Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Лисецька центральна районна лікарня

Лисецька центральна районна лікарня

Лисецька центральна районна лікарня

селище Лисець,

вул. Радчанська, 10

тел./факс (03436) 4-12-52, 4-11-36,

Е-Мail: lysetscrl@gmail.com

Заснована 1944 році. Лисецька ЦРЛ є основним закладом охорони здоров'я Тисменицького району, яка постійно розбудовується та підвищує якість надання медичної допомоги населенню. Лікарня обслуговує 83800 населення, в тому числі 16776 дітей, 51044 осіб працездатного віку та 18967 пенсіонерів.


У структуру Лисецької ЦРЛ входять терапевтичне, хірургічне, неврологічне, дитяче, інтенсивної терапії, гінекологічне та пологове відділення, розгорнуті на 170 ліжок, які зайняті на 98%. Відділення повність оснащені необхідною апаратурою та медикаментами. Лікарня є базою для стажування лікарів та молодшого медичного персоналу. Колектив ЦРЛ, який налічує 870 працюючих, з яких 210 лікарі, 300 середніх медичних працівників, 176 осіб молодшого медичного персоналу, 185 особи господарського та іншого персоналу, представлений високо кваліфікованими спеціалістами 55,1% - лікарі вищої та першої кваліфікаційної категорії.

Щороку стаціонарну допомогу отримують близько 9200 пацієнтів, проводиться до 1640 операцій, та проводяться за допомогою малоінвазивних технологій.

Протягом року лікарями поліклініки прийнято 600910 хворих, при потужності 631.

У складі лікарні функціонують 3 стаціонарні відділення (Лисецька ЦРЛ, Тисменицька та Єзупільська міські лікарні), 7 сільських лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини (Ганнусівська, Павлівська, Підлузька, Стриганецька, Черніївська, Чорнолізька, Ямницька) та 37 ФАПів.

Колектив лікарні прикладає масу зусиль для покращення надання медичної допомоги населенню районю, впровадження новітніх медичних технологій.

Головний лікар Лисецької центральної районної лікарні

Скоропад Тарас Ярославович

тел./факс (03436) 4-12-52, 4-11-36,

e-mail: lysetscrl@gmail.com

Скоропад Т.Я. народився 05 травня 1959 року.

У 1986 році закінчив Івано-Франківський медичний інститут. Пройшов інтернатуру, клінічну ординатуру за спеціальністю «загальна хірургія».

З 1992 по 1998 роки працював завідувачем хірургічним відділом Лисецької ЦРЛ.

Із 18 червня 1998 року – на посаді головного лікаря головного лікаря Лисецької ЦРЛ.

Лікар вищої категорії по хірургії та організації охорони здоров’я.

Хірургічне відділення

Тел. (03436) 4 – 14 – 05

Хірургічне відділення знаходиться в центральному корпусі на другому поверсі Лисецької ЦРЛ. Відділення розгорнуте на – 50 ліжок хірургічного профілю, з них: хірургічних – 25 ліжок; травматологічних – 15; урологічних – 10.

Завідувач хірургічного відділення

Грушецький Микола Миколайович

Лікарі відділення:

Скоропад Тарас Ярославович, головний лікар Лисецької ЦРЛ, хірург вищої кваліфікаційної категорії, закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут у 1986 році.

Палій Вадим Степанович, заступник головного лікаря Лисецьк ЦРЛ, закінчив Івано-Франківську державну медичну академію в 1998 році.

Кіндратів Роман Богданович, завідувач поліклінікою, хірург першої кваліфікаційної категорії, закінчив Івано-Франківську державну медичну академію в 1999 році.

Курташ Леонід Адамович, кандидат медичних наук, хірург вищої кваліфікаційної категорії, хірург для надання невідкладної допомоги, закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут в 1977 році.

Карполенко Віктор Михайлович, хірург першої кваліфікаційної категорії, амбулаторний хірург 0,5 ставки, хірург для надання невідкладної допомоги 0,5 ставки, закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут в 1986 році.

Іванів Богдан Миколайович, хірург першої кваліфікаційної категорії, дитячий хірург 0,5 ставки, хірург для надання невідкладної допомоги 0,5 ставки, закінчив Івано-Франківський державний медичний інститут в 1992 році.

Заборський Юрій Орестович, хірург другої кваліфікаційної категорії, хірург для надання невідкладної допомоги, закінчив Івано-Франківський державну медичну академію в 2005 році.

За рік у відділенні виконується біля півтисячі оперативних втручань на органах черевної порожнини включаючи панкреатодуоденальні резекції та реконструктивні операції по відновленню безперервності кишкового тракту, з приводу постромбофлебітичного синдрому, виразкового розширення вен нижніх кінцівок, висхідного тромбофлебіту поверхневих та глибоких вен нижніх кінцівок, гострою хірургічною патологією, а також травм та урологічних захворювань.

Впроваджені нові методики лікування з використанням малоінвазивних втручань та сучасного медикаментозного лікування таких хворих.

Наукові статті працівників відділення

1.Генык С.Н., Грушецкий Н.Н. Экстракорпоральное подключение селезенки свиньи при лечении больных. – Вестник хирургии. – 1991. – Т.ХХV, №3. – С.151-152.

2.Грушецький М.М., Криса В.М. Лікування хворих з діабетичною ангіопатією, ускладненою гнійно-некротичним процесом. – Тези доповідей ХХV обласної конференції молодих вчених. – Івано-Франківськ , 1990. – С.17.

3.Мартин А.Ю., Криса В.М., Грушецький М.М. Використання внутрішньо артеріальної терапії після операцій на магістральних артеріях кінцівок. – Тези доповідей ХХV обласної конференції молодих вчених. – Івано-Франківськ, 1990. – С. 26.

4.Грушецький М.М., Криса В.М. Лікування діабетичної ангіопатії, ускладненої гнійно-некротичними процесами стопи з застосуванням пролонгованої внутрішньо артеріальної терапії. – Тези доповідей ХХVІ обласної конференції молодих вчених. – Івано-Франківськ, 1991. – С. 47.

5.Грушецький М.М., Мартин А.Ю. Сучасні підходи до лікування діабетичної ангіопатії, ускладненої гнійно-некротичними процесами стопи. – Тези доповідей обласної конференції молодих вчених. – Івано-Франківськ, 1992. – С. 33.

6.С.М. Геник, В.І. Боцюрко, М.М. Грушецький, В.М. Криса Сучасні методи лікування діабетичної ангіопатії, ускладненої гнійно-некротичним процесом. – Эндокринология, Республиканский межведомственный сборник, Выпуск 22, Київ, “Здоров’я”,1992. – С.36 -39.

7.С.Н. Генык, Н.Н. Грушецкий Особенности течения гнойно-некротических процес сов при сахарном диабете // Хирургия. – 1993.- № . – С.28-31.

8.С.Н. Генык, Н.Н. Грушецкий, М.Г. Гончар, В.М. Крыса, А.С. Мартын Лечение гнойно-некротических заболеваний у больных сахарным диабетом // Клиническая хирургия. – 1992. - №3 – С. 25-28.

9.С.Н. Генык, Н.Н. Грушецкий. Современные методы лечения сепсиса // Российский медицинский журнал. – 1992. - №3. – С. 25-28.

10.C.М. Геник, М.М. Грушецький, В.М. Криса, А.С. Мартин Сучасні методи лікування діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок, ускладненої гнійно-некротичними ураженнями // Клінічна хірургія. – 1994. – №7. – С. 52-55.

11. М.М. Грушецький, С.М. Геник, В.М. Криса. Лікування гнійних ран у хворих з діабетичною анігопатією. – Гнойно-септические осложнения в неотложной хирургии (тезисы докладов научно-практической конференции хирургов Украины), Харьков, 1995. – С. 307-308.

12.Н.Н. Грушецкий Методический подход к лечению больных с гнойно-некротическими осложнениями диабетической ангиопатии нижних конечностей. – Материалы Всероссийского съезда сердечно-сосудистых хирургов, Москва, 1996. – С. 299.

13.М.М. Грушецький лікування гнійних уражень стопи у хворих на цукровий діабет // Клінічна хірургія. – 1996 . – № 2-3. – С. 68.

14.С.М. Геник, М.І. Пітик, М.М. Грущецький, В.М. Криса Лкування хворих з гнійно-некротичними ускладненнями діабетичної ангіопатії нижніх кінцівок. Матеріали конференції, присвяченої 25-ти річчю клініки судинної хірургії у Львові. – С.50 – 51.

15.C.М.Геник, М.М. Грушецький, В.М. Криса. Підготовка хворих на цукровий діабет до операції та ведення післяопераційного періоду // Клінічна хірургія. – 1996. – № 7. – С. 37-40.

16.М.І. Яворський, В.І. Хрипонюк, Я.І. Василюк, О.В. Пиптюк, І.П. Шабат, М.М. Фреїшин, А.О. Семак, М.М. Грушецький, В.М. Богак. Багаторічний досвід організації надання цілодобової екстреної ангіохірургічної допомоги на рівні обласної лікарні // Лікарська справа. – 2002. – № 7. – С.120 – 124.

17.М.М. Грушецький Лікування гнійних ран у хворих з синдромом діабетичної стопи // Клінічна хірургія. – 2004. – № 11- 12. – С. 25-26.

18.М.М. Грушецький, Л.А. Курташ, Т.Я. Скоропад, О.І. Пелехан. Гострий гангренозно-перфоративний апендицит, що симулював защемлену пахвинну килу // Клінічна хірургія. – 2006. – № 10. – С.64.

Історична довідка:

Хірургічне відділення в Лисецькій ЦРЛ було створене в 1954 році. В 1985 році після здачі в експлуатацію нового лікарняного корпусу у відділенні було розгорнуто 60 ліжок: 25 хірургічних, 25 травматологічних та 10 травматологічних. В 1994 році у зв’язку з оптимізацією ліжкового фонду було скорочено 10 травматологічних ліжок, а у 2009 році 5 хірургічних ліжок. Завідувачами хірургічним відділенням працювали Дячун Богдан Іванович, Сірко Євген Степанович, Скоропад Тарас Ярославович. В хірургічному відділенні Лисецької ЦРЛ працювали хірурги: Федорченко Володимир Михайлович, Кучірка Ярослав Михайлович, Михальчук Дмитро Степанович, Токар Іван Антонович, Федущак Андрій Львович, Бахмач Валерій Васильович, Лесюк Іван Михайлович, Корчмарь Андріан Валентинович; травматологи: Орел Леонід Іванович, Морицан Мирон Павлович; уролог Підвербецький Михайло Іванович.

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

Тел. (03436) 4 – 14 – 04

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії знаходиться на другому поверсі у центральному корпусі Лисецької ЦРЛ. Із жовтня 2009 року працює відділення з 2-ма палатами інтенсивної терапії, розраховане на 5 ліжок. У Лисецькій ЦРЛ функціонують 2 операційні – хірургічна і акушерсько-гінекологічна.

В. о. завідувача відділення – Пелехан Оксана Іванівна, лікар вищої категорії

DSCN2334_

Лікарі відділення:

-Мартинюк Іван Іванович, лікар вищої категорії

-Івасишин Іван Васильович, молодий спеціаліст

-Канюк Ірина Юріївна, молодий спеціаліст

Відділення оснащене всією необхідною апаратурою, придбано нові пульсоксиметри та апарати ШВЛ.

Терапевтичне відділення

Тел. (03436) 4 – 14 – 01

Терапевтичне відділення знаходиться в корпусі №1 Лисецької центральної районної лікарні, 1-й поверх, розгорнуте на 50 ліжок, а також 15 ліжок денного стаціонару.

Завідувач відділенням

Проценко Любов Василівна,

лікар вищої кваліфікаційної категорії, районний спеціаліст

Лікарі відділення:

-Сабан Мирослав Степанович – лікар терапевт І категорії

-Середюк Ірина Романівна – лікар терапевт (стажист).

Лікарі відділення володіють сучасними діагностичними та лікувальними методиками, беруть участь в науково-практичних та міжнародних конференціях, працюють у тісному контакті з іншими підрозділами ЦРЛ, що дозволяє оптимізувати лікувально-діагностичний процес та підвищувати якість надання допомоги хворим.

Пріоритетним напрямком роботи відділення є діагностика та спеціалізоване лікування. У лікувальний процес постійно впроваджуються новітні наукові розробки.

За рік в терапевтичному відділенні проліковано – 1392 хворих, з них основну масу складають хвороби системи кровообігу та бронхо-легенева патологія.

На виконання загальнодержавних програм у районі розроблено і затверджено такі районні програми у сфері охорони здоров`я:

- Програма і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом з 2012 р.

- Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляд та підтримка ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД в районі 2003 – 2013р.р.

- Забезпечення медичних заходів комплексної програми «цукровий діабет» 2009 – 2012 р.

- «Репродуктивне здоров'я нації» 2009 – 2015р.р.

- Програма «Серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань» 2011 – 2014 рр.

- Програма посилення профілактики впливу протидії пияцтва, алкоголізму та тютюнопаління з 2012 р.

- Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб на 2010 – 2015 рр.

- Районна програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2012 – 2014 рр.

Поліклінічне відділення

Поліклінічне відділення є структурним підрозділом Лисецької ЦРЛ. Знаходиться в окремому одноповерховому корпусі ЦРЛ, очолює завідувач поліклінічного відділення – Кіндратів Роман Богданович.

Тел. реєстратури – (03436) 4 – 11 – 84.

Тел. завідувача поліклініки – (03436) 4 – 14 – 80.

Поліклінічне відділення надає допомогу – 83801 населенню району. У штаті поліклініки – 44 посади штатних та позаштатних лікарів. При поліклініці розгорнутий денний стаціонар на – 26 ліжок.

У поліклініці функціонують:

- реєстратура;

- кабінет довіри;

- кабінети вузьких спеціалістів;

- кабінет ультразвукової діагностики;

- кабінет електрокардіографії та функціональної діагностики;

- ендоскопічний кабінет;

- фізіотерапевтичний кабінет;

- флюорографічний кабінет;

- клініко-діагностична лабораторія;

- стоматологічний кабінет.

На засадах загальної практики та сімейної медицини надається допомога на 2-х приписних дільницях.

Потужність (кількість відвідувань за зміну) поліклініки (поліклінічного відділення) – 140 чоловік. За рік прийнято – 201413 населення, у тому числі сільські жителі – 171876.

Для зручності пацієнтів та лікарів всі дані пацієнта обробляються комп'ютерною Програмою «Поліклініка», також створений електронний реєстр хворих.

Акушерсько-гінекологічне відділення

Тел.(03436) 4 – 12 – 30

Потужність (кількість відвідувань за зміну) поліклініки (поліклінічного відділення) – 140 чоловік. За рік прийнято – 201413 населення, у тому числі сільські жителі – 171876.

Стаціонарна допомога представлена акушерсько-гінекологічним відділом на 20 ліжок, пологових – 10 ліжок та палати патології вагітних – 5 ліжок.

Відділення розміщене на другому поверсі корпусу №2, Лисецької ЦРЛ. Потік жінок розділений на два окремих входи в гінекологічний та пологовий стаціонар.

Завідувач відділу Семенчук Віталій Васильович, 

лікар вищої категорії, районний акушер-гінеколог

Семенчук Віталій Васильович


Лікарі відділення:

1. Лучків Н. В. - стаж роботи - 10 років, ІІ-га категорія, районний акушер-гінеколог.

2. Стефанюк В. Ф. - стаж роботи - 36 років, вища категорія.

3. Брикайло Н. Б. - стаж роботи - 24 роки, І-ша категорія.

4. Дубецький І. Л. - стаж роботи - 26 роки, І-ша категорія.

5. Раховський І. І. - стаж роботи - 28 років, І-ша категорія.

6. Величкович І. С. - стаж роботи - 20 років, І-ша категорія.

7. Струк О. М. - стаж роботи -12 років, ІІ-га категорія.

8. Януш І.Б. - стаж роботи - 8 років.

Лікарі-неонатологи:

9. Василик В. П. - І-ша категорія.

10. Лаб'як І. Г. - стаж роботи - 8 років.

11. Ковальчук Г. М. - стаж роботи - 6 років.

12. Галюк О. Й. - стаж роботи - 8 років.

Відділення оснащене всіма матеріально-технічними засобами для надання відповідної медичної допомоги вагітним та породіллям.

У пологовому відділенні створені палати для сумісного перебування матері і дитини, а також пологові зали для проведення сімейних пологів. Відповідно до стандартів всі пологові зали оснащені швейцарськими стінками, великими м'ячами, новими ліжками та кріслами, що забезпечує вибір жінки зручного положення в родах, а також згідно з державними та міжнародними програмами – апаратурою для виходжування новонароджених масою від 500 грам (кюветами дихальною апаратурою, моніторами АКТ, ЧСС, сатурації для новонароджених і т.д.). Операційні оснащенні усією необхідною апаратурою для надання допомоги матері та новонародженій дитині.

У пологовому відділенні за рік народжується більше 400 дітей основну масу пологів складають нормані, фізіологічні, а також біля 70-ти операцій кесаревого розтину.

Всі оглядові акушерського відділення оснащені колькоскопами та всім інструментарієм для належного обстеження та лікування гінекологічних хворих, розгорнуто операційна та післяопераційні палати. Проводиться більше 300 гінекологічних операцій, у тому числі за допомогою малоінвазивних технологій. Апарати ультразвукової діагностики оснащені всіма необхідними датчиками для діагностики захворювань органів малого тазу та аномалій плода ранніх термінів вагітності.

Потужність (кількість відвідувань за зміну) поліклініки (поліклінічного відділення) – 140 чоловік. рік прийнято 201413 населення, у тому числі сільські жителі 171876.

Неврологічне відділення

Потужність (кількість відвідувань за зміну) поліклініки (поліклінічного відділення) – 140 чоловік. рік прийнято 201413 населення, у тому числі сільські жителі 171876.

Потужність (кількість відвідувань за зміну) поліклініки (поліклінічного відділення) – 140 чоловік. рік прийнято 201413 населення, у тому числі сільські жителі 171876.

Тел. (03436) 4 – 11 – 14

Неврологічне відділення знаходиться на першому поверсі в корпусі №2 Лисецької ЦРЛ. Відділення розгорнуте на 20 ліжок.

Найбільш складною патологією, з якою доводиться працювати неврологам, є мозковий інсульт, який щороку реєструється: по Україні – 100 – 120 тис., по області – 2600 – 2700, по району – 120 – 140 чоловік.

Завідувач неврологічного відділення

Сташків Леся Мирославівна

В останні роки змінилися огляди на тактику ведення хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу. Це зумовлено появою нових даних про патофізіологію інсультів, які з'явилися з допомогою впровадження ком'ютерної томографії та магнітнорезонансної томографії. Саме тому в районі залишається не вирішеною до кінця госпіталізація цих хворих у межах терапевтичного «вікна». Цю проблему допомагають вирішувати бригади швидкої медичної допомоги та відділення реанімації, що допомагає госпіталізувати та пролікувати хворих у гострому періоді. Зокрема у структурі госпіталізованих хворих переважали захворювання:

- Потужність (кількість відвідувань за зміну) поліклініки (поліклінічного відділення) – 140 чоловік. рік прийнято 201413 населення, у тому числі сільські жителі 171876.

- Потужність (кількість відвідувань за зміну) поліклініки (поліклінічного відділення) – 140 чоловік. рік прийнято 201413 населення, у тому числі сільські жителі 171876. Периферичної нервової системи – 38%

- Потужність (кількість відвідувань за зміну) поліклініки (поліклінічного відділення) – 140 чоловік. рік прийнято 201413 населення, у тому числі сільські жителі 171876.

- Потужність (кількість відвідувань за зміну) поліклініки (поліклінічного відділення) – 140 чоловік. рік прийнято 201413 населення, у тому числі сільські жителі 171876. Церебро-васкулярні захворювання – 34%

- Потужність (кількість відвідувань за зміну) поліклініки (поліклінічного відділення) – 140 чоловік. рік прийнято 201413 населення, у тому числі сільські жителі 171876.

- Потужність (кількість відвідувань за зміну) поліклініки (поліклінічного відділення) – 140 чоловік. рік прийнято 201413 населення, у тому числі сільські жителі 171876. Запальні захворювання нервової системи – 5%

- Травми нервової системи – 7%

- Потужність (кількість відвідувань за зміну) поліклініки (поліклінічного відділення) – 140 чоловік. рік прийнято 201413 населення, у тому числі сільські жителі 171876.

- Потужність (кількість відвідувань за зміну) поліклініки (поліклінічного відділення) – 140 чоловік. рік прийнято 201413 населення, у тому числі сільські жителі 171876.

- Інші захворювання – 16%.

У районі працює Програма «Тромболізис-терапії», що покращує перебіг захворювання, знижує інвалідизацію та смертність.

Список телефонних номерів

лікувально-профілактичних закладів району,

структурних підрозділів

№ п/п

Назва ЛПЗ

Номер телефону

1

Лисецька ЦРЛ

 

Головний лікар Скоропад Тарас Ярославович

4 – 12 – 52

 

Заступник головного лікаря Волощук Ігор Іванович

4 – 13 – 39

 

Терапевтичне відділення Проценко Любов Василівна

4 – 14 – 01

 

Хірургічне відділення Грушецький Микола Миколайович

4 – 14 – 05

 

Зав. поліклінічного відділення Кіндратів Роман Богданович

4 – 14 – 80

 

Дитяча консультація Палій Вадим Степанович

4 – 12 – 06

 

Акушерсько-гінекологічне відділення Стефанюк Василь Федорович

4 – 12 – 30

 

Приймальне відділення Павляк Остап Йосипович

4 – 11 – 14

 

Семенів Микола Дмитрович

4 – 16 – 33

2

Тисменицька МЛ

 

Головний лікар Буртик Василь Петрович

2 – 12 – 42

 

Поліклінічне відділення Кравець Лариса В’ячеславівна

2 – 11 – 47

 

Реєстратура

2 – 12 – 51

 

Швидка допомога

2 – 10 – 58

 

Статистики Романенко Леонід Романович

2 – 25 – 41

3

Єзупільська МЛ

 

Головний лікар Запухляк Михайло Володимирович

51 – 2 – 42

 

Поліклінічне відділення

51 – 2 – 22

 

Статистики «Санаторій» Аня Артим

51 – 2 – 43

4

Тисменицький міжрайонний протитуберкульозний диспансер

 

Головний лікар Новицький Василь Михайлович

2 – 14 – 63

 

Районний фтизіатр Фицик Любов Петрівна

2 – 18 – 48

Амбулаторії

1

Ганнусівська ЛА

 

Мойсишин Антон Євстахович

40 – 2 – 72

2

Павлівська ЛА

 

Грицина Володимир Іванович

37 – 2 – 36

3

Підлужська ЛА

 

Маркозашвілі Наталія Михайлівна

32 – 2 – 83

4

Стриганецька ЛА

 

Слободян Роман Миколайович

31 – 3 - 26

5

Черніївська ЛА

 

Лапка Галина Семенівна

61 – 4 – 28

6

Чорнолізька ЛА

 

Оленчук Ярослав Михайлович

34 – 2 – 22

7

Ямницька ЛА

 

Нижникевич Валентина Тимофіївна

53 – 2 – 25

Про часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

Розпорядженням обласної державної адміністрації від 12 листопада № 810 «Про виконання в області Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» затверджено перелік суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю лікарськими засобами на підставі ліцензії у Тисменицькому районі, якими частково відшкодовується вартість лікарських засобів (за рецептами) хворим  на гіпертонічну хворобу. Надаємо перелік аптек та кіосків у Тисменицькому районі:

 

 Суб’єкти господарювання

Адреси розміщення філій

у Тисменицькому районі

Комунальне підприємство

«Центральна районна аптека

№ 17»

Тисменицький район:

м. Тисмениця,

вул. Галицька, 20;

м. Тисмениця, вул. Костя Левицького, 12 (Тисменицька МЛ, поліклінічне відділення);

с. Стриганці, вул. Шкільна, 44

ФОП Заборник Олександр Васильович

Тисменицький район,

с-ще Лисець, вул. Січових Стрільців,42

ФОП Тимчук Поліна Миколаївна

Тисменицький район,с. Чорнолізці,вул. Незалежності, 24А

ФОП Мельничук Лариса Ярославівна

м. Тисмениця, вул. Галицька,21

ФОП Носович Леся Ярославіна

м. Тисмениця,

вул. Костя Левицького,12

 

ФОП Феденько Василь Ярославович

Тисменицький район:              

с. Старий Лисець, вул. Шевченка, 95;

с. Старий Лисець,

вул. Шевченка,95

ФОП Петришин Андрій Андрійович

м. Тисмениця, вул. Липова, 17-Б

ФОП Білогубка Микола Дмитрович

Тисменицький район:

с-ще Лисець, вул. Січових Стрільців,44;

с. Ямниця, вул. Галицька,36

ФОП Балан Роман Орестович

Тисменицький район,

с. Братківці, вул. Шевченка,67А

ФОП Гаврильчук Маріанна Іванівна

Тисменицький район,

с. Черніїв, вул. Злуки,3 (фельдшерсько-акушерський пункт, перший поверх)

ФОП Ващишак Ірина Іванівна

м. Тисмениця, вул. Галицька, 20 Д

ФОП Сеньків Оксана Василівна

Тисменицький район:                   

с. Сілець, вул. Зузука, 7;

с-ще Єзупіль, вул. Бандери,46

ФОП Кавка Ганна Михайлівна

Тисменицький район, с-ще Єзупіль,вул. Бандери,46

ФОП Семенів Ольга Михайлівна

Тисменицький район,

с. Черніїв,

вул. Надвірнянська ГРП, 12А

ФОП Сиваник Ігор Володимирович

Тисменицький район, с. Угринів,

вул. Галицька, 2В

ТзОВ «Коваль (Автотехсервіс)»

Тисменицький район, с. Побережжя,

вул. Шевченка, 89А                 

ТзОВ «Авіценна Фарм»

Тисменицький район,

с-ще Лисець,

вул. Радчанська,10 (Лисецька ЦРЛ, перший поверх)