Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Інформація про хід виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Тисменицького району за 2018 рік

Промисловість

Промисловий комплекс, як важливий системоутворюючий фактор, економіки значною мірою впливає на рівень соціально-економічного розвитку району.

Економіка Тисменицького району на даний час представлена 40 промисловими підприємствами основного кола. За 2018 рік підприємствами Тисменицького району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 6423,9 млн.грн та складає 135,1 відсотка до відповідного періоду минулого року. Збільшення обсягів промислової продукції забезпечили: ПАТ «Івано-Франківськцемент», ДП «Спецзалізобетон»,ТОВ «Падана Кемікал Компаудс», ТОВ «Дена Метал Україна», ПАТ ТОС «Барва», ТОВ «Мірам».

 

         Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення району склав 77,5 тис. гривень. У структурі реалізованої продукції за основними промисловими групами 91,1 відсотка займали товари проміжного споживання, 5,7 відсотка – споживчі товари короткострокового використання, 2,9 відсотка – енергія, 0,3 відсотка – інвестиційні товари. За поточний рік спостерігалося збільшення виробництва електроенергії у 2,4 рази, предметів одягу, аксесуарів до одягу з хутра – на 45,5 відсотка, шин суцільних або напівпневматичних протекторів для шин змінних, гумових – на 32,5 відсотка.   

Підприємства району постійно розширюють та збільшують виробництво продукції, як на території України, так і за її межами. На підприємствах реалізовано інвестиційні проекти, а саме:

- ПАТ «Івано-Франківськцемент» урочисто відкрило третю піч технологічної лінії №1 з переведенням на двопотоковий режим роботи, що дозволяє збільшити виробництво високоякісної продукції конкурентоспроможної з країнами ЄС. Кошторисна вартість становить 72 млн.дол. США. Фінансування будівництва здійснювалось у тісній співпраці зі Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Банком Данії, Райффайзенбанком (Австрія) та Укрексімбанком.

Підприємство експортує свою продукція у 14 країн світу, зокрема Польщу, Румунію, Сербію, Угорщину, Хорватію, Латвію, Литву, Естонію, Білорусь, Казахстан, Молдову, Узбекистан.  

  

ТОВ «Дена Метал Україна» – реконструкція з добудовою виробничого приміщення (придбана конвеєрна фарбувально-сушильна камера порошкового покриття).

У серпні 2018 року введено в експлуатацію автоматичну лінію порошкового фарбування, придбану у 2017 році у китайського заводу-виробника «Yantai Zhenxing Foreign Trade Corp., Ltd.», освоєно 4047,0 тис. грн та створено 10 додаткових робочих місць.

Серед додаткових переваг слід зазначити наступні: підвищення конкурентоспроможності, скорочення витрат на логістику, створення продукції з вищою додатковою вартістю, збільшення експорту.

 

–ТОВ «Стриганецький карєр» – з метою збільшення потужностей, об’ємів виробництва та асортименту продукції у 2018 році збудовано та уведено в експлуатацію «Комплекс з промивки вапняку». Це дозволило, серед іншої продукції виробляти нову продукцію «меліоранти вапнякові», що використовуються для потреб сільського господарства, а саме: для розкислення ґрунтів.

 

Уведення в дію вищевказаного комплексу суттєво збільшило відрахування податків до бюджетів всіх рівнів. Між сільською радою та Товариством укладено Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури села та сплачено грошові кошти в сумі близько 180,0 тис. гривень.

Крім того, будівництво комплексу дозволило збільшити кількість робочих місць, а саме: на даний час на роботах додатково задіяно 6 осіб, а в подальшому планується збільшення зайнятості до 12 осіб.

ТОВ «Стриганецький кар’єр» планує залучення інвестицій на будівництво «Комплексу з випалу вапняку» продуктивністю понад 100,0 тис. тонн в рік. На сьогоднішній день проводяться переговори щодо укладення договору на поставку обладнання з європейським виробником.

 

Інвестиції в основний капітал

За 2018 рік підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1122,9 млн. грн капітальних інвестицій. Частка району у загальнообласному обсязі капітальних інвестицій склала 20,2 відсотка, що відповідає 2 місцю серед міст обласного значення та районів області.

 

Найбільше капітальних інвестицій вкладено промисловими підприємствами, а саме: ПАТ «Івано-Франківськцемент», ТзОВ «Геліос Енерджі».

Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу населення складає 13,5 тис. грн (по області – 2,5 тис. грн), що відповідає 1 місцю серед міст обласного значення та районів області. Частка коштів державного та місцевих бюджетів у загальному обсязі капітальних інвестицій становила 2,7 відсотка, коштів населення на будівництво житла – 8,8 відсотка.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 77,5 відсотка загального обсягу інвестицій. Частка коштів населення на будівництво житла у загальному обсязі капітальних інвестицій становила 10,5 відсотка, коштів державного та місцевих бюджетів – 3,8 відсотка, інші джерела фінансування – 8,2 відсотка.

Вагому частку капітальних інвестицій (99,1 відсотка загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи. На інвестиції у машини, обладнання та інвентар припадає 43,2 відсотка, загального обсягу капітальних інвестицій у матеріальні активи, нежитлові будівлі – 8,5 відсотка, інженерні споруди – 11,5 відсотка, транспортні засоби – 15,8 відсотка, житлові будівлі – 10,8 відсотка, землю та інші матеріальні активи – 4,2 відсотка. 

 

Прямі іноземні інвестиції

Обсяг залучених з початку року прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку району становив 23,8 млн.дол.США.

Основними країнами-інвесторами виступили 17 країн світу, основні з них: Велика Британія, Італія, Об’єднані Арабські Емірати, Німеччина та Швейцарія, частка яких у загальному обсягу прямих інвестицій в районі складає 88,2 відсотка.

Переважна частка прямих інвестицій зосереджена на підприємствах промисловості 21,8 млн.дол.США прямих інвестицій (91,5 відсотка загального обсягу акціонерного капіталу), з них переробної промисловості 18,3 млн.дол.США (76,7 відсотка), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри та інших матеріалів 10,4 млн.дол.США (43,5 відсотка).

Частка іноземних інвестицій району становить 2,7 відсотка загальнообласного показника.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення з наростаючим підсумком з початку інвестування складає 286,9 доларів США (по області 653,4 доларів США). За даним показником район посів 7 місце серед районів та міст обласного значення.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Тисменицького району протягом 2018 року склали відповідно 54,1 млн.дол.США та імпорту 58,9 млн. доларів США. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги експорту збільшилися на 22,3 відсотка, імпорт зменшився на 25,7 відсотка. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило – 4,8 млн.дол.США.

Питома вага району в загальнообласних обсягах експорту склала 6,6 відсотка, імпорту – 7,7 відсотка.

Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 49 країн світу.

Найбільші обсяги експортних поставок з району здійснювались до Німеччини (12,7 відсотка обсягів експорту), Білорусі (16,3 відсотка), Румунії (16,5 відсотка), Республіки Молдова (11,5 відсотка), Італії (5,6 відсотка), Угорщини (9,4 відсотка).

За межі країни відвантажували в основному мінеральні продукти, пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них (25,0 відсотків обсягів експорту), натуральне хутро (7,2 відсотка), взуття (9,3 відсотка), продукти тваринного походження (20,0 відсотків), вироби з каменю, гіпсу, цементу (5,1 відсотка).

Вагомі обсяги імпортних надходжень отримано з Німеччини (17,5 відсотка), Данії (6,5 відсотка), Китаю (16,9 відсотка), Угорщини (10,5 відсотка), Італії (3,9 відсотка). У структурі імпорту значна питома вага припадала на продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (29, 0 відсотків), мінеральні продукти (18,3 відсотка), механічні та електричні машини (18,2 відсотка), полімерні матеріали з пластмаси та вироби з них (10,4 відсотка).

 

Підприємництво

Особлива увага приділяється підтримці та розвитку малого підприємництва. Затверджена програма підтримки малого підприємництва на 2016-2020 роки в Тисменицькому районі.

Станом на 01 січня 2019 року на обліку Тисменицької ОДПІ зареєстровано 3635 суб’єктів підприємницької діяльності, з них: 2419 фізичних осіб - підприємців, 1216 - юридичних осіб.

За 2018 рік податковою інспекцією взято на облік 502 фізичних осіб та 69 юридичних осіб, знято з обліку 42 юридичних осіб і 276 фізичних осіб- підприємців.

У районі налічується близько 366 підприємств торгівлі та 101 заклад громадського харчування, 27 аптек, 112 підприємств служб побуту та 17 автозаправочних станцій. Порівняно з попереднім роком кількість підприємств роздрібної торгівлі зросла за рахунок фізичних осіб, які інвестують свій капітал у будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів торгівлі та громадського харчування.

 

Сонячні електростанції

Питання впровадження сучасних енергоефективних технологій, стимулювання розвитку відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива разом із питанням енергонезалежності є актуальним для керівницва району.Так на території села Радча функціонує 5 об’єктів відновлюваної енергетики, а саме: ТОВ «Геліос Енерджі», ТОВ «Геліос ІФ», ТОВ «Солдар-Енерджі», ТОВ «Фото-Енерджі, ТОВ «Солар-ІФ» виробництво електричної енергії сонячними батареями загальною потужністю 22,379 МВт. Також працюють СЕС у с. Підлісся, Стриганці, Павлівка. У 2018 році введено в експлуатацію СЕС в с. Черніїв земельна ділянка площею 17,0 га з потужністю 3,4 МВт та в с. Марківці з потужністю 0,16 МВт (дахова) електричні станції, що працюють за зеленим тарифом.

 

У найближчій перспективі району планується  введення в експлуатацію СЕС у селі Черніїв, а саме: ТОВ «Геліос Групп Черніїв – 2», ТОВ «Геліос Групп Черніїв – 3» та ТОВ «Геліос Групп Черніїв – 4». Земельна ділянка виділена площею 25,0 га, загальна потужність 12,3 МВт .

Крім цього, проводяться підготовчі роботи у селах Милування, Стриганці, Вільшаниця, Пшеничники, м.Тисмениця.

У селищі Єзупіль планується встановлення вітрової електростанції з потужністю 12 МВт (6 вітрових установок).

 

Транспорт та дорожнє господарство

Автомобільним транспортом підприємств та фізичних осіб-підприємців протягом 2018 року перевезено 70,5 тис.т вантажів, вантажооборот становив 19,3 млн. т км відповідно, що складає у порівнянні з відповідним періодом минулого року 104,6 відсотка та 116,7 відотка.

Послугами автомобільного транспорту протягом 2018 року скористалися 1,5 млн. пасажирів, пасажирооборот становить 28,6 млн пас.км. 

Мережа автомобільних доріг у Тисменицькому районі складає                   300,2 кілометрів, з них :

-         державного значення – 131,6 км;

-         місцевого значення – 168,6 км;

Територією району пролягають такі дороги державного значення:

-         Н-09 Мукачеве – Львів, 23,0 км обслуговує ТзОВ «ПБС»;

-         Н-10 Стрий – Чернівці 55,5 км обслуговує (40,16 км                           Івано-Франківське «ДЕУ») 15,4 км ТзОВ «ПБС»;

-         Н-18 Івано - Франківськ – Тернопіль, 15,8 км обслуговує                         Івано-Франківське «ДЕУ»;

-         Р-20 Снятин – Тязів, 29,5 км обслуговує Івано-Франківське «ДЕУ»;

-         Т-09-06 Івано - Франківськ – Надвірна, 7,8 км обслуговує                    Івано-Франківське «ДЕУ».

Одним із важливих завдань в дорожній галузі є забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах.

На автомобільних дорогах державного значення влаштовані                         5 транспортних кільцевих розв’язок, які освітлюються в темну пору доби, а також освітлюються залізобетонні мости на р. Бистриця – Надвірнянська в                   с. Черніїв та на р. Луквиця в с.Майдан.

На розвиток дорожнього господарства протягом 2018 року на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах району виділено 14,8млн. гривень а саме: з районного бюджету 5,1 млн. гривень, з обласного бюджету – 0,8млн. гривень, місцевого бюджету 8,9 млн. гривень.  

 

Зовнішнє вуличне освітлення

У районі діє Програма зовнішнього освітлення населених пунктів Тисменицького району на 2016-2020 роки. Протягом2018 року на вуличне освітлення населених пунктів району виділено 368,4 тис.гривень, а саме: з районного бюджету – 178,4 тис.гривень, з обласного бюджету – 190,0 тис.гривень.

 

Земельні ресурси

На території району 51 населений пункт, з них 1 місто, 2 селища та 48 сіл. Загальна площа населених пунктів складає 30.584 га.

У 2018 році органами місцевого самоврядування продано 7 земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності площею 2.8510 га на суму 1550,5 тис. гривень.

Продано на земельних торгах право оренди на 2 земельні ділянки площею 8,88 га з розміром річної орендної плати 32,8 тис.гривень.

На земельних торгах у власність продано 3 земельні ділянки в межах населених пунктів площею 1,4205 га на суму 974,4 тис.грн.

Від учасників антитерористичної операції та членів сімей учасників антитерористичної операції на Сході України надійшло 490 клопотань з приводу надання земельних ділянок органами місцевого самоврядування, з них 91 клопотання знаходиться на розгляді місцевих рад, 397 - надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою, 2 – надано відмови у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

На сесіях місцевих рад затверджено 45 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на площу 7,0481 га. На території Тисменицького району 33 учасники антитерористичної операції отримали у власність земельні ділянки на площу 3,0559 га, 11 земельних ділянок 1.1 га - для ведення садівництва.

Відповідно до інформації Альбом-Атласу з резервування земельних ділянок для учасників антитерористичної операції на території Тисменицького районі вишукано 17 масивів на загальну площу 81,7640 га, для надання земельних ділянок учасникам АТО.

 

Споживчий ринок

Через роздрібну торгову мережу підприємств, юридичних осіб району за 2018 рік населенню реалізовано товарів на 294,3 млн. грн, що у порівнянних цінах (враховуючи індекс споживчих цін) – на 13,2 відсотки більше відповідного періоду минулого року, та відповідає п’ятому місцю серед міст обласного значення та районів області. Оборот роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу склав 3,5 тис. гривень.

На ринку послуг району протягом 2018 року працювало48 підприємств (юридичні особи), основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованихпослугдлявсіх споживачівсклав 20,7 млн.грн, у т.ч. населенню –7,2млн.грн або 48,9 відсотка від загального обсягу наданих послуг.

 

Демографічна ситуація

Станом на 01 січня 2019 року чисельність наявного населення району, за попередньою оцінкою, становила 82,3 тис. осіб у тому числі у м. Тисмениця - 9,3 тис., селищі Єзупіль - 2,8 тис., селищі Лисець - 2,9 тис., у сільській місцевості – 67,3 тис.осіб.  

Протягом 2018 року в районі зареєстровано 699 народжених та 1042 померлих. Обсяг природного скорочення становить - 343 особи.  

 

 

Центр надання адміністративних послуг

Станом на 01 січня 2019року Центром надання адміністративних послуг прийнято від суб’єктів звернень 16234 заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги. За даний період виконано 16316 адміністртивних послуг.Надано 32759 консультацій у приміщенні центру, телефоном та електронною поштою.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, налічує 143 послуги.

                 

 

Агропромисловий комплекс

Всього посівна площа по всіх категоріях господарств у 2018 році становила 29083 га, що на 63 га, або 0,2 відсотка менше порівняно з 2017 роком, в тому числі: у сільськогосподарських підприємствах 10979 га, що становить 37,8 відсотка, у господарствах населення - 18104 га (62,2 відсотка).

В усіх категоріях господарств зібрано зернових і зернобобових на площі 11268 га, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 5863 га. За оперативними даними валовий збір всього становить 57304 тонни зерна, з них у сільгосппідприємствах – 27088 тонн при середній урожайності відповідно 50,9 та 46,2 ц/га.

Крім того, сільгосппідприємствами зібрано технічні культури: 573 га ріпаку озимого та 1145 га ріпаку ярого, 1610 га сої. Валовий збір ріпаку озимого становить 1995 тонн зерна, ріпаку ярого – 1941 тонна, соняшнику – 1816 тонн, сої – 3354 тонни при середній урожайності відповідно 34,8; 16,9; 14,7 та 20,9 ц з гектара.

Фермерськими господарствами району зібрано: картоплю на площі 7,6 га, валовий збір становить 139 тонн при середній урожайності 183,2 ц/га; овочі – площа 2,6 га, валовий збір - 30 тонн, урожайність 115,4 ц/га.

 

За оперативними даними посіяно господарствами всіх категорій озимих зернових культур під урожай 2019 року всього на площі 6355 га, що становить 123,2 відсотка до прогнозу, в тому числі: пшениця – 5488 га (119,3 відсотка), жито – 168 га (96,0 відсотків), ячмінь – 699 га (180,6 відсотка), з них у сільськогосподарських підприємствах - 3475 га, що становить 152,4 відсотка, в тому числі: пшениця – 3113 га (140,0 відсотків), жито – 18 га (72,0 відсотка), ячмінь – 344 га (у 10,7 раза більше).

Крім того, ріпаку озимого під урожай 2019 року посіяно на площі 2625 га, що становить 91,4 відсотка до прогнозу; гірчиці озимої – 14 га (посіви не прогнозувались).

Власники земельних часток (паїв) отримали орендної плати понад 4,0  млн. грн.

У оперативно - звітуючихсільгосппідприємствах всіх форм власності районустаном на 01.01.2019 року за попередніми даними утримувалися:

- 798 гол. великої рогатої худоби, в  т. ч. корів – 428 гол.;

- 129 гол. свиней;

- 667,5 тис. гол. птиці всіх видів.

Виробництво молока в агроформуваннях районустановить 2831,5 тонн, що на 1072,1 тонн, або 60,9 відсотка більше в порівнянні до 2017 року. Середній надій молока від однієї корови (на середнє поголів’я корів) складає 7141,0 кг.

Виробництво яєць від птиці всіх видів в оперативно-звітуючих агроформуваннях району становить 87,5 млн. шт.

З початку року оперативно-звітуючими агроформуваннями району вирощено великої рогатої худоби у живій вазі 73,8 т, свиней 12,8 т.   

У районі функціонують 5 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

 

 

 

Фінансова підтримка

На виконання пунктів 8; 9 постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва» - сільськогосподарські підприємства: ТзОВ «Ямниця», ТзОВ «Маяк», ф/г «Носаля Степана Ярославовича», ф/г «Василишина Василя Івановича» отримали дотацію на безповоротній основі за кожну наявну станом на 1 січня та на 1 липня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову в розмірі 750  гривень за одну голову та 350 фізичних осіб зареєстрували документи та отримали дотацію в розмірі 336,1 тис. грн. за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб в кількості 406 голів.   

З  районного бюджету на виконання завдань Програми підтримки селекції та насінництва в рослинництвіТисменицького району на 2016 - 2020 роки виділено кошти в сумі 20 тис. грн. фермерському господарству «Василишина  Василя Івановича» із с. Братківці для реалізації бізнес-плану – «Вирощування високоякісного насіння високопродуктивних сортів кормових культур та їх реалізація». Отримані  кошти використані на придбання насіння люцерни.

 

 

Будівництво, житлово - комунальне господарство

У 2018 році підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 27,4 млн.грн, або 0,9 відсотка загальнообласного обсягу.                                                      Індекс будівельної продукції порівняно з минулим роком становив 42,4 відсотка. За 2018 рік прийнято в експлуатацію 31,3 тис.м.кв. загальної площі в житлових будинках садибного типу нового будівництва, що на 5,6 відсотка більше, ніж за відповідний період минулого року, за темпом зростання відповідає 11 місцю серед міст обласного значення та районів області.

У районі функціонує центральний водопровід «Хриплин-Тисмениця» (знаходиться на балансі КП «Івано-Франківськводоекотехпром»). Для забезпечення населення централізованим водопостачанням протягом                 2015-2018 років на будівництво водопроводів виділено 780,0 тис.гривень, а саме: з районного бюджету – 280,0 тис.гривень, з обласного бюджету – 500,0 тис. гривень. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» станом на 26.12.2018 року кількість домогосподарств, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, складає 10841 на загальну суму 175744,4 тис.грн.

Також за 2018 рік проведено виплату субсидіі на тверде паливо та скраплений газ 400 субсидентам району на суму 1521.9 тис. грн.

Завдяки своєчасному надходженню коштів з Державного бюджету виплата зазначених видів державних соціальних допомог проведена в повному обсязі в установлені  терміни, заборгованості з виплати  немає.

 

Бюджетна політика

Бюджет району за 2018 рік по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) виконано на 109,6 відсотків, при уточненому плані 129,2 млн.грн. фактично надійшло коштів у сумі 141,6 млн.грн, що більше уточненого плану на 12,4 млн. грн.

Фактичне поступлення офіційних трансфертів складає 774,6 млн.грн., при уточненому плані 782,3 млн.грн, з них: базової дотації – 53,1млн.грн, при плані 53,1 млн.грн інших дотацій – 32,2 млн.грн., при уточненому плані - 32,2 млн.грн., субвенцій з державного та місцевих бюджетів – 689,3 млн.грн при уточненому плані – 696, 9 млн.грн.

Районний бюджет по доходах загального фонду за 2018 рік (без урахування трансфертів) виконано на 102,6 відсотків, при уточненому плані 66,2 млн.грн, фактично надійшло доходів в сумі 67,9 млн.грн, більше на 1,7 млн.грн.

Найбільшу питому вагу в бюджеті району займає податок на доходи фізичних осіб 67,0 млн.грн при уточненому плані 65,5 млн.грн, що складає 102,3 відсотка (більше на 1,5 млн.грн).

 

Ринок праці

Протягом 2018 року послугами служби зайнятості скористалися 2800 громадян. З числа незайнятих громадян отримали статус безробітного 655 осіб.

Протягом 2018 року 444 роботодавців подали до районної служби зайнятості для укомплектування 2050 вакансій. Укомплектовано 2008 вакансій. Рівень укомплектування вакансій складає 98,0 відсотка.

Громадянам, які звертаються до служби зайнятості, надається допомога у виборі професії конкурентоздатної на ринку праці шляхом перенавчання та підвищення кваліфікації. Протягом року за направленням районної служби зайнятості проходили навчання 207 безробітних осіб. Закінчили навчання 194 особи. Усі особи, які закінчили навчання, працевлаштовані.

З метою надання додаткової соціальної підтримки і забезпечення тимчасової зайнятості безробітних громадян, районна служба зайнятості організовує громадські та інші роботи тимчасового характеру. Протягом 2018 року залучено до таких робіт 470 безробітних громадян. В основному проводились роботи з упорядкування населених пунктів.

Особам з інвалідністю забезпечено надання якісних профорієнтаційних послуг. Протягом звітного періоду 35 осіб з інвалідністю отримали 320 профінформаційні та профконсультаційні послуги,в результаті: 13 осіб з інвалідністю працевлаштовано, 1 - започаткував власну справу, 8 осіб направлено на професійне навчання, 13 осіб направлено на роботи тимчасового характеру.

 

З метою підвищення рівня поінформованості та соціальної підтримки, демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в  антитерористичній операції, надаються інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги. З початку поточного року 40 учасникам АТО надано 275 профінформаційних та профконсультаційних послуг. Працевлаштовано 13 учасників АТО, направлено на професійне навчання 5 осіб, направлено на роботи тимчасового характеру 14 учасників АТО. Один учасник АТО започаткував власну справу.

Станом на 01.10.2018 перебуває на обліку в районній філії 7 учасників АТО.

 

 

Заробітна плата

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах, організаціях (з кількістю працівників 10 і більше осіб) у III кварталі 2018 року склала 10958 гривень, що на 39,5 відсотка більше середньообласного показника. Порівняно з минулим роком заробітна плата зросла на 42,5 відсотка. За розміром заробітної плати район посів 1 місце серед міст обласного значення та районів області

 

Заборгованість із заробітної плати на підприємствах району                    (враховуючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) станом на 01 жовтня 2018 року складає 3,8 млн.грн. Заборгованість утворена на підприємствах, на яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом. 

Районною тимчасовою комісією з питань погашення заборгованості із заробітної плати проведено засідання, де обговорено питання щодо виплат заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат.

 

Пенсійне забезпечення

За даними Тисменицького об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Івано – Франківській області, до бюджету об’єднаного управління протягом за 2018 рік надійшло по Тисменицькому району 150,0 млн.грн власних коштів, що становить 102,9 відсотки від запланованих.

Станом на 01.10.2017 року заборгованість зі сплати страхових внесків склала 191,6 тис.грн., з неї: недоїмка 127,0 тис.грн, фінансові санкції - 29,4 тис.грн., пеня – 35,5 тис.гривень. 

Станом на 01 січня 2019 року на виконанні в органах ДВС знаходиться 37,9 тис. грн заборгованості зі сплати страхових внесків (судових рішень на суму 20,6 тис. грн., вимог та фінансових санкцій про сплату боргу – 17,3 тис.грн.).

На обліку в об’єднаному управлінні Пенсійного Фонду перебуває 21306 одержувачів пенсій Тисменицького району, яким у звітному періоді забезпечено своєчасне проведення пенсійних виплат в повному. 

За Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсію отримують 21101 особа. За віком пенсію отримують – 16473 особи, пенсію по інвалідності – 3514 осіб, по втраті годувальника – 836 осіб, 2 особи отримує пенсію за довічне утримання суддів, пенсію за вислугу років – 278 та 203 – отримує соціальну пенсію.

Проводиться виплата пенсій 26 внутрішньопереміщеним особам, які проживали в Донецькій та Луганській областях та 1 пенсіонеру, який   проживав в Автономній Республіці Крим.

Загальний обсяг видатків на виплату пенсій та допомог за поточний рік склав 502,6 млн.гривень.

За 2018 рік призначено 721 нових пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та проведено 1292  перерахунків пенсій відповідно до Закону України «Про державний бюджет України 2018 року».

Середній розмір пенсій по району становить 1989,60 гривень

 

Освіта

Система освіти налічує 39 закладів загальної середньої освіти, у яких навчаються 7668  учнів, 9 закладів дошкільної освіти та дошкільні відділення на базі 12 навчально-виховних комплексів (загальна кількість дітей, охоплених дошкільною освітою становить 1505 дітей).

У закладах загальної середньої освіти функціонують 39 шкільних бібліотек, 37 шкільних їдалень, 36 майстерень, 40 шкільних навчальних комп'ютерних комплексів, 24 спортивні зали, 11 спортивних майданчиків із синтетичним покриттям.

 

У контексті реформування освіти заклади загальної середньої освіти району отримали матеріальні цінності на загальну суму 6,6 млн. грн. Для першокласників призначені пізнавально-розвивальні комплекти загальною вартістю 1,1млн. грн, 28 комплектів меблі, придбаних за кошти Державного бюджету України на суму 1,1млн.грн. Всього використано на один клас 125,5 тис.грн.

Відповідно до районної програми «Шкільний автобус» вирішене питання підвозу дітей сільської місцевості до навчальних закладів. Здійснюється підвезення 857 учнів, які проживають за межею пішохідної доступності. Підвезення здійснюють 9 шкільних автобусів.

 

На виконання державної програми «Шкільний автобус» за кошти державного бюджету у 2018 році придбано 3 автобуси марки Еталон А 08116Ш   на загальну суму 5,5 млн. грн для Поберезького НВК, Липівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Чорнолізької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Важливе місце в процесі організації навчання сьогодні відводиться інклюзивній освіті. Плануються роботи із капітального ремонту приміщення під інклюзивно-ресурсний центр в м.Тисмениця. Кошторисна вартість проекту -  2,9 млн. гривень.

У 2018 році вдалося зробити капітальний ремонт Тисменицького районного Будинку дитячої та юнацької творчості. По даному об’єкту виконано роботи на суму 1,2 млн. гривень.

Проведено капітальний ремонт дахів у Тисменицькій спеціалізованій школі I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів на суму 1,1 млн.грн (1,0 млн.грн. – державний бюджет, 0,1 млн.грн- районний бюджет) та у Єзупільському НВК за кошти державного бюджету на суму 1,0 млн.гривень.

На завершенні будівництвозакладу дошкільної освіти «Мрія» на 50 місць у с.Черніїв. Кошторисна вартість проекту –18,6 млн.грн. Даний об’єкт планується відкрити у І кварталі 2019 року.

За кошти районного бюджету проведено :

      -   Тисменицька ЗОШ І-ІІІ ст..- встановлення бруківки - 100,0 тис.грн;

-         Підліська ЗОШ І-ІІІ ст.. - благоустрій території-190,0 тис.грн;

-         Підлузька ЗОШ І-ІІ ст.- встановлення бруківки-200,0 тис.грн;

-         Чукалівська ЗОШ І ст. – благоустрій майданчика -50,8 тис.грн;

-         Терновицький НВК- встановлення огорожі -50,0 тис.грн;

-         Радчанська ЗОШ І-ІІІ ст. – завершення пандусу- 62,0 тис.грн.

Замінено вікна на металопластикові у Довгівському НВК на суму 100,0 тис.грн, (43,06 м.кв.)

 

Замінено вікна на металопластикові Вільшаницька ЗОШ І-ІІІ ст.- 150,0 тис.грн, Загвіздянська ЗОШ І-ІІІ ст.- 200,0 тис.грн. за кошти обласного бюджету.

Велика увага приділяється відпочинку та оздоровчій дітей. У 2018 році   було залучено дітей шкільного віку до виховного процесу, організованого відпочинку та дозвілля через систему пришкільних відпочинкових таборів.

1500 дітей шкільного віку з 29 травня по 11 червня 2018 року були охоплені послугами відпочинку в районі. Діяли пришкільні відпочинкові табори з денним перебуванням на базі 30 закладів загальної середньої освіти району.

         Першочергово відпочинком та оздоровленням було охоплено дітей пільгових категорій (діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти із сімей, переміщених з тимчасово окупованих територій, діти воїнів АТО), а також діти, що належать до «групи ризику».

         З метою подолання мовних бар’єрів, підготовки молодого покоління до викликів ХХІ століття, популяризації волонтерського руху в Україні було відкрито 6 мовних таборів на базі Тисменицької спеціалізованої школи              І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів, Клубовецької    ЗОШ І-ІІІ ступенів, Лисецького НВК, Підпечерівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Підліської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Старолисецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, в яких було охоплено відпочинковими послугами 230 дітей. 

         Пільговим правом на відвідування пришкільного відпочинкового табору з денним перебуванням користувалися діти із соціально-незахищених верств населення, діти «групи ризику»,юні обдарування, лідери учнівського самоврядування, діти, батьки яких є учасниками АТО та діти, тимчасово переміщені з окупованих територій, а саме:

         - 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

         - 35 дітей-інвалідів,

         - 400 дітей із багатодітних сімей,

         - 200 дітей із малозабезпечених сімей,

         - 400 талановитих і обдарованих,

         - 50 дітей «групи ризику»,

         - 85 дітей, батьки яких є учасниками АТО,

         - 15 дітей, тимчасово переміщених із окупованих територій.         

Для оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються в закладах загальної середньої освіти району передбачено 200,тис. грн.

Оздоровлення дітей даної пільгової категорії відбуватиметься в туристично-оздоровчому комплексі «Едельвейс» (с. Микуличин Яремчанської міської ради):

Відзначаються масовістю та високим рівнем організації ряд спортивних-туристичних та військово-патріотичних районних заходів: змагання з баскетболу та волейболу в рамках ХІІІ Спартакіади школярів Тисменицького району;районний шкільний турнір з футзалу «Кубок «Ураган»; І (районний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);районний зліт туристів-краєзнавців;турнір з міні-футболу серед школярів району на Кубок голови Тисменицької районної ради;спартакіада з військово-прикладних видів спорту;змагання з футболу «Шкіряний м’яч».

 

         Традиційно наприкінці навчального року та напередодні Міжнародного дня захисту дітей у районі винагороджують талановитих, працьовитих, наполегливих, цілеспрямованих учнів та їх наставників. Переможці предметних олімпіад із навчальних дисциплін, володарі нагород різноманітних культурно-мистецьких, технічних заходів, призери спортивних змагань, учителі, вихователі, керівники та тренери – кращі з кращих у районі збираються в Народному домі м. Тисмениця на свято «Ми – надія твоя, Україно!».

         За рішенням районної ради присуджується премія «Обдаровані діти Тисмениччини» – найвища у районі відзнака для підтримки обдарованої учнівської молоді, яка проживає та навчається у районі. Незмінними є три номінації – «Учень року», «Спортсмен року» та «Творча особистість року».

 

                                                 

                                                            Охорона здоров’я

У Тисменицькому районі проводяться заходи щодо децентралізації влади та створення об’єднаних територіальних громад, у тому числі шляхом формування єдиного медичного простору, в основу якого покладена інтеграція закладів охорони здоров’я, що перебувають у власності різних територіальних громад.

Одним з кроків медичної реформи в районі стала реорганізація   медичних закладів району з бюджетних установ в комунальні некомерційні підприємства – в липні 2018 року в районі створено комунальне некомерційне підприємство «Тисменицька міська лікарня», комунальне некомерційне підприємство «Лисецька  центральна районна лікарня» та комунальне некомерційне підприємство «Єзупільська міська лікарня».

Крім того, відповідно до рішення сесії Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади від 28.02.2018 р. створено комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги», до якого увійшли Ямницька та Павлівська лікарські амбулаторії та фельдшерсько-акушерські пункти сіл Тязів і Сілець.

Додаткові кошти на утримання закладів охорони здоров’я району спрямовано не тільки на поточні видатки, що пов’язані в першу чергу із збільшенням заробітної плати працівників. Значна частина коштів виділена також на проведення ремонтних робіт та на зміцнення матеріально-технічної бази медичних установ.

Так, в Лисецькій центральній районній лікарні протягом 2018 року проведені такі роботи :

●Поточний ремонт приймального відділення (кошти медичної субвенції) – 50, 9 тис. грн.;

●Поточний ремонт неврологічного відділення (кошти медичної субвенції) – 303,3 тис. грн. ;

●Поточний ремонт приміщень ІІІ поверху основного корпусу (додаткові місцеві кошти) – 336,4тис. грн.;

●Поточний ремонт терапевтичного відділення (додаткові місцеві кошти)  - 83,3 тис. грн.;

●Поточний ремонт вхідних сходів головного корпусу (додаткові місцеві кошти) – 35,7 тис. грн.

Закуплено комп’ютерне обладнання – 112,0тис. грн. (спеціальні кошти).

У закладах охорони здоров’я, що входять до складу Тисменицької міської лікарні впродовж 2018 року відремонтовано приміщення фельдшерсько-акушерського пункту в селі Одаї та Стриганецької лікарської амбулаторії.

 

 

 

 

  Культура

Впродовж 2018 року в районі повністю збережено мережу закладів культури, зокрема продовжують функціонувати 44 клубних установи, 45 бібліотек, 6 громадських музеїв, 22 колективи, яким присвоєно звання «народний» та 2 колективи, яким присвоєно звання «зразковий». При клубних установах працює 264 клубних формувань, в яких задіяно 3 455 учасників.

В 2018 році в закладах культури проведено понад 50 культурно-мистецьких заходів районного рівня. Особлива увага працівників культури була зосереджена на відродженні, збереженні національних традицій, звичаїв та обрядів, популяризації української народної пісні, автентичних хореографічних постановок.

Цікавими для глядачів стало проведення районних свят народної творчості «Від Різдва до Йордану», Великодніх забав «Христос Воскрес! Радійте, люди!».

На високому рівні у 2018 році в районі проведений ІХ відкритий обласний фестиваль аматорського мистецтва «Покутські джерела», в якому взяло участь понад 500 учасників із 5 районів Покутського регіону. Присутні стали безпосередніми учасниками фольклорного дійства «Гостинна Тисмениччина», яке відображало автентичний побут, звичаї, традиційні національні страви української кухні.

 

 

 

У 2018 році відзначилися своєю активністю хорові колективи, 10 з яких брали участь у святі духовної пісні «Духова криниця».

У звітному році творчі колективи району брали активну участь у різноманітних фестивалях, конкурсах, святах обласного, Всеукраїнського та міжнародного значення, а саме, народний аматорський ансамбль танцю «Тисменичанка» репрезентував своє мистецтво на святі «Селезія – країна багатьох культур», що проходив в Польщі та Чехії; народний аматорський вокальний ансамбль «Нонакорд» взяв участь у ІІІ Міжнародному мистецькому фестивалі країн Карпатського регіону «Карпатський простір»; народний аматорський ансамбль пісні і танцю «Барви Прикарпаття» взяв участь у відкритому обласному фестивалі народного танцю «Арканове коло».

Аматорський вокальний ансамбль «Острівчанка» будинку культури                       с. Чорнолізці брав участь у зйомках програми Фольк – muzik» (м. Київ);

Лауреатами районної премії імені Романа Федоріва  2018 року у номінації «Образотворче і народне мистецтво» став художник Володимир Березний; у номінації «Культура» – аматорський фольклорний колектив «Черніївчани» будинку культури с. Черніїв.

Книжковий фонд бібліотек району в 2018 році поповнився на 3228 примірників книг  на суму 252,6 тис. грн. У бібліотеках району відбулися традиційні Шевченківські та Франкові читання, при районній бібліотеці систематично проводять свої засідання учасники гуртка «Гармонія».

У районі продовжують функціонувати 4початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, де навчається 440 дітей.

Учениця Єзупільської дитячої музичної школи Вікторія Ганущак стала творчою особистістю року Тисменицького району (Гран-прі на відкритому Всеукраїнському конкурсі виконавців народних інструментів у м. Київ; Гран-прі на Всеукраїнському конкурсі юних музикантів «Франкове подвір’я» м.Дрогобич»; Гран-прі на Всеукраїнському фестивалі-конкурсі бандуристів «Чарівна бандура» м. Одеса).

Колектив Єзупільської ДМШ нагороджений грамотою обласного управління культури, національностей та релігій за краще виконання на обласному конкурсі ансамблевого музикування.

Значна увага впродовж 2018 року приділялася зміцненню матеріально- технічної бази закладів культури. Так, за рахунок коштів районного бюджету проведено капітальні ремонти в установах культури на суму 515,6 тис. грн (відремонтовано фасад будинку культури с. Черніїв, приміщення клубу с.Милування та будинку культури с. Радча).

Встановлено нову систему опалення у будинку культури с. Вільшаниця вартістю 193,3 тис. грн та закуплено котел для клубу с. Побережжя на суму 85,9 тис. грн.Замінено двері на енергозберігаючі у будинках культури с. Терновиця та с.Підлужжя на суму 62,4 тис. грн.

Також, в 2018 роціпридбано тканину для пошиття одягу сцени будинків культури сіл Черніїв, Підлужжя та Чукалівка на суму 59,3 тис. грн, сценічні костюми для учасників аматорського мистецтва Народного дому м. Тисмениця та дитячої школи мистецтв ім. Й. Княгиницького вартістю 90,0 тис. гривень.

 

Соціальний захист населення

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» за 2018 рік в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації на обліку перебувають 3081громадянин. Їм проведено виплату державних соціальних допомог на суму 54414,3 тис.грн, а саме:

405 одержувачів допомог по вагітності і пологах на суму 725,5 тис. грн;

2639 одержувачів одноразових допомог при народженні дитини на суму 43501,6 тис. грн;

45 одержувачів допомог на дітей, які знаходяться під опікою і піклуванням на суму 3193,5 тис. грн;

 

380 одержувачів допомог одиноким матерям на суму  6778,7 тис.грн;

6 одержувачів допомог на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів на суму 215,0 тис. грн.

Згідно з Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації у звітному періоді виплачено допомоги 934 сім’ям, з них багатодітних 596 сімей,  на суму 48159,3 тис.грн.

Згідно з Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам» допомогу одержують 1058 особи на суму 23236,9 тис.грн.

Також проведено виплату соціальної допомоги 309 особам, які не мають права на пенсію та інвалідам відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам» на суму 5698,9 тис.грн. виплачено компенсації фізичним особам, що надають соціальні послуги інвалідам І, ІІ, ІІІ груп та особам нездатним до самообслуговування 99 особам на суму 223.0 тис.грн (постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 «Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»).

За звітний період проведено виплату грошової допомоги 215 особам, які здійснюють догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду (Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 №1192 «Порядок надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ груп внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує стороннього догляду, на догляд за ним»)  на суму 5193,7 тис. грн.

1366 особам виплачена компенсація по догляду за   перестарілими та інвалідами І-ої групи на суму 488,4 тис. грн. (Постанова № 832 від 26.07.1996 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян»).

145 сімей обліковані як переміщені особи, 32-м з них призначено щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації ведеться Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Станом на 26.12.2018 року в районі проживає 2151 ветеран війни, 5955 – дітей війни, 1082 – ветерани праці, 119 – ветеранів та пенсіонерів військової служби, 20 – реабілітованих по статті 1 ЗУ «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні», 17343 – пенсіонери за віком, 4991 – інвалід, 327 пільговиків за проф. ознакою, 774 – багатодітні сім’ї.

З початку року пільговикам нараховано за надані послуги 9095,4 тис.грн:

У районі проживає 205 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. У тому числі 35 дітей, яким здійснюються виплати компенсації, зокрема компенсація на пільгове забезпечення продуктами харчування проведено учасникам ЧАЕС 1 та 2 категорії на суму 350,7  грн.

Управлінням ведеться облік осіб, які захищають територіальну цілісність держави. Отримали статус учасника бойових дій в зоні АТО 482 особи, яким надаються соціальні гарантії за рахунок коштів державного бюджету (пільги на ЖКП 75% на сім’ю), 39 осіб учасників АТО, яким надаються соціальні гарантії за рахунок коштів районного бюджету (пільги на ЖКП 50% на 1 особу). 22 учасникам АТО, прирівняним до інвалідів ВВ війни, надається пільга на ЖКП у розмірі 100%, 9 осіб членів сім’ї загиблого ветерана війни та 4 учасники війни у розмірі 50%.

Соціальними інспекторами управління проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання 708 малозабезпечених сімей з метою призначення їм державної соціальної допомоги та обстежено матеріально-побутові умови проживання 5672 сім’ї з метою призначення їм субсидії на ЖКП, також проведено обстеження матеріально - побутових умов проживання 36 внутрішньо переміщених осіб. Комісією по розгляду заяв для призначення та нарахування, як виняток, громадянам житлових субсидій, пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям розглянуто 6380 заяв. Підготовлено 8 запитів до Тисменицької районної філії Івано - Франківського обласного центру зайнятості.Проведено 54 перевірок здійснення факту догляду за перестарілими особами, які досягли 80-річного віку.         

Спеціалістами відділу контролю за призначенням та виплатою пенсій і обслуговування інвалідів війни станом на 26.12.2018 року забезпечено санаторно-курортними путівками 47 осіб. Видано 541 направлень для виготовлення засобів протезно-ортопедичних, технічних та інших засобів реабілітації.

Проведено виплату одноразової грошової допомоги ветеранам війни до 5 травня зокрема:

-Інвалідам ВВв 1групи 28 особам на суму 103,2 тис. грн.

-Інвалідам ВВв 2групи 30 особам на суму 97,9 тис.грн.

-Інвалідам ВВв 3групи 54 особам на суму 153,6 тис.грн.

-Учасникам бойових дій 584 особам на суму 738,8 тис.грн.

-Членам сімей загиблих 110 особам на суму 71,2 тис.грн.

-Учасникам ВВв 1154 особам на суму 605,9тис.грн.

 

                                             Молодіжна політика та спорт

Практичну роботу зі здійснення фізкультурно-масової та спортивної роботи організовують 78 працівників спортивної галузі, із них 59 - викладачів загальноосвітніх шкіл, 19 - тренерів-викладачів ДЮСШ. До послуг населення: один стадіон у м. Тисмениця, 33 футбольні поля, 24 спортивних зали при загальноосвітніх школах, 103 спортивні майданчики, у т.ч. 11 із синтетичним покриттям та один атлетичний майданчик, один зал для занять загальнофізичною підготовкою.

Підготовку спортивного резерву до обласних та національних збірних команд забезпечує дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти райдержадміністрації. У школі функціонують: відділення з баскетболу, футболу, боксу, настільного тенісу, боротьби дзюдо, легкої атлетики та спортивного орієнтування. У відділеннях з цих видів спорту систематичними заняттями охоплено 608 дітей. Навчально-тренувальний процес забезпечують 19 тренерів-викладачів, які проводять заняття у 22 населених пунктах району.

З метою забезпечення соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності на обліку в службі у справах дітей районної державної адміністрації станом на 01 січня 2019 року перебуває:

- 90 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

- 28 дітей, які проживають у 13 сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах, з них: 3 – схильні до бродягування.

На території району, функціонує 5 прийомних сімей, які мають на вихованні 12 дітей (в тому числі одна прийомна сім’я, яка переїхала із Луганської області).

З метою ефективної реалізації законодавства, спрямованого на забезпечення соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності, були вжиті відповідні заходи: на сесії районної ради затверджено такі Програми:

- «Районна цільова програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, профілактики бездоглядності та безпритульності на 2016 – 2020 роки». На заходи цієї програми протягом року передбачено 265,0 тис.грн та використано 260,0 тис.гривень.

- «Районна цільова програма соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах на 2016-2020 роки», передбачено 80,0 тис.грн на 2018 рік та  використано 80,0 тис.гривень.

З метою контролю та координації роботи щодо здійснення соціального   захисту дітей у районі створені і функціонують:

- комісія з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації;

- координаційна рада районної державної адміністрації з питань дітей.

Протягом 2018 року проведено 11 засідань комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації, на яких розглянуто 150 справ з них: 70 - про захист житлових та майнових прав дітей, 32 - про доцільність позбавлення батьківських прав, 29 - про визначення днів спілкування з дітьми, 2 - про призначення опікунів, 18 – інші. Із даних справ прийнято відповідні рішення.

Працівники служби у справах дітей районної державної адміністрації взяли участь у 20 засіданнях суду по цивільних та кримінальних справах в якості представника органу опіки та піклування районної державної адміністрації.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації здійснюється контроль за умовами проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів, піклувальників, в прийомних сім’ях та сім’ях усиновлювачів. Житлові умови дітей задовільні.

З метою недопущення порушення прав та інтересів дітей, виявлення дітей, які залишились без батьківського піклування, службою у справах дітей районної державної адміністрації проводяться рейди-перевірки «Діти вулиці», «Урок», рейди-перевірки торгових та розважальних закладів. В результаті перевірок обстежено умови проживання 12 сімей, які мають на вихованні 19 неповнолітніх дітей. Працівниками служби у справах дітей районної державної адміністрації з дітьми та батьками проведено профілактичні бесіди та вжито відповідних заходів для повернення дітей до навчання. Батьків попереджено про адміністративну і кримінальну відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Ведеться постійна співпраця з Івано-Франківським обласним центром соціально-психологічної реабілітації дітей та з міжрегіональним центром соціально-психологічної реабілітації дітей в Івано-Франківській області                (с. Мединя, Галицького району).

Працівниками служби у справах дітей районної державної адміністрації здійснюються виїзди в загальноосвітні школи району, з учнями проводяться індивідуальні профілактичні бесіди на правову тематику. Працівниками служби спільно з працівниками поліції з неповнолітніми проводяться індивідуальні профілактичні розмови, попереджено про відповідальність згідно з чинним законодавством за вчинення злочинів та правопорушень. Також, проводиться спілкування з батьками неповнолітніх, які вчинили злочини для додаткового контролю за дітьми та виховного впливу. Неповнолітніх, які б повторно вчинили злочин не виявлено.

Працівниками служби у справах дітей районної державної адміністрації забезпечується ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системою «Діти». Здійснюється перевірка стану роботи та безпеки ЄІАС «Діти», робота з обліково-статистичними картками дітей.

Впродовж 2018 року Тисменицьким районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді забезпечено соціальне супроводження 5 прийомних сімей, в яких виховується 12 прийомних дітей (1 сім’я, 1 дитина - перемістились з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції).

На обліку в Тисменицькому районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді перебувало 76 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у яких на вихованні перебуває 144 дитини. Під соціальним супроводом перебувало 5 сімей (13 дітей).

У районі прийнята і діє програма навчання дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями на 2016-2020 роки. Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у районному бюджеті. В 2018 році на заходи програми виділено 60,0 тис.гривень.

 

Завдяки спільним зусиллям та злагодженій роботі команди районної державної адміністрації у співпраці з районною радою, місцевими громадами, керівниками підприємств, установ, організацій, за підтримки народних депутатів України, депутатів обласної державної адміністрації та обласної ради нам вдалося виконати поставлені завдання і досягнути позитивного результату та забезпечити соціально-економічний розвиток району.