Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Особливості оподаткування доходів, отриманих від надання житла в

Правовідносини щодо найму житла врегульовані главою 59 Цивільного кодекс) України.

 

 Відповідно до ст.810 ЦК України за договором найму (оренди) житла одна сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату.

 

 В свою чергу, статтею 811 ЦК України визначено, що договір найму житла укладається у письмовій формі. При цьому, обов'язковому нотаріальному посвідченню підлягають договори оренди житла з викупом.

 

 З наведеного вбачається, що стороною договору може бути фізична особа, а також здача в оренду житла можлива виключно на платній основі.

 

 Таким чином, дохід від здачі в оренду житла підлягає оподаткуванню за правилами етапі 170 Податкового кодексу України від 02.10.2010 року (далі ПК України).

 

 Згідно підпункту 168.2.1 пункту 168.2 ст. 168 ПК України платник податку, що отримує доходи від. особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітною податковою року, а також сплатити податок з таких доходів.

 

 Підпунктом 168.2.2, пункту 168.2 статті 168 ПК України встановлено, що особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не мас статусу суб'єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває па облік) у контролюючих органах як особа, що провадить, незалежну професійну діяльність.

 

 Строки для подання податкової декларації до контролюючих органів визначені статтею 49 ПК України і відповідно до пп 49.18.4 для платників податку па доходи фізичних осіб - до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV цього Кодексу.

 

 Згідно підпункт 170.1.5, пункту 170.1 статті 170 ПК України якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку - орендодавець.

 

 При цьому:

 

 а) такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені цим Кодексом для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) квартал}, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов'язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації:

 

 б) у рал вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості нотаріус зобов'язаний надіслати інформацію про такий договір контролюючому органу за податковою адресою платника податку - орендодавця за формою та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України. За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, передбачену законом за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності;

 

 Для визначення ставки податку, що застосовується для доходу отриманого від здачі в оренду житла, необхідно звернутися до статті 167 ПК України.

 

 Так, пунктом 167.1 статті 167 1ІК України встановлено, що ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних впила і або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платник} у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

 

 Крім сплати податку па доходи фізичних осіб, при отриманні доходів від оренди житла необхідно сплачувати військовий збір.

 

 Відповідно до пункту 16 підрозділу 10 розділу XX Кодексу тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.

 

 Платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 ІІК України, зокрема, фізичні особи резиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні (пп. 1.1 п. 16 підрозділу 10 розділ XX Кодексу).

 

 Об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 ПК України, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду. Ставка військового збору становить 1,5 відсотка об'єкта оподаткування.