Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Добровільне подання Декларації

Як було зазначено вище, подати Декларацію можуть фізичні особи, які мають право на податковий кредит.

- фізичні особи, які сплатили ПДФО за договором відчуження об’єкта рухомого чи нерухомого майна, але договір не було засвідчено нотаріально й угода не відбулася (у такому разі до Декларації додаються підтверджувальні документи про фактичну сплату ПДФО);

Умови та порядок надання податкового кредиту визначені у ст. 5 Закону. На підставі цієї статті Закону наказом Державної податкової адміністрації України від 22.09.03р. за № 442 затверджено Інструкцію про податковий кредит.

При цьому, загальна сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата, тому податковий кредит застосовується виключно до доходів, одержаних протягом року платником податку у вигляді заробітної плати.

Зазначені документи не надсилаються податковому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення податковим органом податкової перевірки стосовно нарахування такого податкового кредиту.

Форма Декларації для декларування доходів за 2010 рік у 2011 році залишається „старою”, тобто платники подають Декларацію згідно з додатком № 1 до Інструкції № 12. Про це зазначено в листі Мінфіну України від 12.12.07 р. № 31-20040-04-18/27150. Бланк Декларації платник податку може безкоштовно отримати в органі ДПС (п. 5.5 Закону № 889).

Працівники органів ДПС зобов’язані надавати консультацію щодо її заповнення.

У 2011 році Платники податку, як ті, що зобов’язані подавати Декларацію, так і ті, що мають право подати її добровільно ( в т.ч. з метою одержання податкового кредиту) подають її до 1 травня.

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, визначена статтею 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення в редакції від 07.12.1984 р. (зі змінами та доповненнями), та тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Податкова соціальна пільга

Як і раніше, право на зменшення загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги матимуть платники податку, у яких такий дохід перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, який діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (пп. 169.4.1 Податкового кодексу).

Однак розмір податкової соціальної пільги змінився: якщо за нормами ст.. 6 Закону № 889 податкова соціальна пільга дорівнювала 50% мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), установленої законом на 1 січня звітного податкового року, то за Податковим кодексом вона обчислюватиметься виходячи із прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), установленого законом на 1 січня звітного податкового року (пп. 169.1.1 Податкового кодексу). У 2011 році податкова соціальна пільга установлюється в розмірі 50% від цього показника (абзац восьмий п.1 розд. XIX Податкового кодексу).

Перелік осіб, які мають право на підвищену податкову соціальну пільгу, доповнено категоріями платників, які потребували державної підтримки. А саме з 01.01.11 р. матиме право на податкову соціальну пільгу

·у розмірі 100%- платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років,- у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 Податкового кодексу);

·у розмірі 150%- платник податку, який був учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону від 22.10.93 р. № 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (крім інвалідів І та ІІ групи, які мають право на 200%- ву податкову соціальну пільгу) (абзац «е» пп. 169.1.3 Податкового кодексу)

Не передбачено застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150% для вдів та вдівців (вони користуватимуться податковою соціальною пільгою на загальних підставах) та на податкову соціальну пільгу у розмірі 200%- для осіб, які мають та виховують трьох чи більше дітей віком до 18 років (вони користуватимуться податковою соціальною пільгою у розмірі 100 % як особи, що утримують двох чи більше дітей).

Звертаємо увагу податкових агентів та платників податків, що у зв»язку зі зміною підстав для застосування податкової соціальної пільги (раніше діяв Закон України № 889, а з 01.01.11 р. діє Податковий кодекс) платник податку повинні обновити заяви про застосування податкової соціальної пільги та подати їх своїм роботодавцям. Таку заяву слід подати всім платникам, як мають право на податкову соціальну пільгу та бажають нею користуватися у 2011 році. Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати із дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право.