Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міст та районів області у січні 2019 року

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. За січень 2019р. підприємствами област іреалізовано промислової продукції (товарів, послуг)на 6,2 млрд.грн, що склало 2,9% її загального обсягу по Україні.

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області у січні 2019 року

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 6,2 млрд.грн (у січні 2018р. – на 5,8 млрд.грн).

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. Обсяг вкладених з початку інвестування в економіку області прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2018р. становив894,5 млн.дол. США, що у розрахунку на однуособу населення склало651,6 дол. У 2018р. в економіку області інвестовано31,2 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення  капіталу  за  цей  період  становить 41,4 млн.дол.,у тому числі за рахуноквилучення капіталу – 13,9 млн.дол.,курсової різниці –  27,5 млн.дол. США.

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ 2019 РОКУ

Короткий огляд

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, за попередніми даними, на 1 січня  2019р. становила 1373,3 тис. осіб, з них 607 тис. проживали у міських поселеннях, 766,3 тис. – у сільській місцевості. Упродовж 2018р. кількість жителів зменшилась на 4,2 тис. осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на      4,8 тис., водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 0,6 тис. осіб.

Кількість живонароджених у 2018р. становила 12,6 тис. осіб, померлих – 17,4 тис. проти 13,4 тис. та 17,3 тис. осіб відповідно у 2017р.

 

Інвестиційне забезпечення економіки області у січні–грудні 2018 року

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. У січні–грудні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 8449,4млн.грн капітальних інвестицій, що на 15,3% меншевід обсягусічня–грудня 2017р. У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав6140,7 грн.

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях міст і районів області станом на 1 лютого 2019 року

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 лютого 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 23,4 млн.грн, що складає 1,6% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2019р.

Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у січні 2019 року

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій області та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у січні 2019р. становив 7775 грн, що майже у 1,9 раза перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Житлове будівництво за містами та районами області у 2018 році

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. У 2018р. в області прийнято            в експлуатацію 404,2 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництвапроти 522,7 тис.м2 роком раніше.  

Стан ринку послуг області у IV кварталі 2018 року

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області упродовж ІV кварталу 2018 року працювало 1,7 тис. підприємств (юридичних осіб) та їх відокремлених підрозділів, основним видом економічної діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг за цей період склав 2,2 млрд.грн.

Найбільші партнери області серед країн ЄС у зовнішній торгівлі товарами у 2018 році

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. У 2018 році географія  зовнішньої торгівлі області товарами охопила 111 країн світу. Більше половини  зовнішньоторговельного обороту області припадало на країни Європейського Союзу. Зокрема,  в  обласному  експорті  частка  країн  ЄС  склала  64,3%, в імпорті – 41%. Найбільшими за обсягами партнерами у зовнішній торгівлі були нерезиденти з Румунії, Німеччини, Польщі та Словаччини, до яких відвантажено 53,7% обсягів експорту та отримано 55,9% обсягів імпорту товарів з країн ЄС.