Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Розподіл обов’язків 

Додаток 1

до розпорядження районної державної адміністрації

від______________2018 року № ______

 

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ

між головою, першим заступником, заступником голови та

керівником апарату районної державної адміністрації

 

Голова районної державної адміністрації

Іван Семанюк

 

          Здійснює загальне керівництво діяльністю районної  державної адміністрації, координує роботу першого заступника, заступника голови та  керівника апарату районної  державної адміністрації. Вирішує основні питання взаємодії з Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами державної влади, обласною радою, обласною  державною  адміністрацією, районною радою та іншими органами місцевого самоврядування.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступника голови та керівника апарату, керівників та заступників керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, утворених як юридичні особи публічного права, відповідно до статей 10 та 11 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та законодавства «Про державну службу».

          Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації.

         Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, крім керівників підприємств, установ та організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України.

          Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної  державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

          Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади.

         Згідно Закону України «Про державну таємницю» має право працювати з матеріальними носіями інформації, що становлять державну таємницю (з грифом  «цілком таємно», «таємно»). Здійснює контроль за дотриманням законодавства про державну таємницю та інформацію в структурних підрозділах райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування.

         Здійснює інші функції, передбачені Конституцією України та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів державної влади.

         Проводить особистий прийом громадян, розглядає їх звернення. Забезпечує систематичне інформування населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

         Забезпечує : реалізацію наданих державою, а також делегованих районною радою повноважень. 

         Безпосередньо веде питання: фінансів, фіскальної та казначейської  роботи,  правової та кадрової політики, у сфері забезпечення законності, прав і свобод громадян, міжнародних та зовнішньо-економічних відносин,  протидії та запобігання корупції,  інвестиційної політики, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, дозвільних процедур, режимно-секретної та оборонної роботи, цивільного захисту населення, відзначення державними нагородами, децентралізації влади.

         Координує діяльність: Тисменицького відділу поліції Головного управління Національної поліції України області, управління Державної казначейської служби в районі, штабу цивільної оборони та надзвичайних ситуацій.

         Забезпечує взаємодію: з Тисменицькою місцевою прокуратурою, Тисменицьким районним судом, Тисменицьким районним військовим комісаріатом.   

          Очолює : колегію районної державної адміністрації; районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; Раду з питань соціально-економічного розвитку району; боротьби з корупцією та злочинністю та Раду оборони району; комісію з питань захисту прав дитини; опікунську раду; комісію по розвитку населених пунктів та формування місцевих бюджетів; районну координаційну раду з питань розвитку місцевого самоврядування; комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат; постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян.

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Володимир Заник

 

          Забезпечує виконання Конституції України та Законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень райдержадміністрації, рішень районної ради, реалізацію повноважень районної державної адміністрації у відповідних напрямках діяльності.

         У межах повноважень, зазначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації» здійснює контроль за додержанням органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, організаціями та установами, незалежно від їх організаційно правових форм, і форм власності, іншими юридичними особами Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень райдержадміністрації і несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері.

         Співпрацює з відповідними постійними комісіями районної ради.

Вирішує основні питання взаємодії з відповідними підрозділами обласної державної адміністрації, обласної ради, районної ради, виконавчими комітетами сільських та селищних рад згідно з розподілом обов'язків.

У разі відсутності голови районної державної адміністрації виконує його обов’язки.

  Веде питання: соціально-економічного розвитку; стратегічного планування і структурної перебудови господарського комплексу; регіональних програм; промисловості; євроінтеграції та інвестицій; бюджетної, податкової і цінової політики; державного майна та приватизації; статистики; банківської справи; державного страхування; регуляторної політики та підприємництва; торгівельного та побутового обслуговування населення; праці та заробітної плати; енергозбереження; охорони праці; меліорації та водного господарства; державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; дозвільних процедур; транспорту та зв’язку; агропромислового комплексу; ветеринарії; регіонального розвитку та будівництва; містобудування; архітектури; газифікації населених пунктів району; енергоносіїв; надзвичайних ситуацій; дорожнього, житлово-комунального господарства; охорони довкілля; використання та охорони земель; оборонної та мобілізаційної роботи;  лісового та водного господарства; децентралізації з фінансового-економічних питань та житлово-комунального господарства.

         Керує діяльністю: відділу містобудування та архітектури районної державної адміністрації; відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення районної державної адміністрації; відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації, управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації, управління економіки районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації в частині праці, заробітної плати.

         Координує діяльність: фінансового управління районної державної адміністрації в частині формування місцевих бюджетів, міжрайонної податкової інспекції в районі, банківських та страхових установ, райспоживтовариства, підприємств промисловості, житлово-комунального господарства, підприємств, які здійснюють торговельну діяльність, бізнес-центру, районного центру зайнятості, об’єднаного управління Пенсійного фонду України в районі, заготівельних та переробних підприємств, комунального підприємства «Комунальник-Т», ПАТ “Тисменицягаз”, філії «Івано-Франківське ДЕУ» ДП «Івано-Франківський ОАД» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»,  Тисменицького  РВ  ГУ  МНС  України  в  області,Івано-Франківського держлісгоспу, Лисецького РЕМу, відділу Держкомзему в Тисменицькому районі, Тисменицького районного відділу Головного управління Держпродспожив-служби в області.

Забезпечує взаємодію: з районною спілкою підприємців, бізнес-центром, з іншими підприємствами, установами і організаціями різних форм власності галузей, які курує, асоціаціями селянських (фермерських) господарств, районним товариством мисливців і рибалок.

Очолює: комісію з підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім»; евакуаційну комісію; постійно діючий тендерний комітет районної державної адміністрації щодо організації та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти; надзвичайну протиепізоотичну комісію; конкурсну комісію для підведення підсумків проведення щорічної Всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля».

 

 

 

Заступник голови районної державної адміністрації

Степан Мандибур

 

Забезпечує виконання Конституції України та Законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень райдержадміністрації, рішень районної ради, реалізацію повноважень районної державної адміністрації у відповідних напрямках діяльності.

         У межах повноважень, зазначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації» здійснює контроль за додержанням органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, організаціями та установами, незалежно від їх організаційно правових форм, і форм власності, іншими юридичними особами Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень райдержадміністрації і несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері.

         Співпрацює із відповідними постійно діючими комісіями районної ради.

Вирішує основні питання взаємодії з відповідними підрозділами обласної державної адміністрації, обласної ради, районної ради,  виконавчими комітетами сільських та селищних рад згідно з розподілом обов'язків.

  Веде питання: соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, сім’ї і молоді, захисту прав дітей, гендерної політики, культури, туризму, фізкультури і спорту, інформаційно-аналітичної роботи, соціального захисту учасників АТО та їх сімей, осіб, які тимчасово переселилися з районів проведення АТО на Сході України,  протидії торгівлі людьми, міграції населення, державного страхування, благодійних організацій і спілок, релігійні питання, питання інформаційної сфери; децентралізації у гуманітарній сфері.

          Керує діяльністю:  відділу освіти районної державної адміністрації, відділу культури районної державної адміністрації, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, відділу у справах  молоді та спорту районної державної адміністрації, служби у справах дітей районної державної адміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), медичних закладів району.    

Координує діяльність: міжрайонного управління Держсанепідемслужби в Івано-Франківській області, районної централізованої бібліотечної системи, районного товариства “Червоного Хреста”, музею міста Тисмениця, товариства сприяння обороні України (ТСОУ), Тисменицької міжрайонної виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

         Забезпечує взаємодію: з гуманітарних, соціальних, політико-правових питань з органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації району, політичними партіями і громадськими організаціями, з депутатами районної ради та депутатськими комісіями, профспілками, з іншими підприємствами різних форм власності та галузей, які курує, районним Центром допомоги учасникам АТО, фізкультурно-спортивним товариством «Колос», спілками «Чорнобильців», воїнів-афганців, районною організацією українського товариства охорони пам’яток історії та культури, релігійними організаціями.

         Очолює: призовну комісію; комісію з питань альтернативної служби; координаційну раду з питань правової освіти населення; комісію з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації; районну координаційну раду з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу; комісію з прийняття рішень про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу за законом, від оплати за обслуговування територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг); районний комітет по боротьбі з наркоманією; спостережну комісію районної державної адміністрації (при спеціальних виховних установах); дорадчий орган з питань соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах; комісію по розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу ветерана та учасника бойових дій ОУН-УПА;  міжвідомчу раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми; комісію з питань формування пропозицій стосовно воїнів-афганців, яким надаватиметься житло; комітет доступності; комісію по розгляду заяв для призначення як виняток державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям та субсидій на житлово-комунальні послуги, одноразових допомог.

 

 

Керівник апарату районної державної адміністрації

Ярослав Татарин

 

         Забезпечує виконання Конституції України та Законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень райдержадміністрації, рішень районної ради, реалізацію повноважень районної державної адміністрації у відповідних напрямках діяльності.

         У межах повноважень, зазначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації» здійснює контроль за додержанням органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, організаціями та установами, незалежно від їх організаційно правових форм, і форм власності, іншими юридичними особами Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень райдержадміністрації і несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері.

         Відповідає за підготовку планів роботи райдержадміністрації, питань для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах у голови райдержадміністрації, вносить пропозиції щодо порядку денного засідань колегії та нарад відповідно до повноважень.

         Співпрацює із відповідними постійно діючими комісіями районної ради.

         Очолює апарат районної державної адміністрації відповідно до статті 17 Закону України «Про державну службу» (далі Закону), є керівником державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

         Організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» і «В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог Закону.

         Забезпечує організацію службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі, своєчасне оприлюднення та подання інформації про вакантні посади державної служби Національному агентству Державної служби України з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, які оприлюднюються, призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій «Б» і «В», звільняє з таких посад відповідно до Закону, присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В», забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців, здійснює планування навчання персоналу районної державної адміністрації, здійснює контроль за дотримання виконавської та трудової дисципліни, приймає в межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В», виконує функції роботодавця стосовно працівників районної державної адміністрації, які не є державними службовцями, створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення.

         Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень до виконавців. Організовує проведення моніторингу діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів сільських, селищних рад у межах і порядку встановлених законодавством з питань, що належать до компетенції апарату районної державної адміністрації. Забезпечує підготовку та подання на розгляд голові районної державної адміністрації проектів планів роботи та заходів районної державної адміністрації, питань для розгляду на засіданнях колегії, вносить пропозиції щодо порядку денного засідання колегії, організовує та контролює хід їх виконання.

         Веде питання: організаційно-інформаційної та кадрової роботи, навчання  кадрів, матеріально-технічного забезпечення районної державної адміністрації, підготовки і проведення засідань колегії райдержадміністрації, нарад, семінарів, контролю, перевірки й організації виконання розпоряджень  райдержадміністрації, органів державної влади вищого рівня, децентралізації щодо підготовки та проведення виборів в ОТГ; сприяння у проведенні виборів і референдумів згідно чинного законодавства; розгляду звернень та прийому громадян, комп’ютеризації, архівної справи,  нагород, діловодства, методичної роботи, адміністрування Державного реєстру виборців та  правового забезпечення діяльності райдержадміністрації, реалізації в районі Закону України «Про доступ до публічної інформації»

         Керує діяльністю: апарату районної державної адміністрації, самостійних структурних підрозділів, що не мають статусу юридичної особи районної державної адміністрації.

         Забезпечує взаємодію: з органами виконавчої влади вищого рівня, виконавчим апаратом районної ради та органами місцевого самоврядування, районними службами.

Очолює:експертну комісію по відбору документів районної державної адміністрації в архівний відділ на постійне зберігання та знищення, редакційну колегію ВЕБ-сторінки, робочу групу з проведення щорічної інвентаризації комп’ютерних програм, комісію по роботі з документами, що перебувають у володінні районної державної адміністрації.

 

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                            Ярослав Татарин                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Додаток 2

         до розпорядження районної

         державної адміністрації

         від _______________2018 р. № ________

 

 

 

 

п/п

Відсутня посадова особа

Посадова особа, яка виконує функціональні повноваження

 

1.

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Володимир Заник

 

Заступник голови районної державної адміністрації

Степан Мандибур

2.

Заступник голови районної державної адміністрації

Степан Мандибур

 

Керівник апарату районної державної адміністрації

Ярослав Татарин

3.

Керівник апарату районної державної адміністрації

Ярослав Татарин

Керівник структурного підрозділу апарату районної державної адміністрації, визначений головою районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                            Ярослав Татарин