Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

Всеукраїнський Рейтинг «Сумлінні платники податків-2012»

Стартував щорічний Всеукраїнський Рейтинг «Сумлінні платники податків-2012»

 

Цей Рейтинг започатковано Асоціацією платників податків України у 2010 році з метою створення сприятливих умов для розвитку взаємовигідної співпраці між державою та бізнесом та відзначення кращих здобутків платників податків.

Заявки на участь у Рейтингу подаються до 11 березня 2012 року до Територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Івано-Франківській області за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Січових Стрільців, 23, офіс 308, телефон/факс 75-27-74.

 

НОМІНАЦІЇ РЕЙТИНГУ:

1. «Сумлінний платник податків у аграрній галузі»;

2. «Сумлінний платник податків у галузі будівництва»;

3. «Сумлінний платник податків у галузі культури та науки»;

4. «Сумлінний платник податків у сфері мас-медіа»;

5. «Сумлінний платник податків у медичній галузі»;

6. . «Сумлінний платник податків у галузі промисловості»:

- «Важка промисловість»,

- «Легка промисловість»,

- «Харчова промисловість»;

7 «Сумлінний платник податків у сфері торгівлі та послуг»;

8. «Сумлінний платник податків у сфері транспорту та зв’язку»;

9. «Сумлінний платник податків у сфері фінансів, банківської та страхової діяльності».

У конкурсі можуть взяти участь юридичні особи, які є платниками податку на прибуток, не мають податкового боргу та у них відсутні порушення податкового законодавства, доведені у судовому порядку.

Детальніше з інформацією про Рейтинг, його номінаціями та категоріями, а також критеріями оцінювання переможців можна ознайомитися на сайті www.sppu.org.ua у розділі «Про Рейтинг».

 

До Івано-Франківської обласної

рейтингової комісії

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнському рейтингу

«Сумлінні платники податків – 2012»

в номінації _______________________________


1. Назва юридичної особи: ___________________________

2. Код ЄДРПОУ ___________________

3. Місце знаходження: - юридична адреса ______________________

Тел. __________ Факс _____________ E-mail: ____________________

- поштова адреса ___________________________

Тел. ____________ Факс _____________ E-mail: ______________

4. Місце та дата реєстрації: ____________________________

_____________________________

5. Керівник юридичної особи: _____________________________

_____________________________________________________________

6. Основні види діяльності: __________________________________

7. Додаткові види діяльності: _______________________________

 

Даною заявою підприємство засвідчує свої наміри взяти участь у Всеукраїнському рейтингу «Сумлінні платники податків-2012».

Керівник юридичної особи

________________________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище і ініціали) (М.П.)

 


ІНФОРМАЦІЯ

про учасника Всеукраїнського рейтингу

«Сумлінні платники податків – 2012»

Категорія підприємства: ___________________________________________________

(мале до 50 найманих працівників, середнє, велике відповідно до Наказу ДПС №5 від 03.01.2012р.)

Податковий борг – відсутній.

Підприємство є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Порушення податкового законодавства, доведених у судовому порядку, відсутні.

1. Співвідношення суми сплаченого податку на прибуток до отриманих доходів: _______________________ / ___________________

(сума сплаченого податку на прибуток по кварталах) (сума отриманих доходів по кварталах)

2. Повнота та своєчасність сплати податків і зборів (кількість випадків):

- недоплати податків:______________________________

- несвоєчасної сплати податків: ____________________

- порушень правил нарахування, утримання та сплати податків у джерел виплат: ____________________________________

3. Податкова дисципліна:

- порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах ДПС ___________________________________

- порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття рахунків ____________________________________

- порушення порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків ____________________________________________

- неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності ________________________________________________

- порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення та сплати податків і зборів _______________________________

- відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби - донарахування податковим органом сум податкового зобов’язання ________________________

- порушення порядку отримання та використання торгового патенту _________________________________________

- порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати ________________________________________________

4. Середня заробітна плата по підприємству: _______________________________грн.

5. Кількість робочих місць: ________________________ осіб

6. Співвідношення сум витрачених на соціальні програми та благодійні акції до суми отриманого прибутку: _____________________________

(загальна сума коштів, витрачених на соціальні програми) (сума отриманого прибутку за 2012 рік)

7. Сума сплачених податків та зборів за останній бюджетний рік: __________________ грн.

 

 

До заявки додається:

1. Коротка довідка про досягнення та поточний стан справ на підприємстві.

2. Фото-звіт про здобутки підприємства за 2012 рік.

Приймаються у електронному вигляді jpg (з максимальною якістю) або tif-файли розміром А5 з роздільною здатністю 300 точок на дюйм.

3. Біографічні відомості та фото керівника чи засновника (засновників) підприємства.

Здобутки. Державні нагороди. Представництво у органах державної влади і місцевого самоврядування.

 

Керівник юридичної особи

________________________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище і ініціали) (М.П.)

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

п/п

Критерії

Оцінка

максимальна (100 балів)

1.

Співвідношення суми податку на прибуток від отриманих доходів.

1% = 5 балів

10% = 50 балів

2.

Повнота та своєчасність сплати податків та зборів.

20 балів

3.

Податкова дисципліна.

10 балів

4.

Середня заробітна плата по підприємству.

5 балів

5.

Кількість робочих місць.

5 балів

6.

Співвідношення (у відсотках) сум витрачених на соціальні програми та благодійні акції до суми отриманого прибутку.

10 балів

7.

Сума сплачених податків та зборів

(без непрямих податків).

1 бал


ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО КРИТЕРІЇ·В ОЦІНЮВАННЯ НОМІНАНТІВ

 

1. Співвідношення суми сплаченого податку на прибуток від отриманих доходів.

Максимальна сума балів за цим критерієм становить 50 балів.

Співвідношення суми сплаченого податку на прибуток до отриманих доходів за 2012 рік визначається на підставі даних, задекларованих в Декларації з податку на прибуток за 2012 рік.

Сума балів (Сб)співвідношення суми сплаченого податку на прибуток до отриманих доходів розраховується за формулою:

де, 5 — кількість балів за 1%

2. Повнота та своєчасність сплати податків-зборів.

Максимальна сума балів за цим критерієм становить 20 балів.

За кожен випадок недоплати або несвоєчасної сплати податків знімаються 4 бали.

Також знімаються бали за кожен випадок порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати.

При досягненні відємного показника номінант не допускається до подальшої участі у рейтингу

3. Податкова дисципліна.

Максимальна сума балів – 10.

Під даним визначенням мається на увазі дотримання норм податкового законодавства.

За кожен випадок порушення (окрім своєчасності та повноти сплати податків (зборів)) знімаються 2 бали.

Випадки порушення податкового законодавства підтверджуються органом ДПС. Це можуть бути:

1. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) в органах ДПС.

2. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків.

3. Порушення порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків.

4. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності.

5. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення та сплати податків і зборів.

6. Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди органу державної податкової служби.

7. Донарахування податковим органом сум податкового зобов’язання.

8. Порушення порядку отримання та використання торгового патенту.

9. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати.

При досягненні відємного показника номінант не допускається до подальшої участі у рейтингу

4. Середня заробітна плата по підприємству.

Максимальна оцінка - 5 балів. 1 бал = середня мінімальна заробітна плата за 2012 рік.

Для даного критерію застосовується така шкала:

1 бал – заробітна плата від 1 098 грн. до 2 196 грн.;

2 бали – заробітна плата від 2 196 грн. до 3 294 грн.;

3 бали – заробітна плата від 3 295 грн. до 4 392 грн.;

4 бали – заробітна плата від 4 393 грн. до 5 490 грн.;

5 балів – заробітна плата від 5 491 грн.

Для врахування регіональних особливостей під час ІІ туру при визначенні переможців Всеукраїнського рейтингу застосовуються коригуючі коефіцієнти.

5. Кількість робочих місць.

Максимальна оцінка - 5 балів.

При оцінюванні необхідно враховувати розмір підприємства відповідно до Господарського кодексу України.

5.1. Малі підприємства – до 50 найманих працівників.

Для даної категорії застосовується така шкала:

1 бал - до 10 працівників;

2 бали - від 11 до 20 працівників;

3 бали - від 21 до 30 працівників;

4 бали - від 31 до 40 працівників;

5 балів - від 41 до 50 працівників.

5.2. середні підприємства – від 50 до 250 найманих працівників.

Для даної категорії застосовується така шкала:

1 бал - до 90 працівників;

2 бали - від 91 до 130 працівників;

3 бали - від 131 до 170 працівників;

4 бали - від 171 до 210 працівників;

5 балів - від 211 працівників.

5.3. великі підприємства – понад 250 найманих працівників.

Для даної категорії застосовується така шкала:

1 бал - до 1 500 працівників;

2 бали - від 1 501 до 3 000 працівників;

3 бали - від 3 001 до 4 500 працівників;

4 бали - від 4 501 до 6 000 працівників;

5 балів - понад 6 000 працівників.

6. Співвідношення (у відсотках) сум витрачених на соціальні програми та благодійні акції до суми отриманого прибутку.

Максимальна оцінка - 10 балів.

Виставлення конкретних балів за благодійну діяльність в залежності від співвідношення суми благодійних внесків до суми прибутку (один бал за кожен відсоток, але не більше 10 балів.)

7. Сума сплачених податків (зборів) (без непрямих податків: ПДВ, акцизний податок, мито).

Даний критерій застосовується у випадку, коли декілька номінантів набрали однакову кількість балів, і необхідно вибрати переможця. Учасник, який сплатив до бюджету найбільшу суму податків, отримує додатковий 1 бал.

Непрямі податки - це податки на товари і послуги, сплачені в ціні товару або включені в тариф. Оскільки непрямі податки встановлюються в цінах товарів та послуг, їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. Це так звані податки на споживання. До них відносяться податок на додану вартість, акцизний збір, мито.


*****Розподіл підприємств на малі, середні та великі здійснюється з урахуванням норм Податкового кодексу України та Господарського кодексу України:

Малі підприємства – ( відповідно до ст. 55 ГКУ )

юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Великі підприємства – (відповідно до п. 14.1.24 ПКУ)

юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує п'ятсот мільйонів гривень або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, за такий самий період перевищує дванадцять мільйонів гривень.

Усі інші підприємства відносяться до середніх підприємств.

До пункту 4. Середня заробітна плата по підприємству.

Максимальна оцінка - 5 балів.

1 бал = середня мінімальна заробітна плата за 2012 рік.

Для даного критерію застосовується така шкала:

1 бал – заробітна плата від 1 098 грн. до 2 196 грн.;

2 бали – заробітна плата від 2 196 грн. до 3 294 грн.;

3 бали – заробітна плата від 3 295 грн. до 4 392 грн.;

4 бали – заробітна плата від 4 393 грн. до 5 490 грн.;

5 балів – заробітна плата від 5 491 грн.

Для врахування регіональних особливостей під час ІІ туру при визначенні переможців Всеукраїнського рейтингу застосовуються коригуючі коефіцієнти.

1. Розрахунок середньої заробітної плати проводиться у відповідності до методики, встановленої п. 4 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004р. N5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції країни 27.01.2004р. за N114/8713 (далі-Інструкція N5).

Середня заробітна плата на одного працівника в еквіваленті повної зайнятості визначається діленням суми нарахованого фонду оплати праці найманих працівників (штатних та позаштатних) на їхню середню кількість в еквіваленті повної зайнятості, за відповідний період.

Для визначення середньомісячної величини заробітної плати за рік отриману величину заробітної плати за рік необхідно розділити на 12 місяців.

Cередньооблікова кількість працівників для розрахунку середньої заробітної плати по підприємству визначається за Методикою розрахунку середньооблікової кількості усіх працівників, визначеною Інструкцією зі статистики кількості працівників, яка затверджена наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. N 286, з урахуванням усіх найманих працівників і осіб, що працюють за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом більш як один календарний місяць, а також найманих працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів в еквіваленті повної зайнятості, крім найманих працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

Відповідно до абз. 6 п. 1.8 Інструкції N 286 показник середньооблікової кількості усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості використовується для визначення середнього рівня заробітної плати.

2. Додатково пропонується виключати з розрахунку відомості про працівників, які працюють за направленням служби зайнятості і на яких підприємство отримує дотацію для працевлаштування безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

3. Середня мінімальна заробітна плата за 2012 рік розраховувалась шляхом ділення суми мінімальних заробітних плат за кожен місяць 2012 року на 12:

 

Січень

1 073

Лютий

1 073

Березень

1 073

Квітень

1 094

Травень

1 094

Червень

1 094

Липень

1 102

Серпень

1 102

Вересень

1 102

Жовтень

1 118

Листопад

1 118

Грудень

1 134

Всього

13 177

Середня мінімальна заробітна плата за 2012 рік

1 098

 

4. Для врахування регіональних особливостей під час ІІ туру при визначенні переможців Всеукраїнського рейтингу коригуючі коефіцієнти застосовуються Вищою рейтинговою комісією для усунення нерівності в оплаті праці у різних областях України.