Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Головам місцевих рад району Про використання коштів від втрат

Відповідно до статті 207 Земельного кодексу України, втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва включають втрати сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, а також втрати, завдані обмеженням у землекористуванні та погіршенням якості земель.

Відшкодуванню підлягають втрати сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, перелогів, сінокосів, пасовищ), лісових земель та чагарників як основного засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві внаслідок вилучення (викупу) їх для потреб, не пов'язаних із сільськогосподарським і лісогосподарським виробництвом, а також внаслідок використання для будівництва, розміщення і експлуатації об’єктів нафтогазовидобування та облаштування родовища.

На спеціальних рахунках місцевих бюджетів (районного, міського, селищного, сільських, об’єднаних територіальних громад) станом на 01 липня 2019 акумулюється 1680,87822 тис.грн невикористаних коштів, зумовлених вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників.

Кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, проведення інвентаризації земель, а також на проведення нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається (ч. 2 ст. 209 Земельного кодексу України).

Статтею 55 Закону України «Про охорону земель» визначено наступний перелік заходів щодо охорони земель і ґрунтів, здійснення яких фінансується за рахунок місцевих бюджетів:

- реалізація заходів регіональних програм використання та охорони земель;

- освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб;

- поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь;

- виконання робіт щодо відновлення земель, якщо це відбулося не з вини власників і користувачів земельних ділянок;

- будівництво та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних і протизсувних споруд, меліоративних систем відповідно до закону;

- реалізація заходів щодо охорони земель навколо об’єктів поводження з відходами, що використовуються для їх збирання, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження і захоронення відходів,які перебувають у власності територіальних громад;

- економічне стимулювання впровадження заходів щодо використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів відповідно до регіональних програм;

- здійснення інших заходів щодо охорони земель.

Проведення нормативної грошової оцінки земель вирішить питання наповнення місцевих бюджетів та дозволить використати кошти на інфраструктуру та соціальні потреби для громадян, а проведення інвентаризації земель забезпечить місцевим громадам облік земель, виявлення земельних ділянок, що не використовуються або використовуються нераціонально чи не за цільовим призначенням.

Враховуючи викладене, просимо розпорядників коштів на місцевому рівні вжити заходи щодо повного використання коштів, які надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, зокрема для завершення інвентаризації земель на землях комунальної власності, оновлення грошової оцінки земель.