Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Фінансові результати діяльності підприємств– суб’єктів підприємницької діяльності області у 2018 році (попередні дані)

Прес-випуск

Головне  управління  статистики  інформує.  Діяльність  підприємств–суб’єктів підприємницької діяльності області у 2018р. характеризувалася позитивним  фінансовим  результатом  до  оподаткування – сума  прибутку  склала 1008,6 млн.грн проти 407,4 млн.грн збитку у 2017р. Великі та середні підприємства  області  за  результатами  діяльності  у  минулому році  отримали  прибуток  у  сумі  497 млн.грн  та 548,9 млн.грн відповідно; малі, у тому числі мікропідприємства, спрацювали збитково – 37,3 млн.грн та 459,9 млн.грн збитку відповідно.

Позитивне сальдо фінансового результату до оподаткування отримали підприємства більшості видів економічної діяльності. Зі значними прибутками завершили рік промислові підприємства (772,7 млн.грн), підприємства оптової та  роздрібної  торгівлі;  ремонту  автотранспортних  засобів  і  мотоциклів (163,7 млн.грн), сільського, лісового та рибного господарств (155,5 млн.грн), будівництва (154,8 млн.грн), адміністративного та допоміжного обслуговування (81,8 млн.грн). Серед видів промислової діяльності прибутково спрацювали підприємства  добувної  промисловості  і  розроблення  кар'єрів  (291,6 млн.грн прибутку) та переробної промисловості (530,3 млн.грн), зокрема з виробництва гумових  та  пластмасових  виробів,  іншої  неметалевої  мінеральної  продукції (228 млн.грн), машинобудування (225,3 млн.грн).

Водночас, збитковою у 2018р. була діяльність підприємств, що здійснювали   операції   з   нерухомим   майном   (305,6 млн.грн   збитку),  сфери транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (86,2 млн.грн), тимчасового розміщування й організації харчування (37,2 млн.грн), надання інших видів послуг (6,3 млн.грн).

Прибутковими підприємствами, частка яких в загальній кількості підприємств становила 81,3% (у 2017р. – 78,9%), одержано 4075,1 млн.грн прибутку, який на 82,9% сформовано підприємствами промисловості, сільського, лісового та рибного господарств, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

У територіальному розрізі прибутковою була діяльність підприємств всіх міст та районів області, крім підприємств міста Калуша (495,1 млн.грн збитку), Тисменицького (237,4 млн.грн) та Тлумацького (21,4 млн.грн) районів.

У 2018р. операційна діяльність підприємств області була рентабельною; її рівень склав 4,2%. Найвищий рівень рентабельності у підприємств, що здійснюють діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (15%), професійної, наукової та технічної діяльності (10,5%), адміністративного та допоміжного обслуговування (6,9%), сільського, лісового та рибного господарств (5,7%). Нерентабельною була операційна діяльність підприємств сфери надання інших видів послуг, де рівень збитковості склав 15,5%, тимчасового розміщування й організації харчування (5,9%), операцій з нерухомим майном (1,6%), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (1,5%).

Станом на 1 січня 2019р. загальні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності області склали 76,7 та 33,3 млрд.грн відповідно.

За видами економічної діяльності найбільша питома вага в заборгованості припадала на підприємства промисловості (32,6% дебіторської та 39,4% кредиторської відповідно), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (24,3% та 22,5%), сільського, лісового та рибного господарств (15,6% та 11,5%).

У структурі дебіторської заборгованості неоплачені покупцями борги за відправлені товари, проведені роботи та надані послуги займають 16,8%, кредиторської – 49,6% складають борги підприємств за отримані від постачальників матеріали та сировинні ресурси.

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2019

При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.