Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Інвестиційне забезпечення економіки області у січні–вересні 2019 року

Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5831,4 млн.грн капітальних інвестицій, що на 3,3% менше від обсягусічня–вересня 2018р. У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальнихі нвестицій склав4248,3 грн.

Cеред регіонів держави за обсягом освоєних капітальних інвестицій Івано-Франківщина посіла17 місце, у розрахунку на одну особу населення –             20 місце.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій виступають власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно48,6%загального обсягу. Частки інвестицій, профінансованих з місцевих бюджетів, Такоштів населення на будівництвожитла становили по 17,3%. За рахунок державного бюджетуосвоєно 4,6% інвестицій,  кредитів банків –  3,1%.

Основну частку капітальних інвестицій(99,2%загального обсягу)вкладено у матеріальні активи.Зокрема, на придбання машин, обладнання,інвентарю та транспортних засобів витрачено34,1%усіх вкладень, у житловібудівлі спрямовано24,4%інвестицій, нежитлові будівлі– 19,8%,інженерні споруди– 17,8%.Частка нематеріальних активів у загальному обсязі інвестицій склала 0,8%.

У розвиток підприємств промислової діяльності спрямовано 29,8%загального обсягу капітальних інвестиційабо 1737,9 млн.грн,зокрема  найбільшевкладено у підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції(8,3%загальнообласного обсягу),хімічних речовин і хімічної продукції(3,2%),харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (1,7%).

Будівельними організаціями та фізичними особами-забудовникамивкладено  1625,4 млн.грн  або 27,9% загального обсягу інвестицій.

Вагомою була частка капітальних інвестицій, освоєнихзакладамидержавного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування(15,8% загальнообласного обсягу),підприємствами сільського, лісового та рибного господарства(9,3%),транспорту,складського господарства, поштової та  кур’єрської діяльності(6,6%).

На будівництві житла у січні–вересні 2019 року освоєно  1424,9млн.грн,             що на 1,7% меншепорівняно з січнем–вереснем 2018 року. Населенням                       у будівництво житла  інвестовано70,6%цих коштів.