Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Про технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів

З метою належної організації робіт з внесення до Державного земельного кадастру відомостей про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів у порядку, визначеному Законом України «Про Державний земельний кадастр» відділ у Тисменицькому районі Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області повідомляє наступне.

Статтею 13 Закону України «Про Державний земельний кадастр» встановлено, що до Державного земельного кадастру включаються відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель в межах території адміністративно-територіальної одиниці.

Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, який затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2016 №489, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.12.2016 № 1647/29777 з метою внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів оформлюється електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012  №1051 (далі – Порядок).

До Державного земельного кадастру вносяться відомості про нормативну грошову оцінку земельної ділянки та дату її проведення. При цьому значення нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яке розраховується за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на підставі відомостей про земельну ділянку та відомостей про нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці згідно з підпунктом 8 пункту 22 Порядку.

Підпунктом 8 пункту 22 Порядку визначено, що до Державного земельного кадастру вносяться наступні відомості про економічну та нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці:

-     розподіл земель за економіко-планувальними зонами та оціночними одиницями (районами), а саме: код оціночної економіко-планувальної зони, номер економіко-планувальної зони та оціночної одиниці (району); межі економіко-планувальних зон та оціночних одиниць (районів) з координатами їх поворотних точок; площа економіко-планувальних зон та оціночних одиниць (районів); значення зональних коефіцієнтів;

-     значення нормативної грошової оцінки земель у межах адміністративно-територіальної одиниці (середньої вартості одного кв. метра земель населеного пункту, одиниці площі земель за межами населеного пункту);

-     інформація про локальні фактори і зони їх дії (назви локальних факторів; межі зон дії локальних факторів (за видами) з координатами їх поворотних точок; значення коефіцієнта локального фактора в межах зони його дії);

-     інформація про ареали агровиробничих груп ґрунтів;

-     інформація про бонітування ґрунтів;

-     інформація про документи, на підставі яких встановлено нормативну грошову оцінку земель у межах території адміністративно-територіальної одиниці (назва, дата та номер рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, найменування органу, що його прийняв, дата проведення нормативної грошової оцінки земель та введення в дію зазначеного рішення), електронні копії таких документів.

Таким чином, для населеного пункту, на який розробляється технічна документація з нормативної грошової оцінки земель, її електронний документ повинен бути розроблений відповідно до меж населених пунктів згідно проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень та їх електронного документу, що в подальшому забезпечить розрахунок нормативної грошової оцінки земельних ділянок засобами програмного забезпечення ДЗК.

Відомості про нормативну грошову оцінку земель вносяться до Державного земельного кадастру на підставі технічної документації з такої оцінки. Така документація підлягає обов’язковій державній експертизі відповідно до закону, що визначено статтею  21 Закону України «Про оцінку земель».

Документація із землеустрою та оцінки земель подається до органу, що здійснює ведення таких відомостей, також у формі електронного документа.

Статтею 15 Закону України «Про оцінку земель» передбачено, що підставою для проведення оцінки земель (бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок) є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок може проводитися також на підставі договору, який укладається заінтересованими особами в порядку, встановленому законом.

Згідно з 26 Закону України «Про землеустрій» розробниками технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок є:

юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Взаємовідносини замовників і розробників документації із землеустрою регулюються законодавством України і договором.

Замовники документації із землеустрою за рахунок власних коштів мають право на вибір розробника та укладення з ним договору, якщо інше не передбачено законодавством України.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель», технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою. Протягом місяця з дня надходження технічної документації відповідна сільська, селищна, міська рада розглядає та приймає рішення про затвердження або відмову в затвердженні такої технічної документації.

Підставою для відмови у затвердженні технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок може бути лише її невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів або розташування земель чи земельних ділянок на території іншої територіальної громади. Рішення про відмову в затвердженні технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок має містити посилання на конкретні норми законів та прийнятих відповідно до закону нормативно-правових актів, яким суперечить відповідна технічна документація.