Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

1. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

2. Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельноїділянки.

3. Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди дляпровадження підприємницької діяльності.

4. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельнихділянок усіх категорій та форм власності.

5.     Реєстраціядекларацій відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарюваннявимогам законодавства з питань пожежної безпеки. 

6.     Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

7.     Дозвіл на проведення діагностичних, експерементальних, випробовувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел іонізуючого випромінювання. 

8.     Експлуатаційний дозвіл оператором ринку, що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

9.     Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин . 

10.Експлуатаційні дозволи для провадження діяльності: на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;  на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

11.Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки придосягненні громадянином 25- і 45-річного віку. 

12.Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу зДержавного земельного кадастру.

13.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей(змін до них) про земельну ділянку. 

14.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей промежі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту,з видачею витягу.

15.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей(змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальниходиниць з видачею витягу. 

16.Державна реєстрація обмежень у використанні земель звидачею витягу.

17.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей прообмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповіднодо них нормативно-правовими актами, з видачею витягу. 

18.Виправлення технічної помилки у відомостях з Державногоземельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачеювитягу.

19.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: 

     1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі вмежах території адміністративно-територіальних одиниць; 

-          обмеження увикористанні земель;

-          Витяг з ДЗК про земельну ділянку

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі;(території);

3)викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншоїкартографічної    документації. 

20.Видача довідки про:

1)  наявність тарозмір земельної частки (паю); 

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей проодержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизаціїза певним видом її цільового призначення (використання).

21.Видача відомостей з документації із землеустрою, щовключена до Державного фонду документації із землеустрою. 

22.Видача довідки з державної статистичної звітності пронаявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

23.Видача витягу з технічної документації про нормативнугрошову оцінку земельної ділянки. 

24.Дозвіл на рух транспортних засобів з надгабаритними та великогабаритними вантажами.

25.Погодження маршруту руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів. 

26.Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

27.Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії. 

28.Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

29.Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії. 

30.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії.

31.Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації. 

32.Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації.

33.Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи. 

34.Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

35.Державна реєстрація припинення громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи. 

36.Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи.

37.Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

38.Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи.

39.Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання. 

40.Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об'єднання.

41.Державна реєстрація постійно діючого третейського суду. 

42.Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

43.Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду. 

44.Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

45.Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки. 

46.Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

47.Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки. 

48.Державна реєстрація  зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки.

49.Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації. 

50.Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації.

51.Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля. 

52.Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця.

53.Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок. 

54.Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

55.Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів. 

56.Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.

57.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок. 

58.Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок.

59.Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації. 

60.Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

61.Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців. 

62.Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

63.Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців. 

64.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.

65.Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації.

66.Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації.

67.Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

68.Державна реєстрація створення громадського об’єднання.

69.Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів.

70.Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання.

71.Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання.

72.Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання. 

73.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання. 

74.Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації.

75.Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації. 

76.Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання.

77.Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання.

78.Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання.

79.Державна реєстрація створенняюридичної особи (крім громадського формування).

80.Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомостіпро яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб– підприємців та громадських формувань (крім громадського формування).

81.Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установлених документів юридичної особи (крім громадського формування).

82.Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа  (крім громадського формування).

83.Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування).

84.Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування).

85.Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

86.Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування).

87.Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування).

88.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування).

89.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування).

90.Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

91.Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування).

92.Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування).

93.Державна реєстрація фізичної особи підприємця.

94.Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року,відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб – підприємців.

95.Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.

96.Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням.

97.Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи – підприємця.

98.Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних особі – підприємців.

99.Державна реєстрація права власності на нерухоме майно.

100.Державна реєстрація іншого речового права.

101.Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника.

102.Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у формі інформаційної довідки.

103.Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

104.Державна реєстрація обтяження прав на нерухоме майно.

105.Внесення запису про скасування державної реєстрації прав.