Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Зміна місцезнаходження платника податків: порядок надання звітності

Щодо подання звітів та сплати податків, подання повідомлення про прийняття працівника на роботу, подання повідомлення за ф. N 20-ОПП у разі зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи протягом бюджетного року, помилкової сплати податків повідомляє наступне.

 

Щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та надання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

 

 Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - Звіт) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 N 435 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.04.2016 N 441) (далі - Порядок N 435).

 

 Згідно з пунктом 7 розділу III Порядку N 435, якщо страхувальник із числа страхувальників, зазначених у пунктах 1, 2, 4 цього розділу, у звітному періоді змінює місцезнаходження, або місце реєстрації, або місце проживання (поза межами територіального обслуговування органу доходів і зборів, в якому він перебував на обліку), Звіт за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) подається до органу доходів і зборів за новим місцем взяття на облік.

 

 Враховуючи зазначене, у разі зміни суб'єктом господарювання - юридичною особою протягом бюджетного року місцезнаходження, пов'язаного зі зміною адміністративного району, подання звітності про суми нарахованого єдиного внеску та сплата єдиного внеску здійснюється за новим місцем взяття на облік.

 

Щодо сплати податку на додану вартість, податку на прибуток та надання звітів з ПДВ та податку на прибуток .

 

 Перереєстрація платника ПДВ у разі зміни місцезнаходження (місця проживання), пов'язаного зі зміною адміністративного району, здійснюється згідно з вимогами статті 183 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та розділу IV Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 N 1130, (далі - Положення N 1130).

 

 Для перереєстрації платник ПДВ (юридична особа та фізична особа - підприємець) подає до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) (основне місце обліку) додаткову реєстраційну заяву за ф. N 1-ПДВ з позначкою "Перереєстрація" (пункти 183.1, 183.7, 183.15 статті 183 розділу V Кодексу, пункт 4.2 розділу IV Положення N 1130).

 

 При цьому подання декларацій з ПДВ та сплата цього податку юридичною особою здійснюється за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) до закінчення поточного бюджетного року, а починаючи з 1 січня наступного року - за новим місцезнаходженням (основне місце обліку).

 

 Отже, платник податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та сплачує податки та збори, які згідно із законодавством мають сплачуватись на території адміністративно-територіальної одиниці, що відповідає новому місцю обліку, починаючи з початку бюджетного року, наступного за тим, в якому такий платник податків змінив місце обліку.

 

 Зазначене стосується і подання звітності з податку на прибуток та відповідної сплати нарахованих податкових зобов'язань до бюджету.

 

Щодо реєстрації податкових накладних

 

 Відповідно до пункту 5 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1246, податкова накладна та/або розрахунок коригування приймаються до Реєстру у разі дотримання вимог, установлених пунктом 192.1 статті 192, пунктами 200 1.3, 200 1.9 статті 200 1 та пунктами 201.1, 201.10 і 201.16 статті 201 Кодексу, а також з урахуванням законів України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг" та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

 

 На порядок реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних не впливає зміна місця реєстрації платника податку.

 

Щодо сплати податку на доходи фізичних осіб та надання податкового розрахунку за формою 1ДФ.

 

 Відповідно до пункту 10.13 розділу X Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1588, (далі - Порядок N 1588), у разі зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання - платника податків сплата визначених законодавством податків і зборів після такої реєстрації здійснюється таким платником податків за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду. При цьому до закінчення року платник податків обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він є платником податків до закінчення року, а в контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) - з ознакою того, що він є платником податків з наступного року.

 

 Враховуючи викладене, у разі зміни місцезнаходження, пов'язаного зі зміною адміністративного району, суб'єкт господарювання - юридична особа до закінчення поточного бюджетного року сплачує податок на доходи фізичних осіб та подає податковий розрахунок за ф. 1ДФ за попереднім місцезнаходженням.

 

 Детальніше щодо подання звітів та сплати податків, подання повідомлення про прийняття працівника на роботу, подання повідомлення за ф. N 20-ОПП у разі зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи протягом бюджетного року, помилкової сплати податків в листі ДФС України від 27.10.2017 N 2418/6/99-99-15-01-01-15/ІПК.