Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Статистична інформація за І квартал 2017 року

Кількість та структура суб'єктів економіки області

за містами та районами на 1 січня 2017 року

 

            Головне управління статистики інформує. Станом на 1 січня 2017р. в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Івано-Франківської області налічувалось 25679 юридичних осіб та 1376 суб’єктів економіки без статусу юридичної особи.

За територіальною ознакою найбільша кількість юридичних осіб розташовувалась в обласному центрі – 10964 (42,7% від загальної кількості юридичних осіб), містах Коломиї – 1683 (6,6%) та Калуші – 1322 (5,1%). Серед районів значна частина суб’єктів знаходилась у Тисменицькому – 1203 (4,7% від загальної кількості юридичних осіб), Надвірнянському – 976 та Рогатинському – 972 (по 3,8%). Найменша кількість підприємств та організацій зареєстрована у Верховинському районі – 408 (1,6%), містах Бурштині – 252 (1%) та Болехові – 241 (0,9%).

Протягом 2016 року в ЄДРПОУ області було взято на облік 1595 юридичних осіб (6,2% від загальної кількості юридичних осіб на 1 січня 2017р.). За цей же період знято з обліку 374 юридичні особи  (1,5%). Найбільша кількість включених до ЄДРПОУ юридичних осіб припадає  на міста Івано-Франківськ (44,8%) та Коломию (7,1%), Тисменицький (6,3%) та Косівський (5,9%) райони. Вилучених з ЄДРПОУ області юридичних осіб найбільше в обласному центрі (40,1%), Тисменицькому районі (8,3%) та м.Калуші (6,7%).

У структурі юридичних осіб області найбільша частка припадає на товариства з обмеженою відповідальністю – 7364 (28,7%  від загальної кількості юридичних осіб), приватні підприємства – 4719 (18,4%), органи влади, організації (установи, заклади) – 3410 (13,3%), громадські організації – 2447 (9,5%), профспілки, об’єднання профспілок – 1307 (5,1%),  релігійні організації – 1235 (4,8%), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – 660 (2,6%), фермерські господарства – 646 (2,5%).

            Найбільша кількість товариств з обмеженою відповідальністю зафіксована у містах Івано-Франківську (57,3% від їх загальної кількості), Калуші (6,6%) та Коломиї (5,7%), Тисменицькому (4,1%) та Рогатинському (3,7%) районах; приватних підприємств – в обласному центрі (56,3%), містах Коломиї (7,1%) та Калуші (6,2%), Тисменицькому (3,8%) та Косівському (3,1%) районах; органів влади та організацій (установ, закладів) – в обласному центрі (13,1%), Косівському (7,1%), Коломийському (6,4%) та Рогатинському (6%) районах. Громадських організацій найбільше зосереджено у містах Івано-Франківську (44,2%), Калуші (6,1%) та Коломиї (6%), Надвірнянському (4,9%) та Тисменицькому (4,5%) районах; профспілок, об’єднань профспілок – в обласному центрі (32,8%), Косівському районі (7,3%), м.Коломиї (6,7%), Долинському і Коломийському районах (по 6,6%); релігійних організацій – у Коломийському районі та м.Івано-Франківську (9% та 8,9% відповідно), а також у Снятинському (6,8%) та Рогатинському (6,7%) районах. Об’єднань співвласників багатоквартирного будинку найбільше зареєстровано в містах Івано-Франківську (41,5%) та Коломиї (25,5%); фермерських господарств –  у Рогатинському (16,7%), Тлумацькому (10,7%), Тисменицькому (9,9%), Снятинському (9,1%) та Галицькому (8,5%) районах.  

 

 

Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

  

  31/01/201

 

Кількість та структура суб’єктів економіки області

на 1 січня 2017 року

 

            Головне управління статистики інформує. Станом на 1 січня 2017р. в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Івано-Франківської області налічувалось 25679 юридичних осіб та 1376 суб’єктів економіки без статусу юридичної особи.

           Протягом 2016 року в ЄДРПОУ області було взято на облік 1595 юридичних осіб (6,2% від загальної кількості юридичних осіб на 1 січня 2017р.), що у 1,6 раза більше, ніж протягом попереднього року, знято з обліку 374 юридичні особи (1,5%), що на 2,9% менше. В структурі включених в ЄДРПОУ області юридичних осіб найбільша частка припадає на товариства з обмеженою відповідальністю (39,3% від загальної кількості взятих на облік), профспілки, об’єднання профспілок (20,8%), громадські організації (12,6%), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (11,4%).

Станом на 1 січня 2017 року найпоширенішими організаційними формами суб’єктів економіки області  серед юридичних осіб були товариства з обмеженою відповідальністю – 7364 (28,7% від загальної кількості юридичних осіб), приватні підприємства – 4719 (18,4%), органи влади, організації (установи, заклади) – 3410 (13,3%), громадські організації – 2447 (9,5%), профспілки, об’єднання профспілок – 1307 (5,1%), релігійні організації – 1235 (4,8%), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – 660 (2,6%), фермерські господарства – 646 (2,5%).

 

Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

 

   30/01/2017 

 

 

Загальноосвітні навчальні заклади області

на початок 2016/17 навчального року

 

            Головне управління статистики інформує. Першого вересня 2016р. до навчання приступили 148,6 тис. учнів у 718 денних загальноосвітніх навчальних закладах Івано-Франківщини, серед яких 534 – середні школи I–III cтупенів. Більшість шкіл (78,7%) знаходиться в сільській місцевості, тоді як частка учнів, які навчаються в них, становить 51,6%.

             Також в області функціонують 11 гімназій та 7 ліцеїв, навчальну програму у них освоюють 3,3% усіх школярів. У 153 навчально-виховних комплексах навчаються 4,1 тис. учнів, що складає 15,2% від загальної кількості учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів.

 У 27 навчальних закладах заняття ведуться у дві зміни. У другу зміну навчаються 3,7 тис. учнів, що на 0,3 тис. більше, ніж 2015/16 навчального року.

 У 2016р. атестат про повну загальну середню освіту отримали 7,1 тис. випускників денних середніх закладів освіти, з них 115 осіб склали іспити екстерном. Із золотою медаллю закінчили школу 265 дітей, зі срібною – 207.

 Базову загальну середню освіту одержали 13,2 тис. учнів, з яких 21 особа – екстерном. З числа випускників 9-го класу минулого року продовжили навчання в загальноосвітніх навчальних закладах 49,9% учнів.

 Крім того, 1,5 тис. осіб здобувають освіту у 9 вечірніх школах, а також організовані класи (групи) з вечірньою та заочною формами навчання при трьох денних загальноосвітніх навчальних закладах.

 

 Забезпечують навчальний процес 21,7 тис. учителів (у 2015/16 навчальному році – 22 тис.).

 

 Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

 

   30/01/2017 

 

Споживчий ринок нафтопродуктів

Івано-Франківської області у 2016 році

 

             На  кінець  2016р.  на  території області  функціонувало  183  автозаправні  станції (далі – АЗС),  у  тому  числі  6 автогазонаповнювальних компресорних станцій, які належали 50 суб’єктам господарювання (юридичним  особам  та   фізичним особам–підприємцям).

 У 2016р. через мережу АЗС було продано у роздріб світлих нафтопродуктів, пропану і бутану скраплених та газу природного скрапленого або у газоподібному стані для автомобілів майже на 3 млрд.грн. Найбільшими були  обсяги  роздрібного  товарообороту  від  продажу  бензину  моторного (1,4 млрд.грн   або   47,7%   від   загального  обсягу)  та  палива  дизельного   (1,3 млрд.грн  або  42,2%).   Пропану   і   бутану   скраплених  було  реалізовано       на 279,7 млн.грн,  газу  природного  скрапленого  або у газоподібному стані (метану) – на 22,8 млн.грн, що  відповідно  склало  9,4% та 0,7% від роздрібного продажу через АЗС.

 У фізичних обсягах продаж дизельного палива склав  55,4 тис.т, що на 11,8% менше, ніж у 2015р.,  бензину моторного – 49,5 тис.т (на 4,4% менше),  пропану і бутану скраплених – 15,2 тис.т (на 44% більше), газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 1,2 тис.т (у 2,2 раза більше). Основу реалізованого бензину моторного складав бензин марок А-92 та А-95.

 На 1 січня 2017р. на  АЗС запаси бензину моторного склали 1,9 тис.т, палива дизельного – 1,5 тис.т, пропану і бутану скраплених – 175,2 т.

 

 

Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

 

   26/01/2017 

 

Про виконання будівельних робіт підприємствами

міст і районів Івано-Франківської області за 2016 рік

 

            Головне управління статистики інформує. У 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1510,7  млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з  2015р. становив 104,4%.

Значні обсяги будівництва забезпечили підприємства обласного центру –68,7% загального обсягу. Cеред районів та міст обласного значення найбільші обсяги будівництва виконали будівельники Тлумацького (4,4%), Калуського (3,8%), Рожнятівського і Тисменицького (по 3%)  районів та м.Калуша (4,1%).

Зростання обсягів будівництва досягли підприємства Галицького (на 3,5%), Косівського (на 7%), Надвірнянського  (на 12,8%), Тисменицького (на 29,5%), Рожнятівського (у 2,2 раза) і Тлумацького  (у 3,7 раза) районів та міст Івано-Франківська (на 2,9%), Коломиї (на 16,3%), Бурштина (на 25,5%) і Болехова (на 32,2%).

Водночас, значне скорочення обсягів будівельних робіт спостерігалось у Долинському (на 47,6%), Снятинському (на 34,2%), Калуському (на 18,6%) і Богородчанському (на 13,6%) районах.  Також не досягнуто рівня 2015р. підприємствами міста Калуша (на 4,4%) та Коломийського  району (на 1,8%).

Переважаючою була частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення, які виконували будівельники міст Івано-Франківська (87,6%) і Коломиї (48,7%), Тисменицького (55,4%), Косівського (64,7%), Рожнятівського (69%), Калуського (80,6%), Долинського (80,8%), Галицького (87,9%) та Тлумацького (91,2%) районів.

 Обсяги робіт з капітального ремонту переважали на підприємствах Коломийського (58%), Снятинського (66,3%) і Надвірнянського (69,4%) районів, з поточного – м.Бурштина та Богородчанського району (45,4% та 49,7% відповідно).

 

 Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

 

   26/01/2017 

 

Про промислове виробництво

в Івано-Франківській області у 2016 році

 

            Головне управління статистики інформує. У грудні 2016р. порівняно з попереднім місяцем та груднем 2015р. промислове виробництво в області зросло на 5,7% та 6,5% відповідно. За підсумками 2016р. скоротилось відставання від рівня попереднього року: індекс промислової продукції у 2016р. склав 95,3% проти 89,1% у 2015р. В Україні у 2016р. цей показник склав 102,4%.

 У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у 2016р. випуск продукції скоротився на 9,7%, на що вплинуло зменшення обсягів у добуванні сирої нафти та природного газу на 10,8%. У добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів приріст продукції склав 25,5%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 101,9%. Збільшення випуску продукції проти 2015р. одержано у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 3,3%, виробництві гумових пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,7%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 26,3%, машинобудуванні – на 53,9%. Поряд із цим, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяги виробництва продукції за 2016р. зменшилися на 33,2%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 30,9%, хімічних речовин і хімічної продукції – на 15,5%.

 На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції у 2016р. склав 93,4%. Електроенергії вироблено 8,9 млрд.кВт·год, що на 11,3% менше, ніж у 2015 році.

 

 

Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

 

   25/01/2017 

 

Про виконання будівельних робіт підприємствами

Івано-Франківської  області у 2016 році

 

Головне управління статистики інформує. У  2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1510,7  млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з  2015р. становив 104,4%.

 Питома вага Івано-Франківщини у загальнодержавному обсязі будівництва склала 2,1%. За цим показником область посіла 13 місце серед регіонів держави.

 Зведення будівель зросло на 9,7%, у т.ч. нежитлових – на 29,2%. Водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 12,3%, інженерних споруд – на 2,2%.

 Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали  79,7% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 14,5% та 5,8 відповідно.

 

 

Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

  

25/01/2017 

 

Роздрібна торгівля області у 2016 році

         

 Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу підприємств, фізичних осіб–підприємців та мережу ринків в області   у 2016р. населенню реалізовано товарів на 37,8 млрд.грн,  що у фактичних цінах на 10,8% більше, ніж за 2015р., у порівнянних цінах (враховуючи індекс споживчих цін) – на 3,4%. У розрахунку на одну особу населення в середньому за місяць 2016р.  реалізовано товарів у роздріб на 2,3 тис.грн, або на рівні середнього показника по державі. За цим показником Івано-Франківщина посіла дев’яте місце серед регіонів України.

 У структурі обороту роздрібної торгівлі області 31% обсягу забезпечили підприємства (юридичні особи), через торгову мережу яких у 2016р. продано товарів на 11,7 млрд.грн. Проти попереднього року обсяг роздрібного товарообороту підприємств у фактичних цінах зріс на 10%, у порівнянних цінах – на  0,8%.

 На організовані ринки з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальні ринки припадало 29,2% загальнообласного обсягу обороту роздрібної торгівлі.

 

 

Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

 

    25/01/2017 

 

Про надання населенню субсидій у 2016 році

 

            Головне управління статистики інформує. У 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії звернулись 240,9 тис. домогосподарств області (на 17,8% більше, ніж у 2015р.), з них 30,8% – вперше. П’ята частина усіх звернень (19,7%) припадає на домогосподарства м.Івано-Франківська. Серед районів області найбільше звернень надійшло від домогосподарств Коломийського та Тисменицького районів (відповідно 11,9% та 9,5% від загальної їх кількості), найменше – від домогосподарств міст Болехова та Яремче (0,5% та 1,3% відповідно), Верховинського, Калуського, Долинського, Рогатинського районів (1,1% – 2,2%).

            Упродовж 2016р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії 269,6 тис. домогосподарств, враховуючи звернення, які надійшли наприкінці 2015р., але призначено  субсидії  їм  було  у  2016р.,  з  них  у  міських  поселеннях – 124,6 тис. домогосподарств (46,2%), у сільській місцевості – 145 тис. (53,8%).

 

Частка домогосподарств, які одержували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у грудні 2016р. становила 46,6% від загальної загальної кількості домогосподарств області. Із усієї кількості домогосподарств, які отримали субсидії у грудні минулого року, 17,9% – це домогосподарства м. Івано-Франківська, 6% – м.Калуша, 10,3% – Тисменицького, 6,9% – Надвірнянського районів, найменша їх частка – у містах Яремче, Болехові та Бурштині (1% – 1,3%), Верховинському та Долинському районах (0,8% та 2,9% відповідно).

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у 2016р., становила 293,4 млн.грн (у 2015р. – 119,6 млн.грн), з неї у міських   поселеннях – 99,6 млн.грн, у сільській місцевості – 193,8 млн.грн. Із загальної суми відшкодувань, призначених домогосподарствам області у минулому році, майже дві третини (63%) припадає на м. Івано-Франківськ, Тисменицький, Рожнятівський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Снятинський та Галицький  райони.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у грудні 2016р. в середньому по області становив 1695,7 грн проти 1627,4 грн у грудні 2015р. Найвищим цей показник був у Тисменицькому, Богородчанському та Снятинському районах (2481 – 2245 грн), у Тлумацькому, Коломийському та Косівському районах він дещо перевищував 2000 грн. Нижчим від середньообласного показника був розмір призначеної субсидії у розрахунку на одне домогосподарство у містах Болехові,  Бурштині, Яремче, Калуші, Івано-Франківську, Коломиї (499 – 1606 грн), Верховинському, Галицькому, Городенківському, Долинському, Рожнятівському районах (451 грн – 1654 грн).

Крім того, упродовж 2016р. 21,6 тис. домогосподарств (85,4% із числа тих, які звернулися) призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива. Більше половини таких господарств знаходиться у Надвірнянському (22,1%), Косівському (19,6%) та Рожнятівському (11,1%) районах; значна частка їх у Верховинському (9,2%), Калуському (5,6%) та Богородчанському (5,1%) районах.

Загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам протягом минулого року на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива, становить 39,6 млн.грн, з неї у сільській місцевості – 38,8 млн.грн (98%). Майже дві третини (61,2%) загальної суми призначених коштів готівкою припадає на домогосподарства Калуського, Богородчанського, Рожнятівського, Тисменицького районів.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою у розрахунку на одне домогосподарство у грудні 2016 р. в середньому по області становив 2005 грн проти 1317 грн у грудні 2015р. Найвищим цей показник був у Городенківському та Тисменицькому районах (понад 3 тис. грн). В межах від 2 до 3 тис. грн був середній розмір таких субсидій у містах Калуші, Коломиї, Івано-Франківську, Яремче та Рогатинському, Коломийському, Калуському, Галицькому, Косівському, Снятинському, Верховнському, Рожнятівському та Богородчанському районах. Нижче середньообласного (менше 2 тис.грн) – у Надвірнянському, Долинському та Тлумацькому районах.

 

Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

 

  

24/01/2017 

 

Вищі навчальні заклади

на початок 2016/17 навчального року

 

Головне управління статистики інформує. В області підготовку фахівців з вищою освітою у 2016/2017 навчальному році, як і у попередньому, здійснювали 16 самостійних вищих навчальних закладів (включаючи їхні структурні підрозділи за межами області), з них 11 закладів – І–ІІ та 5 закладів – ІІІ–IV рівнів акредитації. Крім того, в області діє декілька філій вищих навчальних закладів інших регіонів.

 Кількість студентів в усіх самостійних вищих навчальних закладах області на початок 2016/2017 навчального року склала 38,1 тис., що на 228 осіб менше, ніж роком раніше. У вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації навчалося 7 тис. студентів (18,3% від їх загальної кількості), ІІІ–IV рівнів – 31,1 тис. студентів (81,7%). Традиційно частка студенток (58,5%) перевищує частку студентів–чоловіків (41,5%).

 Денній формі навчання віддали перевагу 29,2 тис. студентів, при цьому у закладах I–II рівнів акредитації цей показник становить 97,7%,  III–IV рівнів – 71,7%. Поєднують роботу із навчанням 23,5% студентів.

 Основна частка студентів (83,6%) навчається у державних вищих навчальних закладах; за рахунок коштів державного бюджету здобувають вищу освіту 33,8% усієї кількості студентів.

 У 2016 році в конкурсі для вступу до вищих закладів освіти області приймали участь 44,1 тис. абітурієнтів, з яких 19,6% були зараховані на початковий цикл навчання. Конкурс для вступу до училищ, коледжів, технікумів (вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації) становив 2,4 заяви (рік тому – 2,7), до інститутів та університетів (ІІІ–ІV рівнів акредитації) – 5,8 заяв (рік тому – 5,6).

 У минулому році вищими навчальними закладами області випущено 8,4 тис. фахівців з вищою освітою, з них 57,6% становили жінки. Одержали направлення на роботу 1,1 тис. осіб випускників (13,2%), з яких 76,9% навчалися за рахунок коштів державного бюджету. Одночасно з освітньо-кваліфікаційним рівнем отримав робітничу професію 291 випускник.

 На початок 2016/2017 навчального року у самостійних вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації Івано-Франківщини працювали 4349 педагогічних та науково-педагогічних працівників, з них 320 докторів та 1707 кандидатів наук, 276 професорів та 1235 доцентів.

 

 

Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

 

18/01/2017 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами

 міст та районів області у січні–листопаді 2016 року

 

             Головне управління статистики інформує. За січень–листопад 2016р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 31,1 млрд.грн, що склало 2% її загального обсягу по Україні.

Суттєві обсяги реалізації забезпечили підприємства міст Івано-Франківська (28,8% загальнообласного обсягу), Бурштина (25,6%), Калуша (8,7%), Тисменицького (11,3%), Рожнятівського (7,2%) та Долинського (7%) районів. Частка реалізованої продукції підприємств Надвірнянського району склала 4,1%, Рогатинського – 1,6%, м.Коломиї та Снятинського району – по 1,1%, Богородчанського – 0,8%, м.Болехова – 0,7%, Галицького та Коломийського району – по 0,6%, Городенківського – 0,4%, Верховинського, Калуського, Косівського та Тлумацького районів – по 0,1%, м.Яремче – до 0,1%.

У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 22,5 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (507,2 тис.грн), Калуші (40 тис.грн), Івано-Франківську (35,9 тис.грн), Тисменицькому (42,4 тис.грн), Долинському (31,3 тис.грн) та Рожнятівському (30,5 тис.грн) районах.

 В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 47,8% займала енергія, 34,8% – товари проміжного споживання, 14,6% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 2,8% – інвестиційні товари. Вищою, ніж в середньому по області, частка енергії в обсягах реалізації була у містах Яремче (100%), Бурштині (99,8%), Івано-Франківську (56,7%), Долинському (78,6%) та Богородчанському (50,9%) районах; частка споживчих товарів короткострокового та тривалого використання – у містах Болехові (66,2%), Коломиї (32,3%), Івано-Франківську (28,8%), Рогатинському (62,7%), Городенківському (53,7%), Галицькому (48,2%), Снятинському (40%), Косівському (39,3%), Верховинському (32,9%) та Тлумацькому (27,7%) районах; частка інвестиційних товарів – у містах Івано-Франківську (6,4%), Калуші (4,5%), Коломиї (3,9%), Калуському (58,7%) та Городенківському (32,7%) районах. Товари проміжного споживання переважали у містах Калуші, Коломиї, Богородчанському, Верховинському, Галицькому, Коломийському, Надвірнянському, Рогатинському, Рожнятівському, Снятинському, Тисменицькому та Тлумацькому районах, де їх частка у загальному обсязі склала 37–99%.

 

 

Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

 

 06/01/2017 

 

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях міст і районів області  на 1 січня 2017 року

 

            Головне управління статистики інформує. Станом на 1 січня 2017р. заборгованість із виплати заробітної плати становила 5,5 млн.грн, що складає 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2016р.

Порівняно з 1 грудня 2016р. борг із виплати заробітної плати зменшився на 23,5 тис.грн, або на 0,4%. Зменшення заборгованості спостерігалось у Тлумацькому районі (у 2,8 раза); погашено борг у Косівському районі. У містах Калуші та Івано-Франківську сума боргу збільшилась на 1,3% та 3,6% відповідно. У м.Коломиї та Коломийському районі заборгованість із виплати заробітної плати залишилась на рівні 1 грудня 2016р.

Основна сума боргу утворена на підприємствах обласного центру (4,8 млн.грн, або 87,1%) та м.Калуша (568,5 тис.грн, або 10,3%).

Відсутня заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах Болехівської, Бурштинської та Яремчанської міських рад, Богородчанського, Верховинського, Галицького, Городенківського, Долинського, Калуського, Косівського, Надвірнянського, Рогатинського, Рожнятівського, Снятинського та Тисменицького районів.

У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по області на економічно активні підприємства припадає 4,7% суми боргу. Весь борг економічно активних підприємств утворений у м.Івано-Франківську і складає 5,4% у структурі боргу по місту.

На підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, утворено 86,3% від загальної суми заборгованості в області, при цьому у м.Коломиї,  Коломийському та Тлумацькому районах – 100%, в обласному центрі – 94,6%.

Вся сума боргу економічно неактивних підприємств (495,9 тис.грн) утворена у м.Калуші (87,2% у структурі боргу по місту).

 

 

Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

 

  

 01/02/2017  

 

   СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ ЗА 2016 РІК

 

 (за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)

 

Короткий огляд

 

Населення  та  соціальний  захист

 

            Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 грудня 2016р. становила 1379,9 тис. осіб, з них 603,4 тис. проживали у міських поселеннях,  776,5 тис. – у сільській місцевості.

            Кількість живонароджених у січні–листопаді 2016р. становила 13,5 тис., померлих – 15,6 тис. осіб.

За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг упродовж 2016р. звернулося 240,9 тис. домогосподарств, призначені субсидії з урахуванням звернень у 2015р.,   269,6 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 124,6 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 145 тис. Загальна сума призначених субсидій у 2016р. склала 293,4 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 99,6 млн.грн, у сільській місцевості – 193,8 млн.грн.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у грудні 2016р. склав 1695,7 грн (у листопаді – 1608,7 грн).

Крім того, 21,6 тис. домогосподарств (85,4% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них 21,1 тис. домогосподарств  сільської місцевості.

Середній розмір призначеної. субсидії цього виду у грудні 2016р у розрахунку на одне  домогосподарство  становив  2005 грн (у листопаді – 2200,7 грн).

Загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового  палива, у  2016р.  становила  44,9 млн.грн.

 

Ринок праці

 

 Рівень безробіття населення працездатного віку (за методологією МОП) в середньому за 9 місяців 2016р. становив 9% економічно активного населення відповідного віку.

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2016р. становила 11,3 тис. осіб, що на 5,3% більше, ніж на кінець листопада 2016р. Із загальної кількості безробітних 54,3% складали жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області впродовж місяця збільшився на 0,1 в.п. і на кінець грудня 2016р. становив  1,3% населення працездатного віку.

 

Доходи  населення

 

За попередніми даними, у 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працівників    10 і більше осіб) становив 4202 грн, що на 23,4% більше, ніж 2015р.; у грудні 2016р. –  4993 грн, що на 15,4% більше, ніж у листопаді 2016р. та на 19,1% більше, ніж у грудні 2015р. Індекс реальної заробітної плати у грудні 2016р. порівняно з  листопадом 2016р. становив 114%, відносно грудня 2015р. – 108,3%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на       1 січня 2017р. склала 5,5 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2016р. Упродовж грудня 2016р. сума заборгованості зменшилась на 0,4%.

На економічно активні підприємства припадає 4,7% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 86,3%, решта – на економічно неактивні підприємства.

 

Роздрібна  торгівля

 

Оборот  роздрібної  торгівлі  (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках  і фізичними особами-підприємцями)  у 2016р.  становив  37787,5 млн.грн  і  у порівнянних цінах збільшився  проти  обсягу  2015р. на 3,4%. У  структурі  обороту  роздрібної  торгівлі  на  організовані  та  неформальні  ринки  припадало  29,2%.

 

Сільське  господарство

 

За попередніми розрахунками, у 2016р. індекс  сільськогосподарської продукції порівняно з 2015р. становив 101,5%,  у  т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 102,2%, у господарствах   населення – 101,2%.

У 2016р. індекс продукції рослинництва порівняно з 2015р. склав 109,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 121,3%, у господарствах  населення – 103,8%. Зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу; у вазі після доробки) у 2016р. вироблено 772 тис.т, що порівняно з 2015р. на 12,1% більше, цукрових буряків фабричних – 52,9 тис.т (у 1,6 р.б.),  соняшнику на зерно – 53 тис.т (у 1,9 р.б.), сої –  49 тис.т (на 14,8% більше), ріпаку озимого та кользи – 56,2 тис.т (на 4,2% менше), картоплі – 975 тис.т (на 3,4% більше), овочевих культур – 172 тис.т (на 1,3% більше).

Індекс  продукції  тваринництва у 2016р. порівняно  з попереднім  роком становив 94,6%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 85,3%, у господарствах  населення – 98,8%. Господарствами усіх категорій у 2016р. реалізовано на забій  худоби та птиці у живій масі 123,8 тис.т,  що на 5,6% менше, ніж у 2015р., вироблено 466,7 тис.т молока (на 1,5% менше), 414,7 млн.шт яєць (на 30,1% менше).

 

Промисловість

 

Індекс промислової продукції у 2016р. порівняно з попереднім роком становив 95,3%. Впродовж року спостерігалася позитивна тенденція до зростання обсягів виробництва промислової продукції: якщо у ІІ кварталі порівняно з І кварталом індекс промислової продукції становив 96,6%, у ІІІ кварталі порівняно з ІІ – 99,1%, то у  V порівняно з ІІІ – 113,1%.

Збільшення випуску продукції проти 2015р. одержано у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 3,3%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,7%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 26,3%, машинобудуванні – на 53,9%. Разом з тим, зменшено випуск продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 33,2%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 30,9%), хімічних речовин і хімічної продукції (на 15,5%), у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 9,7%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 6,6%).

За січень–листопад 2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 31,1 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 5,7 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У  2016р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 1510,7  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  2016р.  порівняно  з  2015р. становив  104,4%.

Зведення будівель збільшилося на 9,7%, у т.ч. нежитлових – на 29,2%. Водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 12,3%,  інженерних  споруд  –  на  2,2%.

 

Транспорт

 

У 2016р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області (включаючи автоперевезення фізичними особами-підприємцями) перевезено 11,3 млн.т вантажів, що на 0,8% менше, ніж у 2015р. Вантажооборот автомобільного транспорту становив 1352,4 млн.ткм або на 7,5% більше від обсягу 2015р.

Послугами автомобільного, залізничного та тролейбусного транспорту скористались 76,4 млн. пасажирів, що на 23,5% менше від обсягів 2015р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1002,7 млн.пас.км  або  на  11,4%  менше.

 

Зовнішня  торгівля  товарами

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–листопаді 2016р. становили 479,7 млн.дол. США, імпорту – 360,9 млн.дол. США. Проти січня–листопада 2015р. обсяги експорту збільшилися на 41,8%, імпорту – на 32,8%.  Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 118,8 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,33.

 

 

Споживчі  ціни

 

             За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  в  Україні  у  грудні  2016р.  порівняно  з  попереднім  місяцем  становив  100,9%,  за  рік  у  цілому  –  112,4%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  –  101%  і  110,9%  відповідно.

 

 

  ©  При використанні інформації, посилання на Головне  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області   ОБОВ’ЯЗКОВЕ

 

03/02/2016

 

 

Індекс споживчих цін у січні 2017 року

 

 Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За даними Державної служби статистики, ціни на споживчому ринку у січні 2017р. порівняно з попереднім місяцем в Україні зросли на 1,1% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення АТО),  в області  –  на  1,9%.

 Приріст  споживчих  цін  у  січні  зафіксовано  в  усіх  регіонах  країни:  від 0,7–1% у Житомирській, Львівській, Вінницькій, м.Києві, Полтавській, Дніпропетровській, Київській, Рівненській, Харківській, Черкаській до 1,1–1,9% у Закарпатській, Миколаївській, Чернігівській, Запорізькій, Хмельницькій, Одеській, Сумській, Тернопільській, Волинській, Донецькій, Луганській, Кіровоградській, Чернівецькій, Херсонській та Івано-Франківській областях.

 

Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

 

   09/02/2017  

 

 

 Зовнішня торгівля підприємств і організацій

 області послугами у 2016 році

 

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту послуг  підприємствами і організаціями області у 2016р. становили 53,2 млн.дол. США, імпорту – 17,1 млн.дол. США.  Порівняно з 2015р.  обсяги   експорту   послуг збільшилися на 17,1%, імпорту – на 29,7%. Позитивне сальдо   зовнішньої  торгівлі  послугами  склало  36,1 млн.дол. США.

        Зовнішньоторговельні  операції  послугами  з  партнерами  114  країн  світу  здійснювали  118 суб’єктів  господарської  діяльності.

       Найбільші обсяги послуг надано нерезидентам з Румунії, Чехії, Кіпру, Німеччини, США, Швеції та Великої Британії. Близько 60% обласного експорту послуг займали послуги з переробки матеріальних ресурсів, 22,9% – транспортні, 9,6% – послуги, пов’язані з подорожами, 8,1% – послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні.

         Майже 40% обсягів імпорту послуг отримано від нерезидентів з Польщі, 16,1% – з Данії. Вагомими були і обсяги послуг, що надали партнери з Італії, Німеччини, Російської Федерації та Угорщини. На ділові послуги  припадало 38,1% обласного імпорту послуг, транспортні – 34,4%, послуги, пов’язані з подорожами – 14%, послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні – 6,5%. 

Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг  становила 84,4%, імпорту – 90,7%.

 

Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

 

  

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області  ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

17/02/2017  

 

 

Зовнішня торгівля області товарами у 2016 році

 

            Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у 2016р. становили     545,6 млн.дол. США, імпорту – 392,8 млн.дол. США. Проти 2015р. обсяги експорту збільшилися на 46,3%, імпорту – на 33,4%.  Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 152,8 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,39.

За темпом зростання обсягів експорту товарів область посіла друге місце серед регіонів України, імпорту – четверте місце.

 

Партнерами  області  у  зовнішній  торгівлі  товарами  були  нерезиденти зі 104 країн світу. Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Італії, Польщі, Чехії, Республіки Корея, Індії, Бельгії, Китаю, Німеччини, Єгипту, Російської Федерації та Бангладеш.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 317,8 млн.дол. США або 58,2% від загальнообласного обсягу та збільшився  у порівнянні з 2015р. на 46,2%.

            У товарній структурі експорту області провідну позицію займали продукти рослинного походження (у т.ч. зернові культури), механічні та електричні машини, деревина та вироби з деревини, живі тварини, продукти тваринного походження. Вагомими були і обсяги відвантажень полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, шкур необроблених, шкіри вичищеної, маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, продукції хімічної та пов’язаних із нею галузей промисловості.

            ВобсягахімпортувагомимибулинадходженнязНімеччини, Польщі, Румунії, Китаю,  Італії, Чехії, РосійськоїФедераціїтаУгорщини.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 292,4 млн.дол. США  або  74,4%  від загальнообласного обсягу  імпорту  та  збільшився  проти 2015р. на 43,5%.

            Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги механічних та електричних машин, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них. Значними були і обсяги імпорту продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, недорогоцінних металів та виробів з них,  текстильних матеріалів та текстильних виробів.

 

Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

 

  

 

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області  ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 17/02/2017  

 

Діяльність підприємств автотранспортного комплексу області

у 2016 році

 

          Головне управління статистики інформує. Автотранспортом області виконується понад 55% вантажних та майже три чверті пасажирських перевезень. 

У 2016 роціавтоперевізникамиобласті (юридичнимитафізичнимиособами-підприємцями)  на  комерційній  основі  замовникамдоставлено  6,2 млн.т  вантажів  та  виконано  транспортнуроботувобсязі 1345,4 млн.ткм, прицьому 85% обсягівперевезеньприпалонапідприємства-юридичніособи.  У порівнянні з 2015 роком обсяг вантажних автоперевезень зменшився на 12,1%, проте  вантажооборот  збільшено  на  6,9%.

За обсягами вантажних перевезень автотранспортом у 2016 році область посіла 7 місце серед регіонів України. Найбільша частка вантажних автоперевезень здійснювалась перевізниками міст Івано-Франківська (32,8%),  Калуша (16,4%) та Калуського району (25,5%). Серед видів перевезених вантажів провідну позицію займали камінь, пісок, гравій, глина, торф та інша продукція добувної промисловості та розроблення кар’єрів (34,6%), зернові вантажі (19,1%), деревина та вироби з деревини та корка (крім меблів) (18%).

           Послугами  автомобільного  транспорту (з урахуванням перевезень транспортом фізичних осіб-підприємців) у 2016 році скористались 56,8 млн. пасажирів, що на 29% менше, ніж за попередній рік, обсяг пасажирської роботи  склав 930,2 млн.пас.км або на 11,8% менше. Найбільша частка пасажирських перевезень, припала на автоперевізників міст Івано-Франківська (44,6%), Коломиї (8,9%), Калуша (7,9%), Коломийського (6,2%), Богородчанського та Долинського (по 6%) районів. Майже дві третини пасажирських автоперевезень виконали фізичні особи-підприємці, транспортом яких перевезено 37,6 млн. пасажирів.

 

 Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

 

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області  ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

17/02/2017  

 

Демографічна ситуація в області у 2016 році

 

Головне управління статистики інформує. За попередніми даними,  на 1 січня 2017 року чисельність наявного населення області, за оцінкою, становила 1379,9 тис. осіб, у тому числі у міських поселеннях проживало 605,1 тис., у сільській місцевості – 774,8 тис.  осіб. Упродовж 2016 року чисельність населення області зменшилась на 2,4 тис. осіб за рахунок його  природного скорочення. Природний рух населення Івано-Франківщини характеризувався перевищенням числа померлих над кількістю живонароджених: у 2016 році на 100 померлих припало 85 народжених.

            За минулий рік в області зареєстровано народження 14,7 тис. малюків, що на 5,9% (923 особи) менше, ніж у 2015 році. Кількість померлих у порівнянні з попереднім роком зменшилась на 2,6% (464 особи) і склала 17,2 тис. осіб. Серед померлих – 99 дітей у віці до одного року.  Коефіцієнт народжуваності порівняно з 2015 роком зменшився з 11,3 до 10,6 особи на 1000 наявного населення, а коефіцієнт смертності – з 12,8 до 12,5.

 

  В.о.начальника                                                                  Ю. Макар   

 

  © При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області  ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

  23/02/2017  

 

 

Демографічна ситуація у Галицькому районі у 2016 році

 

            Головне управління статистики інформує. Чисельність наявного населення району на 1 січня 2017 року, за оцінкою, за попередніми даними, становила 43641 особу, з яких 8211 проживали у міських поселеннях (м. Галич – 6210 осіб, смт Більшівці – 2001 особа) та 35430 – у сільській місцевості. Упродовж року чисельність наявного населення району зменшилась на 576 осіб за рахунок як природного (на 273 особи), так і міграційного (на 303 особи) скорочень.

У 2016 році у районі народилось 449 малюків, померло 722 особи (у 2015 році – 452 та 790 осіб відповідно, тобто природне скорочення складало 338 осіб).

 

           

В.о. начальника

Головного управління                                                                               Ю.О. Макар

 

  23/02/2017  

 

Прийняття в експлуатацію житла та об’єктів соціальної сфери

в Івано-Франківській області у 2016 році

 

            Головне управління статистики інформує. У 2016р. в області прийнято в експлуатацію 480,8 тис.м2 загальної площі житла, що на 43,8% менше, ніж за 2015р. У міських поселеннях  збудовано 43,7% загальнообласного обсягу, у сільській місцевості – 56,3%.

Серед регіонів України за обсягом прийнятого в експлуатацію житла Івано-Франківщина посіла 5 місце, в розрахунку на 10 тис. населення – 4 місце.

Переважну частину (77,6%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, решту – у будинках із двома й більше квартирами.

Середній розмір помешкання становив 125,5 м2 загальної площі проти 104 м2 у 2015р, у т.ч. у міських поселеннях – 105,2 м2 (90 м2), у сільській місцевості – 147,5 м2 (120 м2).

 

УзагальномуобсязізбудованоговобластіжитланайбільшоюєчасткаІвано-Франківськоїміськоїради (25,9%), Тисменицького (12,1%), Коломийського (7,4%), Надвірнянського (6,6%) районівтамістаКоломиї (6,4%).

Із об’єктів соціальної сфери у 2016р.  прийнято в експлуатацію музей-садибу, загальноосвітній навчальний заклад на 40 місць, дошкільні заклади на 242 місця, лікарню на 15 ліжок, амбулаторно-поліклінічні заклади на 56 відвідувань за зміну, база відпочинку на 16 місць, зал спортивний на 846 м2  тренувальної площі, фізкультурно-оздоровчий комплекс на 105 місць, басейн критий для плавання  на 434 м2 дзеркала води та спортивний майданчик на 924 м2.

                                                                                                                                                        

 В.о.начальника                                                                  Ю. Макар   

23/02/2017  

 

Прийняття в експлуатацію виробничих потужностей та інженерних споруд в Івано-Франківській області у 2016 році

 

Головне управління статистики інформує. У 2016р. на підприємствах області прийнято в експлуатацію ряд потужностей з виробництва  промислової продукції,  зокрема, з виробництва продуктів хімічних різних технічного призначення (3,6 тис.т), конструкцій  будівельних  дерев’яних  та  виробів  столярних й теслярських (385 м2), металоконструкцій будівельних  збірних  (12 тис.м3),  цементно-стружкових плит (24 тис.м3), цех лісопильний та майстерню по виробництву меблів.

Також прийнято в експлуатацію ряд об’єктів і потужностей, серед яких свердловина газова з розвідувального буріння, місцеві трубопроводи  для транспортування газу (4,73 км), електростанціїї, що працюють на енергіїї сонця (33,17 тис.кВт), котельня районна (1 Гкал/год), місцеві теплові мережі (1,48 км і 38,77 Гкал/год), місцеві каналізаційні та  водостічні мережі (2,56 км), каналізаційний колектор, систему оборотного водопостачання (0,05 тис.м3/добу оборотної води), установки для переробки стічних вод (0,31 тис.м3 стічних вод/добу), готелі та готельно-відпочинкові комплекси (451 місце), заклади громадського харчування (955 посадочних місць), станції технічного обслуговування автомобілів та автозаправні станції (143,5 тис. обслуговуваних автомобілів), будівлі торговельні (6 тис.м2 торгової площi) та інші об’єкти.

Збудовано автостанцію на 2760 пасажирів на добу.

 

 

 В.о.начальника                                                                  Ю. Макар 

 

23/02/2017

 

Роздрібна торгівля області у січні 2017 року

 

 Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб–підприємців  області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2017р. населенню реалізовано товарів на 1,2 млрд.грн. Індекс обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівняних цінах) до січня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 106%. За цим показником Івано-Франківщина посіла сьоме місце серед регіонів України. У розрахунку на одну особу населення у січні поточного року реалізовано товарів у роздріб на 897,7 грн (по Україні – на 1236,5 грн).

У структурі обороту роздрібної торгівлі області майже 60% обсягу забезпечили підприємства (юридичні особи), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. Через торгову мережу у січні 2017р. продано товарів на 738,6 млн.грн. Індекс обсягу роздрібного товарообороту підприємств (у порівняних цінах) до січня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 105,6%, що відповідає восьмому місцю серед регіонів України.

 

 

 В.о.начальника                                                                  Ю. Макар   

 

23/02/2017

 

Зовнішня торгівля підприємствта організацій міст і районів послугами за 2016 рік

 

 Головне управління статистики в області інформує. Зовнішньоторговельні  операції  послугами  у  2016р.  здійснювали   118 суб’єктів господарської діяльності  районів та міст обласного значення.

 У  м.Івано-Франківську  послуги   зарубіжним   партнерам  надавали  49 підприємств,  у  м.Калуші – 24,  у м.Коломиї  та Тисменицькому районі – по 7,  у Долинському та Рожнятівському районах – по 6, у м.Яремче – 5, у Рогатинському районі – 4, у решті міст та районів – по 1–2. Найбільша  частка експорту послуг належала суб’єктам обласного центру (66,8% загальнообласних обсягів).  Вагомими  були  і  обсяги послуг, які надали підприємства та організації Тисменицького (16,7%), Долинського (5,2%)  районів та міст Калуша (4,9%)  і  Коломиї (3,2%).

 У порівнянні з 2015р. обсяги експорту послуг, які надавали суб’єкти господарювання  Долинського  району,  скоротилися  в  1,5 раза,   м.Калуша –  на 24,4%,  Тисменицького  району – на 5,6%, а міст Івано-Франківська  та  Коломиї – зросли відповідно на 41,2% та на 6,9%.

 ПідприємстватаорганізаціїмістКоломиїтаІвано-ФранківськанадавалипослугивосновномупартнерамзЄвропи (відповідно 99,4% і 81,8%), Тисменицькогорайону – Європи (57,4%) таАзії (42,5%), Долинськогорайону – Європи (58,1%),  Америки (26,2%) таАзії (15,2%),  м.Яремче – Європи (45,2%), країнСНД (37,1%), Азії (13,6%). Майже по 40% обсягу послуг, наданих суб’єктами господарської діяльності м.Калуша нерезидентам, припадало на країни Європи та Азії, 17,1%  – на країни СНД. 

            Основу експорту послуг м.Івано-Франківська складали послуги з переробки матеріальних ресурсів, транспортні послуги та послуги, пов’язані з подорожами, Тисменицького району та м.Коломиї – послуги з переробки матеріальних ресурсів, м.Калуша – транспортні послуги та з переробки матеріальних ресурсів, Долинського району – послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні послуги і транспортні послуги, м.Яремче – послуги, пов’язані з подорожами.

 Найбільша питома вага отриманих з-за меж країни обсягів послуг припадала на підприємства та організації м.Івано-Франківська (47,4%) та Калуського району (12,7%). Значною була також частка обсягів м.Калуша (9,8%), Рожнятівського (8,6%) і Долинського (6,3%) районів. Обсяги послуг, які  отримали  суб’єкти  м.Яремче,  зросли  з  1,2 тис.дол. США  у  2015р.  до 85 тис.дол. США у 2016р. Порівняно з 2015р. зросли і обсяги послуг, надані суб’єктам Рожнятівського (у 3,6 раза), Долинського (в 1,5 раза) районів, м.Івано-Франківська (на 25,3%), зменшилися – суб’єктам Рогатинського району (в 1,7 раза), міст Коломиї  (на 30%) та Калуша (19,7%).

             Країни Європи були основними партнерами підприємств та організацій в імпорті послуг (100% у містах Коломиї та Яремче, 98,5% – у Рожнятівському районі, 79,5% – у м.Калуші, 70,2% – у Долинському районі). 

 ПідприємстватаорганізаціїмістІвано-ФранківськатаКалуша  здійснювалиімпорт, восновному, транспортних, діловихпослуг, послугусферітелекомунікацій, комп’ютернихтаінформаційнихпослугіпослуг, пов’язанихізподорожами, м.Коломиї – діловихітранспортних, ДолинськоготаРожнятівськогорайону – транспортнихтапов’язанихізподорожами, м.Яремче – діловихтапослугусферітелекомунікацій, комп’ютернихтаінформаційнихпослуг.

 

 

 

 В.о.начальника                                                                  Ю. Макар   

23/02/2017

 

Найбільші партнери області у зовнішній торгівлі товарами

у 2016 році

 

            Головне управління статистики інформує. У 2016р. географія  зовнішньої  торгівлі  області товарами охоплювала 104 країни світу.  Найбільшими  партнерами серед них були Румунія, Німеччина, Польща, Італія, Чехія та  Китай, на які припадала половина зовнішньоторговельного обороту області.

 

            Обсяги експорту та імпорту товарів із найбільшим торговельним партнером області – Румунією (12,9% зовнішньоторговельного обороту області),  склали у 2016р.    86,1 млн.дол. США   та  35 млн.дол. США відповідно. Майже 80% експорту та понад 75% імпорту з цієї країни припадало на електричне устаткування. Крім цього, до Румунії відвантажували  деревину та вироби з деревини (8,5%), частини взуття (4,8%), отримували – полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (11%). Водночас, майже 90% імпорту та 85% експорту до Румунії складала давальницька сировина та готова продукція, виготовлена з давальницької сировини.

Понад 88 млн.дол. США або 9,4% зовнішньоторговельного обороту області припадало на Німеччину, обсяги  експорту та  імпорту з якою склали відповідно 17,9 млн.дол. США та 70,3 млн.дол. США. Провідну позицію в експорті до цієї країни займали деревина та вироби з деревини (24,9%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (24,2%), хутро (18,9%), одяг та додаткові речі до одягу, текстильні (11,9%). Серед імпортованої продукції вагомою була частка механічних та електричних машин (29,5%), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них (21,1%), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (11,5%) і недорогоцінних металів та виробів з них (9,1%). Німеччина була найбільшим джерелом  імпорту області, її частка складала 17,9%.

Експорт товарів до Польщі (третьої за обсягами торгівлі країни)  становив   30,8 млн.дол. США, імпорт – 54 млн.дол. США. До зазначеної країни відвантажували, в основному, машини, обладнання та механізми (40,2%), продукти рослинного походження (10,1%) та шкури необроблених, шкіру вичинену (9,8%). Звідти отримували полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (33%), масу з деревини або інших волокнистих матеріалів (14,2%), недорогоцінні метали та вироби з них (12,6%), машини, обладнання та механізми (10,5%).

Обсяги експорту та імпорту товарів з Італією у 2016р. склали відповідно 42,7 та 30 млн.дол. США. Серед експортних поставок до Італії найбільшими були обсяги продуктів рослинного походження (41,6%), шкур необроблених, шкіри вичищеної (25,7%) та деревини та виробів з деревини (13,9%). У товарній структурі імпорту вагомою була частка машин, обладнання та механізмів (46,7% імпорту з Італії), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них (13,9%), текстильних матеріалів та текстильних виробів (13,3%).    

Майже 57 млн.дол. СШАсклавзагальнийобсягзовнішньоїторгівлізЧехією. Близько 90% експорту та понад три чверті імпорту із зазначеної країни займали механічні та електричні машини. Крім цього, до Чехії  відвантажували деревину та вироби з деревини (9,6%),  отримували з країни – продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (10,1%).

ОбсягиекспортутаімпортутоварівізКитаєм  склалиу 2016р., відповідно,  18,1 млн.дол. СШАта 31 млн.дол. США. Основним товаром експорту до цієї країни були продукти рослинного походження (зернові культури) (96,3% експорту до Китаю). Серед отриманих з Китаю товарів найбільша частка припадала на машини, обладнання та механізми (58,5%) і продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (26,4%).

 

В.о.начальника                                                                  Ю. Макар   

24/02/2017 

 

Прийняття в  експлуатацію житла, нежитлових будівель та інженерних споруд за містами та районами області у 2016 році

 

            Головне управління статистики інформує. У 2016р. в області прийнято в експлуатацію 480,8 тис.м2 загальної площі житла, що на 43,8% менше порівняно з попереднім роком. 

ВтериторіальномурозрізізменшенняобсягівприйнятоговексплуатаціюжитлавідбулосяуРожнятівському,  Городенківському, Калуському, Богородчанськомурайонахна 9–12,4%; Косівському, Надвірнянському, Долинському, Тисменицькомурайонах, містіКоломиїта  Снятинськомурайоні – на 20,4–26,8%; умістіЯремче, Тлумацькомурайоні, містахБолеховітаКалуші, Рогатинськомурайоні – на 41–61,8%, вобласномуцентрі – у 3,2 раза. 

Більше, ніж у 2015р, прийнято в експлуатацію житла у місті Бурштині (на 12,5%), Верховинському (на 2,4%), Галицькому (на 2,2%) та Коломийському (на 1,3%)  районах.

За обсягами прийнятого в експлуатацію житла першість посідає Івано-Франківська міська рада (25,9% загальнообласного обсягу). Також значною є частка Тисменицького (12,1%), Коломийського (7,4%), Надвірнянського (6,6%), Рожнятівського (5,8%),  Богородчанського і Косівського (по 5,6%) районів та міста Коломиї (6,4%). Частка Яремчанської міської ради, Калуського, Долинського та Снятинського районів коливається в межах від 4,6% до 2,8%, решти районів – не перевищує 2%.

У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 3,5 тис.м2 житла, що відповідає 4 місцю серед регіонів України. При цьому, територіальна диспропорція за даним показником складає 18 разів: максимальне значення у 2016р.  спостерігалося в Яремчанській міській раді  – 9,9 тис.м2, мінімальне – у Рогатинському районі – 550,2 м2.

Середній розмір помешкання по області становив 125,5 м2 загальної площі. Серед міст і районів області найбільше значення цього показника спостерігається у Яремчанській (203 м2), найнижче  – у Івано-Франківській (79 м2) міських радах.

Ізоб’єктівсоціальноїсфериу 2016р. прийнятовексплуатаціюмузей-садибууКосівськомурайоні, загальноосвітнійнавчальнийзакладвмістіБурштині, дошкільнізакладивмістіІвано-ФранківськутаКоломийськомурайоні, кардіологічніпалатицентральноїрайонноїлікарнівДолинськомурайоні, амбулаторно-поліклінічнізакладивмістахІвано-Франківську, Коломиї, Богородчанському, ДолинськомутаРожнятівськомурайонах, базувідпочинкувДолинськомурайоні, фізкультурно-оздоровчийкомплексвмістіІвано-Франківську, спортивнийзалвТлумацькомурайоні, спортивниймайданчиквКоломийськомурайоні, критийбасейндляплаваннявмістіКалушітасценунастадіонівКалуськомурайоні.

            Протягом 2016р. вобластіприйнятовексплуатаціюрядоб’єктівіпотужностей, середякихустановкадлявиробництвавібропресованоїбетонноїпродукціївмістіІвано-Франківську, відділенняприготуванняпаствмістіКалуші, цехзвиробництваметалоконструкційуКалуськомурайоні, деревообробнийцехуРожнятівськомурайоні, сонячніелектростанціїумістіІвано-Франківську, Калуському, ТисменицькомутаСнятинськомурайонах, майстерняповиробництвумеблівуКосівськомурайоні, свердловинагазовазрозвідувальногобуріннявСнятинськомурайоні, місцевітрубопроводидлятранспортуваннягазувДолинському, КоломийськомуіРожнятівськомурайонах, котельнярайоннавмістіКалуші, місцевітепловімережіумістіІвано-ФранківськуіЯремчанськійміськійраді, Богородчанському, ТисменицькомутаТлумацькомурайонах, системаоборотноговодопостачаннявТлумацькомурайоні,  очисніспорудивмістіГаличііДолинськомурайоні, закладигромадськогохарчуваннявмістахІвано-ФранківськутаКоломиї, Коломийському, Косівському, Надвірнянському, РожнятівськомутаТисменицькомурайонах, автостанціяуРожнятівськомурайоні, станціїтехнічногообслуговуванняавтомобілівумістіІвано-Франківську, ДолинськомуіКоломийськомурайонах,  готелітаготельно-відпочинковікомплексивЯремчанськійміськійрадііТисменицькомурайонітаінші.

 

 

 В.о.начальника                                                                  Ю. Макар   

24/02/2017 

 

Про виконання будівельних робіт підприємствами

 Івано-Франківської  області у січні 2017 року

 

 

Головне управління статистики інформує. У  січні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 52,4  млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з  січнем 2016р. становив 97,8%.

Питома вага Івано-Франківщини у загальнодержавному обсязі будівництва склала 1,4%. За цим показником область посіла 13 місце серед регіонів держави.

Зведення будівель скоротилося на 20%, у т.ч. житлових –  на 41,5%. Водночас будівництво нежитлових будівель збільшилося на 18,4%,  інженерних  споруд  –  на  39,7%.       

 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 87% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 6,1% та 6,9% відповідно.

 

 

Начальник                                                                              О.В.Бліннікова

 

Використання палива підприємствами та організаціями області

у  січні 2017 року

 

            Головне управління статистики інформує. У січні 2017р. підприємствами і організаціями області використано 169,3 млн.м3 газу природного, 562,1 тис.т кам’яного вугілля, 4,1 тис.т палива дизельного, 0,8 тис.т бензину моторного, 0,1 тис.т нафти сирої,  включаючи газовий конденсат та 0,1 тис.т пропану і бутану скраплених. 

У порівнянні з січнем 2016р. збільшилося споживання усіх видів палива, зокрема, вугілля кам’яного на 19,5%, палива дизельного – на 16,9%,  газу природного – 13%, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, – на 10,9%,  бензину  моторного – на  0,3%.

 Через  мережу  АЗС за  січень 2017р.  населенню  реалізовано 4 тис.т палива дизельного, що на 15,4% менше, ніж за січень 2016р.,  3,6 тис.т бензину моторного (на 16,6% менше) та 1,3 тис.т пропану і бутану  скраплених  (на  8%  більше). 

Станом на 1 лютого 2017р. у споживачів та постачальників області  запаси  кам’яного вугілля становили 152,5 тис.т, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, – 14,7 тис.т, мазутів топкових важких –  7,7 тис.т, палива дизельного – 5,2 тис.т, бензину моторного – 0,6 тис.т. У порівнянні з показниками на відповідну дату минулого року запаси бензину моторного  збільшилися на 13,2%,  палива дизельного – на 0,8%.  Водночас,  запаси  вугілля кам’яного зменшилися у 2,4 раза, мазутів топкових важких – на  31,3%,  нафти сирої, включаючи газовий конденсат, – на 7,7%.

 

 

Начальник                                                                              О.В.Бліннікова

 

27/02/2017

 

Про промислове виробництво

в Івано-Франківській області у січні 2017 року

 

Головне управління статистики інформує. У промисловості області за підсумками січня 2017р. індекс промислової продукції становив 110% (в Україні – 105,6%), що відповідає 8 місцю серед регіонів України.

 Удобувнійпромисловостіірозробленнікар’єрівусічні 2017р. одержаноприрістпромисловоїпродукціїна 0,7%, нащовплинулозбільшенняобсягівудобуваннііншихкориснихкопалинтарозробленнікар’єрівна 38,4%. У добуванні сирої нафти та природного газу індекс промислової продукції склав 99,9%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції у січні п.р. проти січня 2016р. становив 109,1%. Збільшення випуску продукції одержано у машинобудуванні на 53%, виробництві гумових пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 34,7%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 27,5%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 10%. Поряд із цим у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги випуску продукції скоротилися на 7,2%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 8,9%, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 28,9%.

 На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції проти січня 2016р. склав 117%. Електроенергії вироблено 1072 млн.кВт·год, що на 23,9% більше, ніж у січні 2016 року.

 

 

 

Начальник                                                                              О.В.Бліннікова

 

                        27/02/2017

 

 

Інвестиційне забезпечення економіки області

у січні–грудні 2016 року

 

            Головне управління статистики інформує. За січень–грудень 2016р. підприємствами та організаціями області освоєно 6563,5 млн.грн капітальних інвестицій, що на 34,7% менше від рівня попереднього року. Основна частина інвестицій (99,3%) вкладена у матеріальні активи. Серед регіонів України за обсягом освоєння капітальних інвестицій Івано-Франківщина посіла 13 місце.

 За рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно 53,9% загального обсягу інвестицій. Кошти населення на будівництво житла склали 27,6% загального обсягу капітальних інвестицій, кошти державного та місцевих бюджетів – 13,5%.

 Найбільшу частку капітальних інвестицій було спрямовано у розвиток підприємств промисловості (33,4%), будівництва (32,7%),  державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування (11%), сільського, лісового та рибного господарства (7,8%).

 

 Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 2059,4 млн.грн, що на 24,5% менше, ніж у січні–грудні 2015 року.

 Урозрахункунаоднуособунаселенняобсягкапітальнихінвестиційсклав 4757,1 грн, щовідповідає 2 місцюсередсусідніхобластейта 16 місцюсередрегіонівУкраїни.

27/02/2017

 

 

Інвестиційне забезпечення економіки

міст та районів області за січень–грудень 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. За січень–грудень 2016р. у розвиток економіки Івано-Франківської області вкладено 6563,5 млн.грн капітальних інвестицій.

Суттєві обсяги коштів використано підприємствами обласного центру – 40% загальнообласного обсягу, Тисменицького – 12,8%, Калуського – 4,1%, Снятинського – 3,8% районів, Яремчанської міської ради – 6,6% та міста Калуша  – 3,9%. Частка Долинського, Рожнятівського, Коломийського, Надвірнянського і Богородчанського районів становить 3–3,4%, Галицького, Городенківського, Косівського районів та міста Коломиї – 1,4–2,7%, Верховинського, Рогатинського, Тлумацького районів та міст Болехова і Бурштина –  0,3–1,1%.

У розрахунку на одну особу населення області освоєно 4757,1 грн капітальних інвестицій. У територіальному розрізі співвідношення між максимальним та мінімальним обсягом інвестицій у розрахунку на одну особу  становило 15,4 раза. Найбільше коштів на одного мешканця освоєно у містах Яремче (19,2 тис.грн),  Івано-Франківську (10,6 тис.грн) та Тисменицькому районі (10,1 тис. грн), найменше – у місті Бурштині (1245,6 грн),  Верховинському (1261,9 грн) та Тлумацькому (1476,1 грн) районах.

За рахунок власних коштів підприємств та організацій в області освоєно 53,9% загального обсягу інвестицій, коштів населення на будівництво житла – 27,6%. У структурі фінансування капітальних інвестицій серед міст та районів  області найбільша питома вага власних коштів підприємств та організацій спостерігалася у Рогатинському (82,6%), Тисменицькому (67,4%), Калуському (63,5%), Городенківському (59%), Снятинському (57,2%), Долинському (44,7%) районах та містах Калуші (66,3%),  Івано-Франківську (62,4%) та Яремче (60,1%), коштів населення на будівництво житла –  у Верховинському (74,5%), Косівському (73,6%), Надвірнянському (69,8%), Коломийському (67,8%), Рожнятівському (52,2%), Богородчанському (45,6%), Тлумацькому (41,4%), Галицькому (41,1%) районах,  містах Бурштині (79,5%), Коломиї (42,6%) та Болехові (34,3%).

Капітальні інвестиції у житлове будівництво по області становили 2059,4 млн.грн. За обсягом інвестицій у житлові будівлі першість посіли м.Івано-Франківськ (29,8% загальнообласного обсягу), Тисменицький (10,7%), Надвірнянський (7,3%), Коломийський (6,8%), Косівський (6,3%) райони та м.Яремче (6,4%).

 

 Начальник                                                                              О.Бліннікова

 

  01/03/2017  

 

Стан ринку послуг області у IV кварталі 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області упродовж IV кварталу 2016 року працювало понад 1,8 тис. підприємств (юридичних осіб) та їх відокремлених підрозділів, основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг за цей період склав 2044,2 млн.грн. Частка послуг, реалізованих населенню, склала 27,7% від загального обсягу послуг. 

Серед видів економічної діяльності значним був попит на послуги вантажного автомобільного транспорту, надання послуг з перевезення речей (31,3% загальнообласного обсягу), з допоміжного обслуговування наземного транспорту (20,9%), у сфері телекомунікацій (12,6%), з діяльності туристичних агентств і туристичних операторів (6,4%), з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (3,3%), у сфері вищої освіти і з діяльності у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування (по 2,8%).

Серед міст обласного значення та районів області найбільша питома вага реалізованих послуг припадала на підприємства міст Івано-Франківська (75,5%), Яремче (9,4%) та Калуша (3,8%) і Долинського району (3,1%).

 

 

Начальник                                                                              О.Бліннікова

 

 02/03/2017  

 

 

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях міст і районів області на 1 лютого 2017 року

 

 Головне управління статистики інформує. Станом на 1 лютого 2017р. заборгованість із виплати заробітної плати становила 5 млн.грн, що складає 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2017р.

Порівняно з 1 січня 2017р. борг із виплати заробітної плати зменшився на 478 тис.грн, або на 8,7%. Зменшення заборгованості спостерігалось у м.Калуші; погашено борг у Коломийському районі. У м.Івано-Франківську та Тлумацькому районі сума боргу збільшилась на 2,2% та 13,9% відповідно. У м.Коломиї заборгованість із виплати заробітної плати залишилась на рівні 1 січня 2017р.

 

Основна сума боргу утворена на підприємствах обласного центру (4,9 млн.грн, або 97,5%), на м.Калуш припадає 1,5% боргу, на Тлумацький район – 0,8%, на м.Коломия – 0,2%. На підприємствах решти  міст і районів області заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

У містах Калуші та Коломиї, Тлумацькому районі вся сума заборгованості з виплати заробітної плати, а у м.Івано-Франківську 94,8% суми боргу утворено на підприємствах щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Вся сума боргу економічно неактивних підприємств (254,7 тис.грн) утворена у м.Івано-Франківську (5,2% у структурі боргу по місту).

 

 

 

Начальник                                                                              О.Бліннікова

 

 

02/03/2017

 

 

Заробітна плата штатних працівників на підприємствах, в організаціях  міст та районів області у 2016 році

 

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб  по  області у 2016р. становив 4202 грн, що на 23,5% більше, ніж у 2015р.

Середньообласний показник рівня заробітної плати у 2016р.  перевищено у м.Бурштині (6040 грн), Долинському (5572 грн), Тисменицько-му (4963 грн), Богородчанському (4622 грн), Надвірнянському (4535 грн), Калуському (4403 грн) районах, м.Івано-Франківську (4371 грн) та Рожнятівському районі (4282 грн). Найнижчий рівень оплати праці, який не перевищував 73% від середнього по економіці області, спостерігався у Коломийському   (3029 грн),  Снятинському   (3041 грн) та  Тлумацькому (3068 грн) районах.

Зростання рівня середньомісячної номінальної заробітної плати працівників у 2016р. порівняно з попереднім роком спостерігалось в усіх містах обласного значення та районах. Найвищі темпи росту зафіксовані у Тисменицькому (142,3%), Богородчанському (128,9%), Городенківському (128,7%), Галицькому (128,3%) районах, дещо нижчі – у містах Бурштині (110,7%) та Болехові (112,5%), Калуському (115,9%), Долинському (116,6%) та Надвірнянському (118,1%) районах.

 

 Начальник                                                                              О.Бліннікова

02/03/2017

 

 

Стан ринку послуг міст та районів області

у IV кварталі 2016 року

 

  Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області протягом IV кварталу 2016 року працювало 1825 підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності яких є надання послуг. Найбільша їх частка знаходилася у містах Івано-Франківську (41,8% від загальної кількості діючих підприємств сфери послуг), Калуші (8,3%), Коломиї (7,1%) та Яремче (3,1%), а також у Надвірнянському (4,9%), Долинському та  Косівському (по 3,9%) і Тисменицькому (2,8%) районах.

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг області, склав 2044,2 млн.грн. Понад 75% обсягів реалізованих послуг належало підприємствам обласного центру, 9,4% – м.Яремче,    3,8% – м.Калуша, 3,1% – Долинського району.  Питома вага інших міст обласного значення та районів склала від 1,3% до 0,2%.

 Населенню області надано 27,7% від загального обсягу реалізованих послуг. Вагомою була частка послуг, реалізованих населенню у містах Яремче (80,2% від загального обсягу наданих послуг), Коломиї та Бурштині (по 75,5%),  Івано-Франківську (22,1%), а також у Снятинському (69,5%), Косівському (46%), Рогатинському (32,8%) та Калуському (24,6%) районах.

 Послуги вантажного автомобільного транспорту, надання послуг перевезення речей займали значну питому вагу у загальному обсязі реалізованих послуг у містах Болехові (84,7% від загального обсягу наданих послуг), Калуші (55,2%), Івано-Франківську (34,3%), Галицькому (67,1%), Калуському (63,2%), Надвірнянському (63%), Долинському (41,5%) та Рожнятівському (30,6%) районах; іншого пасажирського наземного транспорту – у м.Коломиї (23,7%), Снятинському (35,4%), Калуському (18,8%), Рогатинському (14,5%) та Косівському (11,7%)  районах; послуги складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – у Городенківському (79,2%), Коломийському (76,5%), Тлумацькому (72,8%), Верховинському (72%), Богородчанському (71,9%)  та Рогатинському (44,5%) районах; з діяльності засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання – у Галицькому (5,4%) районі; з діяльності ресторанів, надання послуг мобільного харчування – у Снятинському (7,9%) районі; із надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна – у м.Коломиї (14,9%),  Тисменицькому (23,4%), Рожнятівському (20,8%) та Надвірнянському (7,9%) районах; з діяльності у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування – у м.Коломиї (7,7%), Тисменицькому (45%) районі; з комплексного обслуговування об’єктів – у містах Коломиї (12,5%) та Калуші (4,9%), Надвірнянському районі (6,9%);  із діяльності лікарняних закладів – у Рогатинському (21,4%), Косівському (14,1%), Тисменицькому (9,1%) та Верховинському (5,2%)  районах. Послуги з діяльності туристичних агентств і туристичних операторів, з діяльності готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, з надання в оренду інших машин, устаткування і товарів займали значну питому вагу у загальному обсязі реалізованих послуг підприємствами м.Яремче (відповідно  66,6%, 20,9% та 5,9%); послуги у  сфері телекомунікацій (електрозв’язку) та вищої освіти – у місті Бурштині (відповідно 48,8% та 18,7%).

 

 

Начальник                                                                              О.Бліннікова

     03/03/2017 

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ  СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ 2017  РОКУ

 

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)

 

Короткий  огляд

 

 

Населення

 

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, за попередніми даними, на 1 січня 2017р. становила 1379,9 тис. осіб, з них 605,1 тис. проживали у міських поселеннях, 774,8 тис. – у сільській місцевості. Упродовж 2016р. чисельність населення зменшилася на 2,4 тис. осіб.

Кількість живонароджених у 2016р. становила 14,7 тис., померлих – 17,2 тис. осіб.

 

Зайнятість та безробіття

 

 За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2017р. становила   11,9 тис. осіб, що на 6,1% більше, ніж на кінець грудня 2016р.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області впродовж місяця збільшився на 0,1 в.п. і на кінець січня 2017р. становив 1,4% населення працездатного віку.

 

Доходи  населення

 

 

 

        У cічні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працівників 10 і більше осіб) становив 5218 грн, що на 4,5% більше, ніж у грудні 2016р. та на 46,3% більше, ніж у січні 2016р. Індекс реальної заробітної плати у січні 2017р. порівняно з груднем 2016р. становив 102,4%, відносно січня 2016р. – 129,5%.

 Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства)  на 1 лютого 2017р. склала 5 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за  січень 2017р. Упродовж січня 2017р. сума заборгованості зменшилась на 8,7%.

На підприємства-банкрути припадає 94,9% загальної суми боргу, на економічно неактивні підприємства – 5,1%.

 

Соціальний  захист

 

 За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2017р. звернулося 15,5 тис. домогосподарств, призначені субсидії з урахуванням звернень у 2016р. 28,7 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 11,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 17,3 тис. Загальна сума призначених субсидій у січні 2017р. склала 56,8 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 18,5 млн.грн, у сільській місцевості – 38,3 млн.грн.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у січні 2017р. склав 1979,9 грн (у грудні 2016р. – 1695,7 грн).

Крім того, 1029 домогосподарствам (36,5% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них 1017  домогосподарствам сільської місцевості.

Середній розмір призначеної субсидії цього виду у січні 2017р. у розрахунку на одне домогосподарство становив 2009,9 грн (у грудні 2016р. –  2005 грн).

 Загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у січні 2017р. становила 4,1 млн.грн.

 

Роздрібна  торгівля

 

  Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні 2017р. становив 1240,9 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до січня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін)  становив  106%.

 

Капітальні  інвестиції

 

За  січень–грудень 2016р.  у  розвиток  економіки  області  за  рахунок  усіх  джерел  фінансування  було  вкладено  6563,5 млн.грн  капітальних  інвестицій, з яких   99,3% склали  інвестиції  в  матеріальні активи.  Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–груднем 2015р.   зменшився  на  34,7%.

 

Сільське  господарство

 

Індекс  сільськогосподарської продукції  у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. становив 95,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 87,4%, у господарствах населення  – 100,2%.

За січень 2017р. реалізовано на забій 11,4 тис.т сільськогосподарських тварин    (у живій масі), що на 0,9% більше порівняно з січнем 2016р., вироблено 19,7 тис.т молока (на 0,5% менше) та  20,6 млн.шт  яєць (на 30,6% менше).

За розрахунками, на 1 лютого 2017р. загальна кількість  великої рогатої худоби склала 159,8 тис. голів (на 3,8% менше, ніж на 1 лютого 2016р.), у т.ч. корів – 100 тис.  (на 1,1% менше); свиней – 314,8 тис.  (на 1% більше), овець та кіз – 29,2 тис.  (на 2,8% більше), птиці всіх видів – 3947,3 тис. голів (на 4% менше).

Загальний обсяг реалізованої великими та середніми сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції за січень п.р. порівняно з січнем 2016р. зріс  у 1,9 раза, у т.ч продукції  рослинництва – у 15,9 раза, тваринництва – на 11,5%.

На 1 лютого 2017р. у великих та середніх  сільськогоcподарських підприємствах і підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових  культур,  було в наявності 141,3 тис.т  зерна  або на 38,7% менше,  ніж на 1 лютого 2016р. Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували  переробні  підприємства,  у січні п.р. становила 3579,1 грн   за т  (у січні 2016р. – 2961,1 грн).

 

Промисловість

 

У січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. індекс промислової продукції становив 110%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 100,7%, переробній промисловості – 109,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 117%.

У  переробній  промисловості збільшення випуску продукції проти січня попереднього року одержано  у  виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 10%,  металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 27,5%, гумових і пластмасових виробів – на 34,7%, машинобудуванні –   на 53%. Разом з тим, зменшено випуск продукції у  виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 7,2%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 8,9%), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 28,9%).

Підприємствами області за 2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 35 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 6,1 млрд.грн.

 

Будівництво

 

 У  січні 2017р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 52,4  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні 2017р.  порівняно  з  січнем 2016р. становив  97,8%.

Зведення будівель скоротилося на 20%, у т.ч. житлових –  на 41,5%. Водночас будівництво нежитлових будівель збільшилося на 18,4%,  інженерних  споруд  –  на  39,7%.

У  2016р.  прийнято  в  експлуатацію  3832 квартири  загальною  площею      480,8 тис.м2,  що  на  43,8%  менше,  ніж  у 2015р.

 

Транспорт

 

У січні 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області (включаючи автоперевезення фізичними особами-підприємцями) перевезено 644 тис.т вантажів, що на 19,2% більше, ніж у січні 2016р. Вантажооборот автомобільного транспорту становив 70,6 млн.ткм або на 15,8% більше від обсягу січня 2016р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 5,2 млн. пасажирів, що на 24,7% менше від обсягів січня 2016р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 85,3 млн.пас.км  (на  0,9% більше).

 

Зовнішньоекономічна  діяльність.

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у 2016р. становили  545,6 млн.дол. США, імпорту – 392,8 млн.дол. США. Проти 2015р. обсяги експорту збільшилися на 46,3%, імпорту – на 33,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 152,8 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,39.

Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області  у 2016р. порівняно з попереднім роком збільшилися на 17,1%, імпорту – на 29,7% і становили відповідно 53,2 та 17,1 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 36,1 млн.дол. США.

 

Споживчі  ціни

 

 За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  в Україні  у  січні  2017р.  порівняно  з  попереднім  місяцем  становив  101,1%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  –  101,9%.

 

 03/03/2017

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області у січні 2017 року

 

 Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 3,7 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 0,4 млрд.грн (у січні 2016р. – 2,6 млрд.грн та 0,5 млрд.грн відповідно).

У загальному обсязі реалізації 66,9% становила продукція підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 26,1% – переробної промисловості, 6,4% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,6% – водопостачання, каналізації, поводження з відходами.

Майже 79% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів та підприємствами машинобудування.

Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції склала 2,2%, що відповідає 15 місцю серед регіонів України. Внесок підприємств області з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції даного виду діяльності склав 6,6%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4,7%, з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 3,7%, хімічних речовин і хімічної продукції – 2,7%, з добування сирої нафти та природного газу – 2,6%, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 2,3%.

У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 2,7 тис.грн. Більший, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (75,7 тис.грн), Івано-Франківську (5,5 тис.грн), Калуші (4,1 тис.грн) та Долинському районі (3 тис.грн).

В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 74% займала енергія, 17,1% – товари проміжного споживання, 6,9% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 2% – інвестиційні товари.

Начальник                                                                              О.Бліннікова

 

07/03/2017  

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами

 міст та районів області у січні 2017 року

 

     Головне управління статистики інформує. За січень 2017р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 3,7 млрд.грн, що склало 2,2% її загального обсягу по Україні.

Суттєві обсяги реалізації забезпечили підприємства міст Івано-Франківська (37,4% загальнообласного обсягу), Бурштина (31,8%), Калуша (7,4%), Долинського (5,6%), Тисменицького (5,2%) та Рожнятівського (4,3%) районів. Частка реалізованої продукції підприємств Надвірнянського району склала 2,9%, Рогатинського – 1,5%, м.Коломиї – 0,8%, Снятинського – 0,6%, Богородчанського – 0,5%, м.Болехова, Галицького та Коломийського районів – по 0,4%, Косівського – 0,3%, Городенківського та Калуського районів – по 0,2%, Тлумацького – 0,1%, м.Яремче та Верховинського району – до 0,1%.

У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 2,7 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (75,7 тис.грн), Івано-Франківську (5,5 тис.грн), Калуші (4,1 тис.грн) та Долинському районі (3 тис.грн).

В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 74% займала енергія, 17,1% – товари проміжного споживання, 6,9% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 2% – інвестиційні товари. Вищою, ніж в середньому по області, частка енергії в обсягах реалізації була у містах Бурштині (99,8%), Яремче (83,8%), Івано-Франківську (83%), Косівському (84,6%) та Долинському (82,7%) районах; частка споживчих товарів короткострокового та тривалого використання – у містах Болехові (57,4%), Коломиї (41,7%), Калуші (11,2%), Івано-Франківську (9,6%), Городенківському (73,4%), Верховинському (48,1%), Галицькому (46,2%), Коломийському (31,6%), Рогатинському (31,2%), Снятинському (27,6%), Тлумацькому (19,8%), Надвірнянському (9,1%), Тисменицькому (8,3%) та Косівському (7,3%) районах; частка інвестиційних товарів – у містах Івано-Франківську (4,4%), Калуші (3,2%), Коломиї (2,3%) та Калуському (18,2%) районі. Товари проміжного споживання переважали у містах Болехові, Калуші, Коломиї, Богородчанському, Верховинському, Галицькому, Калуському, Коломийському, Надвірнянському, Рогатинському, Рожнятівському, Снятинському, Тисменицькому та Тлумацькому районах, де їх частка у загальному обсязі склала 19–98%.

 

 

Начальник                                                                              О.Бліннікова

 

 

07/03/2017  

 

Про кількість сільськогосподарських тварин на 1 січня 2017 року

 

 Головне управління статистики інформує.  На 1 січня 2017р. у всіх категоріях сільськогосподарських виробників області нараховувалось 152,3 тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч. 98,2 тис. голів корів, що менше, ніж роком раніше на 3,9% та 1% відповідно. Чисельність свиней порівняно з 1 січня 2016р. зросла на 1,4% і склала 317,5 тис. голів, овець та кіз – на 2,1% (29,8 тис. голів), птиці – зменшилась на  5,4%  (4,2 млн. голів).

 Сільськогосподарськими підприємствами області на 1.01.2017р. утримувалося 7,8% загальнообласної кількості великої рогатої худоби,  у т.ч. 4,3% корів; 67,5% свиней та  26,9% птиці. За 2016р. агроформуваннями нарощено поголів’я свиней на 3,6% і на 1.01.2017р. їх нараховувалося 214,2 тис.голів, овець та кіз – на 35,5% (4,2 тис. голів); чисельність птиці скорочено на  17,5% (1,1 млн. голів). При зменшенні загальної кількості великої рогатої худоби на 2,5%, якої на 1.01.2017р. утримувалось  11,9 тис. голів,  чисельність корів нарощено на 2,4%  (4,2 тис. голів).

 У територіальному розрізі агроформуваннями найбільше утримується: великої рогатої худоби – у Рогатинському (21,3%  їх загальної кількості в сільгосппідприємствах), Коломийському (20,7%), Городенківському (15,8%), Галицькому (15,6%) та Снятинському (7,5%) районах, овець та кіз – у Коломийському (42,8%), Рогатинському (11,1%), Косівському (10,3%) та Долинському (9%). Переважаюча чисельність  свиней, що утримується сільгосппідприємствами (97,2%), зосереджена у Калуському, Галицькому та Рогатинському районах, птиці (83,9%) – у Тисменицькому та Городенківському.

 У господарствах населення за 2016р. чисельність  великої рогатої худоби скоротилось на 4%, у т.ч. корів – на 1,2%, свиней – на 3%, овець та кіз – на 1,9%.

 

 

Начальник                                                                              О.Бліннікова

 

   07/03/2017  

 

Індекс  споживчих  цін  у лютому  2017 року

 

  Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За даними Державної служби статистики, ціни на споживчому ринку в лютому 2017р. порівняно з попереднім місяцем в Україні зросли на 1,0%, з початку року – на 2,1% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення АТО), в області – на 1,4% та 3,3% відповідно.

 Приріст споживчих цін у лютому зафіксовано в усіх регіонах країни: від 0,3–1% у Чернівецькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, м.Києві до 1,1–1,5% у Волинській, Одеській, Донецькій, Київській, Рівненській, Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Херсонській областях.

На споживчому ринку області в лютому продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 1,4%. На 4,9–1,4% зросли ціни на молоко та молочні продукти, фрукти, масло, хліб, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, цукор, рибу та продукти з риби. Водночас суттєво подешевшали яйця (на 20,5%).

 Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,7%  перш за все за рахунок підвищення тарифів з утримання будинків та прибудинкових територій на 24,5%.

 Підвищення цін на транспорт у цілому на 3,3% спричинено в основному  подорожчанням проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 9,5%, палива та мастил – на 2,7%.

 Разом з тим, одяг і взуття подешевшали на 4,5%, зокрема, одяг – на 4,5%, взуття – на 4,4%.

 

 

Начальник                                                                              О.Бліннікова