7 т , що становить 74,3  відсотка  до відповідного періоду минулого року, свиней – 165,5 т  (76,7 відсотка).

Середньодобовий приріст:    великої   рогатої худоби на відгодівлі становить 741,4 г, що     на 5,6 г,    або 0,7 відсотка менше в порівнянні   до  2015  року;   свиней – 422,2 г,   що   на   8,2 г або 2,0  відсотка більше.

 

Крім того,  СОК «Підлужанка» (голова   правління   кооперативу    Данилів Світлана   Степанівна)   с. Підлужжя займається тваринництвом – виробництвом молока та вирощуванням молодняка великої рогатої худоби. На утриманні в господарстві  всього 17 гол. великої рогатої худоби, в тому числі – 13 корів. Молоко та молокопродукти реалізують на ринках м. Івано-Франківськ.

На      сьогоднішній   день  в с. Липівка Яворська Марія Михайлівна (в господарстві утримується 18 гол. великої  рогатої   худоби, в т. ч. 5 корів)   створено   молочну   ферму    сімейного типу.

Ряд господарств населення району утримує три і більше корів, а саме:

Остропольський Михайло Іванович (с. Павлівка) - 6 гол. корів;

Мантуляк Євдокія Іванівна   (с. Нові Кривотули) - 5 гол. корів;

Гайдаш Надія Яківна (с. Липівка) та Белів Марія Дем’янівна (c. Козино) -  по 4 гол. корів.

15 господарств населення  утримують по три  корови.

 

Також  проводиться робота по удосконаленню та впровадженню нових технологій по вирощуванню та розведенню тварин з високим генетичним потенціалом продуктивності. Для покращення племінних якостей  тварин та розширення виробництва тваринницької галузі   на  базі  ДП  «Ямниця»   ВАТ «Івано-Франківськцемент» створено 1 племінний завод з розведення великої рогатої худоби української чорно-рябої молочної породи та 1 племінний репродуктор по розведенню великої рогатої худоби породи «Голштинська».

  

            ДП «Ямниця» ВАТ «Івано-Франківськцемент» здійснює реалізацію інвестиційного проекту «Модернізація тваринницької ферми  ДП «Ямниця» ВАТ «Івано-Франківськцемент» загальною вартістю 1924,3 тис. грн. Мета інвестиційного проекту:

-  модернізувати обладнання тваринницької ферми для забезпечення безперебійності виробництва продукції;

- освоїти нові види діяльності для диверсифікації доходів підприємства. При реалізації даного проекту прогнозується  додатково створити 10 робочих місць. Строк окупності проекту – 3 роки. Сума освоєних інвестицій -1,1 млн. грн., що становить 57,2 відсотка готовності.

Продукція переробки ДП «Ямниця» ВАТ «Івано-Франківськцемент»: м'ясо-ковбасні вироби, молоко та молокопродукти реалізуються у 8 магазинах м. Івано-Франківська.

 

У районі функціонують 5 сільськогосподарських  обслуговуючих кооперативів. З них реально працюють два: СОК «Агроторговий дім «Івано-Франківськнасіння» (Рібий Михайло Михайлович) м. Тисмениця, СОК «Підлужанка» (Данилів Світлана   Степанівна)   с. Підлужжя.

За 2016 рік ними надано послуг на суму 475,2 тис. грн., зокрема:

- СОК «Агроторговий дім «Івано-Франківськнасіння» - 200,2 тис. грн.;

- СОК «Підлужанка» - 275,0 тис. грн.

 

 

Заборгованості  по виплаті заробітної плати сільськогосподарські товаровиробники району не мають.

 

Фінансова  підтримка сільськогосподарським агроформуванням та господарствам населення з боку держави не надавалась.

З  обласного бюджету на виконання «Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Івано-Франківської області на 2016-2020 роки» виділено  кошти в сумі 80 тис. грн., зокрема, за заходом «Стабілізація ситуації у тваринництві шляхом інвестування у нові і реконструкція діючих виробничих потужностей, покращення селекційної   роботи,   стимулювання нарощування поголів’я худоби»  надано 80 тис. грн.   фермерському   господарству     «Василишина Василя Івановича», с. Братківці на закупівлю поголів’я сільськогосподарських тварин – великої рогатої худоби породи «Абердин-ангуська».

З  районного бюджету на виконання завдань Програми підтримки селекції та насінництва в рослинництвіТисменицького району на 2016 - 2020 роки виділено кошти в сумі 50 тис. грн.фермерському господарству «Василишина Василя Івановича», с. Братківцідля реалізації бізнес-плану– «Вирощування високоякісного насіння висопродуктивних сортів картоплі та їх реалізація)». Отримані  кошти використані на придбання насіння картоплі I репродукції в кількості 5 тонн,    з них по 2,5 тонн     сорту «Крістіна» та сорту «Саванна» у ПП «ОВОЧЕВИЙ ДІМ», с.  Гостролуччя Баришівського  району Київської області.

 

Агроформуваннями   району взято участь у проведенні ярмарок «Весна - 2016»   та «Золота осінь - 2016»   15 і 22 жовтня з  продажу   сільськогосподарської        продукції         та        продуктів   її    переробки    в   м. Івано-Франківськ, ринок «Вотум», вул. Короля Данила, 18 та 29 жовтня поточного року  - в с. Крихівці Івано-Франківської міської ради.

 

 

Серед пріоритетних завдань агропромислового комплексу району та шляхи їх досягнення аграрники вважають:

 

·        забезпечення раціонального використання сільськогосподарських угідь, підвищення їх родючості, розширення обсягів впровадження інтенсивних та  екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур, досягнень аграрної науки, селекції та насінництва;

·        стабілізацію ситуації у тваринництві, нарощування поголів’я  худоби у фермерських господарствах,  сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення;

·        підвищення рівня механізації та електрифікації виробничих  процесів у галузях агропромислового виробництва, оновлення матеріально-технічної бази сільського  господарства, технічне і технологічне переоснащення підприємств агропромислового комплексу, ритмічне забезпечення селян паливо-мастильними матеріалами;

·        надання допомоги місцевим органам виконавчої влади та агроформуванням щодо вдосконалення  орендних відносин між орендарями і орендодавцями земельних та майнових паїв;

·        підвищення ефективності селекційно-племінної роботи, максимальне охоплення осіменіння корів та  телиць в особистих господарствах населення за рахунок організації цієї роботи при ветеринарних установах та додаткового відкриття нових пунктів штучного  осіменіння;

·        формування інфраструктури аграрного ринку на основі передбачених коштів в бюджетах всіх  рівнів, інвестиційної політики;

·        розширення та введення в дію малих підприємств по виробництву  та переробці сільськогосподарської продукції на незадіяних виробничих площах сільськогосподарських підприємств, а саме:

- с. Вільшаниця – філія "Бакалія – Плюс" фірми "Екопродукт"- заготівля лікарської сировини та виробництво чаїв з ароматом лікарських трав – "Карпатський чай";

- ТзОВ «Черніївське» - розширення ТзОВ «Агроінвест - ІФ» - господарство займається розведенням та вирощуванням свиней породи «Ландрас»;

·        створення торгової мережі по реалізації сільськогосподарським підприємствам, господарствам населення: насіння, посадкового матеріалу, концкормів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин;

 

·        ПП "Меркурій" – створення рекреаційної зони з елементами відпочинку на території с. Узин з розвитком бджільництва та вирощуванням екологічно чистої продукції рослинництва.

 

Начальник управління

агропромислового розвитку

районної державної адміністрації                                                                                 П. Собко

 

Богак 21579

 

ОБЕРЕЖНО! Борщівник Сосновського.

За останні роки набуває поширення дуже небезпечна, отруйна і дикоросла до 3-5 метрів висоти, товщиною стебла до 10 см багаторічна рослина - Борщівниик Сосновського  (HeracleumsosnowskyiManden).