Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Звіт про роботу архівного відділу за 2016 рік


 

Робота архівного відділу Тисменицької районної державної адміністрації протягом року була спрямована на виконання Законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України, наказів Державної архівної служби України, рішень колегій Державного архіву області та розпоряджень голови  районної державної адміністрації.

Працівники відділу брали участь в засіданні колегій Державного архіву, колегій районної державної адміністрації, а також участь у нарадах з головами сільських, селищних та міських рад.

Архівним відділом було проведено 1 тематичну та 1 комплексну перевірки з питань ведення діловодства та архівної справи в органах місцевого самоврядування.

Працівниками відділу було створено належні умови для забезпечення збереженості та державного обліку документів Національного архівного фонду, проведено ряд заходів щодо поліпшення умов зберігання документів, оптимального розміщення їх в архівосховищі, контролю за наявністю та фізичним станом документів.

В архівному відділі станом на 29.11.2016 року налічується 263 фондів (20232од. зб.). В архівосховищах вони розміщені тематично: органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, сільськогосподарські підприємства та інші установи і підприємства, що ліквідовуються.

За звітний період було утворено 6 нових фондів з документів ліквідованих підприємств.

На державне зберігання надійшло 133 одиниці зберігання з кадрових питань (особового складу) та при плані 250 прийнято 467 одиниці управлінської документації.

На виконання листа Укрдержархіву від 15.03.2016 № 01.3/776  та частини 4 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» проведено ревізію носіїв архівної інформації репресивних органів. В зв’язку з цим внесено зміни до програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду та Плану заходів на 2015-2019 роки і включено до них перевірку фонду №76 «Прокуратура Тисменицького району» в кількості 89 од. зб. Відповідно проведено перевірку наявності і стану 767 справ у дев’яти фондах ІІІ категорії.

Постійно проводиться робота з установами та організаціями району по впорядкуванню документів та передачі їх на постійне зберігання до архіву, особливо тих, що знаходяться в архівних підрозділах установ понад встановлені строки. Надаються консультації з питань архівної справи всім установам і організаціям району незалежно від форм власності.

У 2016 році проведена робота щодо надання методичних рекомендацій та консультацій по впорядкуванню документів з чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року.

Погоджено на ЕПК держархіву області 7 номенклатур справ, 2 положення про експертну комісію, 2 положення про архівний підрозділ, 247 од. зб. з кадрових питань (особового складу), схвалено 589 од. зб. управлінської документації.Проведена певна робота по екпертизі цінності документів в архівних підрозділах і вилучено для знищення, як таких, що не мають  науково-історичної цінності та втратили практичне значення 1080 справ.

Всього у 2016 році надійшло 904 запити соціально-правового та майнового характеру. Тематика запитів – підтвердження трудового стажу, підтвердження права власності на земельні ділянки.

                  

 

 

Начальник відділу                                                                                       Н.Бажалук