Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

1. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

2. Надання містобудівних умов

3. Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадженняпідприємницької діяльності.

4. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіхкатегорій та форм власності.

5.     Реєстрація деклараційвідповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогамзаконодавства з питань пожежної безпеки.

6.     Дозвіл(санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

7.     Дозвіл на проведення діагностичних, експерементальних, випробовувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання. 

8.     Експлуатаційний дозвіл оператором ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

9.     Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин . 

10.Експлуатаційні дозволи для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;  на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

11.Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки придосягненні громадянином 25- і 45-річного віку. 

12.Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу зДержавного земельного кадастру.

13.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей(зміндо них) про земельну ділянку. 

14.Внесення до Державного земельного кадастру відомостейпромежі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди,сервітуту,з видачею витягу.

15.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей(зміндо них) про землі в межах територій адміністративно-територіальниходиниць звидачею витягу. 

16.Державна реєстрація обмежень у використанні земель  з видачею витягу.

17.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включенадо Місцевого фонду документації із землеустрою

ЗАЯВА про надання відомостей з Державного земельногокадастру

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИКОПІЮВАНЬ З КАРТОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, КАДАСТРОВОЇ  КАРТИ (ПЛАНУ)

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ДОВІДОК, ЩО МІСТЯТЬ УЗАГАЛЬНЕНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗЕМЛІ (ТЕРИТОРІЇ)

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

18.Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

19.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: 

     1) витягу з Державного земельногокадастру про:

-          землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

-         обмеження у використанні земель;

-          земельну ділянку;

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі;(території);

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншоїкартографічної    документації.

20.Видача довідки про:

1)  наявність та розмір земельної частки (паю); 

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання увласність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певнимвидом її цільового призначення (використання).

21.Видача відомостей з документації із землеустрою, щовключенадо Державного фонду документації із землеустрою. 

22.Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель тарозподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

23.Видача витягу з технічної документації про нормативнугрошову оцінкуземельної ділянки. 

24.Дозвіл на рух транспортних засобів з надгабаритними та великогабаритними вантажами.

25.Погодження маршруту руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів. 

26.Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

27.Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії. 

28.Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

29.Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії. 

30.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії.

31.Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації. 

32.Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації.

33.Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи. 

34.Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

35.Державна реєстрація припинення громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи. 

36.Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи.

37.Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

38.Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи.

39.Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання. 

40.Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об'єднання.

41.Державна реєстрація постійно діючого третейського суду. 

42.Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

43.Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду. 

44.Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

45.Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки. 

46.Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

47.Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки. 

48.Державна реєстрація  зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.

49.Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації. 

50.Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації.

51.Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля. 

52.Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця.

53.Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок. 

54.Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

55.Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів. 

56.Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.

57.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок. 

58.Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.

59.Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації. 

60.Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

61.Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців. 

62.Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

63.Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців. 

64.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.

65.Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації.

66.Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації.

67.Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

68.Державна реєстрація створення громадського об’єднання.

69.Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

70.Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання.

71.Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання.

72.Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання. 

73.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання. 

74.Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації.

75.Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації. 

76.Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання.

77.Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання.

78.Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання.

79.Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування).

80.Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування).

81.Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установлених документів юридичної особи (крім громадського формування).

82.Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа  (крім громадського формування).

83.Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування).

84.Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування).

85.Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

86.Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

87.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування).

88.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування).

89.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування).

90.Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

91.Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування).

92.Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

93.Державна реєстрація фізичної особи підприємця.

94.Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.

95.Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.

96.Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.

97.Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи – підприємця.

98.Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних особі – підприємців.

99.Державна реєстрація права власності на нерухоме майно.

100.Державна реєстрація іншого речового права.

101.Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника.

102.Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у формі інформаційної довідки.

103.Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

104.Державна реєстрація обтяження прав на нерухоме майно.

105.Внесення запису про скасування державної реєстрації прав.

106.Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника.

107.Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у формі інформаційної довідки.

108.Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

109.Державна реєстрація обтяження прав на нерухоме майно.

110.Внесення запису про скасування державної реєстрації прав.

111.Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу.

112.Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме.

113.Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».

114.Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

115.Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або.піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена.

116.Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного.

117.Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного.

118.Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів,які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири.

119.Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цивільного майна.

120.Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа.

121.Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі.

122.Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного.

123.Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного.

124.Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири.

125.Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна.

126.Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам,які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

127.Надання державної допомоги при народженні дитини.

128.Надання державної допомоги при усиновленні дитини.

129.Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

130.Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

131.Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами.

132.Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

133.Надання державної соціальної допомоги на догляд.

134.Надання щомісячної компенсаційної виплати не працюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або за особою, яка досягла 80-річноговіку.

135.Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним.

136.Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

137.Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

138.Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той)не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт.

139.Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

140.Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

141.Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.

142.Установлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації і допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи(відповідно до визначених категорій).

143.Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками): громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам.