Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Мінюст надав роз’яснення щодо деяких особливостейприпинення обтяження речових прав на нерухоме майно та/або заборони проведення реєстраційних дій

У зв'язку з надходженням звернень громадян  Міністерство юстиції надає роз'яснення окремих питань порядку застосування статті 158 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) при проведенні державної реєстрації припинення обтяження речових прав на нерухоме майно та/або заборони проведення реєстраційних дій відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон).

15 грудня 2017 року набрав чинності Закон України № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», яким, зокрема, ЦПК України викладено в новій редакції.

Статтею 153 ЦПК України врегульовані питання скасування заходів забезпечення позову в цивільному процесі.

Поряд із загальним порядком скасування заходів забезпечення позову шляхом постановлення судом відповідної ухвали, частиною сьомою зазначеної статті передбачено можливість припинення таких заходів автоматично по завершенню 90 - денного строку з дня набрання рішенням суду про задоволення позову законної сили.

Отже, враховуючи особливості правового регулювання, що закріплені в частині сьомій статті 158 ЦПК України, державна реєстрація припинення обтяження речових прав на нерухоме майно та/або заборони проведення реєстраційних дій, що виникло на підставі рішення суду, яким були вжиті заходи щодо забезпечення позову, проводиться на підставі заяви заявника чи, у разі припинення заборони на проведення реєстраційних дій, заяви відповідної заінтересованої особи та рішення суду про задоволення позову, що набрало законної сипи по завершенню 90 - денного строку з дня набрання законної сили таким рішенням суду.

При цьому зазначаємо, що особливості проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів визначені статтею 31! Закону редакції Закону України від   06   жовтня   2016   року      1666-VIII   «Про   внесення   змін   до   деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності»).

Згідно з підпунктом І пункту 2 розділу II Прикінцевих і перехідних положень вказаного вище Закону до запровадження інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) та Єдиним державним реєстром судових рішень, передбаченої Законом, а також у разі проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів, що набрали законної сили, до запровадження відповідної інформаційної взаємодії реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться за зверненням заявника.

Державний реєстратор прав з метою встановлення набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на підставі поданого рішення суду обов'язково використовує відомості Єдиного державного реєстру судових рішень за допомогою офіційного веб-порталу судової влади України щодо наявності такого рішення у відповідному реєстрі в електронній формі, відповідності його за документарною інформацією та реквізитами.

У разі відсутності рішення суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень державний реєстратор прав запитує копію такого рішення суду, засвідчену в установленому порядку, від відповідного суду. Направлення запиту до суду про отримання копії рішення суду є підставою для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Підпунктом 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 806 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації», якою внесено відповідні зміни до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, визначено, що до запровадження інформаційної взаємодії між Державним реєстром прав та Єдиним державним реєстром судових рішень, передбаченої Законом, а також у разі проведення реєстраційних дій на підставі рішень судів, що набрали законної сили, до запровадження відповідної інформаційної взаємодії, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на підставі рішень судів проводиться за зверненням заявника до будь-якого державного реєстратора в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя з дотриманням вимог, установлених підпунктом 1 пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності».

Разом з цим, звертаємо увагу на те, що з огляду на вимоги частини восьмої статті 158 ЦПК України прийняття рішення про державну реєстрацію припинення обтяження здійснюється за умови якщо у органах державної виконавчої служби або у приватного виконавця відсутнє виконавче провадження з примусового виконання рішення суду у справі, під час розгляду якої вжито заходи забезпечення позову.

При вирішенні питання про наявність або відсутність виконавчого провадження слід виходити з вимог абзацу другого частини сьомої статті 26 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до якого у разі якщо в заяві стягувана зазначено конкретне майно боржника, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження перевіряє в електронних державних базах даних та реєстрах наявність права власності або іншого майнового права боржника на таке майно та накладає на нього арешт. На інше майно боржника виконавець накладає арешт в порядку, визначеному статтею 56 цього Закону.

Статтею 56 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що постанова про арешт майна (коштів) боржника виноситься виконавцем пір час відкриття виконавчого провадження та не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна.                                                                                ;

Таким чином, наявність в Державному реєстрі прав відомостей про арешт нерухомого майна, накладений в процесі примусового виконання рішення! суду у справі, під час якої вжито заходи забезпечення позову, унеможливлює проведення державним реєстратором реєстраційних дій щодо припинення обтяження речових прав на нерухоме майно та/або заборони проведення реєстраційних дій на підставі цього рішення суду.