Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Інформація про виконання бюджету району за 9 місяців 2018 року

Районний бюджет за доходами загального фонду (без урахування трансфертів) за 9 місяців 2018 року виконано на 112,6 відсотка: при уточненому плані 43 897 304 грн, фактично надійшло доходів в сумі 49 423 846 грн, більше на 5 526 542 грн. Крім того, в бюджет поступило офіційних трансфертів у сумі       607 967 877 грн, приуточненому плані 626 765 360 грн, що складає 97,0 відсотка, а саме: базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі       39 817 700 грн, при плані 39 817 700 грн, дотацій з місцевих бюджетів –     20 995 450 грн, при уточненому плані 20 995 450 грн,субвенцій з державного та місцевих бюджетів при уточненому плані 565 952 210 грн, фактично надійшло в сумі 547 154 727грн (додаток 1).

Найбільшу питому вагу в районному бюджеті займає податок та збір на доходи фізичних осіб (98,6 відсотка), якого за 9 місяців 2018 року надійшло в сумі 48 715 754 грн при уточненому плані 43 343 144 грн (112,4 відсотка).

 Інших платежів  надійшло:

Інформація про виконання бюджету району за сім місяців 2018 року

Бюджет району за  сім місяців 2018 року по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) виконано на  107,1 відсотків, при уточненому плані  73404649 грн. фактично надійшло  коштів в сумі  78639998 грн., що більше плану на 5235349 грн.

Про виконання районного бюджету на 1 червня 2018 року

Бюджет району за 5 місяців 2018 року по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) виконано на 116,4 відсотків, при уточненому плані 48498878 грн. фактично надійшло  коштів в сумі  56439567 грн., що більше плану на 7940689 грн.

Про виконання районного бюджету за I квартал 2018 року

Районний бюджет за доходами загального фонду (без урахування трансфертів) у І кварталі 2018 року виконано на 122,4 відсотка: при плані         12 758 770 грн фактично надійшло доходів в сумі 15 617 649 грн, більше на         2 858 879 грн. Крім того, в бюджет поступило офіційних трансфертів у сумі       293 641 322 грн приуточненому плані 301 462 950 грн, що складає 97,4 відсотка, а саме: базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі       13 272 600 грнпри плані 13 272 600 грн, дотацій з місцевих бюджетів - 5 493 150 грн при уточненому плані 5 493 150 грн,субвенцій з державного та місцевих бюджетів при уточненому плані 282 697 200 грн фактично надійшло в сумі 274 875 572грн (додаток 1).

Про виконання районного бюджету за 2017 рік

 

Районний бюджет по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) за 2017 рік виконано на 104,0 відсотків, при уточненому плані      92 922 446 грн, фактично  надійшло доходів в сумі 96 672 840 грн,  більше на    3 750 394 грн. Крім того, в бюджет поступило офіційних трансфертів в сумі  716 074 126 грн, при уточненому плані 717 478 214 грн, що складає 99,8 відсотка, а саме:  дотацій з державного бюджету надійшло в сумі – 65 364100 грн, при уточненому плані 65 364 100 грн, субвенцій з державного та місцевих бюджетів при уточненому плані 652 114 114 грн.  фактично надійшло  в сумі 650 710 026 грн (додаток 1).

Про виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року

Районний бюджет за доходами загального фонду (без урахування трансфертів) за 9 місяців 2017 року виконано на 117,4 відсотка: при уточненому плані 57 024 205 грн фактично надійшло доходів в сумі 66 967 435 грн, більше на 9 943 230 грн. Крім того, в бюджет поступило офіційних трансфертів у сумі       587 738 090 грн приуточненому плані 600 510 728 грн, що складає 97,9 відсотка, а саме: базової дотації надійшло в сумі 24 405 300 грн  при плані          24 405 300 грн, додаткової дотації – 24 167 800 грн при плані 24 167 800 грн, субвенцій з державного та місцевих бюджетів при уточненому плані                551 937 628 грн фактично надійшло в сумі 539 164 990 грн (додаток 1).

Інформація про виконання районного бюджету за 7 місяців 2017 року

Районний бюджет по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) виконано на 104,7 відсотків, при  плані 47544205 грн, фактично надійшло доходів в сумі  49777434 грн, більше на  2233229 грн.

Найбільшу питому вагу в бюджеті району займає податок на доходи фізичних осіб (52,4відсотків). Даного платежу надійшло у сумі 49446894 грн при плані 47330205 грн, що складає 104,5 відсотків (більше на  2116689 грн.)

Інформація про виконання районного бюджету за 6 місяці 2017 року

Районний бюджет за доходами загального фонду (без урахування трансфертів) у І півріччі 2017 року виконано на 147,3 відсотка: при плані28 686 000 грн фактично надійшло доходів в сумі 42 257 205 грн, більше на 13 571 205 грн. Крім того, в бюджет поступило офіційних трансфертів у сумі 460 252 451 грн приуточненому плані 471 775 869 грн, що складає 97,6 відсотка, а саме: базової дотації надійшло в сумі 16 270 200 грн  при плані16 270 20000 грн, додаткової дотації – 16 111 800 грн при плані 16 111 800 грн, субвенцій з державного та місцевих бюджетів при уточненому плані439 393 869 грн фактично надійшло в сумі 427 870 451 грн (додаток 1).

Інформація про виконання районного бюджету за 4 місяці 2017 року

Районний бюджет за доходами загального фонду (без урахування трансфертів) за 4 місяці 2017 року виконано на 146,9 відсотка: при плані 17 246 000 грн фактично надійшло доходів в сумі 25 330 998 грн, більше на8 084 998 грн. Крім того, в бюджет поступило офіційних трансфертів у сумі371 166 078 грн приуточненому плані 376 499 139 грн, що складає 98,6 відсотка, а саме: дотацій з державного бюджету надійшло в сумі 21 588 000 грн  при плані 21 588 000 грн, субвенцій з державного та місцевих бюджетів при уточненому плані 354 911 139 грн фактично надійшло в сумі 349 578 078 грн (додаток 1).