Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Оголошує з 1 квітня 2019 року ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ НА НАВЧАННЯ за денною, вечірньою та заочною (заочно-дистанційною) формами для підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”.