Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Підтримка новостворених фермерських господарств на 1 гектар

Для отримання бюджетної субсидії новостворені фермерські господарства подають до Івано-Франківського відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств заявку та підтвердні документи, а саме:

1.  Копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (завіряється головою фермерського господарства);

2.   Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою (видається Державним реєстратором);

3.   Копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. грн., а для фермерських господарств, які зареєстровані в поточному році, - копію фінансового звіту за останній квартал (незалежно від обсягу чистого доходу (виручки));

4.   Довідку ДФС, чинну на дату подання заявки, про відсутність простроченої більше ніж на шість місяців заборгованості перед державним та місцевими бюджетами, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

5.   Підтвердні документи про те, що відносно фермерського господарства не порушено справу про банкрутство, фермерське господарство не перебуває в стані ліквідації та не визнано банкрутом (видається Державним реєстратором);

6.   Згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації, яка містить персональні дані.