Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Право на соціальний захист громадян віднесено до основоположних прав і свобод

Право на соціальний захист громадян віднесено до основоположних прав і свобод. Основним нормативно-правовим актом, що встановлює право громадян на соціальний захист є Конституція України. Конституційне право на соціальний захист включає право громадян на забезпечення їх у старості.

 

Так, статтею 46 Конституції України гарантовано право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

 

Реалізація конституційних прав громадян  на пенсійне забезпечення є одним з основних пріоритетів діяльності Пенсійного фонду України.

Належний рівень проінформованості громадян щодо їх соціальних прав та обов’язків є важливою частиною діяльності Пенсійного фонду України.

 

Статтею 92 Конституції України передбачено , що виключно законами України визначаються: форми і види пенсійного забезпечення.

Основні права громадян на пенсійне забезпечення передбачає Закон України “Про пенсійне забезпечення” , а саме згідно статті 1 вказаного Закону громадяни України мають право на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених цим Законом. Іноземці та особи без громадянства, які проживають в Україні, мають право на пенсію нарівні з громадянами України на умовах, передбачених законодавством або міждержавними угодами. Статтею 2 Закону передбачено види пенсій, що призначаються — це пенсії за віком,  по інвалідності,  в разі втрати годувальника та за вислугу років.

 

Стосовно захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, то він здійснюється шляхом пенсійного забезпечення та надання їм відповідних компенсацій і пільг, що визначені Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Що стосується пенсійного забезпечення військовослужбовців та їх сімей, то умови, норми та порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців, а також осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських та членів їхніх сімей встановлюються Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Законом України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ” визначено принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджетних та інших джерел, передбачених цим Законом, а також  порядок формування Накопичувального пенсійного фонду та фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, членам їхніх сімей та іншим особам, передбаченим цим Законом.

При звернення до органів Пенсійного фонду України будь-якою особою безпосередньо  або за допомогою засобів телекомунікації їй безоплатно надаються роз’яснення з питань, що належать до компетенції органів Пенсійного фонду, консультації в усній та письмовій формі щодо застосування законодавства про пенсійне забезпечення, обліку осіб, що підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, їх прав та обов’язків, порядку сплати страхових внесків, заповнення звітності та інших питань відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

На вимогу застрахованої особи  органом Пенсійного фонду їй надається  інформація, що міститься на її персональній обліковій картці в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; працівниками Пенсійного фонду об’єктивно, всебічно і вчасно розглядаються звернення.

 Органами пенсійного фонду забезпечується реалізація передбачених законодавством прав осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду, повідомляється  осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду, про результати перевірки звернення і суть прийнятого рішення та у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою, кожному  роз’яснюється  порядок оскарження прийнятого рішення;

З метою реалізації правопросвітницького проекту “Я маю право” у приміщенні Тисменицького об’єднаного управління Пенсійного фонду України розміщено інформаційні буклети про систему надання безоплатної правової допомоги, про її структуру, завдання та мету. Дані матеріали містять у собі цікаву і корисну інформацію для всіх категорій громадян, оскільки до об’єднаного управління щоденно звертається велика кількість пенсіонерів, тому  інформаційні буклети щодо безоплатної правової допомоги ненсуть багато користі для людей та містять цінну інформацію.

 

Для зручної та оперативної взаємодії з органами Пенсійного фонду на сайті Пенсійного фонду України : www.pfu.gov.ua працює офіційний інформаційний портал Пенсійного фонду України – портал електронних послуг, за допомогою якого можливе в будь-який зручний час: отримання інформації з персоніфікованого обліку (для працюючих громадян); отримання пенсійної інформації (для пенсіонерів); формування запитів на попередню підготовку документів; можливість подачі скарг; запис на прийом до фахівців Фонду.