Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Демографічна ситуація в області у 2018 році

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, за попередніми даними, на 1 січня 2019 рокустановила 1373,3 тис. осіб, у тому числі у міських поселеннях проживало 607 тис., у сільській місцевості – 766,3 тис. осіб. Упродовж 2018 рокучисельність населення області зменшилась на 4,2 тис. осіб. Такі зміни відбулися за рахунок природного скорочення (на 4,8 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст (на 0,6 тис. осіб).

Демографічна ситуація у Тисменицькому районі у 2018 році

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, за попередніми даними, на 1 січня 2019 року становила 82,3 тис. осіб, з них 15 тис. осіб проживали у міських поселеннях (у м.Тисмениця – 9,3 тис.,с-щі Єзупіль – 2,8 тис., с-щі Лисець – 2,9 тис.) та 67,3 тис. осіб – у сільській місцевості. Упродовж 2018 року чисельність наявного населення району зменшилась на 519 осіб за рахунок природного (на 377 осіб) та міграційного (на 142 особи) скорочень.

Зовнішня торгівля області товарами у 2018 році

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у 2018 р. становили 871,7 млн.дол. США, імпорту – 836,3 млн.дол. США. Проти 2017р. обсяги експорту збільшилися на 31%, імпорту – на 30,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 35,4 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,04.

Cеред регіонів України за індексом експорту товарів область посіла третє місце, імпорту – п’яте місце.  

Зовнішня торгівля підприємств та організацій області послугами у 2018 році

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області у 2018 році порівняно з попереднім роком  збільшилися на 10,3%,  імпорту – на 12,7% і становили відповідно 60,3 та 18 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 42,3 млн.дол. США.

Діяльність автотранспортного комплексу області у 2018 році

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. У 2018 році автоперевізниками області (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями)  на комерційній основі  замовникам доставлено 5,1 млн.т  вантажів або 55,9% обсягу попереднього року. Транспортну роботу виконано в обсязі                   1146,1 млн.ткм., що на 3,3% менше, ніж у 2017р.  Понад 70% обсягів вантажних автоперевезень виконали підприємства (юридичні особи).Частка вантажних автоперевезень області в Україні склала 2,8%, за їх обсягами область посіла              14 місце серед регіонів держави.

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства області у 2018 році

Прес-випуск

У 2018р. на переробні підприємства області надійшло 27,8 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 30,8% більше, ніж у 2017р., та 33,4 тис.т молока сирого всіх видів (на 5,8% менше). У загальній масі надходження сільськогосподарських тварин на переробку  на птицю припадає 43,7%, свині – 36,3%, велику рогату худобу – 19,9%, інші види тварин – 0,1%.

Індекс споживчих цін у січні 2019 року

Прес–випуск

Головнеуправління статистикив Івано-Франківськійобласті повідомляє. За  даними  Державної  служби  статистики,  інфляція  у  січні 2019р.  порівняно з  груднем 2018р.  в  Україні  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях)  становила  1,0%,  в  області   1,1%.

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях міст і районів області станом на 1 січня 2019 року

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 січня 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 23,1 млн.грн, що складає 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2018р.

Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у грудні 2018 року

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників   10   і   більше  осіб  у  грудні  2018р.  становив  8334 грн,  що майже у 2,2 раза перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість та структура суб'єктів економіки області за містами та районами на 1 січня 2019 року

Прес-випуск 

Головне управління статистики інформує.Станом на 1 січня 2019 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) в Івано-Франківській області налічувалось 27577 юридичних осіб та 1513 суб’єктів економіки без статусу юридичної особи.