Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Інвестиційне забезпечення економіки області у січні -червні 2018 року

У січні - червні 2018 р.підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3504,1млн.грн капітальнихінвестицій,що на 7,2% більшевід обсягу січня - червня 2017р. За обсягомосвоєних капітальних інвестицій серед регіонів держави Івано-Франківщина посіла15 місце,за індексом – 17.

У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 2546,7 грн, що відповідає 16 місцю серед регіонів України.

За рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно 63,1% загального обсягу капітальних інвестицій,коштів населення на будівництвожитла – 20,3%, кредитів банків – 2,3%, частка інвестицій, профінансованих з місцевих бюджетів, становила 10,6%, з державного бюджету – 0,8%.

Практично усі обсяги капітальних інвестицій (99%) вкладено у матеріальні активи. Зокрема, майже половину усіх вкладень (49,6%) витрачено на придбання машин, обладнання, інвентарю та транспортних засобів, у житлові будівлі спрямовано 24,5% інвестицій, нежитлові будівлі – 14,1%, інженерні споруди – 8,5%. Частка нематеріальних активів у загальному обсязі інвестицій склала 1%.

Із загального обсягу капітальних інвестицій у розвиток підприємств промисловості спрямовано 37,7% або 1321,9 млн.грн, зокрема найбільше –підприємств з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (18,2% загальнообласного обсягу), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (8,4%).

Будівельними організаціями та фізичними особами - забудовниками вкладено 901,1 млн.грн або 25,7% загального обсягу інвестицій.

Вагомою була частка капітальних інвестицій освоєних підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (15,1%), закладами державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (8,8%), підприємствами транспорту, складськогогосподарства, поштової та  кур’єрської діяльності (6,5%).

На будівництві житла у січні–червні 2018 року освоєно  858,2 млн.грн, що на 37,4% менше порівняно з січнем–червнем 2017 року. Населенням у будівництво індивідуальних житлових будинків інвестовано 67,4% цих коштів.

Найбільше капітальних інвестицій здійснено в обласному центрі (1323,2 млн.грн або 37,8%). Значні обсяги освоєні у Тисменицькому (21,9% загального обсягу) і Калуському (7%) районах.