Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Інвестиційне забезпечення економіки області у січні–березні 2019 року

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. У січні–березні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансуванняосвоєно 1750,5 млн.грн капітальних інвестицій,що на 17,4% менше від обсягусічня–березня 2018р.У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 1275,2 грн.

Cеред регіонів держави за обсягом освоєних капітальних інвестицій Івано-Франківщина посіла 15 місце, у розрахунку на одну особу населення –             16 місце.

За рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно 47,3% загального обсягу капітальних інвестицій,коштів населення на будівництвожитла – 19,2%.Частка інвестицій, профінансованих з місцевих бюджетів, становила 17,5%, з державного бюджету – 1,5%.За рахунок кредитів банків освоєно 7,5% інвестицій.

Практично усі обсяги капітальних інвестицій (99,6% загального обсягу) вкладено у матеріальні активи.Зокрема, на придбання машин, обладнання, інвентарю та транспортних засобів витрачено 38% усіх вкладень,у житловібудівлі спрямовано 28% інвестицій,інженерні споруди – 18,2%,нежитлові будівлі – 12,7%.Частка нематеріальних активів у загальному обсязі інвестицій склала 0,4%.

У розвиток підприємств промислової діяльності спрямовано 34,1%загального обсягу капітальних інвестиційабо 596,6 млн.грн,зокрема             найбільше – підприємств з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншоїнеметалевої мінеральної продукції (7,3% загальнообласного обсягу),хімічних речовин і хімічної продукції (2,9%), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (2,1%).

Будівельними організаціями та фізичними особами-забудовникамивкладено  487,6 млн.грн  або 27,9% загального обсягу інвестицій.

Вагомою була частка капітальних інвестицій, освоєних підприємствамитранспорту, складського господарства, поштової та  кур’єрської діяльності(13,9%), сільського, лісового та рибного господарства (9,8%),закладами державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (7,5%).

На будівництві житла у січні–березні 2019 року освоєно  490,7 млн.грн,             що на 3,7% більше порівняно з січнем–березнем 2018 року.Населенням                       у будівництво житла  інвестовано 68,5% цих коштів.