Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

На виконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», з метою своєчасного та повного інформування громадян про плановану діяльність, ДП «НЕК «Укренерго» повідомляє про «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля» щодо будівництва об'єкту «Нове будівництво ПЛ 330 кВ «Західноукраїнська - Богородчани» з реконструкцією ПС 330 кВ «Богородчани» та ПС 750 кВ «Західноукраїнська» на території Львівської та Івано-Франківської областей.

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1.    Планована діяльність

Нове будівництво ПЛ 330 кВ Західноукраїнська - Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ «Богородчани» та ПС 750 кВ «Західноукраїнська» на території Львівської та Івано-Франківської області включає:

-    будівництво нової ПЛ 330 кВ від ПС 750 кВ «Західноукраїнська» до існуючої опори № 18:

-    реконструкція (відновлення) існуючої ділянки ПЛ 330 кВ від опори № 18 до ПС 330 кВ «Богородчани»;

-    будівництво будівлі бази Івано-Франківських МЕМ на ПС 330 кВ «Івано- Франківськ»;

-    реконструкція відкритої розподільчої споруди (ВРС) 330 кВ на ПС 750 кВ «Західноукраїнська»;

-    реконструкція відкритої розподільчої споруди (ВРС) 330 кВ та будівництво під'їзної автодороги на ПС 330 кВ «Богородчани»; довжина дороги орієнтовно 0,6 км;

-     організація лінійно-експлуатаційного зв’язку по ПЛ 330 кВ ЗУ-Богородчани.

I     черга - Нове будівництво ПЛ 330 кВ Західноукраїнська - Богородчани:

-    будівництво нової ділянки ПЛ 330 кВ Західноукраїнська - Богородчани від ПС 750 кВ «Західноукраїнська» до існуючої опори №18 в районі Бурштинської ТЕС довжиною 43,2 км;

-    реконструкція існуючої ділянки ПЛ 330 кВ Західноукраїнська - Богородчани від опори №18 до ПС 330 кВ «Богородчани» довжиною 60.5 км.

II     черга - Реконструкція ПС 750 кВ «Західноукраїнська»:

-    реконструкція поля №4 ВРУ 330 кВ зі збереженням схеми “полуторна” встановленням одного нового елегазового вимикача (В-40);

-    встановлення трьох нових трансформаторів струму 330 кВ та шести шинних і трьох лінійних трансформаторів напруги 330 кВ;

-     встановленням дев’яти роз’єднувачів 330 кВ горизонтально-поворотного типу;

-     заміна існуючих розрядників 330 кВ на ОПН;

-    встановлення додаткових шинних onoр 330 кВ для забезпечення проїзду обслуговуючого транспорту;

-    заміна існуючих ящиків затискачів, шаф обладнання, реле повторювачів, обігріву, клемних збірок на ВРУ ЗЗОкВ.

ІІІ черга - Реконструкція ПС 330 кВ «Богородчани»:

-       реконструкція ВРУ 330 кВ зі збереженням існуючої схеми ВРУ 330 кВ “чотирикутник” та заміною пристроїв релейного захисту.

ІVчерга - Реконструкція ПЛ 330 кВ Богородчани - Івано-Франківськ:

-       реконструкція існуючої ПЛ 330 кВ Богородчани - Івано-Франківськ довжиною 26,4 км.

Розрахунки розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та розрахунки розміру збитків власників землі та землекористувачів, а також матеріали з вибору та погодження земельних ділянок під розміщення ПЛ 330 кВ додані до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Остаточні параметри планованої діяльності із зміни цільового земельних ділянок на землі енергетики для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій та для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії будуть визначені документацією із землеустрою.

Розробниками зазначеної документації із землеустрою будуть юридичні особи, що * володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників. які є відповідальними за якість робіт із землеустрою або фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками. відповідальними за якість робіт із землеустрою.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2.     Суб’єкт господарювання

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" (ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО"); код згідно з ЄДРПОУ - 00100227

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному

контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).

юридична адреса (адреса для листування): 01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 25, тел./факс:

+38 067 756 07 87, e-mail: mazur.ei@ua.energy, контактна особа: Мазур Євген Ігорович

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний

номер телефону)

3.     Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення Міністерство екології та природних ресурсів України,

поштова адреса: 03035, м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського. 35,

Відділ Оцінки впливу на довкілля,

телефон, (044) 206-31-15,

електронна адреса: m.shimkus@menr.gov.ua,

Шимкус Марина Олександрівна.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4.    Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності

буде:

-     дозвіл на виконання будівельних робіт видається органами державного

архітектурно-будівельного контролю відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-    сертифікат готовності об’єкту будівншЯва до експлуатації, що видається органами державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-     дозвіл на розробку проекту землеустрою, що видається центральним органом

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та його територіальними                                 органами;  місцевими   державними    адміністраціями    та    органами

місцевого самоврядування;

-     рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки та зміну її цільового призначення що видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та його територіальними          органами;місцевими                                 державними                  адміністраціями                            та   органами

місцевого самоврядування;

-    спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер), що видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, його територіальним органом, власником лісів або постійним лісокористувачем. відповідно до вимог Лісового кодексу України.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає

його видачу)

5.    Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обгрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться

5 червня 2019 року 10 год. 00 хв. за адресою: 76014 м. Івано-Франківськ, вул. О. Бесараб, 9 (приміщення актового залу Івано-Франківського РЕЦ)

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

14 червня 2019 року 14 год. 00 хв. за адресою: 81750 Львівська область, м. Ходорів, вул. М. Грушевського, 29. Палац культури.

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6.    Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України,

поштова адреса: 03035, м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського. 35,

Відділ Оцінки впливу на довкілля,

телефон, (044) 206-31-15,

електронна адреса: m.shimkus@menr.gov.ua,

Шимкус Марина Олександрівна.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, нюмер телефону та контактну особу)

7.    Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України,поштова адреса: 03035, м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського, 35,

Відділ Оцінки впливу на довкілля,

телефон, (044) 206-31-15,

електронна адреса: m.shimkus@menr.gov.ua,

Шимкус Марина Олександрівна

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8.      Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками на 1587 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9.     Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також « час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

01032, м. Київ. вул. С. Петлюри. 25, тел./факс: +38 067 756 07 87; контактна особа: Мазур Євген Ігорович;

79011, м. Львів, вул. Свєнціцького, 2; тел.: +380 32-256-31-66; контактна особа: Шклярський Ігор Богданович.

Громадськість може ознайомитися з документами з 20 травня 2019 року.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)