Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до Закону України від 10.12.2015 року № 889-УІІІ "Про державну службу", Порядку обрання представників громадських об'єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 12.04.2016 № 76, Тисменицькою районною державною адміністрацією оголошується конкурсний відбір серед представників громадських об’єднань до складу конкурсної комісії районної державної адміністрації.

Дата проведення конкурсного відбору: 18 жовтня 2017 року о 14год.00 хв.

Місцепроведення:  Тисменицька районна державна адміністрація (77401, Івано – Франківська область,  м.Тисмниця,  вул. Галицька, 17 ( ІІІ поверх .зал засідань)

Вимоги до громадських об’єднань, які можуть висувати кандидатів для включення до складу Конкурсної комісії:

- наявність державної реєстрації громадського об’єднання не пізніше ніж за 12 місяців до дня оприлюднення повідомлення про проведення відбору представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії;

- наявність статусу юридичної особи;

- провадження статутної діяльності, пов’язаної із сферою розвитку державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю органу) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування за період не менш як 12 місяців до дня подання заяви.

Вимоги до кандидата:

1) наявність громадянства України;

2) наявність вищої освіти за освітнім ступенем магістра;

3) наявність загального стажу роботи не менше семи років;

4) наявність досвіду роботи на посадах державної служби та/або в органах місцевого самоврядування та/або досвіду роботи на керівних посадах в організаціях, установах і на підприємствах незалежно від організаційно-правової форми та форми власності не менше трьох років та/або володіння фаховими знаннями у сфері державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю органу) або управління людськими ресурсами;

5) володіння державною мовою;

6) здатність представляти інтереси суспільства та забезпечувати політично неупереджену та професійну роботу Конкурсної комісії.

Не може бути кандидатом особа, яка:

- визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

- має не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення злочину;

- згідно із вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

- піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення протягом останнього року до дня подання документів;

- є державним службовцем або посадовою особою місцевого самоврядування;

- є членом політичної партії;

- є народним депутатом України або депутатом місцевої ради

Термінподання документів – з 11 вересня 2017 року до 11 жовтня  2017 рокудо 17 год.15 хв.

Документи, що подаються громадським об’єднанням:

- підписана керівником громадського об’єднання заява;

- копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, статуту, підписані керівником та скріплені печаткою (у разі наявності) такого громадського об’єднання;

- інформація про досвід діяльності, пов’язаної із сферою розвитку державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю органу) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування за період не менш як 12 місяців до дня подання заяви;

- документи та інші матеріали, що підтверджують досвід роботи у сфері розвитку державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю органу) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування протягом не менш як 12 місяців.

Відповідність досвіду роботи громадського об’єднання визначеним цим Порядком вимогам не може доводитися лише свідченнями (лист, довідка тощо) третіх осіб про наявність такого досвіду.

Документи, які подаються громадським об’єднанням щодо кандидата:

1) рішення керівного органу (для громадського об’єднання) про висування кандидата до складу Конкурсної комісії;

2) заява кандидата про згоду на участь у роботі Конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних відповідно до законодавства;

3) копія паспорта громадянина України кандидата;

4) автобіографія кандидата, в якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), число, місяць, рік народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську діяльність (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях (у тому числі в минулому), відомості про наявність чи відсутність судимості, контактний номер телефону та адреса електронної пошти;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) мотиваційний лист кандидата, в якому зазначаються особисті підстави для участі у роботі Конкурсної комісії, а також повідомляється адреса електронної пошти для надсилання повідомлень державним органом.

Поштова адреса для подачі документів:

77401, Івано – Франківська область, м.Тисмниця, вул.Галицька, 17 ( ІІ поверх каб.206) з поміткою "Комітет з конкурсного відбору представників громадських об'єднань до складу Конкурсної комісії»

Електроннаадреса для подачі документів: admin@tsm.if.gov.ua з темою "Комітет з конкурсного відбору представників громадських об'єднань до складу Конкурсної комісії»

Документи надсилаються на поштову адресу в паперовому вигляді та скановані у форматі pdf

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу: Воробель Лідія Іванівна, тел. (03436) 2-43-85,  kadry@tsm.if.gov.ua