Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць

Відповідно до статті 173 Земельного кодексу України, межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.

Проекти землеустрою щодо зміни меж населених пунктів розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів.

Землі та земельні ділянки державної власності, включені в межі населеного пункту (крім земель, які не можуть передаватися у комунальну власність), переходять у власність територіальної громади. Рішення про встановлення меж населеного пункту та витяги з Державного земельного кадастру про межу відповідної адміністративно-територіальної одиниці та про відповідні земельні ділянки, право власності на які переходить до територіальної громади, є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.

Статтею 10 Закону України «Про Державний земельний кадастр» визначено, що землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць є об’єктом Державного земельного кадастру.

Згідно з статтею 32 вищевказаного Закону, відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць, вносять до Державного земельного кадастру на підставі рішення відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про встановлення і зміну меж адміністративно-територіальної одиниці, про затвердження документації із землеустрою, яка є підставою для внесення таких відомостей.

Підпунктом 8 пункту 22 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051 (надалі – Порядок) передбачено, що до Державного земельного кадастру вносяться наступні відомості про землі у межах території адміністративно-територіальної одиниці:

1) назва адміністративно-територіальної одиниці згідно з Державним реєстром географічних назв;

2) опис меж адміністративно-територіальної одиниці:

графічне зображення меж адміністративно-територіальної одиниці з координатами їх поворотних точок, текстовим описом та довжиною (в цілому та окремих ділянок);

кількість та координати межових знаків, якими в натурі (на місцевості) закріплено межі адміністративно-територіальної одиниці (в цілому та окремих ділянок);

3) площа земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці;

4) повні назви суміжних адміністративно-територіальних одиниць згідно з Державним реєстром географічних назв;

5) інформація про документи, на підставі яких встановлено (змінено) межі адміністративно-територіальних одиниць:

назва, дата та номер рішення про затвердження документації із встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, найменування органу, що його прийняв;

електронні копії документів, на підставі яких встановлено (змінено) межі адміністративно-територіальних одиниць.

Документація із землеустрою щодо встановлення і зміни меж відповідних адміністративно-територіальних утворень подається до органу, що здійснює ведення таких відомостей, також у формі електронного документа.

На підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі державного кордону України, межі адміністративно-територіальних одиниць, нормативну грошову оцінку земель, розташованих в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку земель, обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, Державним кадастровим реєстратором безоплатно видається органу, який прийняв відповідне рішення, витяг з Державного земельного кадастру.

Враховуючи вищенаведене, наголошуємо на необхідності внесення до Державного земельного кадастру відомостей про встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, відповідно до порядку визначеного Законом України «Про Державний земельний кадастр».

Одночасно зазначаємо, що внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць в подальшому забезпечить органи державної влади та органи місцевого самоврядування  інформацією при регулюванні земельними відносинами, управлінні земельними ресурсами, організації раціонального використання і охорони земель та здійснення землеустрою засобами програмного забезпечення ДЗК.