Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Інформація про виконання бюджету району за 11 місяців 2018 року

Бюджет району за 11 місяців 2018 року по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) виконано на 112,0 відсотків, при уточненому плані  116 701 634 грн. фактично  надійшло  коштів  в  сумі  130 681 229 грн.,  що  більше уточненого плану на 13 979 595 грн.

Інформація про виконання бюджету району за 10 місяців 2018 року

Бюджет району за  10  місяців 2018 року по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) виконано на 108,3 відсотків, при уточненому плані  107125444 грн. фактично  надійшло  коштів  в  сумі  116023223 грн.,  що  більше  плану на  8897779 грн.

 

Інформація про виконання бюджету району за 9 місяців 2018 року

Районний бюджет за доходами загального фонду (без урахування трансфертів) за 9 місяців 2018 року виконано на 112,6 відсотка: при уточненому плані 43 897 304 грн, фактично надійшло доходів в сумі 49 423 846 грн, більше на 5 526 542 грн. Крім того, в бюджет поступило офіційних трансфертів у сумі       607 967 877 грн, приуточненому плані 626 765 360 грн, що складає 97,0 відсотка, а саме: базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі       39 817 700 грн, при плані 39 817 700 грн, дотацій з місцевих бюджетів –     20 995 450 грн, при уточненому плані 20 995 450 грн,субвенцій з державного та місцевих бюджетів при уточненому плані 565 952 210 грн, фактично надійшло в сумі 547 154 727грн (додаток 1).

Найбільшу питому вагу в районному бюджеті займає податок та збір на доходи фізичних осіб (98,6 відсотка), якого за 9 місяців 2018 року надійшло в сумі 48 715 754 грн при уточненому плані 43 343 144 грн (112,4 відсотка).

 Інших платежів  надійшло:

Інформація про виконання бюджету району за сім місяців 2018 року

Бюджет району за  сім місяців 2018 року по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) виконано на  107,1 відсотків, при уточненому плані  73404649 грн. фактично надійшло  коштів в сумі  78639998 грн., що більше плану на 5235349 грн.

Про виконання районного бюджету на 1 червня 2018 року

Бюджет району за 5 місяців 2018 року по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) виконано на 116,4 відсотків, при уточненому плані 48498878 грн. фактично надійшло  коштів в сумі  56439567 грн., що більше плану на 7940689 грн.

Про виконання районного бюджету за I квартал 2018 року

Районний бюджет за доходами загального фонду (без урахування трансфертів) у І кварталі 2018 року виконано на 122,4 відсотка: при плані         12 758 770 грн фактично надійшло доходів в сумі 15 617 649 грн, більше на         2 858 879 грн. Крім того, в бюджет поступило офіційних трансфертів у сумі       293 641 322 грн приуточненому плані 301 462 950 грн, що складає 97,4 відсотка, а саме: базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі       13 272 600 грнпри плані 13 272 600 грн, дотацій з місцевих бюджетів - 5 493 150 грн при уточненому плані 5 493 150 грн,субвенцій з державного та місцевих бюджетів при уточненому плані 282 697 200 грн фактично надійшло в сумі 274 875 572грн (додаток 1).