Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Нормативно-правові документи

Закон України "Про звернення громадян" вiд 02.10.1996№393/96-ВР

Постанова КМУ "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації Інструкція з діловодства про звернення громадян" від 14.04.1997 р. №348

УКАЗ Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" від 07.02.2008р№109/2008

ПОСТАНОВА КМУ "Про затвердження Класифікатора звернень громадян" від 24.09.2008р. №858