Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

До уваги суб’єктів господарювання! Перелік відомостей, що зазначаються у статуті товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю.

    Згідно зі статтею 82 Господарського кодексу України, установчі документи господарського товариства повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень.

    Статтею 57 Господарського кодексу України передбачено, що статут повинен містити відомості про найменування юридичної особи, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок виходу зі складу учасників товариства, порядок розподілу прибутків і збитків, відомості про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб’єкта господарювання, а також інші відомості, пов’язані з особливостями організаційної форми.

    Статут може містити й інші відомості, що не суперечать чинному законодавству.