Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Програма по підприємництву

Паспорт

програми підтримки малого підприємництва у Тисменицькому районі            

на 2016-2020 роки

 

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Управління економіки районної державної адміністрації.

2. Розробник Програми: Управління економіки районної державної адміністрації.

3. Термін реалізації Програми:   2016-2020 роки.

4. Етапи фінансування :   Щорічно.

5. Прогнозовані обсяги фінансування програми (тис. грн):

 

Роки

Обсяги  фінансування, тис.грн

Всього

Обласний бюджет

Районний бюджет

Місцевий

бюджет

2016-2020

550,0

-

550,0

-

в т.ч

 

 

 

 

2016

150,0

-

150,0

-

2017

100,0

-

100,0

-

2018

100,0

-

100,0

-

2019

100,0

 

100,0

 

2020

100,0

 

100,0

 

 

 

6. Очікувані результати виконання Програми:

 - створення сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва;

 - збільшення кількості малих підприємств;

 - створення нових робочих місць;

 - збільшення надходжень податків та зборів до бюджетів всіх рівнів.

 

7. Термін проведення звітності : Щорічно.

 

 

 

Замовник Програми

 

Заступник начальника управління  економіки

районної державної адміністрації         ____________         Тетяна Петруняк

 

Керівник  Програми:

                  

Перший заступник голови районної

державної адміністрації                          ____________         Володимир Заник

 Підпис: ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної  ради  “Про програму підтримки малого підприємництва в Тисменицькому районі на 2016-2020 роки”
від ________________2015 року

 

 ПРОГРАМА

підтримки малого підприємництва

 в  Тисменицькому районі

на 2016-2020 роки

 

 

Замовник Програми

Начальник управління економіки

районної державної адміністрації        ______________   Андрій Гіглюк                                   

 

Керівник Програми                                                                          

Перший заступник голови

районної державної адміністрації       ______________   Володимир Заник                     

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління економіки

районної  державної адміністрації     _____________       Андрій Гіглюк

 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації        ______________   Ганна Василів

Характеристика

районної програми підтримки малого підприємництва

Тисменицького району  на 2016-2020 роки

 

 

1.

Загальна характеристика району:

·        Площа території (кв.км.)                                                                    731,0

·        Кількість населення (тис.осіб)                                                             82,6

·        Специфіка                                                             індустріально-аграрний

·        Відсоток безробітних до всього працездатного населення  (%)       1,6     

2.

Дата затвердження Програми (найменування і номер  нормативного акта):

 

    Рішення районної ради від ______2015року

 

 

3.

Головний розробник Програми:

Співрозробники:

 Управління економіки райдержадміністрації.

 

 

1. Координаційна рада з питань розвитку

 підприємництва.

2. Управління  статистики у Тисменицькому районі.

3. Районний центр зайнятості.

4.Тисменицька об’єднана Державна податкова інспекція .

5.Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

6.Спілка  підприємців району.

7.Державний реєстратор.

8.Асоціація фермерів Тисменицького району.

9.Робоча група з перегляду чинних регуляторних актів, прийнятих райдержадміністрацією.

10.Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

11.Фінансове управління райдержадміністрації.

12.ТРФ “Центр підтримки ініціатив і розвитку підприємництва”.

4.

Мета і перелік пріоритетних

завдань Програми.

Мета. Спрямування дій місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємницьких структур, громадських об’єднань підприємців на створення сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва, формування і впровадження ефективної

державно-громадської системи його підтримки.

 

 

 

Пріоритетними завданнями Програми є:

-створення нових робочих місць, залучення суб’єктів підприємництва до зменшення рівня безробіття;

-насичення товарних ринків;

-наповнення державного та місцевого бюджетів;

-активізація розвитку ринкової інфраструктури підтримки малого бізнесу;

-сприяння створенню і розвитку кадрового потенціалу малих підприємств;

-формування сприятливого соціально-психологічного середовища малого бізнесу;

-розвиток міжрегіональної і зовнішньоекономічної діяльності;

-фінансово-кредитна підтримка малих підприємств.

5.

Терміни і етапи реалізації Програми

2016-2020 роки

6.

Підпрограми та їх виконавці.

1.Підпрограма забезпечення нормативного регулювання підприємницької діяльності  (управління економіки райдержадміністрації,    Координаційна рада з питань розвитку

підприємництва при райдержадміністрації, громадські об’єднання підприємців, контролюючі органи).

2.Підпрограма фінансово-кредитної та

інвестиційної підтримки (фінансове управління

райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, районний центр зайнятості, регіональний фонд підтримки підприємництва, постійна комісія районної ради з питань реалізації державної регуляторної політики, малого і середнього бізнесу та інвестицій, кредитні спілки, банківські установи району).

3.Підпрограма сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва

(управління економіки райдержадміністрації,  об’єкти  ринкової інфраструктури, районні засоби масової інформації, управління Держкомзему у Тисменицькому районі, районний центр зайнятості,Тисменицький районний фонд

 “Центр підтримки ініціатив і розвитку підприємництва”, громадські організації підприємців).

4.Інноваційні проекти та пілотні програми   (управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації, регіональний фонд підтримки підприємництва).

7.

Обсяги коштів, необ-хідних для фінансування заходів, (тис. грн щорічно).

100,0

8.

Основні джерела фінансування.

Районний бюджет, кошти підприємців, Регіональний фонд підтримки підприємництва, Канадське агентство міжнародного розвитку (CIDA), Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), кредитні лінії Європейського банку реконструкції та розвитку, Німецько-українського фонду, проекти TACIS, БІЗПРО та інші.

9.

Система організації контролю за

виконанням Програми

Контроль за ходом реалізації Програми здійснюють:  управління економіки райдержадміністрації, постійно діюча комісія районної ради з питань реалізації державної регуляторної політики, малого і середнього бізнесу та інвестицій, координаційна рада з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації  шляхом розгляду її виконання на засіданнях колегії райдержадміністрації, сесіях районної ради і на засіданнях інших державних та громадських організацій району.

Інформація про хід виконання заходів Програми щоквартально надається департаменту  управління  економіки облдержадміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Стан і аналіз розвитку малого підприємництва в районі

Очікувані результати від впровадження Програми

         Підтримка підприємництва, визначена пріоритетним напрямком соціально-економічного розвитку району, визначає перспективи регіональної економіки. За період реалізації Програми підтримки малого підприємництва у районі створено сприятливі умови для розвитку малого бізнесу. Цьому сприяло ділове партнерство та взаємодія органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями підприємців шляхом обговорення актуальних проблем розвитку підприємництва на засіданнях ради підприємців при райдержадміністрації, Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, спільних з підприємницькими структурами нарадах, круглих столах.

У відповідності до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” проводиться робота щодо впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

      У районі працює бізнес-центр, який надає практичну допомогу підприємцям-початківцям для створення власного бізнесу, написання бізнес-планів.

Станом на 01 жовтня 2015 року в районі зареєстровано 2961 суб’єкти підприємницької діяльності, з них: 1952 фізичних особи-підприємці, 1009 – юридичних особи.

З початку  2015 року державним реєстратором зареєстровано 153 фізичних особи і 44 юридичних особи. Відповідно, скасовано 353 фізичних особи- підприємців та 20 юридичних.

   На території району працює 1- велике підприємство, 20- середніх,  441 мале підприємство. На 10 тисяч осіб наявного населення припадає 56 малих підприємств.

         Станом на 01.09.2015 року центром надання адміністративних послуг прийнято від суб’єктів 12343 заяви та інші документи, необхідні для надання адміністративних послуг. За вісім місяців поточного року надано 10423 адміністративних послуги та 13562 консультації.

          Протягом року до дозвільного центру звернулося 6 суб”єктів господарювання, яким надано 16 консультацій.

  Районним центром зайнятості з початку року надано  одноразову допомогу для започаткування власної справи 20 особам. З фонду загальнообов’язкового  державного соціального страхування на випадок безробіття використано    426,8тис. гривень.

  З метою часткового вирішення питань зайнятості громадян, особливо тих, хто тривалий час перебуває на обліку в центрі зайнятості, постійно проводиться робота щодо організації та проведення тимчасових робіт.

   Громадянам, які звернулися до служби зайнятості, надається допомога у виборі професії, конкурентноздатної на ринку праці, шляхом перенавчання та підвищення кваліфікації. З початку 2015 року за направленням центру зайнятості навчались 248 осіб, що на 21 особу більше, ніж минулого року за відповідний період.

У районі налічується близько 350 підприємств торгівлі та 99 закладів громадського харчування. На території району порівняно з попереднім роком кількість підприємств роздрібної торгівлі зросла за рахунок фізичних осіб, які інвестують свій капітал у будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів торгівлі та громадського харчування.

Через роздрібну торгову мережу  підприємств,  фізичних  осіб–підприємців  та  мережу  ринків    району  у  січні-вересні 2015 року  населенню   реалізовано  товарів  на  683,9  млн. гривень.

Підприємства (юридичні особи) забезпечили понад третину загального обороту,  через торгову мережу яких  за січень-вересень 2015 року  продано  товарів  на 150,3 млн. гривень.

Фінансовий результат малих підприємств до оподаткування (сальдо) за 2014 рік становив 99,2 млн. грн.збитків.

Частка збиткових малих підприємств за 2014 рік склала 22,7 відсотка на суму 141,6 млн. гривень.

Прибутковими малими підприємствами, частка яких в загальній кількості становила 77,3 відсотка, одержано 42,4 млн. грн прибутку. Основна його частина сформована підприємствами промисловості (22 млн.грн.), сільського, лісового та рибного господарства (9,7 млн.грн), оптової та роздрібної торгівлі(3,6 млн.грн.), охороні здоров’я та надання соціальної допомоги (2,5 млн.грн). Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств склав 9,4 відсотка.

У районі працюють 46 фермерських господарств, за ними закріплено 652 га сільськогосподарських угідь.

 Управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації постійно надається методична допомога сільськогосподарським підприємствам району. У районі функціонують п’ять багатогалузевих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи, в діяльність яких входить вирощування зернових та технічних культур, фруктів, овочів, культур для виробництва напоїв і прянощів; розведення свиней, овець, кіз та коней; надання послуг у рослинництві; надання послуг у рибництві, а також заготівля, переробка та збут продукції рослинництва і тваринництва.

З метою залучення інвесторів  створено базу даних про вільні, незадіяні у виробництві виробничі площі,  земельні ділянки з інженерним забезпеченням і пропозиції щодо можливості їх використання. Управлінням Держкомзему у Тисменицькому районі постійно поновлюється реєстр земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу суб’єктам підприємницької діяльності.

Управлінням економіки районної державної адміністрації підготовлено презентаційні матеріали Тисменицького району, які подано в обласну державну адміністрацію для ознайомлення іноземних та вітчизняних інвесторів. Анкети інвестиційних проектів підприємств району, які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам, розміщуються на веб-сайті обласної державної адміністрації.  

   Завдяки особливому географічному положенню район має можливість нарощувати обсяги зовнішніх торговельно-економічних операцій, освоювати нові ринки збуту, поглиблювати міжнародне співробітництво та інвестиційну діяльність. 

Значна кількість підприємців працює у деревообробній та меблевій галузях. Наявність запасів глини, піску, каменю та інших матеріалів сприяє розвитку малого бізнесу і в будівельній індустрії.

Характерними проблемами, які сповільнюють розвиток  малого підприємництва у районі, залишаються:

        -  незначна  кількість об’єктів інфраструктури у населених пунктах  району;

-   брак кваліфікованих кадрів;

-         відсутність реальної застави та високі відсоткові ставки для отримання кредитів у банках;

-         недостатня кількість земельних ділянок, що пропонуються органами місцевого самоврядування для впровадження інвестиційних проектів із відповідними пакетами документів;

-         недостатнє залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій.

Поряд із регіональними чинниками на розвиток малого бізнесу  значною мірою впливають фактори недосконалості чинного у державі законодавства:

-         нестабільність законодавчої та нормативної бази, надмірний тиск державної регуляції, які не сприяють виходу нових підприємств на ринок і не стимулюють розвиток їх діяльності;

-         складність доступу до ресурсів, у першу чергу – до фінансових та майнових;

-         фіскальний характер системи оподаткування, яка не сприяє накопиченню капіталу, що особливо негативно впливає на новостворені підприємства;

 - нестабільність фінансових та товарних ринків.

Програма на 2016-2020 роки сформована згідно з вимогами Законів України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в України”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, методичних рекомендацій Держпідприємництва України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та інших нормативно-розпорядчих актів.

  Пріоритетними завданнями Програми є:

–створення нових робочих місць;

–залучення суб’єктів підприємництва до зменшення рівня безробіття;                                                                -підтримка розвитку туризму;

–наповнення державного та місцевого бюджетів;

–насичення товарних ринків;

–активізація розвитку ринкової інфраструктури підтримки малого бізнесу;

–підтримка менеджменту, маркетингу малих підприємств;

–сприяння створенню і розвитку кадрового потенціалу малих підприємств;

–формування сприятливого соціально-економічного середовища малого бізнесу;

–розвиток міжрегіональної і зовнішньо­економічної діяльності;

–фінансово-кредитна підтримка малих підприємств.

В результаті виконання програми очікується збільшення кількості:

–створених нових робочих  місць;

–малих підприємств;

–малих підприємств на 10 тис. населення;

–зайнятих у підприємництві фізичних осіб;

–частки малого підприємництва у реалізації, роботах і послугах у загальнорайонних обсягах;

–надходжень до бюджетів усіх рівнів.

 

 

 

 

 

 

Замовник програми

начальник управління економіки

районної державної адміністрації          _____________        Андрій Гіглюк

 

 

 

Керівник програми

Перший заступник голови

районної державної адміністрації        _____________       Володимир Заник

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     Додаток до програми

                                                                                                                                                                     підтримки малого підприємництва

                                                                                                                                                                    у Тисменицькому районі на 2016-2020 роки

 

Заходи програми підтримки малого підприємництва в Тисменицькому районі на 2016-2020 роки

 

№ з/п

Пріоритетні завдання

        Зміст заходу

       Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Вартість

 тис .грн.

                                 1.  Підпрограма забезпечення нормативного регулювання підприємницької діяльності

1.

Забезпечення дотримання законності при видачі дозвільних документів

Забезпечення та удосконалення діяльності дозвільного центру

Дозвільні установи району

2016-2020

Районний бюджет

В межах виділених коштів

2.

Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Затвердження планів підготовки проектів регуляторних актів та оприлюднення їх  змін до них в місцевих ЗМІ або на

веб- сторінках органів влади

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищних та сільських рад

До 15 грудня щорічно

В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов’язків

В межах виділених коштів

3.

Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Розробка проектів регуляторних актів щодо діяльності та підтримки малого підприємництва, проведення аналізу їх регуляторного впливу на підприємницьке середовище

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міської, селищних та сільських рад

Відповідно до плану підготовки проектів регуляторних актів

В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов’язків

В межах виділених коштів

4.

Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Оприлюднення проектів регуляторних актів, аналізу їх регуляторного впливу в місцевих ЗМІ або на веб-сторінці органів влади

Управління економіки райдержадміністрації, ТРО “Тисмениця”, газета “Вперед”

постійно

В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов’язків

В межах виділених коштів

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Вартість, тис.грн.

 

2. Підпрограма фінансово-кредитної  та інвестиційної підтримки

 

1. 

Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності

Надання позик малим підприємствам, які працюють в пріоритетних галузях економіки:

-виробництві;

-туризмі: в т.ч. сільському зеленому туризмі;

-наданні послуг;

-будівництві;

-транспорті

Фінансове управління райдержадміністрації, управління економіки райдержадміністрації

2016-2020

Кошти  районного бюджету

Не менше 50,0 щорічно

2. 

Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності

Фінансування бізнес-проектів на конкурсних засадах з районного бюджету

Районний фонд підтримки підприємництва, постійна комісія районної ради з питань реалізації державної регуляторної політики, малого і середнього бізнесу та інвестицій, управління економіки райдержадміністрації

2016-2020

Кошти районного  бюджету

В межах коштів, затверджених районною радою

3. 

Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності

Реалізація програми мікрокредитування через кредитні спілки

Кредитні спілки

2016-2020

Кошти кредитних спілок

В межах позичкових портфелів кредитних  спілок та Регіонального фонду підтримки підприємництва

4. 

Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності

Фінансування бізнес-проектів суб’єктів малого підприємництва на конкурсних засадах з районного бюджету на пріоритетній основі

Районний фонд підтримки підприємництва, комісія районної ради з питань реалізації державної регуляторної політики, малого і середнього бізнесу та інвестицій

2016-2020

Кошти районного фонду підтримки підприємництва

В межах кредитного портфелю

      5.     

Надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності

Надання одноразової фінансової допомоги безробітнім для зайняття підприємницькою діяльністю

Районний центр зайнятості

2016-2020

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах коштів, передбачених державною та територіальними програмами зайнятості

6.

Надання інших видів фінансової допомоги

Надання в оренду комунального майна територіальних громад в безоплатне користування чи за пільговими ставками для малих підприємств, які працюють в пріоритетних напрямках економіки

Управління економіки райдержадміністрації, 

комісія районної ради з питань реалізації державної регуляторної політики, малого і середнього бізнесу

2016-2020

 

 

 

Бюджети територіальних громад району

Фінансування не потребує

        7.

Надання інших видів фінансової допомоги

Надання дотацій роботодавцям згідно з Законом України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування” на випадок безробіття для створення нових робочих місць

Районний центр зайнятості

2016-2020

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

В межах виділених коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Вартість, тис. грн.

 

3. Сприяння створення інфраструктури розвитку малого підприємництва

 

1.       

Забезпечення інформації про діяльність суб’єктів підприємницької діяльності

Підготовка щорічних статистичних збірників з малого підприємництва в районі

Управління  статистики у Тисменицькому районі, управління економіки райдержадміністрації

Щорічно

 

Районний бюджет

В межах виділених коштів

2.       

Створення сприятливого іміджу підприємництва

Формування через засоби масової інформації позитивної громадської думки щодо підприємницької діяльності

Районна газета “Вперед,” ТРО “Тисмениця”

Постійно

В межах бюджетного фінансування на виконання своїх функціональних обов'язків

Фінансування не потребує

3.       

Створення сприятливого іміджу підприємництва

Організація святкування Дня підприємця в районі

Управління економіки райдержадміністрації, спілка підприємців району

вересень 2016- 2020

 

Районний бюджет

В межах виділених коштів

4.       

 Спрощення пошуку приміщень для підприємницької діяльності

Поновлення бази даних про наявність незадіяних нежитло-вих приміщень комунальної власності та передача їх в оренду суб’єктам підприємницької діяльності

Управління економіки райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Щоквартально розглядати на засіданні Координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Фінансування не потребує

Фінансування не потребує

5.       

 Надання підприємцям можливості купівлі земельних ділянок

Створення та поновлення переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу

Управління Держкомзему у Тисменицькому районі

Щоквартально розглядати на засіданні Координаційної ради з питань розвитку підприємництва

 

 

 

Фінансування не потребує

 

Фінансування не потребує

6.       

Забезпечення  інформацією щодо створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва

Щоквартальне інформування про хід виконання районної програми підтримки малого підприємництва на 2013-2015 роки департамент економіки облдержадміністрації

Структурні підрозділи  райдержадміністрації,  установи та організації району

2016-2020

Фінансування

не потребує

Фінансування не потребує

7.       

Задоволення попиту малого підприємни­цтва в кадрах

Здійснення професійної підготовки з числа незайнятих громадян

Районний центр зайнятості

2016-2020

Кошти районного фонду зайнятості

В межах виділених коштів

8.       

Формування у підприємців навичок з розробки бізнес-планів

Надання необхідної інформації для розробки бізнес-планів, навчання підприємництву

Тисменицький районний фонд “Центр підтримки ініціатив та розвитку підприємництва”,  спілка  підприємців району, асоціація фермерів району, спілка кушнірів

Постійно

Кошти підприємців

Фінансування не потребує

9.       

Підвищення рівня інформованості суб’єктів підприємництва щодо можливостей одержання фінансової допомоги

Надання консультаційних послуг у сфері лізингу, питань кредитування тощо

Тисменицький районний фонд “Центр підтримки ініціатив та розвитку підприємництва”

2016-2020

Кошти підприємців

Фінансування не потребує

10.   

 Підвищення рівня інформованості суб’єктів підприємництва щодо можливостей одержання фінансової допомоги      

 

 

 

Надання безкоштовних консультацій в рамках програми “Гаряча лінія” 24106

Громадський центр “Ділові ініціативи”, Тисменицька ДПІ, управління Пенсійного фонду, районний центр зайнятості, Тисменицький районний фонд “Центр підтримки ініціатив та розвитку підприємництва”

2016-2020

Проект БІЗ-ПРО, кошти громадського центру “Ділові ініціативи”

В межах виділених коштів

11.   

Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва,

створення сприятливих умов для надання якісних послуг у напрямах “зеленого туризму”, суб’єктам малого підприємництва

Підтримка ремісництва і народних промислів, зеленого туризму та індивідуальних видів підприємницької діяльності. Допомога у реалізації заходів з маркетингу і промоції цієї продукції, в тому числі в мережі Інтернет

 

Управління економіки райдержадміністрації, відділ культури і туризму,

Тисменицький районний фонд “Центр підтримки ініціатив та розвитку підприємництва”

2016-2020

 

Районний бюджет

В межах виділених коштів

12.   

Підвищення освітнього та інформаційного рівня молодіжного підприємництва

Проведення щорічного конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

 

Управління економіки райдержадміністрації, Тисменицький районний фонд “Центр підтримки ініціатив та розвитку підприємництва”

Один раз в рік

 

Районний бюджет

В межах виділених коштів

13.   

Підвищення освітнього та інформаційного рівня кадрів для сфери підприємництва

Підготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва навчання основам підприємництва на курсах  “Підприємець-початківець”

 

 

Тисменицький районний фонд “Центр підтримки ініціатив та розвитку підприємництва”

Канадський бізнес-центр

2016-2020

 

 

 

Фінансування не потребує

Фінансування не потребує

14.   

Ресурсна та інформаційна підтримка та розповсюдження

інформації для бажаючих розпочати власну справу

Проведення бізнес-тренінгів для молодих підприємців та людей, які мають бажання створити власний бізнес

Тисменицький районний фонд “Центр підтримки ініціатив та розвитку підприємництва”

Канадський бізнес-центр

2016-2020

 

 

Фінансування не потребує

 

 

Фінансування не потребує

15.

Утримання

Тисменицького районного фонду “Центр підтримки ініціатив та розвитку підприємництва”

Виділення коштів на фонд оплати праці та комунальні платежі

Тисменицький районний фонд “Центр підтримки ініціатив та розвитку підприємництва”

2016-2020

Районний бюджет

В межах виділених коштів

16.

Ресурсна та інформаційна підтримка

Видати буклет, чи іншу друковану продукцію про стан, проблеми та розвиток малого підприємництва

Управління економіки райдержадміністрації, Тисменицький районний фонд “Центр підтримки ініціатив та розвитку підприємництва”

2016-2020

Районний бюджет

В межах виділених коштів

  17.

Забезпечення участі суб'єктів малого підприємництва в виставках, ярмарках

 

Організація місцевих  виставок-ярмарків, конкурсів

 

 

Управління економіки райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, торгово-промис­лова палата

2016-2020

Кошти підприємств, торгово-промислова палата

В межах виділених коштів

 

 

№ з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Вартість

4. Інноваційні проекти та пілотні програми

1.       

 

 

Розвиток ринкової інфраструктури в сільській місцевості

Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації 

2016-2020

Районний бюджет

В межах виділених коштів

2.       

Забезпечення пріоритетного розвитку туристичної галузі

Реалізація Програми розвитку туризму у районі

Відділ культури та туризму  райдержадміністрації, районний фонд

"Центр підтримки ініціатив та розвитку підприємництва"

201-2020

 

 

 

Районний бюджет

В межах коштів, виділених на реалізацію Програми

3.       

Поліпшення інвестиційного клімату в районі

Реалізація інвестиційних проектів

Управління економіки  райдержадміністрації, 

суб’єкти підприємницької діяльності  району

2016-2020

 

 

Районний бюджет

В межах коштів, виділених на регіональні програми

4.       

Створення умов для зростання внутрішнього споживання, розширення інноваційних можливостей економіки, активізація підприємницької діяльності

Реалізація заходів регіональної програми розвитку внутрішнього ринку. Комплексна  програма підтримки розвитку сільського господарства Тисменицького району до 2020 року.

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації  управління економіки  райдержадміністрації

  2016-2020

 

 

 

 

Районний бюджет

Фінансування не потребує

           Замовник програми

начальник управління економіки

районної державної адміністрації                                       __________________ ­­­                             Андрій Гіглюк

Керівник програми  перший заступник голови

районної державної адміністрації                                    ____________________                             Володимир Заник