Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ-ЛИПЕНЬ 2018 РОКУ

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)

 

Короткий огляд

 Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 липня 2018 р. становила 1375 тис. осіб, з них 605,8 тис. проживали у міських поселеннях, 769,2 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня-червня 2018р. кількість жителів зменшилась на 2542 особи. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 2788 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 246 осіб.

Кількість живонароджених у січні-червні 2018р. становила 6156 осіб, померлих – 8944 особи проти 6704 та 9055 осіб відповідно у січні-червні 2017 р.

 

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих  працівників 10 і більше осіб) у липні 2018 р. становила 190,7 тис. осіб, що майже на 0,5 тис. осіб, або на 0,2% менше порівняно з червнем 2018 р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2018р. становила 8,9 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 87,6%. Жінки становили 56,9% загальної кількості безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття в як в цілому по області, так і в міських поселеннях, на кінець липня 2018р. склав 1% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 1,1%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у липні 2018 р. склала 7,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2420,4 грн, або 65% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у липні 2018р. порівняно з червнем 2018 р. зменшилась на 2,7% і на кінець місяця становила 2555 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець липня 2018р. склало 3 особи.

 

Доходи населення

У січні-липні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7328 грн, що на 25,4% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

З найвищим рівнем оплати праці залишаються підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, виробництва хімічних речовин і хімічної  продукції, де заробітки працівників перевищують середній показник по області в 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій  та  кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 58,3% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні-липні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 112,3%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 серпня 2018р. склала 31,6 млн.грн, або 2% фонду оплати праці, нарахованого у липні 2018 р. Упродовж липня 2018р. заборгованість збільшилась на 19,1% і станом на 1 серпня 2018 р. борг  із виплати заробітної плати за  рахунок коштів місцевих бюджетів склав 9,2 млн.грн.

На підприємства-банкрути припадає 53,6% загальної суми боргу, на економічно активні підприємства – 46,4%.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (64,4%), сферу охорони здоров’я (17%) та освіти (12,2%).

 

Соціальний захист

У січні-липні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 77 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 38,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 38,6 тис. Сума призначених субсидій у січні-липні 2018р. склала 33,1 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 16,2 млн.грн, у сільській місцевості – 16,9 млн.грн. 

Крім того, у січні-липні 2018р. 17,3 тис. домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них 96,2% – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених субсидій готівкою у січні-липні 2018р. становила 51,7 млн.грн, з якої 96,3% – для домогосподарств сільської місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у липні 2018 р. становив 68 грн (у червні 2018р. – 136,3 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 2886,2 грн (у червні 2018р. – 2962,4 грн).

 

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні-липні 2018р. становив 11473 млн.грн, що у порівнянних цінах на 7,4% більше обсягу січня-липня 2017р. У липні п.р. порівняно із червнем оборот зріс на 11,6%, а з липнем 2017р. – на 10,5 %.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні-липні 2018 р. становив 6866 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,6%  більше  від обсягу аналогічного періоду попереднього  року.

 

Капітальні інвестиції

За січень-червень 2018 р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3504,1 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (99% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи. Обсяг капітальних  інвестицій порівняно з січнем-червнем 2017 р. збільшився на 7,2%.

 

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції  у січні-липні  2018р. порівняно з січнем-липнем 2017 р. становив 100,2%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 101,7%, у господарствах населення – 99,3%. Індекс продукції рослинництва становив 99,1%,  продукції тваринництва – 100,6%. 

Станом на 1 серпня 2018р. зернові і зернобобові культури скошено  та обмолочено на площі 50,4 тис.га (31,4% площ, посіяних під урожай 2018р.), що на 5,9% більше, ніж на відповідну дату торік. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 46,9 ц зерна, що на 0,7 ц менше, ніж на 1 серпня 2017 р.

За січень-липень 2018 р. реалізовано на забій 63,2 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 6,2% більше порівняно з січнем-липнем 2017 р., вироблено 232,4 млн.шт яєць (на 3,3% більше) та 250,4 тис.т молока (на 4,9% менше).

За розрахунками, на 1 серпня 2018 р. загальна  кількість великої рогатої худоби склала 158,2 тис. голів (на 3,9% менше, ніж на 1 серпня 2017 р.), у т.ч. корів – 90,5 тис. (на 3,3% менше); свиней – 324,9 тис. (на 1,2% менше), овець та кіз – 33,9 тис. (на 1,7% менше), птиці всіх видів – 5678,6 тис. голів (на 33,8% більше).

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої продукції за січень-липень п.р. порівняно  з січнем-липнем 2017 р. зріс на 15,7%, у т.ч продукції тваринництва – на 26,6%,  рослинництва – знизився на 1,2%.

На 1 серпня п.р. у сільськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 107,8 тис.т зерна, що на 17,8% менше, ніж на 1 серпня 2017 р. Запаси насіння соняшнику становили 9 тис.т, що на 1,2% більше, ніж на 1.08.2017 р.

 

Промисловість

За підсумками січня-липня 2018 р., індекс промислової продукції склав 115,8%, у липні 2018 р. порівняно з попереднім місяцем та липнем 2017р. – відповідно 99,1% та 108,4%.

Приріст продукції у січні-липні п.р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 4,9%, переробній промисловості – на 29,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 12,5%.

Збільшення випуску продукції проти січня-липня 2017 р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 5,5 раза, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – в 1,5 раза, в добуванні корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 14%, у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 13,9%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 8,6%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 8,4%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,3%, в добуванні сирої нафти та природного газу – на 4,5%.

Разом з тим, зменшено випуск продукції у машинобудуванні (на 0,5%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 8,5%).

Підприємствами області у січні-липні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 39,8 млрд.грн.

 

Будівництво

У січні-липні 2018 р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1467,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні-липні 2018 р. порівняно з січнем-липнем 2017 р. становив 133,4%.

Інженерних споруд зведено у 2,1 раза більше, ніж у січні–липні 2017р. Водночас зведення будівель зменшилося на 15,6%, у т.ч. нежитлових – на 18,7%, житлових – на 11,3%.

У січні-червні 2018 р. прийнято в експлуатацію 158,6 тис.м2 загальної площі у житлових будівлях нового будівництва, що на 38,1% менше порівняно з аналогічним періодом 2017 р.

 

Транспорт

У січні-липні 2018р. підприємствами залізничного  та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 6,9 млн.т вантажів, що складає 91% обсягу вантажних перевезень січня-липня попереднього року.

Автомобільним транспортом перевезено 2,8 млн.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 606,2 млн.ткм, що склало відповідно  60,3% та 89,2% обсягів січня-липня 2017 р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 49,7 млн. пасажирів, що на 11,5% більше, ніж у січні-липні 2017 р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 777,4 млн.пас.км або на 11,1% більше обсягу січня-липня попереднього  року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні-червні 2018 р. становили 457,1 млн.дол. США, імпорту – 403,9 млн.дол. США. Проти січня-червня 2017 р. обсяги експорту та імпорту збільшилися в 1,7 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 53,2 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,13.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  287,8 млн.дол. США або 62,9% від загальнообласного обсягу експорту.

Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області у І півріччі 2018 р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилися на 20,6%, імпорту – на 22,4% і становили відповідно 31,9 та 8,7 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 23,2 млн.дол. США.

Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 85,9%, імпорту – 92,1%.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 липня 2018р. cтановив 901 млн.дол. США, що на 0,4% менше обсягів інвестицій на початок 2018 р., у розрахунку на одну особу – 654,8 долара.

У січні-червні 2018р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 22,8 млн.дол. США та вилучено 13,3 млн.дол. США прямих  іноземних інвестицій (акціонерного капіталу).

 

Споживчі ціни

За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у липні 2018 р. в Україні порівняно з попереднім місяцем склав 99,3%, з початку року – 103,6% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях), в області – 99,7% та 104,3% відповідно.

 

Довідка: тел. (0342)79-20-43; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-MAKRO.htm

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2018