Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Про роботу лікувально-профілактичних закладів Тисменицького району в 2016 році

           Впродовж 2016 року проводились заходи на розв'язання основних проблем в галузі охорони здоров'я району, на виконання регіональних цільових програм, збереження та зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів, удосконалення форм надання медичної допомоги та лікувально-діагностичного процесу. Вживались заходи, спрямовані на удосконалення первинної медико-санітарної допомоги, подальший розвиток сімейної медицини.

 

В районі функціонує 47 лікувально-профілактичних закладів, в тому числі на первинному рівні:

9 сільських лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини і 35 ФАПів.

 

 вторинному:

 

Лисецька ЦРЛ з профільним стаціонаром на 170 ліжок та поліклінічним відділенням на 245 відвідувань за зміну.

 

Тисменицька МЛ з стаціонаром на 110 ліжок та поліклінічним відділенням на 272 відвідування за зміну.

 

Єзупільська МЛ – 30 ліжок стаціонарної допомоги і поліклініка на 52 відвідування за зміну.

 

     

 

Демографічна ситуація

 

За  2016 р. всього в районі народилося 785 дітей (зменшення на 14,9%)  проти 923 за 2015 рік, в тому числі в Лисецькому пологовому відділенні – 273  дитини (зменшення на 10,8%) проти 306 за  2015 рік.  Всього померло 1079 чол. (зменшення на 0,9%)  проти 1089 за  2015  рік.

 

Показники природного руху населення наведені в таблиці:

        Таблиця №1

Роки

Народжуваність

(‰)

Загальна смертність

(‰)

Природний приріст

(‰)

Смертність немовлят (‰)

2016 р.

9,5

11,7

3,5

7,6

 2015 р.

11,1

13,1

-2,0

5,4

 

 

Найбільші природні втрати по наступних дільницях:

- Стриганецькій (-9,5‰)

- Павлівській (–8,7‰)

- Єзупільській  (–5,9‰)

- Ганусівській (-5,5‰).

 

Позитивний природний приріст зареєстрований по Загвіздянська дільниці – (+0,2),   Лисецькій – (+3,4).

         За  2016 рік в районі померло  6 дітей в віці до 1-го року проти 5 за період 2015 рік.  Відповідний показник дитячої смертності  – 7,6‰ проти 5,4‰   ( 2015 р.).

 

Структура загальної смертності

Таблиця №2

№ п/п

Нозологія

2016 р.

 (%)

 2015 р.

(%)

1

Серцево – судинні захворювання

71,6

68,6

2

Онкологічні захворювання

15,4

13,8

3

Травми, нещасні випадки, отруєння

4,3

5,2

4

Захворювання органів травлення

2,8

2,4

5

Захворювання органів дихання

1,7

2,3

6

Стареча астенія

2,7

4,7

7

Інфекційні захворювання

0,7

1,5

8

Інші захворювання

0,9

1,5

      

          Як видно з таблиці, в структурі загальної смертності І-ше місце займають випадки смерті від серцево-судинних захворювань – 71,6%,  ІІ місце – злоякісні новоутворення –15,4%, ІІІ місце займають випадки смерті від травм, нещасних випадків, отруєння – 4,3%. 

 Сумарно за наведеними класами хвороб  питома вага випадків смерті  в загальній структурі становить 91,3%. Показник питомої ваги  випадків смерті від  інших хвороб  незначний і становить  8,7%.   

          За аналізом табличних показників, констатуємо, що  в районі за більшістю класів і окремих хвороб має місце коливання показників в структурі загальної смертності в порівнянні з 2015 роком. Зокрема в розрізі «Серцево-судинні захворювання» зареєстровано незначне  збільшення показника на 4,2%. Серед ЛПЗ району відповідний показник є вищим за с/районний – 71,6% по:

 

-   Чорнолізькій дільниці – 79,6%

-   Ямницькій дільниці – 80,4%

-   Павлівській дільниці – 76,9%

 

 

       По району збільшився показник питомої ваги випадків смерті від онкологічних захворювань з 13,8% до 15,4% у 2016 році. Високий відповідний показник зареєстровано по Черніївській дільниці – 22,1% проти с/районного – 15,4%, а також по Єзупільській – 19,1%, Лисецькій – 18,6% дільницях. 

       Показник питомої вага випадків смерті від  інфекційних захворювань  в структурі загальної смертності збільшився з 2,4% до 2,8%(на 14,3%) у 2016 році. В розрізі ЛПЗ відповідний показник є високим по:

 

-   Ганусівській дільниці – 7,9%

-   Старолисецькій дільниці – 4,2%

-   Тисменицькій дільниці – 4,6%.

 

 

 

В працездатному віці померло 185 осіб, що на 14,3% менше(31 особа) проти 2015 року.    Структура смертності в працездатному віці наведена в таблиці:

        Таблиця №3

п/п

Нозологія

2016 р.

(%)

 2015р.

(%)

1

Серцево – судинні захворювання

37,3

31,5

2

Онкологічні захворювання

25,9

26,9

3

Травми, нещасні випадки, отруєння

18,4

18,5

4

Захворювання органів травлення

9,2

7,0

5

Інфекційні захворювання

3,3

7,0

6

Захворювання органів дихання

6,0

2,3

7

Інші захворювання

-

7,0

           

Відповідно показник питомої ваги смертності  населення працездатного віку в динаміці зменшився  з 19,9% до 17,2% у 2016 році від усіх зареєстрованих випадків смерті в районі.

        

Показник питомої ваги померлих в працездатному віці від усіх зареєстрованих випадків серед ЛПЗ району є вищий за с/районний (17,2%) по дільницях:

 

-         Черніївській – 23,9%

-         Старолисецькій – 31,3%

-         Єзупільській – 19,1%

-         Лисецькій - 21,6%

 

В структурі смертності населення працездатного віку перші три місця посідають: хвороби системи кровообігу – 37,3%, онкологічні  захворювання – 25,9%  та   травми, нещасні випадки та отруєння – 18,4%. Сумарно ці класи хвороб складають – 81,6% випадків смерті в працездатному віці.    

 

 

 

 

Амбулаторно – поліклінічна допомога.

Динаміка відвідувань до лікарів

(включаючи стоматологів)

                                                                                                                                                                   Таблиця №4

 

 

Дільниця

2016р.

 2015р.

К-ть відвідувань

На 1-го жителя

К-ть відвідувань

На 1-го жителя

Лисецька

208974

12,3

219544

10,9

Тисменицька

236752

10,6

231078

10,3

Єзупільська

49379

8,1

48640

8,0

Ганусівська

14416

4,8

13822

4,6

Павлівська

22100

6,3

20264

5,7

Підлузька

38735

6,6

38093

6,5

Стриганецька

21318

6,7

19895

6,3

Черніївська

72929

8,1

71450

7,9

Чорнолізька

27067

6,3

27004

6,3

Ямницька

52240

7,3

52035

7,3

Старолисецька

35333

8,8

29703

7,4

Загвіздянська

13733

3,6

12320

3,3

По району

795942

9,6

783848

9,6

Область

 

 

 

 

                  Загальний показник кількості відвідувань до лікарів в амбулаторно-поліклінічних закладах  району в динаміці (2015р. - 2016р.) суттєво не змінився, позитивна динаміка збережена і в розрізі більшості лікувальних закладів. Показник відвідувань до лікарів в амбулаторно-поліклінічних закладах на 1-го жителя району не змінився - 9,6 (2016р.). З різних причин аналогічний показник є нижчим за с/районний (9,6) по:

-         Ганусівській дільниці – 4,8

-         Павлівській дільниці – 6,3

-         Чорнолізькій дільниці – 6,3

-         Загвіздянській  дільниці – 3,6

                             

                       Кількість відвідувань лікарями хворих вдома

Таблиця №5

 

Дільниця

 2016р.

                         2015р.

К-сть відвідувань

На 100  жителів

К-сть відвідувань

На 100 жителів

Лисецька

14254

131,6

15765

144,9

Тисменицька

24520

110,3

23310

103,9

Єзупільська

4496

74,0

3804

62,6

Ганусівська

2820

3,7

2826

93,9

Павлівська

4906

138,7

4508

127,5

Підлузька

5722

98,0

5576

95,5

Стриганецька

4867

154,6

3987

126,6

Черніївська

14962

166,0

14292

158,6

Чорнолізька

5310

123,6

5310

123,6

Ямницька

6313

90,7

6500

90,4

Старолисецька

4168

104,2

5936

148,3

Загвіздянська

2416

63,9

2450

66,1

По району

95008

114,6

94292

113,5

 

Показник відвідувань на 100 жителів в динаміці збільшився на 1,0%. В розрізі ЛПЗ відповідний показник  не відповідає с/районному (114,6) по дільницях:

-         Ямницькій  – 90,7

-         Загвіздянській – 63,9

-         Єзупільській – 74,0

 

За 2015 рік в районі  лікувально-профілактичними закладами  були виконані планові завдання щодо заготівлі донорської  крові. Не збереглась відповідна тенденція  у 2016 році -  відсоток виконання плану – 80,0% проти 100,2% (2015р.).  На фоні с/районного показника (80,0%), недостатньо  проводилась робота в цьому плані  в Чорнолізькій ЛА ЗПСМ – 0%, Тисменицькій МЛ – 73,6%, Черніївській ЛА ЗПСМ  – 68,5%, Ямницькій ЛА ЗПСМ -    63,5% .

 

             В динаміці незначно  збільшилась  кількість проведених операцій    в амбулаторно – поліклінічних умовах на 3,2% і відповідно  збільшився показник оперативних  втручань на 10 тис. населення району з 763,0 до 789,5 (2016р.) проти с/обласного – 785,8 (2015р.).

 

 

             Показник первинної  інвалідності   на 10 тис. дорослого населення   в динаміці не змінився і становить  45,1 на 10 тис. дорослого населення проти аналогічного с/обласного – 44,0 (2015р.), а серед населення працездатного віку щодо інвалідності спостерігається збільшення показника з 55,3 на 10 тис. відповідного населення до 57,7 (2016р.) проти с/обласного – 52,6 (2015р.).  Значна позитивна тенденція зареєстрована щодо показника   первинної  інвалідності  дітей  до 18-ти років: зменшення  показника   з 31,4 на 10 тис. відповідного населення до 22,3

( 2016р.) проти відповідного с/обласного – 22,7 (2015р.).

 

 

 

Ліжковий фонд денних стаціонарів

становить 148 ліжок, показник забезпеченості

ліжками на 10 тис. нас. району(17,8)

при с/обласному – 16,6 (2014р.)

 

 

У 11-ти лікувально-профілактичних закладах функціонують ліжка денного стаціонару (128 ліжок) та 20 ліжок на базі Тисменицького ПТД, на яких сумарно за  2016р. було проліковано  7382  хворих проти 7345   у 2015р.  Відповідно незначно  збільшився показник пролікованих хворих на 1 ліжко з 49,6 (2015р.) до 49,9 (2016р.) проти відповідного с/обласного – 48,2 (2015р.).  

В динаміці більш детальний аналіз показників роботи ліжок денних стаціонарів наведено в таблиці:

 

Робота денного стаціонару

Таблиця №6

Дільниця

Кількість

ліжок

Проліковано хворих

 

2015 р.

2016 р.


Абс. число

Показник

на 1 ліжко

Абс. число

Показник

на 1 ліжко


2015р.

2016р.


Лисецька

26

26

1343

51,7

1347

51,8

 

Тисменицька

30

30

1496

49,9

1485

49,5

 

Єзупільська

14

14

685

48,9

686

49,0

 

Ганусівська

6

6

381

63,5

385

64,1

 

Павлівська

4

4

352

88,0

265

66,2

 

Підлузька

8

8

560

70,0

558

69,7

 

Стриганецька

8

8

387

48,4

398

49,7

 

Черніївська

12

12

792

66,0

803

66,9

 

Чорнолізька

8

8

525

65,6

526

65,7

 

Ямницька

8

8

520

65,0

529

66,1

 

Старолисецька

4

4

314

78,5

318

79,5

 

Загвіздянська

 

 

 

 

-

 

 

ТПТД

20

20

 

 

82

 

 

По району

148

148

7345

49,6

7382

49,9

 

Область

 

 

 

 

 

 

 

           

-         Як видно з наведених показників в таблиці, з незначним неповним навантаженням   працювали  ліжка денного перебування в Стриганецькій ЛА ЗПСМ – 49,7,       в   Єзупільській МЛ  - 49,0, в порівнянні з с/районним – 49,9 (2016р.).

 

 

В умовах профільних стаціонарів за 2016р. всього проведено 1362 оперативних втручань, що на 7,8% менше  в порівнянні з 2015р., в тому числі по Лисецькій ЦРЛ менше оперативних втручань на 15,0%. Показник проведених операцій в стаціонарі на 10 тис. населення зменшився з 177,9 (2015р.) до 164,2 за 2016р. проти с/обласного – 500,6(2015р.). Показник післяопераційної летальності коливається від 0,28 (2015р.) до 0,15  у   2016р. проти відповідного с/обласного – 0,38 (2015р.).

 

 

За  2016р.  здійснено  73 бригадні виїзди районних спеціалістів  в ЛПЗ первинного рівня проти  65 (2015р.). Спеціалістами проконсультовано при виїздах –  4891 хворий проти  4910 хворих  за 2015рік. Відповідно на 4,1%  зменшилось число хворих направлених  для дообстеження  і лікування  на вторинному рівні.          

 

 

Кількістьвсього зареєстрованих випадків захворювань в ЛПЗ району зменшилась на 1,3% проти 2015р., в т.ч. на 0,1% менше захворювань зареєстрованих вперше в житті. Більш детально в таблиці:

Динаміка рівнів загальної та первинної захворюваності всього населення району за

2015-2016  рр. в розрізі ЛПЗ

 

       Таблиця №7

 

ЛПЗ

Показники захворюваності на 1000 населення

Загальна захворюваність

Первинна захворюваність

2015 р.

 

2016 р.

 

2015 р.

 

2016 р.

 

Лисецька

1843,0

1792,1

985,5

951,7

Тисменицька

1957,6

1993,6

979,5

1068,3

Єзупільська

1660,3

1776,3

790,8

777,8

Ганусівська

1908,2

1897,6

977,1

929,1

Павлівська

1863,7

1807,6

938,9

913,4

Підлузька

2000,1

1989,7

1027,3

1037,3

Стриганецька

1754,1

1782,7

911,4

878,9

Черніївська

1655,9

1678,0

780,5

767,5

Чорнолізька

1695,8

1745,2

982,8

938,7

Ямницька

1683,5

1697,8

881,4

866,4

Старолисецька

1249,4

1251,9

465,1

452,9

Загвіздянська

1192,9

1231,3

259,4

423,4

По району

1772,3

1751,8

853,4

854,5

           

Як видно з наведених в таблиці, коливання районних показників  первинної та загальної захворюваності незначне. Рівень первинної захворюваності в 2016 році – 854,5 проти с/обласного - 860,9 (2015р.), а показник загальної захворюваності на 100 тис. всього населення району – 1751,8 проти відповідного с/обласного- 1919,3 (2015р.).

 

В розрізі ЛПЗ району показник загальної захворюваності є меншим за с/районний (1751,8) за  2016р.  по дільницях:

 

-         Старолисецькій – 1251,9

-         Загвіздянській – 1231,3

 

         Показник первинної захворюваності по району на 1000 всього населення району суттєво не змінився.

 

 В розрізі ЛПЗ показник первинної захворюваності є меншим за с/районний – 854,5 (2016р.) по дільницях:

 

- Загвіздянській – 423,4

- Старолисецькій – 452,9

- Черніївській – 767,5

- Єзупільській – 777,8

 

 

Динаміка показників питомої ваги основних класів захворювань у структурі первинної захворюваності

всього населення району ( 2014  – 2015 рр.)

        Таблиця №8

Класи хвороб

Район

  2015 р.

 

                       2016 р.

 

абс. число

(випадків)

питома вага, %

абс. число

(випадків)

питома вага, %

Всі хвороби, з них:

70908

-

70861

-

Хвороби органів дихання

36797

51,9

37308

52,7

Хвороби системи кровообігу

4890

6,9

4592

6,5

Хвороби сечостатевої системи

3967

5,6

3862

5,5

Хвороби  шкіри і підшкірної клітковини

5907

8,3

6336

8,9

Хвороби нервової системи

1989

2,8

2360

3,3

Інші

17358

24,5

16403

23,2

 

Як видно з табличних даних, в структурі первинної захворюваності населення району  за  2016 рік  перші три рангові місця займають:

-         І –  хвороби органів дихання – 52,7%

 

-         ІІ – Хвороби  шкіри і підшкірної клітковини – 8,9%

 

-         ІІІ - хвороби системи кровообігу  – 6,5%.

 

Питома вага інших хвороб в структурі первинної захворюваності населення району незначна і становить 23,2% за  2016р.

 

 

 

За класом  «Хвороби системи кровообігу»  за  2016 р.  зареєстровано всього 41857  випадків захворювань, з них первинних- 4462. Відповідно поширеність хвороб системи кровообігу по району за 2016 рік на 100 тис. дорослого населення становить 62913,5 проти  с/обласного – 65390,5 (2015рік), а показник первинної захворюваності за відповідним класом (Хвороби системи кровообігу) – 6717,9 проти с/обласного – 7567,8 (2015рік). Всього випадків  гіпертонічної хвороби (всі форми) у 2016 році  зареєстровано  – 20781, що на 100тис. дорослого населення становить 31287,3, проти с/обласного- 31942,8 (2015 р.) ; первинних випадків захворювань на гіпертонічну хворобу – 1364 і відповідно показник на 100тис. дорослого населення складає 2053,6 проти с/обласного- 2776,1 (2015р.).

По району в розрізі нозологічних форм (гострий інфаркт міокарду) – показник захворюваності 100 тис. дорослого населення незначно  зменшився з 121,7 (81 випадок) до 100,8 (67 випадків) у 2016 році.

 

 Високі показникизахворюваності на гострий інфаркт міокарду в розрахунку на  100 тис. дорослого населення, в порівнянні з с/районним – 100,8, зареєстровані    в розрізі лікувальних закладів  по:

-         Лисецькій дільниці – 216,3(18 випадків)

-         Павлівській дільниці – 170,5 (5 випадків)

-         Єзупільській дільниці – 138,8 (7 випадків)

-         Черніїівській дільниці – 111,2 (8 випадків).

 

Померло осіб в 2016 році від хвороб за класом «Хвороби системи кровообігу»  –  788  (73,3% від усіх випадків), з них – 12,1%   - особи працездатного віку.

 

Захворюваність на туберкульоз

В районі за  2016 рік зареєстровано 52  вперше виявлених випадки захворювань на туберкульоз і показник первинної захворюваності на 100 тис.населення становить  61,5 проти відповідного с/обласного – 61,2 та с/українського – 55,9 у  2015р.  Кількість зареєстрованих випадків захворювань туберкульозом легень збільшилась на 10,4% (5 випадків), що привело до збільшення показника захворюваності на туберкульоз легень на 100тис населення району з 51,7 до 57,9 у 2016 році проти с/обласного – 55,2 (2015рік). Більш детально в таблиці:

 

        Таблиця №9

 

Дільниця

К-сть вперше виявлених

випадків

Первинна захворюваність на 100 тис. нас.

К-сть

деструктивних

форм

Показник захворюваності деструктивними

формами на

100 тис.

2015 р.

2016 р.

2015 р.

2016 р.

2015 р.

2016 р.

2015 р.

2016 р.

Лисецька

10

3

68,6

27,7

2

1

13,7

9,2

Тисменицька

17

17

75,8

72,0

3

5

13,4

22,5

Єзупільська

1

5

16,5

82,3

1

-

16,5

-

Ганусівська

 

-

 

-

 

-

 

-

Павлівська

2

3

56,6

84,9

 

1

 

28,3

Підлузька

7

4

119,9

68,5

1

1

17,1

17,1

Стриганецька

3

1

95,3

31,8

 

-

 

-

Черніївська

4

3

44,4

33,3

2

1

22,2

11,1

Чорнолізька

6

4

139,8

93,2

 

2

 

46,6

Ямницька

1

4

13,9

55,7

1

1

13,9

13,9

Старолисецька

1

6

25,0

150,0

 

4

 

100,0

Загвіздянська

 

2

 

52,9

 

1

 

26,5

По району

52

52

62,6

61,5

10

17

12,0

20,5

 

            Як видно, з наведених в таблиці показників, рівень первинної захворюваності (всі форми) на 100 тис. населення збільшився по дільницях:

-         Єзупільській  –  з 16,5 до 82,3за  2016р. (4 випадки)

-         Старолисецькій – з 25,0 до 150,0за  2016р. (5 випадків)

-         Ямницькій – з 13,9 до 55,7за  2016р. (3 випадки)

-         Павлівській- з 56,6 до 84,9 за 2016 рік (1 випадок)

 

                 Високі рівні первинної захворюваності туберкульозом легень

(2016р.) за с/районний  (57,9)на 100 тис. населення,

зареєстровані по дільницях:

 

-         Старолисецькій  – 150,0 (6 випадків)

-         Чорнолізькій – 93,2 (4 випадки)

-         Павлівській- 84,9 (3 випадки)

 

 

За аналізом наведених в таблиці   показників, констатуємо, що   в   динаміці (2015р. –2016р.) по району спостерігається значне збільшення показника захворюваності деструктивними формами на 100 тис. нас. з 12,0 (2015р.) до 20,5  (17 випадків) у  2016 році проти с/обласного – 14,9 (2015р).

 

В розрізі лікувально-профілактичних закладів району показник захворюваності деструктивними формами туберкульозу на 100 тис. населення є вищим за с/районний (20,5) по дільницях:

-         Павлівській – 28,3 (1 випадок)

-         Старолисецькій  – 100,0 (4 випадки)

-         Чорнолізькій  -   46,6 (2 випадки)

 

 

За 2016 рік показник охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому відділенні Лисецької ЦРЛ за 2016рік – 20,8% (56 дітей).  

 

В клініко-діагностичних лабораторіях загальної мережі з метою виявлення туберкульозу методом мікроскопії мазка у 2016 році обстежено 401 хворих, що на 10,7% менше проти   2015 року, відповідно проведено на 20,0% менше мікроскопій (478) у 2016 році, з них 15 позитивних (3,1%) при нормативному – 10,0%.  

Методом профілактичної   флюорографії  у 2016 році  оглянуто 36682 осіб дорослого і підліткового  населення,  що становить  на 1000  відповідного населення – 569,7 проти 570,5 у 2015 році. Показник рентгенологічних  досліджень на 1000 населення в динаміці  зменшився  з  230,1  до  222,0 у 2016 році. 

 

Станом   на  1 січня  2017 року  на диспансерному     обліку   в районі   знаходиться 64 ВІЛ – інфікованих,   з них - 59 дорослих та 5 дітей.  Вперше  взято   на облік  у 2016 році  14 ВІЛ-інфікованих.    На ВІЛ  інфекцію   за 2016 рік   обстежено - 2018 осіб.     

На базі поліклінічного відділення  Лисецької  центральної  районної  лікарні  та Тисменицької    міської  лікарні   функціонує    кабінети «Довіра», де   проводиться   анонімне   до- та  післятестове  консультування.   У 2016 році   проведено    консультування   452   особам, з них з групи ризику – 157.

Обстеження   вагітним проводяться  у жіночій  консультації, тестування осіб  на наявність    ВІЛ-інфекції   здійснюється за отриманням   поінформованої згоди, добровільно  і безкоштовно, при  цьому   надається  попередня та    наступна   консультативна допомога.  Лікувально  - профілактичні   заклади району  забезпечені тест – системами  (використано 3270 грн.) для добровільного обстеження вагітних  на ВІЛ – інфекцію.   Педіатрами   та сімейними лікарями   району   систематично   здійснюється патронаж  ВІЛ – інфікованих   дітей для   спостереження  за їх станом   здоров'я,  визначення  необхідності призначення безкоштовного лікування.    

З метою забезпечення первинної профілактики алкоголізму, наркоманії, поширення ВІЛ інфекції серед учнівської молоді районним центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у рамках спеціалізованого формування «Мобільний консультативний пункт» здійснюється первинна профілактика щодо протидії негативним явищам в молодіжному середовищі. Забезпечено соціально-рекламну діяльність з питань протидії алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії,  ВІЛ інфекції/СНІДу. Зокрема, розповсюджено 130 плакатів, 160 буклетів.  

 

 

                                          Онкологічна допомога

 

Всього за 2016р. вперше виявлено259 випадків (на 1 випадок  більше) проти 2015 року і відповідно показник первинної захворюваності на 100 тис. всього населення незначно  збільшився з 311,1 до 312,6 у 2016р. проти с/обласного показника -283,0 (2016р.). Високі показники первинної захворюваності на 100 тис. населення зареєстровані по:

 

-         Тисменицькій дільниці- 341,9 (76 випадків)

-         Черніївській  дільниці – 310,8 (28 випадків)

-         Павлівській дільниці – 311,2 (11 випадків)

-         Ямницькій дільниці- 473,3 (34 випадки)

 

        Показник виявлених випадків онкологічної патології в ІVст. По району зменшився з 25,8% (2015р.)  до 20,7% у 2016 році проти відповідного с/обласного – 20,9% (2016р.).

 

 

Кількість вперше виявлених випадків візуальної локалізації по району збільшилась з 84 до 90 випадків в 2016 році відповідно  збільшився  показник виявлених випадків в ІІІ – ІV ст.. з 17,7%(2015р.) до 28,9  в 2016 році. В розрізі дільниць наведені показники мають тенденцію:

 

                              

 

 

                  Стан діагностики візуальних локалізацій раку за 2016рік.

 Таблиця №10

п/п

ЛПЗ району

Виявлено всього

в т.ч.в ІІІ-ІV ст.

%занедбаності

1.

Лисецька

13

6

46,2

2.

Тисменицька

29

10

34,5

3.

Єзупільська

6

1

16,7

4.

Ганусівська

2

-

-

5.

Павлівська

5

1

20,0

6.

Підлузька

3

1

33,3

7.

Стриганецька

2

2

100,0

8.

Черніївська

8

1

12,5

9.

Чорнолізька

4

1

25,0

10.

Ямницька

11

1

9,1

11.

Старолисецька

4

2

50,0

12.

Загвіздянська

3

-

-

13.

По району

90

26

28,9

14.

Область

 

 

 

 

Як видно з табличних даних, високі показникизанедбаності візуальних форм раку, в порівнянні з с/районним- 28,9%, зареєстровано по:

-         Стриганецькій дільниці – 100,0%;

-         Старолисецькій дільниці- 50,0%

-         Лисецькій дільниці – 46,2 %

-         Тисменицькій дільниці- 34,5 %

-         Підлузькій дільниці – 33,3%.

 

         Окремі показники діяльності параклінічної служби району

     Таблиця №11

Показники

Район

Область

2015 р.

 

2016 р.

 

2016р.

 

 .

 

Флюорографічні обстеження

Показник на 1000 дорослого і підліткового населення

570,5

569,7

 

 

Рентгенологічні обстеження

Показник на 1 тис. населення

230,1

222,0

 

 

УЗ-дослідження

Показник на 1000 нас.

599,3

595,4

 

 

Функціональна діагностика

Показник на 1000 населення

992,5

1008,1

 

 

Ендоскопічні дослідження

Показник на 1000 населення

38,2

40,5

 

 

Лабораторні дослідження

Показник на 100 жителів

1325,5

1358,0

 

 

 

 

Зареєстрована незначна  негативна динаміка щодо показника флюорографічного обстеження дорослого і підліткового населення на 1000 відповідного віку зменшення  з 570,5 до 569,7 в 2016р.  

 

Незначна негативна  динаміка зареєстрована щодо показника рентгенологічних, УЗ-досліджень  та позитивна динаміка відносно ендоскопічних досліджень по району на 1000 населення. 

Тенденція показників діяльності лабораторій лікувально-профілактичних закладів району майже незмінна і відповідає с/обласній.   

       Кількість позабюджетних коштів по району  в розрахунку на 1-го жителя    становить – 7,26 грн., витрати бюджетних коштів в розрахунку на 1  жителя   - 636,2 проти с/обласного- 777,49 грн. (2015р.) витрати на медикаменти на 1 ліжко/день збільшились з 22,39 грн.(2015р.) до 29,8 грн., (2016р.) проти  відповідного с/обласного показника – 19,59 грн., на харчування – 12,6 грн.  (2016р.) проти с/обласного- 6,54 грн. (2015р.).

                       

        Придбано для Лисецької ЦРЛ систему моніторингу ЕКГ і А/Т «Кардіосенс»- 99тис.750грн. (за спецкошти ),  проведено поточний ремонт маніпуляційного кабінету хірургічного кабінету ЦРЛ – 4 тис.200 грн. і  поточний ремонт дитячого відділення ЦРЛ – 5 тис.грн. та поточний ремонт неврологічного відділення Лисецької ЦРЛ – 33тис.900грн. (медична субвенція).

       Всього на покращення матеріально-технічної бази  медичних закладів первинного рівня (лікарські амбулаторії, ФАПи) в  2016 році використано 145,0 тис.грн., з них з місцевого бюджету – 105,0 тис. грн. і 40,0 тис. грн. (медична субвенція), в тому числі   за кошти місцевого бюджету:  поточний ремонт приміщення   ФАПу с. Братківці – 40,0 тис.грн. (медична субвенція) і 30,0 тис.грн. виділено з місцевого бюджету. Для Ямницької ЛА ЗПСМ  з місцевого бюджету використано 20,0 тис. грн., в тому числі на придбання твердого інвентаря – 10,0 тис. грн., ремонт санітарного транспорту- 3,0 тис. грн., придбання медикаментів – 7,0 тис. грн. ФАП с.Чукалівка дооснащено виробами медичного призначення на суму 6 тис.500 грн. і медичним інструментарієм – 23 тис.500 грн. Проведено заміну вікон на ФАПі с. Козино на суму 25,0 тис.грн. (місцевий бюджет).

Для Лисецької ЦРЛ придбано монітор пацієнта «Біомед» вартістю 131тис.760грн., та хірургічний троакар на суму – 13 тис.674грн. Проведенопоточний ремонт неврологічного відділення Лисецької ЦРЛ  на суму 33,9тис.грн.

      Для Тисменицької МЛ закуплено набір комп′ютерної техніки на суму

20,0 тис.грн. та фотометр (20,4 тис.грн.) для клініко-діагностичної лабораторії та центрифугу лабораторну – 26тис. 840грн., апарат штучної вентиляції легень вартістю 199тис.900грн. Проведено ремонт рентгено-діагностичного комплексу Тисменицької МЛ на суму 1278000,00 грн.

                                             

Інформаційно-аналітичний відділ