Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Міністерство оборони України про поліпшення умов проходження строкової військової служби громадянами України

Час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу, особа навчалася за фахом у професійно-технічному навчальному закладі, працювала за професією або займала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Виплата грошової допомоги при призові у розмірі двох мінімальних заробітних плат (у 2019 році це — 3,8 тис. гривень) передбачено статтею 21 Закону, а порядок виплати визначено постановою КМУ від 12.08.2015 № 587 «Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу».

Відпустка надається (за весь період проходження військової служби) тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не раніше як через 3 місяці початку проходження військовослужбовцями строкової військової служби.

За ними, як і за мобілізованими та контрактниками зберігається робоче місце та середній заробіток, відповідні зміни були внесені до ст. 119 Закону України «Кодекс законів про працю України» у 2015 році.

Військовослужбовці строкової військової служби перебувають на повному державному утриманні. Вони розміщуються в казармах (на кораблях) згідно із Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України. Забезпечуються щоденним триразовим гарячим харчування та військовою формою одягу (літньою та зимовою) згідно встановленим норм. За ними зберігаються жилі приміщення, які вони займали до призову на строкову військову службу. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

У зв’язку з повним державним забезпечення забезпеченням військовослужбовцям строкової служби виплачуються щомісяця близько 350 грн. (від військового звання та посади) на додаткові особисті потреби.

При звільненні військовослужбовцям строкової військової служби виплачується вихідна грошова допомога у розмірі від 8-ми посадових окладів залежно від військового звання і посади.

Для військовослужбовців із числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування — 12 окладів.

Після звільнення в запас (протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання за поданням військового комісаріату) виплачується матеріальна допомога в розмірі: середньої заробітної плати встановленої на день призову (для громадян, які працювали); мінімальної заробітної плати встановленої на день призову відповідно до пункту 3 статті 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 185 (із змінами).

Держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців строкової військової служби, які до призову на строкову військову службу не були працевлаштовані. У разі необхідності соціальну та професійну адаптацію проходять також члени сімей військовослужбовців за їх зверненням. Адаптація зазначеної категорії осіб провадиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення, за рахунок коштів державного бюджету.

Особи, які були призвані в період навчання у ВНЗ I-IV рівнів акредитації, при звільненні зараховуються для продовження навчання до того ВНЗ, де вони навчалися до призову, незалежно від форми навчання.

Тільки військовослужбовці строкової військової служби мають право на безоплатний проїзд всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі).

Члени сімей військовослужбовців строкової служби мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників.

Інші соціальні пільги передбачені для військовослужбовців або членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби, у разі отримання військовослужбовцем строкової військової служби поранення (контузії, травми або каліцтва) у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності.

Відстрочка від призову надається за рішенням Р(М)ПК за:

сімейними обставинами (непрацездатні батьки, неповнолітні брати або сестри, дитину до 3-х років, двох і більше дітей, вагітну дружину); станом здоров’я (до одного року, які визнані тимчасово непридатними до військової служби); для здобуття освіти (в усіх навчальних закладах з денною формою навчання, крім загальноосвітніх та ПТУ — до 21 року, в інтернатурі, аспірантурі, докторантурі з відривом або без відриву); продовження професійної діяльності (педагогічні з вищою освітою та медичні працівники у сільській місцевості за умови повного навантаження, зареєстровані священнослужителі, сільські, селищні, міські голови, кандидати (доктори) наук, які працюють за цим напрямком, резервісти, працівники органів внутрішніх справ).

Від призову звільняються громадяни, які: за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби; виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом 1 та 2 контрактів; батько або мати, рідний (повно рідний, неповно рідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів; до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах; були засуджені до позбавлення (обмеження) волі; після закінчення ВНЗ присвоєно військове (спеціальне) офіцерське звання.

Право на одержання призовниками відстрочки від призову повинно бути підтверджено відповідними документами, які подаються призовниками до військового комісаріату. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами надається призовникам за їх бажанням.

Для отримання даної відстрочки необхідно надати до військкомату наступні документи:

письмова заява призовника; довідка про склад сім’ї (форма-3); копії паспортів, свідоцтв про одруження, свідоцтв про народження дітей; документи, якими достовірно установлено, що на утриманні призовника перебувають особи; медичні документи за підписом головного лікаря лікувально-профілактичного закладу, скріплені печаткою (про вагітність дружини).

Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров’я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається громадянам призовного віку на весь період навчання.

Для отримання даної відстрочки необхідно надати до військкомату довідку з навчального закладу.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається на підставі довідок з місця роботи та копії документа про здобуту освіту та професію (спеціальність).

Призовники, яким надана відстрочка, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати військовим комісаріатам документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

Призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов’язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці.

У разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані з’явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України (ст. 15 ч. 8 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»).

За порушення правил військового обліку, неявку за викликом до військового комісаріату без поважних причин, умисне зіпсування або недбале зберігання посвідчень про приписку, яке спричинило їх втрату, несвоєчасне подання обліковому органу відомостей про зміну місця проживання, навчання, освіти, місця роботи і посади призовники притягуються до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

Довідка: накладається штраф від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 — 119 грн.); повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, — тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 — 255 грн.).

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу — карається обмеженням волі на строк до трьох років.