Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Про субсидії

Соціальний захист малозабезпечених родин під час підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги забезпечується шляхом надання таким родинам державної соціальної допомоги у вигляді житлових субсидій.

За період дії житлової субсидії, яка призначалася за спрощеним порядком в нашому районі на призначення житлової субсидії скористалося 20 тис. Сімей, що становить 80 % від загальної кількості домогосподарств в районі

Попри те, що процес оформлення житлових субсидій спрощений, серед громадян все одно ходить багато чуток про те, як правильно користуватися державною допомогою.

Звернення за призначенням субсидії стало дуже простим. Необхідно заповнити і подати (або надіслати поштою) до місцевого управління соціального захисту населення (у сільській місцевості – уповноваженому сільської ради) лише два документи – заяву та декларацію про доходи і витрати. Іншу необхідну інформацію спеціалісти управління збиратимуть самі.

При призначенні субсидії розраховується обов’язкова частка платежу за комунальні послуги, яку має оплачувати домогосподарство. Обов’язкова частка плати розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від його доходів. Чим менше доходи – тим менше сплачує домогосподарство.

Різницю між вартістю послуг (в межах соціальної норми житла і нормативів використання житлово-комунальних послуг) та обов’язковим платежем компенсує держава у вигляді субсидії, яка перераховується щомісячно на рахунки громадян в організації, що надають послуги.

Отже розмір субсидії залежить не лише від доходів домогосподарства, а і від вартості житлово-комунальних послуг, які йому надаються. Тому у двох сімей з однаковими доходами розмір субсидії може бути різний, якщо є різниця в переліку житлово-комунальних послуг, якими вони користуються. І навпаки, сусіди, які живуть в однакових квартирах, можуть отримувати різну субсидію, оскільки доходи їх різні.

Варто зрозуміти, що навіть невелику субсидію отримувати вигідно. За новим порядком субсидія призначається на 12 місяців. Якщо протягом цього періоду підвищаться тарифи на комунальні послуги, розмір субсидії буде перераховано і збільшено відповідно до зростання ціни послуг без додаткового звернення громадян. При цьому частина коштів, які сплачує одержувач субсидії, залишається незмінною.

"Ще раз про житлові субсидії: запитання та відповіді"

 

 Посилення відповідальності заявника за надані відомості для призначення субсидії

Всі члени домогосподарства дають згоду на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, витрати, що необхідні для призначення житлової субсидії.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії, а саме:

 зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

 зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

виконавців житлово-комунальних послуг,

заявник зобов’язується у місячний термін повідомити орган соціального захисту населення.

Якщо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб може бути відмовлено в призначенні субсидії або припинення її надання. У такому разі заявник зобов’язується повернути надміру перераховану (виплачену) суму субсидії.

Запитання і відповіді стосовно призначення субсидій на жкп

 В минулому році працювала та отримувала пенсію, на даний час доходів крім пенсії не маю. Прошу надати роз'яснення які доходи будуть враховані при розрахунку розміру субсидії?     Згідно внесених змін до Порядку призначення субсидії (набрали чинності 21.09.2016) у разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

10) Чи змінено норми використання природного газу на опалення в порівнянні з минулим опалювальним сезоном?

 Урядом переглянуто соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг для надання пільг і субсидій. Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409" розроблена за результатами проведеного аналізу надання пільг і субсидій в минулий опалювальний період.

Відкориговано окремі соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв домогосподарствами протягом опалювального періоду 2015-2016 років. Зокрема, переглянуто норму використання природного газу для індивідуального опалення з 7 до 5,5 куб. метрів природного газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період.

За наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання на одну особу встановлюється норма в 4,4 куб. м на місяць; за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача — 7,1 куб. м на особу на місяць, за наявності газової плити та газового водонагрівача — 14 куб. м на одну особу на місяць.

  9) Чи призначається субсидія батькам-пенсіонерам, в помешканні яких зареєстровані повнолітні діти, які проживають в іншому місці? Субсидія призначається на підставі рішення комісії, яке приймається з урахуванням документу, що підтверджує тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих (довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку). За відсутності документа – на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї. 

  5) Чи існують будь які умови за яких субсидія не призначається? Субсидія не призначається у разі здійснення купівлі або оплати послуги (одноразово), протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень. Виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі рішень районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть призначати субсидії, як виняток. Рішення про призначення (непризначення) субсидії в таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. 

 

Чи має право на призначенням субсидії сім'я, до складу якої входить працездатна особа, яка не працює?     Факт не перебування в трудових відносинах не впливає на право отримання субсидії. Якщо повнолітня особа не має доходів, для розрахунку субсидії буде враховано умовний дохід в розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Якщо одна особа з числа зареєстрованих осіб у житловому приміщенні фактично проживає в іншому житловому приміщенні, то чи можуть призначити субсидію без врахування доходів цієї особи?

У разі, коли обсяг споживання води, газу, електроенергії вимірюється індивідуальними засобами обліку, субсидія розраховується, виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично в ньому проживають, на підставі рішень комісій з питань, зокрема, призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг районної адміністрації, та актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї. Під час прийняття рішень у таких випадках враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці, у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку).

Чи має право на призначення субсидії особа, яка орендує житло?

Стосовно призначення субсидії особам, які орендують житло.

Постановою доповнено норму щодо призначення за рішенням комісії субсидії особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, умовою щодо нарахування цій особі плати за житлово-комунальні послуги.

Зазначене викликано тим, що у випадках, коли за відсутності засобів обліку комунальних послуг кількість зареєстрованих у житловому приміщенні осіб відрізняється від кількості осіб, які орендують житло, ускладнюється розрахунок житлової субсидії через невідповідність вартості послуг. Таким чином, плата за послуги має нараховуватися на ту кількість осіб, які орендують житлове приміщення. При цьому не вимагається відкриття особових рахунків на сплату послуг на особу, яка орендує житло.

4. Про період врахування доходу для призначення субсидії

Виключено норму щодо можливості призначення субсидії на підставі доходів за три місяці, що передують місяцю, з якого призначається субсидія, а також щодо врахування розміру пенсії за останній місяць перед зверненням.

Відтепер субсидія розраховується на підставі доходу осіб за попередній календарний рік, а субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, яка призначається у І кварталі, – на підставі доходу за перші три квартали попереднього календарного року.

5. Стосовно обрахування доходу для призначення субсидії

Збільшено розміри доходів, які враховуються до сукупного доходу для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками единого податку, до:

  • двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, – для платників єдиного податку першої групи;
  • трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, – для платників єдиного податку другої групи,
  • чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, – для платників єдиного податку третьої групи.

     Для працездатних осіб, які не працюють (крім учнів і студентів, які проживають з батьками чи іншими членами родини; військовослужбовців строкової служби) і середньомісячний дохід яких менший прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, до сукупного доходу за кожний місяць тепер враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб

Для студентів денної форми навчання, які мають батьків, зареєстровані самі і не отримують стипендію, а також для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості І не отримують допомогу по безробіттю, у яких середньомісячний дохід менший прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Із переліку осіб, до доходу яких враховуються фактичні розміри соціальних виплат, виключено осіб, які отримують допомогу по догляду за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку. Таким чином, до сукупного доходу таких працездатних осіб враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Доповнено перелік доходів, які не враховуються до сукупного доходу при призначенні субсидії, державною соціальною допомогою на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та щомісячною адресною допомогою внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Надано право громадянам не підтверджувати довідками доходи, зазначені ними у декларації, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування, у разі неможливості надати відповідні довідки. За таких обставин заявник додає письмове пояснення довільної форми, в якому вказує причини неподання довідок та зазначає розмір таких доходів. Зазначені доходи враховуються до сукупного доходу.

6. Стосовно термінуна який призначається субсидія

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до кінця опалювального сезону, але не більше ніж на ) 2 місяців.

Оскільки згідно з Положенням опалювальний сезон закінчується 30 квітня, то субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, які будуть призначатися у травні 2016 року – квітні 2017 року (у тому числі на наступний період без звернення громадян), будуть призначені до квітня 2017 року включно.

Субсидія для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу, як і раніше, призначається на календарний рік. Постановою скасовано норму стосовно призначення субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу на наступний період без звернення громадян. У зв’язку з цим якщо субсидія на придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які отримували субсидію у 2015 році, не призначена на 2016 рік до набрання чинності Постанови, для її призначення має бути подана заява і декларація. При цьому субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з січня 2016 року.

За наявності договору найму (оренди) субсидія призначається по місяць, в якому завершується термін дії договору найму (оренди). Призначення субсидії на наступний період здійснюється на підставі заяви і декларації.

7. Про подання заяви і декларації для призначення субсидії в електронній формі

Передбачено можливість подання заяви і декларації для призначення субсидії в електронному вигляді (у тому числі з використанням електронного цифрового підпису). Отримані таким чином заяви та декларації, у яких відсутній підпис громадянина, опрацьовуються лише після їх підпису протягом місяця. Якщо заявник не підписав заяву і декларацію в зазначений строк, мають бути подані нові заява і декларація.

8. Щодо повернення залишків невикористаних сум субсидій

     Постановою передбачено повернення до державного бюджету після закінчення опалювального сезону виробниками/виконавцями послуг сум невикористаних субсидій на оплату опалення. Зазначене здійснюється на підставі акта звіряння, складеного виробником/виконавцем послуг із структурним підрозділом з питань соціального захисту населення. При цьому не повертається частина невикористаної суми субсидії в еквіваленті вартості 100 куб. метрів природного газу або в еквіваленті 150 кВт/год електричної енергії (у разі використання даних джерел енергії для індивідуального опалення), яка зараховується виробником/виконавцем послуги як оплата послуги, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства. на наступні розрахункові періоди.

Таким чином, виробники/виконавці послуг мають визначити суму залишків невикористаних сум субсидій на оплату опалення на рахунках отримувачів субсидії (за виключенням еквіваленту вартості 100 куб. метрів природного газу або 150 кВт/год електричної енергії, якщо вони використовуються на опалення, за цінами і тарифами станом на 01.05.2016) і скласти акт звіряння з органом соціального захисту населення на загальну суму залишків, яка повертається до бюджету.

9. Щодо сплати за послуги отримувачами субсидії

Відповідно до Постанови громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов’язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. У разі несплати відповідної вартості надання субсидії припиняється за поданням надавачів послуг.

Таким чином, надавачами послуг контролюється сплата не лише обов’язкової частки плати, а й усього обсягу спожитих послуг, і у разі наявності засобів обліку та споживання комунальних послуг в обсягах, менших від соціальних нормативів, отримувачем може сплачуватися не у повному обсязі обов’язкову частку плати.

Прописали новонароджену дитину в квартирі Підкажіть будь ласка подальші дії

Відповідь:

У разі зміни у складі зареєстрованих у квартирі осіб, ви маєте протягом місяця повідомити про це орган соціального захисту, який призначав субсидію.

Після отримання такого повідомлення управління соціального захисту має сформувати запити з метою отримання уточненої інформації про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, забезпеченість комунальними послугами і виконати перерахунок субсидії у межах установленого терміну її призначення. При цьому буде враховано збільшення складу сім'ї і відповідно збільшені соціальні норми користування житлово-комунальними послугами для сім'ї.

Також Ви можете подати нову заяву і декларацію. На підставі цих даних орган соціального захисту призначить Вам субсидію на новий термін (12 місяців), з урахуванням збільшення складу сім'ї і на збільшені соціальні норми користування житлово-комунальними послугами. Але при цьому будуть враховані нові дані про доходи членів домогосподарства.

Відповідно до Постанови №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» від 21.10.1995 р., субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення і розраховується: на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня; на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня. Для діючих одержувачів субсидії буде застосований автоматичний перерахунок на опалювальний період з жовтня 2016 року. Додатково інформуємо: одержувачам субсидії, термін дії якої закінчується, після закінчення періоду дії субсидії, управління праці та соціального захисту населення самостійно здійснює розрахунок субсидії на наступний період без звернення громадян. Кабінетом Міністрів України прийняті постанови №317 та №319 від 27 квітня 2016 року, які передбачають внесення змін до порядку надання житлових субсидій, а саме: Умови призначення субсидії за наявності пільг:

  • у разі призначення субсидії, пільги з оплати житлово-комунальних послуг та на придбання скрапленого газу і твердого палива у період її отримання не нараховуються, відомості про таких осіб подаються підприємствам-виробникам житлово-комунальних послуг, а також відповідна інформація вноситься до єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків;
  • одержувачі субсидії, які претендують на відновлення пільг, звертаються до управління соціального захисту із заявою про припинення надання субсидії та відповідно поновлення пільг.

Зміни до порядку обчислення сукупного доходу:

  • сукупний дохід розраховується виключно за попередній календарний рік;
  • для фізичних осіб-підприємців — система оподаткування та група платника єдиного податку визначається на початок місяця, з якого призначається субсидія;
  • для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, незалежно від отриманих (не отриманих) доходів за кожний місяць, враховуються дохід на рівні: для платників єдиного податку І групи — 2 прожиткові мінімуми для працездатних осіб; для платників єдиного податку ІІ групи — 3 прожиткові мінімуми для працездатних осіб; для платників єдиного податку ІІІ групи — 4 прожиткові мінімуми для працездатних осіб;
  • для працездатних осіб, середньомісячний дохід яких менший від прожиткового мінімуму, у розрахунок субсидії за кожний місяць включається дохід на рівні 2-х прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

Щодо щомісячної оплати послуг одержувачами субсидії:

  • громадяни повинні щомісячно сплачувати вартість фактично використаної послуги з урахуванням розміру субсидії. Надання субсидії припиняється, якщо громадянин не сплачує вартість фактично використаної послуги з урахуванням розміру субсидії.