Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

До відома землевласників, землекористувачів земельних ділянок !

Із запровадженням із 2013 року автоматизованої системи Державного земельного кадастру – Національної кадастрової системи кожен власник, землекористувач земельної ділянки має змогу за допомогою порталу  «Публічна кадастрова карта України» (http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta) перевірити – чи внесено його земельну ділянку до кадастрової системи та наскільки правильними і достовірними  є відомості про неї.

Інформуємо, що відомості про земельні ділянки можуть містити помилки у відомостях про земельну ділянку, які  могли бути  допущених у різні часи та з різних причин.

Загалом відповідно до ст.138 Порядку ведення Державного земельного кадастру. затвердженого. Постановою Кабінету Міністрів України помилками у Державному земельному кадастрі є:

1) технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру;

2) технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру);

3) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель (в тому числі виявлена після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою);

4) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;

5) технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель;

6) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки;

7) помилка у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до Державного земельного кадастру.

На сьогодні під керівництвом Держгеокадастру та координацією Головних управлінь Держгеокадастру в областях  триває процес наповнення, актуалізації та виправлення відомостей про земельні ділянки, на які були видані правовстановлюючі документи, а відомості про такі земельні ділянки не внесені  з певних причин до системи Державного земельного кадастру.

Цю роботу на місцях виконують кадастрові реєстратори по всій території України, в т.ч. на території Тисменицького району.

Узагальнюючи причини помилок, які виявляються як кадастровими реєстраторами так і самими землевласниками, землекористувачами на місцях можна виокремити найпоширеніші з них, а саме:

-          інформація про ділянку зберігалася лише в паперовій формі і її ще не переведено у цифровий формат (електронний документ відсутній), отже, не завантажено в систему (як правило це ділянки з правовстановлюючими документами виданими до 2004 року)

-          відсутній електронний документ (обмінний файл), при цьому в технічній документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки відсутній каталог координат поворотних точок меж земельної ділянки,

-         каталоги координат в документації із землеустрою надані в умовній або місцевій системі  координат, які неможливо привести до діючих систем координат, які використовуються системою Державного земельного кадастру

-          ділянка перетинається з іншою ділянкою і/або її місцезнаходження не відповідає фактичному розташуванню на місцевості (в натурі).

Коли є сумніви у достовірності даних про земельну ділянку або коли інформація про ділянку в Державному земельному кадастрі відсутня взагалі кадастровими реєстраторами здійснюються пошуки інформації та перевірку відомостей перед тим, як внести їх до Державного земельного кадастру. Пошуки відповідних матеріалів та документів ускладнюються тим, що в переважній більшості таких випадків землевпорядні організації, які виготовляли технічну документації із землеустрою і мали відповідати за якісне виконання землевпорядних робіт  припинили свою  діяльність або взагалі  відомості про  виконавця робіт із землеустрою у районних відділах Держгеокадастру відсутні.

Звертаємо увагу, щосаме власники,  землекористувачі передовсім повинні бути зацікавлені в тому щоб земельна ділянка була внесена до системи Державного земельного кадастру та  коректно відображена.

Тому у разі виявлення помилок, допущених не з вини кадастрового реєстратора зацікавленим особам направляються повідомлення з рекомендаціями заходів щодо виправлення помилок.

Якщо у Вас не має можливості скористатись послугами Публічної кадастрової карти  Ви можете звернутись до Відділ у Тисменицькому районі Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області (вказати реквізити, адресу, контактні телефони) щодо наявності  або відсутності відомостей або виявлення помилок у відомостях про земельну ділянку у системі державного земельного кадастру. При цьому  необхідно надати  відповідну документацію із землеустрою, за якою ділянка відводилась у власність чи користування, з каталогами координат, та обмінний файл (при наявності).

Додатково інформуємо, що одним із шляхів виправлення помилок внаслідок неякісного виконання робіт із землеустрою чи відсутності відповідних матеріалів і документів щодо відведення земельної ділянки і на яку видано правовстановлюючий документ є виготовлення документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості).

 

 

Відділ у Тисменицькому районі Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області