Вітаємо на сайті Тисменицької районної державної адміністрації

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту розпорядження Тисменицької районної державної адміністрації

«Про затвердження Порядку визначення та відшкодування місцевим бюджетам збитків, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю та неодержання плати за землю на території Тисменицького району»

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є, у тому числі, доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода) (ч. 1, 2 статті 22 Цивільного кодексу України).

Відповідно до пункту «д» статті 156 Земельного кодексу України (далі – Кодекс) визначено, що власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні внаслідокнеодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки.

Частиною другою статті 157 Кодексу встановлено, що порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 1 Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284, встановлено, що власникам землі та землекористувачам  відшкодовуються збитки, заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок  або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

Відповідно до абзацу сьомого пункту 3 Порядку визначено, що відшкодуванню підлягаютьу тому числіінші збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані.

Розміри збитків визначаються комісіями, створеними районними державними адміністраціями (абзац перший пункту 2 Порядку).

Таким чином, для створення єдиних організаційно–правових засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю фізичними та юридичними особами, а також їх відшкодування місцевим бюджетам сільських, селищних, міської рад Тисменицького району,та недопущення суперечливих ситуацій при його здійсненні, стимулювання ефективного використання землі на засадах ринкової економіки, був підготовлений проект розпорядження Тисменицької районної державної адміністрації «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування місцевим бюджетам збитків, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю та неодержання плати за землю на території Тисменицького району».

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Регуляторний акт спрямований на створення єдиних організаційно–правових засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю фізичними та юридичними особами на території Тисменицького району, а також їх відшкодування місцевим бюджетам сільських, селищних, міської рад Тисменицького району.

Метою цього регуляторного акта  є запобігання порушенням земельного законодавства, своєчасне їх виявлення та усунення, визначення та відшкодування збитків, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю фізичними та юридичними особами на території Тисменицького району.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки відсутність Порядку визначення та відшкодування місцевим бюджетам сільських, селищних, міської рад Тисменицького району збитків, заподіяних внаслідок не оформлення правовстановлюючих документів на землю та неодержання плати за землю, призведе до того, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

Друга альтернатива – розробити та затвердити Порядок визначення та відшкодування місцевим бюджетам збитків, заподіяних внаслідок не оформлення правовстановлюючих документів на землю та неодержання плати за землю на території Тисменицького району.

Таким чином, приймається другий альтернативний варіант, оскільки він спрямований на виконання вимог чинного законодавства в питаннях визначення  та забезпечення відшкодування збитків місцевим бюджетам сільських, селищних, міської рад Тисменицького району, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю фізичними та юридичними особами, та це дозволить досягти поставленої цілі.

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Даний регуляторний акт запроваджується з метою здійснення процесу визначення  та забезпечення відшкодування збитків місцевим бюджетам сільських, селищних, міської рад Тисменицького району, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю фізичними та юридичними особами. 

Регуляторний акт – місцевий нормативно–правовий акт, який установлює загальні вимоги до визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю фізичними та юридичними особами, а також їх відшкодування місцевим бюджетам сільських, селищних, міської рад Тисменицького району.

Порядок визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю фізичними та юридичними особами, а також їх відшкодування місцевим бюджетам сільських, селищних, міської рад Тисменицького району, застосовується у випадках неоформлення правовстановлюючих документів на землю фізичними та юридичними особами та поширюється на підприємства, установи та організації усіх форм власності, суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, а також громадян, у користуванні яких перебуває земля комунальної та державної власності у межах Тисменицького району. 

Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб–сайті Тисменицької районної державної адміністрації http://tsm.if.gov.ua.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Дія даного регуляторного акту передбачає можливість встановлення єдиного Порядку визначення та відшкодування місцевим бюджетам збитків, заподіяних внаслідок не оформлення правовстановлюючих документів на землю та неодержання плати за землю на території Тисменицького району, який буде відповідати вимогам чинного законодавства.

Дія даного регуляторного акта негативних наслідків не матиме.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання та громадян внаслідок дії регуляторного акта

З прийняттям регуляторного акта головними очікуваними результатами є прозорість діяльності Тисменицької районної державної адміністрації, сільських, селищних, міської рад Тисменицького району та чіткий механізм визначення та відшкодування місцевим бюджетам збитків, заподіяних внаслідок не оформлення правовстановлюючих документів на землю та неодержання плати за землю на території Тисменицького району, а також збільшення надходження коштів у місцеві бюджети сільських, селищних, міської рад Тисменицького району.

 

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Встановлення чіткої та прозорої процедури Порядку визначення та відшкодування місцевим бюджетам збитків, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю та неодержання плати за землю на території Тисменицького району.

Регламентація дій, встановлення повноважен­ь та обов’язків, визначення шляхів співпраці всіх причетних структур.

Збільшення надходження коштів у місцеві бюджети Тисменицького району від відшкодування збитків.

Додаткові витрати відсутні.

Суб’єкти господарювання

Підвищення інформованості суб’єктів господарювання щодо порядку визначення та відшкодування місцевим бюджетам збитків, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю та неодержання плати за землю на території Тисменицького району.

Чітке встановлення загальних прав та обов’язків для суб’єктів відносин при визначенні та відшкодуванні місцевим бюджетам збитків, заподіяних внаслідок не оформлення правовстановлюючих документів на землю та неодержання плати за землю на території Тисменицького району.

Проект матиме вплив лише на суб’єктів господарювання, які є користувачами земельних ділянок і не оформлюють правовстановлюючі документи на землю

на відшкодування збитків.

Населення

Збільшення надходження коштів у місцеві бюджети від відшкодування збитків, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю та неодержання плати за землю на території Тисменицького району.

Негативний вплив

та витрати відсутні.

 

На дію регуляторного акта можуть впливати зовнішні чинники, пов’язані із змінами в законодавстві. Від впровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

7. Обґрунтування дії запропонованого строку чинності регуляторного акта

Даний регуляторний акт не має обмеження строку дії.

У разі змін у діючому законодавстві, які можуть вплинути на дію даного регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни.

 

8. Визначені показники результативності регуляторного акту

Головними показниками результативності дії запропонованого регуляторного акта є кількість укладених договорів оренди землі, обсяг надходжень до місцевих бюджетів від плати за землю при практичному застосуванні Порядку визначення та відшкодування місцевим бюджетам збитків, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю та неодержання плати за землю на території Тисменицького району.

В процесі відстеження результативності впровадження регуляторного акта будуть досліджуватися наступні показники:

—      сума відшкодувань, в т.ч.:

—      сума добровільних відшкодувань збитків,

—      сума збитків, стягнених за рішенням суду;

—      кількість суб’єктів, на які після прийняття розпорядження Тисменицької районної державної адміністрації, поширюється даний Порядок.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності проводиться не пізніше ніж через два роки з моменту набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження буде проводитись раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження.

Неврегульовані та проблемні питання будуть вирішуватись шляхом внесення відповідних змін.          

 

Начальник юридичного

відділу апарату районної

державної адміністрації

 

 

 

Віталія Мицько