Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Індекс споживчих цін у вересні 2018 року

Прес–випуск

Головнеуправління статистикив Івано-Франківськійобласті повідомляє. За  даними  Державної  служби  статистики,  інфляція  у  вересні 2018р. порівняно з попереднім місяцем в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях)  становила 1,9%, з початку року – 5,6%;  в області – 1,5% та 5,6% відповідно.

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міст та районів області у січні–серпні 2018 року

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. За січень–серпень 2018р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг)на 45,8 млрд.грн, що склало 2,9% її загального обсягу по Україні.

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області у січні–серпні 2018 року

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–серпні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 45,8 млрд.грн (у січні–серпні 2017р. – на 27,2 млрд.грн).

У загальному обсязі реалізації55,8% становила продукція переробної промисловості, 35,4% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 8,2% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,6% – з водопостачання, каналізації, поводження з відходами.

До Дня працівників освіти

Прес–випуск

Головне управління статистики інформує. У сфері освіти Івано-Франківщини  працює понад чверть усіх зайнятих в економіці області. За вісім місяців поточного року середньооблікова кількість штатних працівників освіти склала 51,6 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата яких становила 6782 грн (по Україні – 6873 грн). У порівнянні з відповідним періодом 2017 року середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника сфери освіти збільшилася на 20,8%  і  у 1,8 раза перевищила рівень мінімальної заробітної плати (3723 грн).

До Всесвітнього дня пошти

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. Доставлення поштової продукції, яка надходить мешканцям та підприємствам, установам, організаціям області, забезпечують 2,4 тисячі штатних працівників підприємств (юридичних осіб) поштового зв’язку та кур’єрської діяльності, переважна більшість з яких (85%) – жінки.Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у сфері поштового звязкуу липні 2018 року становила  3950 грн, щона 31,3% більше, ніж у липні попереднього року, водночас вона є на 18,8% меншою від аналогічного показника по Україні.

Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у серпні 2018 року

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників   10   і   більше  осіб  у  серпні  2018р.  становив  7792 грн,  що у 2,1 раза перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях міст і районів області станом на 1 вересня 2018 року

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 вересня 2018р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 38 млн.грн, що складає 2,5% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2018р.

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–СЕРПЕНЬ 2018 РОКУ

Короткий  огляд

 

Населення

 

Чисельність наявногонаселенняв області, за  оцінкою,  на 1 серпня  2018р.  становила  1374,9 тис.  осіб,  з  них  605,7 тис.  проживали  у міських поселеннях, 769,2 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–липня 2018р. кількість жителів зменшилась на  2654 особи. Зменшення чисельності  населення  відбулось  за  рахунок  природного скороченняна  2889 осіб,  водночас  зафіксовано  міграційний  приріст  населення  на  235 осіб.

Кількість живонароджених у січні–липні 2018р. становила 7357 осіб, померлих – 10246 осіб проти 7810 та 10284 осіб відповідно у аналогічному періоді попереднього року.

 

До Міжнародного дня людей похилого віку

Прес-випуск

         Головне управління статистики інформує. На початок 2018 року на Івано-Франківщині проживало 193,9 тис. осіб у віці 65 років і старше (14,1% від загальної чисельності постійного населення), з них у міських поселеннях –         78,4 тис. (40,4%), у сільській місцевості – 115,5 тис. (59,6%). Упродовж останніх чотирьох років чисельність осіб у віці 65 років і старше збільшилась на 4,4 тис.     Серед осіб у віці 65 років і старше жінок у 1,9 раза більше, ніж чоловіків –відповідно 128 тис. та 65,9 тис. осіб. На 100 жінок у віці 65 років і старше припадає 52 чоловіки, у віці 85 років і старше – 32 чоловіки. Найбільша частка осіб у похилому віці у Рогатинському, Галицькому, Городенківському та Тлумацькому районах – це майже кожен п’ятий жительрайону.

До Всеукраїнського дня бібліотек

Прес-випуск

Головне управління статистики повідомляє. У 2017 році мешканців Івано-Франківської  області  обслуговувала  761  бібліотека,  з  яких  36 – для  дітей  та 3 – для юнацтва. Переважна більшість бібліотечних установ (645 або 84,8% загальної  кількості)  функціонували  у  сільській  місцевості.  У  розрахунку  на 100 тис. населення в області припадало 55 бібліотек при середньому показнику по Україні 40 бібліотек.