Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Діяльність автотранспортного комплексу області у 2018 році

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. У 2018 році автоперевізниками області (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями)  на комерційній основі  замовникам доставлено 5,1 млн.т  вантажів або 55,9% обсягу попереднього року. Транспортну роботу виконано в обсязі                   1146,1 млн.ткм., що на 3,3% менше, ніж у 2017р.  Понад 70% обсягів вантажних автоперевезень виконали підприємства (юридичні особи).Частка вантажних автоперевезень області в Україні склала 2,8%, за їх обсягами область посіла              14 місце серед регіонів держави.

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства області у 2018 році

Прес-випуск

У 2018р. на переробні підприємства області надійшло 27,8 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 30,8% більше, ніж у 2017р., та 33,4 тис.т молока сирого всіх видів (на 5,8% менше). У загальній масі надходження сільськогосподарських тварин на переробку  на птицю припадає 43,7%, свині – 36,3%, велику рогату худобу – 19,9%, інші види тварин – 0,1%.

Індекс споживчих цін у січні 2019 року

Прес–випуск

Головнеуправління статистикив Івано-Франківськійобласті повідомляє. За  даними  Державної  служби  статистики,  інфляція  у  січні 2019р.  порівняно з  груднем 2018р.  в  Україні  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях)  становила  1,0%,  в  області   1,1%.

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях міст і районів області станом на 1 січня 2019 року

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 січня 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 23,1 млн.грн, що складає 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2018р.

Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у грудні 2018 року

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників   10   і   більше  осіб  у  грудні  2018р.  становив  8334 грн,  що майже у 2,2 раза перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість та структура суб'єктів економіки області за містами та районами на 1 січня 2019 року

Прес-випуск 

Головне управління статистики інформує.Станом на 1 січня 2019 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) в Івано-Франківській області налічувалось 27577 юридичних осіб та 1513 суб’єктів економіки без статусу юридичної особи.

Про промислове виробництво в Івано-Франківській області у 2018 році

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. У 2018р. порівняно з 2017р. індекс промислової продукції в області склав 110% (в Україні – 101,1%), що відповідає другому місцю серед регіонів держави. Впродовж року відзначалася позитивна тенденція зростання промислового виробництва області: якщо у ІІ кварталі порівняно з І кварталом індекс промислової продукції становив 98,9%, то у ІІІ кварталі порівняно з ІІ – 101,6%, у ІV порівняно з ІІІ – 103,9%.

Роздрібна торгівля області у 2018 році

Прес-випуск

       

Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб–підприємців  області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля,    у 2018р. населенню реалізовано товарів на 21,9 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах до 2017р. (враховуючи індекс споживчих цін) становив 110,7% (в Україні – 106,1%). За  цим  показником  Івано-Франківщина  посіла 6 місце серед регіонів України.

Виробництво будівельної продукції підприємствами міст і районів Івано-Франківської області у 2018 році

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. У 2018р. обсяг виробленої будівельної продукції підприємствами області склав 2956,6   млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з 2017р. становив 105,1%.

Виробництво будівельної продукцї підприємствами Івано-Франківської області у 2018 році

Прес-випуск     

Головне управління статистики інформує. У 2018р. обсяг виробленої будівельної продукції підприємствами області склав 2956,6  млн.грн,або2,2%загальнодержавного обсягу будівництва. Індекс будівельної продукції порівняно з 2017р. становив 105,1%.