Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                     розпорядження районної

                                                                     державної адміністрації

                                                                     08.02.2017 року № 74

                                           ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань надзвичайних та цивільного захисту населення

                   ситуацій районної державної адміністрації

 

1.Загальні положення

1.1. Відділ  з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і є підзвітним та підконтрольним голові та першому заступнику голови районної державної адміністрації, начальнику обласного управління з питань цивільного захисту та Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Відділ є постійно діючим органом управління цивільного захисту районної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (надалі - районна підсистема), який здійснює, в межах компетенції, безпосереднє керівництво діяльністю у сфері цивільного захисту на території району.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України, іншими законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями обласної та районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

1.3. Структуру відділу, його граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання відділу, у межах відповідних бюджетних призначень, визначає голова районної державної адміністрації.

1.4. Призначення на посаду і звільнення з посади начальника відділу здійснює голова районної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу, при цьому призначення на посаду начальника відділу погоджується з управлінням з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

 

2.  Основні завдання відділу

2.1. Участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.

2.2. Забезпечення здійснення заходів щодо оповіщення та інформування органів управління цивільного захисту та населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.

2.3. Організація роботи з укриття населення області у захисних спорудах цивільного захисту, проведення евакуаційних заходів та заходів щодо життєзабезпечення постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій.

2.4. Здійснення разом з іншими органами управління районної підсистеми інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення і територій.

2.5. Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності підпорядкованих органів управління і сил районної підсистеми до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.

2.6. Організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.7. Виконання інших повноважень, передбачених законами України, актами Президента України.

 

3. Функції відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Забезпечує розроблення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них та ліквідації їх наслідків.

3.2. Забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, організовує контроль за виконанням її рішень та виконує функції робочого органу комісії. Здійснює методичне керівництво та контроль за роботою місцевих комісій.

3.3. Подає голові районної державної адміністрації та управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації :

пропозиції до проектів державних і регіональних програм, планів заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної і пожежної безпеки та контролює виконання затверджених програм, планів;

пропозиції щодо включення до проекту Державного бюджету України, обласного та районного бюджету витрат на розвиток та функціонування районної підсистеми, її сил, телекомунікаційних мереж та територіальної системи централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.

3.4. Забезпечує належне утримання районної системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, контролює функціонування місцевих систем централізованого оповіщення.

3.5. Організовує оповіщення керівного складу органів управління та сил районної підсистеми, населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

3.6. Здійснює методичне керівництво щодо утворення та функціонування районних спеціалізованих служб цивільного захисту та територіальних формувань цивільного захисту, проводить контроль за їх готовністю до дій за призначенням.

3.7. Контролює розроблення та вжиття заходів щодо забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління районної державної адміністрації та продовжують свою діяльність в особливий період.

3.8. Здійснює в межах своїх повноважень збір, обробку, аналіз і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки на території району, інформації щодо загрози або виникнення надзвичайних ситуацій для вжиття адекватних заходів, готує по них доповіді керівництву райдержадміністрації, районній раді та управлінню з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації, а також у разі необхідності доводить інформацію до населення, визначає в межах своєї компетенції рівень надзвичайної ситуації.

3.9. Подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі.

3.10. Координує та контролює діяльність підрозділів з питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування, сил районної підсистеми щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

3.11. Узагальнює інформацію з населених пунктів району щодо проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту.

3.12. Здійснює повноваження, делеговані районною радою з питань цивільного захисту, та надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування.

3.14. Бере участь :

у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

в підготовці для подання голові районної державної адміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду районного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню та організації життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок стихійного лиха;

в підготовці звітів голови районної державної адміністрації для розгляду на сесії районної ради, готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання їх голові районної державної адміністрації;

в організації робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків, що проводяться силами територіальної підсистеми, контролює в межах своєї компетенції готовність підпорядкованих органів управління і сил цивільного захисту до дій за призначенням;

у розробленні для подання в установленому порядку голові районної державної адміністрації плану реагування на надзвичайні ситуації, плану цивільного захисту на особливий період, плану основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми на рік та заходів щодо запобіганню виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

в організації та проведені навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки суб’єктів господарювання, що відносяться до сфери управління районної державної адміністрації, керівників та їх заступників, здійсненні підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

у здійсненні інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації;

у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації у безпечні райони населення, майна із зон надзвичайних ситуацій та можливих бойових дій в особливий період. Організовує роботу комісії з питань евакуації.

3.15. Організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням та цільовим використанням матеріально-технічних ресурсів, призначених для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

3.16. Сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, сил аварійно-рятувальних служб, спеціалізованих служб цивільного захисту, формувань цивільного захисту, пожежно-рятувальних підрозділів (частин) та добровільних формувань цивільного захисту.

3.17. Організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану, забезпечує проведення технічної інвентаризації.

3.18. Разом з районним відділом УДСНС:

організовує та проводить перевірки готовності органів управління та сил районної підсистеми до виконання покладених на них завдань;

формує замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління та сил районної підсистеми;

подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил територіальної підсистеми, а також щодо місць їх зберігання.

3.19. Організовує завчасне накопичення та збереження засобів радіаційного і хімічного захисту для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки і їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникненні хімічних аварій та в особливий період.

3.20. Готує пропозиції щодо утворення регіональних та комунальних аварійно-рятувальних служб. Перевіряє готовність комунальних аварійно- рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації.

3.21. Розробляє і реалізовує у межах своїх повноважень заходи щодо виконання завдань територіальної оборони.

3.22. Готує та вносить на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей району зонами надзвичайної ситуації у разі їх виникнення.

3.23. Організовує роботу розрахунково-аналітичної групи з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій.

3.24. Забезпечує виконання на відповідній території зобов’язань за міжнародними договорами у сфері цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій.

3.25. Розробляє та вносить в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів на розгляд голові районної державної адміністрації та управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

3.26. Забезпечує отримання і доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми у вищі ступені готовності.

3.27. Розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян, а також проводить в установленому порядку розгляд запитів на отримання публічної інформації.

3.28. Забезпечує захист персональних даних, доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ, та здійснює заходи щодо запобігання та протидії корупції.

     3.29. У режимі підвищеної готовності:

забезпечує організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту районної підсистеми, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формує оперативні групи для виявлення причин погіршення ситуації та готує пропозицій щодо її нормалізації;

готує розпорядчі документи, спрямовані на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною ситуацією, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки та за територією, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснює постійне прогнозування можливості виникненню надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

організовує функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичних груп для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною ситуацією, при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

уточнює (у разі потреби) плани реагування на надзвичайні ситуації, здійснює заходи щодо запобігання їх виникненню;

уточнює та здійснює заходи щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

приймає участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту та підготовці пропозицій щодо залучення у разі потреби додаткових сил і засобів.

3.30. У режимі надзвичайної ситуації:

забезпечує організацію оповіщення органів управління та сил цивільного захисту районної підсистеми, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;

готує розпорядчі документи щодо переведення районної підсистеми у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення;

організовує роботу із визначення зони надзвичайної ситуації;

здійснює постійне прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

приймає участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництві проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

приймає участь в організації заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

бере участь в організації (у разі потреби) евакуаційних заходів та в організації радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

організовує безперервний контроль за розвитком надзвичайної ситуації та ситуацією на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

забезпечує інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.

3.31. У режимі надзвичайного стану виконує завдання відповідно до Закону України „Про правовий режим надзвичайного стану”.

3.32. Виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

 

4. Права і обов’язки відділу

Відділ має право:

4.1. Одержувати безоплатно від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців та спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства.

4.3. Заслуховувати інформацію посадових осіб структурних підрозділів районної державної адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку надавати їм обов’язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень вимог цивільного захисту.

4.4. Залучати до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили районної підсистеми згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів за погодженням з їх керівниками.

4.5. Використовувати можливості обласних радіо та телебачення, друкованих засобів масової інформації для інформування громадян про загрози безпеці життєдіяльності, ймовірне виникнення надзвичайних ситуацій відповідно до сезону.

4.6. Скликати наради для сприяння здійсненню покладених на районну підсистему завдань з питань цивільного захисту.

4.7. Користуватися інформаційними базами державних органів, та іншими технічними засобами.

5. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з районним відділом УДСНС, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та з органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, об’єднаннями громадян та іншими суб’єктами забезпечення цивільного захисту.

6. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова районної державної адміністрації за погодженням з управлінням з питань цивільного захисту облдержадміністрації, та який несе відповідальність за стан цивільного захисту у межах території району.

7. Начальник відділу:

7.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за прийняті ним рішення. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

7.2. Організовує діяльність відділу спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо цивільного захисту населення і територій, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

7.3. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання працівниками відділу.

7.4. Забезпечує в відділі виконання вимог законодавства щодо проходження державної служби, Кодексу законів про працю та інших актів законодавства.

7.5. Затверджує посадові інструкції та функціональні обов’язки працівників відділу.

7.6. Забезпечує підготовку у межах своєї компетенції розпоряджень голови районної державної адміністрації та вносить пропозиції щодо розгляду на нарадах районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції відділу, розробляє проекти відповідних рішень.

7.7. Бере участь у розгляді органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних з вирішенням завдань цивільного захисту.

7.8. Забезпечує у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодію з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та з органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, об’єднаннями громадян та іншими суб’єктами забезпечення цивільного захисту.

7.9. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

7.10. Здійснює контроль за забезпеченням охорони державної таємниці в відділі.

7.11. Здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством України.

8. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

9. У разі реорганізації відділу вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

10. Рішення про утворення, ліквідацію чи реорганізацію відділу приймається головою районної державної адміністрації.